av 2

        2017-12-19

Rikslista 2018, Miljöpartiet de gröna

På kongressen 2017 i Linköping beslutades det att Miljöpartiet i riksdagsvalet 2018 ska ha en valsedel giltig i hela landet, så kallad rikslista, som komplement till de valsedlar som fastställs för varje valkrets.

Syftet med att ha en rikslista är:

Listan ska utgöras av:

Riksvalberedningen föreslår namn och inbördes ordning och ska beakta de principer om jämställdhet och mångfald som framgår av våra gemensamma reglerna för nomineringsprocesser.

Beslut fattas av partistyrelsen den 25 mars 2018. Riksvalberedningen kommer att offentliggöra förslaget senast den 15 mars.

Grundprincipen ska i övrigt vara att varje distrikt/valkrets själva beslutar om, och i så fall, hur de ska använda sig av rikslistan.

All användning ska ske i linje med de angivna syftena med att ha en rikslista. Den är uttryckligen avsedd som komplement till – inte ersättning för – valkretsspecifika listor.

Personvalskampanjer ska inte bedrivas i en valkrets i syfte att få en kandidat på rikslistan invald istället för en kandidat på valkretsens egna valsedel. Personvalskampanjer med rikslistan som grund ska överhuvudtaget inte bedrivas i distrikt/valkretsar som beslutat att inte på något vis använda sig av rikslistan.

Användning av rikslistan i ett distrikt/en valkrets på annat sätt än vad som demokratiskt beslutats i det distriktet/den valkretsen är inte tillåten och ska anses skada partiet.

Kontakter

För frågor kring riksvalberedningens process

Katrin Wissing, sammankallande riksvalberedningen

katrin.wissing@mp.se

070-559 56 64

För praktiska frågor om valombud eller rikslista

Teresia Ställborn, valombud riks

teresia@mp.se

08-545 224 54