Published using Google Docs
Regulamin_online
Updated automatically every 5 minutes


Regulamin Konkursu "Zagraj w zielone"

  1. Organizator:

Konkurs "Zagraj w zielone" jest organizowany przez Fundację Media 3.0 realizującą projekt “Zielone Gliwice 3.0”, finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

  1. Czas trwania:

Konkurs rozpoczyna się 2.10.2023 r. w poniedziałek od godziny 00:00 i trwa do 22.10.2023 r. w niedzielę do godziny 00:00.

  1. Zasady uczestnictwa:

a) Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Gliwicach, uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich miasta Gliwice.

b) Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi ściągnąć aplikację "Zielone Gliwice" z App Store (dla użytkowników iOS) lub z Google Play (dla użytkowników Androida) i zalogować się.

c) Każdy uczeń/uczennica musi w aplikacji zaznaczyć swoją szkołę, aby jego piny były liczone do konkursu.

  1. Mechanika konkursu:

a) Uczestnik ma za zadanie "pinować" gliwickie drzewa na mapie w aplikacji.

b) Pinując drzewo, uczestnik zobowiązany jest do zrobienia zdjęcia drzewa zgodnie z wskazówkami zawartymi w aplikacji oraz podania kilku podstawowych informacji o nim.

 c) Aby drzewo zostało uznane za zapinowane, uczestnik musi dostarczyć wymagane zdjęcia oraz podać minimum gatunek drzewa i jego lokalizację (inne miejsca może opisać np. w opisie: brak, w obwodzie drzewa: 1).

d) Pinowanie drzew przez uczniów i uczennice może odbywać się w ramach klasowych spacerów edukacyjnych pod okiem nauczyciela/ki lub w czasie wolnym uczniów.

  1. Nagrody:

1) Nagrody dla szkół

a) Szkoły, które zapinują najwięcej drzew, otrzymają czujniki do monitorowania powietrza, tablety oraz specjalne koszulki i torby.

 b) W trakcie trwania konkursu na emaila kontakt@media30.pl można przesyłać zdjęcia z pinowania drzew lub zajęć dotyczących ekologii. Nauczyciel (wraz z uczniami), który prześle najlepsze zdjęcia otrzyma specjalną nagrodę w postaci pendrivów i zestawu Arduino.

2) Nagrody indywidualne:

a) Osoba (mieszkająca w Gliwicach), która zapinuje do 22.10 najwięcej drzew, otrzyma Iphona 12 64GB.

b) Uczeń/nnica ze szkoły podstawowej z najwyższą liczbą drzew otrzyma voucher o wartości 2000 zł do zrealizowania w sklepie Empik.

  1. Ochrona danych:

 Dane osobowe uczestników są przechowywane i przetwarzane zgodnie z politykami prywatności opisanymi w aplikacjach App Store i Google Play oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Kontakt:

 Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: kontakt@media30.pl, w tytule: “konkurs”. Pełny regulamin dostępny jest pod adresem: https://t.ly/UZEa3

  1. Postanowienia końcowe:

a) Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w konkursie będą rozstrzygane przez Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

c) Zaakceptowanie i uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.