Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn TMĐT Sàn giao dịch TMĐT Chosionline.vn bao gồm các thông tin: tên shop, số điện thoại, địa chỉ email (không bắt buộc), mật khẩu đăng nhập (được mã hóa), địa chỉ Khách hàng/Thương Nhân.

Các thông tin này, Khách hàng/Thương nhân chỉ cần cung cấp trong phần quản lý thông tin khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Chosionline.vn sử dụng thông tin Khách hàng/Thương nhân cung cấp để:  

3. Thời gian lưu trữ thông tin

        Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Thương nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ tài khoản từ Khách hàng/Thương nhân sở hữu. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT Chosionline.vn để hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra và ngăn chặn các tài khoản vi phạm không được phép tiếp tục sử dụng Sàn giao dịch TMĐT Chosionline.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin Khách hàng/Thương nhân

Khách hàng/Thương nhân khác được phép tiếp cận thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng/Thương nhân khi mua hàng.

Nhân viên Sàn giao dịch TMĐT Chosionline.vnonlione.vn được phép tiếp cận thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng/Thương nhân để xác minh thông tin và hỗ trợ khi cần thiết.

Cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin.

                

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin

Công ty TNHH Công Nghệ Pixel Việt Nam

Trụ sở: 96/1/17 Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam

Hotline: (+84) 933461028

Email: info@chosionline.vn

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Để chỉnh sửa thông tin cá nhân, Khách hàng/Thương nhân chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

                

Nếu trường hợp khách hàng không biết cách chỉnh sửa thông tin cá nhân, có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ của Sàn giao dịch TMĐT Chosionline.vn qua Hotline (+84) 933461028 để được hướng dẫn.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng/Thương nhân trên Sàn giao dịch TMĐT Chosionline.vn được Sàn giao dịch TMĐT Chosionline.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT Chosionline.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng/Thương nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng/Thương nhân đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Sàn giao dịch TMĐT Chosionline.vn cam kết: