Ceník produktů Planetária Ostrava

platný od 1. 9. 2018

VEŘEJNOST

Základní vstupné

Zlevněné vstupné*

Pořad v planetáriu + Experimentárium

150

120

Experimentárium bez průvodce

60

50

Přednáška v kinosále + Experimentárium

100

80

Výzkumák: rezervace pracovního stolu

200

-

Hvězdárna: pozorování Slunce

50

50

Hvězdárna: večerní pozorování

80

80

* Zlevněné vstupné je zavedeno pro děti a mládež od 4 do 18 let, studenty do 26 let, ZTP, důchodce.

RODIČE MINIMÁLNĚ S 1 DÍTĚTEM PLATÍ ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ. Upozorňujeme rodiče, že pro děti do 4 let nejsou pořady v planetáriu vhodné.