Lista zadań

MS Excel – podstawy

edycja danych, formatowanie komórek i arkuszy,

używanie funkcji wbudowanych i definiowanie formuł

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 1. Po uruchomieniu programu MS Excel, utwórz nowy dokument, któremu należy nadać nazwę imie_nazwisko.xlsx (uprzedzając Państwa częste pytania, przez imie_nazwisko rozumie się ciąg znaków, który jest imieniem i nazwiskiem studenta, np. student Jan Kowalski powinien utworzyć plik jan_kowalski.xlsx).        
 2. W komórce A1 wprowadź wartość tekstową Rachunek. Scal komórki A1 – F1 w taki sposób, aby stanowiły jedną komórkę.        
 3. W komórkach B2 – F2 wpisz kolejno: Procesor, Płyta główna, Karta graficzna, Pamięć RAM, Twardy Dysk. W komórce A2 wpisz wartość: Nr zestawu.        
 4. W komórkach A3 i A4 wpisz kolejno wartości: 1, 2. Zaznacz je.         Przeciągając myszką, wypełnij komórki A5-A8 w taki sposób, aby wygenerować kolejne wartości z przedziału 1 do 6.
 5. Wprowadź do komórek B3:F8 arkusza następujące dane:
 6. W komórkach G2-H2 wpisz kolejno: Cena netto zestawu z 1 dyskiem, Cena netto zestawu z 2 dyskami. Zawiń tekst tych komórek w taki sposób, aby całość napisu była widoczna.
 7. Zaproponuj formułę obliczającą ceny zestawu z jednym oraz dwoma dyskami i wypełnij nią komórki G3:H8.
 8. Zmień nazwę Arkusza 1 na Obliczenia. Utwórz nowy arkusz, który nazywać się będzie stałe.
 9. W arkuszu Stałe, w polu A1 wprowadź wartość “VAT”, a w polu B1 wprowadź wartość “Budżet”. W polach A2 i B2 wprowadź kolejno wartość 0,23 oraz 3000.
 10. Zmień format komórek zawierających ceny (Obliczenia!B3:H8 oraz Stałe!B2) w taki sposób, aby wyświetlały dane walutowe z sufixem “zł” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zmień formatowanie komórki Stałe!A2 w taki sposób, aby wyświetlała dane procentowe.
 11. W komórkach I2 oraz J2 wpisz kolejno: Cena brutto zestawu z 1 dyskiem, cena brutto zestawu z 2 dyskami. Korzystając z adresowania bezwzględnego, odwołaj się do zdefiniowanej wartości podatku VAT komórki Stałe!A2 i w komórce Obliczenia!I3 utwórz formułę obliczającą cenę brutto na bazie ceny netto. Przeciągnij tę formułę automatycznie tak, aby wypełniła zakres I3:J8.
 12. Korzystając z formatowania warunkowego, zdefiniuj następujące kolorowanie wierszy w zestawach:
 1. na czerwono - jeśli cena brutto z jednym dyskiem przekracza budżet
 2. na żółto - jeśli cena brutto z dwoma dyskami przekracza budżet, a cena z jednym dyskiem nie przekracza budżetu
 3. na zielono - jeśli cena brutto zestawu z dwoma dyskami nie przekracza budżetu
 1. W kolumnie K zdefiniuj funkcję, która wypisze w komórce “NIE STAĆ”, “STAĆ NA ZESTAW Z 1 DYSKIEM”, “STAĆ NA ZESTAW Z 2 DYSKAMI” w zależności od stanu faktycznego.
 2. W komórce A9 wpisz: średnia cena podzespołu, a w komórkach B9-F9 oblicz faktyczną średnią cenę przy pomocy odpowiedniej funkcji.