УКРАЇНА

ДЕЛЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

Шоста сесія  

 РІШЕННЯ

від 26 червня 2018 р. № 205-6/2018            

смт Делятин

     Про затвердження Екологічної

     програми Делятинської селищної ради

     об’єднаної територіальної громади  

     

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР «Про основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Закону України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI «Про Основні засади (стратегію) державної економічної політики України на період до 2020 року», на виконання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону земель», «Про карантин рослин» з метою реалізації державної стратегії досягнення безпечних для людини стандартів оточуючого середовища та невиснажливого використання природних ресурсів,  селищна рада

вирішила:

1.Затвердити Екологічну Програму Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади  (Програма додається).

2.Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, передбачених бюджетом Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади ради та іншими джерелами фінансування, не заборонені законодавством. 

3.Виконавчому комітету селищної ради забезпечити виконання даної програми.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, екології, лісокористування та раціонального природокористування.

Селищний голова                                                             Богдан Клим’юк

Додаток

до рішення селищної ради

від 26.06.2018

№ 205-6/2018

Екологічна Програма Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

 

1.Загальні положення

      Екологічна Програма Делятинськоїселищної ради об’єднаної територіальної громади на 2018р. (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р; Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147 (із змінами: Пост. КМУ від 21.10.2009р.) та враховуючи «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.06р. №367.

     Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчій території ради, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

2.Мета Програми

      Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

   Аналіз стану навколишнього середовища Делятинської об’єднаної територіальної громади засвідчив, що наявні природні екологічні ресурси не спроможні самостійно компенсувати наслідки безвідповідальної виробничої та побутової діяльності людини. На даний час стоїть проблема покращення водозабезпечення та якості питної води, технічного стану колодязів та артезіанських свердловин, очищення каналізаційних стоків, озеленення територій, придбання автомобіля для вивозу ТПВ, та ін.

     Екологічна ситуація на території Делятинської ОТГ, характеризується відносною стабільністю показників – однак багато проблем потребують вирішення:

1. Відсутність власного транспорту для організованого вивозу твердих побутових відходів по всій території об’єднаної громади, що є суттєвим чинником негативного впливу на земельні, водні, лісові ресурси та здоров’я людей.

     Накопичення побутового сміття в лісонасадженнях та поблизу річок, в зоні житлової забудови -  є одним з потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

     Тому, одним з пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища території громади є (на даному етапі) - організація робіт по вивозу відходів та локалізація місць накопичення сміття.

2. Стан озеленення на території громади потребує подальшого розширення та коригування.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.

3.Заходи щодо відновлення  і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок та водоймищ.

3.Основні завдання програми

     Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями Програми та пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є:

4. Очікувані результати заходів програми

     Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу громади.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території громади буде проводитись в двох напрямках: впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу); впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

-   збереження водного балансу;

- відновлення, підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану  річок Прут, Перемиська, Любіжнянка, Ославчанка,  шляхом проведення гідротехнічних робіт по їх розчищенню, що у свою чергу покращить їх стан та збільшить приріст риби в річках нашого краю.

- покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню;

- покращення стану зелених насаджень на території громади за рахунок висадження молодняку, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території населених пунктів громади.

5.Джерела фінансування заходів Програми

     Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду, надходження коштів від забруднення природного середовища, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

     Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях селищної ради ОТГ.

6.Термін реалізації заходів Програми

     Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Делятинської селищної ради ОТГ передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми.

Селищний голова                                                  Богдан Клим’юк

  Додаток 1

                                                                                                                                   до Програми

                                                                                                                                   від 26.06.2018 р.

ЗАХОДИ

Екологічної програми Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

на 2018 рік

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Джерело

фінансування

Необхідний обсяг коштів

тис. грн.

Відповідальні

виконавці

1.

Придбання спецавтомобіля (сміттєвоза) для збору та перевезення твердих побутових відходів

 

Протягом

2018 р.

              Обласний  бюджет

3500,0

ВИКОНКОМ

Делятинської

с/ради ОТГ

2.

Нове будівництво системи водовідведення по вулиці Лесі Українки смт. Делятин Делятинської ОТГ

Протягом

2018 р.

Обласний бюджет

930,0

ВИКОНКОМ

Делятинської

с/ради ОТГ

3.

Підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану прибережних зон річки Прут, Перемиська, Любіжнянка та Ославчанка, придбання габіонних сіток для берегоукріплення.

Протягом

2018 р.

місцевий

бюджет

*

ВИКОНКОМ

Делятинської

с/ради ОТГ

4.

Реконструкція водопостачання водогону Любіжня-Делятин

Протягом

2018 р.

Обласний бюджет

3500,0

ВИКОНКОМ

Делятинської

с/ради ОТГ

5.

Виконання робіт по ліквідації карантинних рослин (борщівник Сосновського та ін.)

Протягом

2018 р.

місцевий

бюджет

*

ВИКОНКОМ

Делятинської

с/ради ОТГ

6

Закупка та встановлення додаткових урн та контейнерів для сміття на території Делятинської ОТГ

Протягом

2018 р.

місцевий

бюджет

*

ВИКОНКОМ

Делятинської

с/ради ОТГ

7

Влаштування джерела по вул. Любіжня

Протягом

2018 р

Обласний

бюджет

30,0

ВИКОНКОМ

Делятинської

с/ради ОТГ

8

Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення направлених на запобігання ризику розвитку небезпечності геологічних процесів по вул. Богдана Хмельницького.

Протягом

2018 р

Обласний

бюджет

30,0

ВИКОНКОМ

Делятинської

с/ради ОТГ

9

Придбання водовідведних (лотків)

Протягом

2018 р

місцевий

бюджет

*

ВИКОНКОМ

Делятинської

с/ради ОТГ

10

Здійснення робіт по розчищенню русел потічків на території Делятинської ОТГ

Протягом

2018 р

місцевий

бюджет

*

ВИКОНКОМ

Делятинської

    с/ради ОТГ

11

Облагородження територій, придбання та встановлення контейнерів для роздільного сміттєсортування (пластик, скло, папір)

Протягом 2018 р

Місцевий

бюджет

*

ВИКОНКОМ

Делятинської

    с/ради ОТГ

12

Придбання водовідведних труб (діаметр 300, 500, 800 мм.)

Протягом 2018 р

Місцевий

бюджет

*

ВИКОНКОМ

Делятинської

    с/ради ОТГ

13

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території делятинської ОТГ

Протягом 2018 р

Місцевий

бюджет

*

ВИКОНКОМ

Делятинської

    с/ради ОТГ

14

 Прокопування, поглиблення, розчистка водовідвідних канав по вулицях Делятинської ОТГ

Протягом 2018 р

Місцевий

бюджет

*

ВИКОНКОМ

Делятинської

    с/ради ОТГ

15

Видалення аварійно-небезпечних дерев на території Делятинської ОТГ.

Протягом 2018 р

Місцевий

бюджет

*

ВИКОНКОМ

Делятинської

    с/ради ОТГ

     

  Кошти на виконання заходів передбачаються в обласному та місцевому бюджеті.

Селищний голова                                                      Богдан Клим’юк