Published using Google Docs
Puntentelling Winterkampioenschap voor Clubteams
Updated automatically every 5 minutes

Puntentelling Winterkampioenschap voor Clubteams

De teambattlescore bestaat uit: A: teamscore + B: bonuspunten.

A: Teamscore

De vier teamleden met de hoogste score tellen mee voor de teamscore. De plek waarop het team eindigt bepaalt hoeveel punten voor het Winterkampioenschap behaald worden volgens onderstaande tabel. Voorwaarde om punten te scoren is dat er ten minste één scorend teamlid mee heeft gedaan in de betreffende teambattle.

Plek

Punten

Plek

Punten

1

200

11

48

2

160

12

44

3

130

13

40

4

110

14

36

5

100

15

32

6

90

16

28

7

80

17

24

8

70

18

20

9

60

19

16

10

50

20

12

>20

10

B: Bonuspunten

Daarnaast krijg je bonuspunten voor ieder scorend teamlid per teambattle. (*) Dat gaat als volgt:

Ieder teamlid met minimaal 10 punten

10 bonuspunten

Ieder teamlid met minimaal 5 punten

5 bonuspunten

Ieder teamlid met minimaal 1 punt

1 bonuspunt

Dus niet alleen de vier spelers met de hoogste scores tellen mee, maar ieder teamlid dat minimaal 1 punt scoort op een avond, levert punten op voor het Winterkampioenschap-klassement! (*)

Ieders inzet doet ertoe

Het gevolg is dat je met een klein, maar sterk team al heel ver kunt komen, maar ook dat spelers die minder scoren wel degelijk bijdragen aan de teamprestatie. Zelfs als ze slechts een deel van de teambattle meedoen. Het loont dus om met veel spelers deel te nemen; ieders bijdrage telt! (*)

(*) Uitzondering combinatieteams: Voor combinatieteams - zoals Jeugd NL en Schaakouders - geldt dat per teambattle maximaal 4 spelers in aanmerking komen voor een bonus. Dit omdat deze teams anders onevenredig in het voordeel zouden zijn, omdat ze potentieel uit oneindig veel spelers kunnen bestaan.

Laagste drie teambattle-scores vallen af

In het klassement worden alle teambattlescores bij elkaar opgeteld. Ieder team zal weleens een mindere avond hebben doordat spelers een keer niet kunnen of gewoon hun dag niet hebben. Andere teams zijn pas later begonnen in het Winterkampioenschap. Daarom vallen in het klassement de drie laagste teambattlescores van ieder team af. Het overblijvende scores bepalen het klassement.

Stel dat er in totaal 10 teambattles zouden zijn en een team daarop de volgende punten per keer scoort : 81, 70, 73, 120, 97, 110, 46, 73, 38, 112. In dat geval tellen de teambattles met de scores 38, 46 en 70 niet mee voor het Winterkampioenschap-klassement.

N.B. Toen nog niet duidelijk was tot wanneer het Winterkampioenschap voor Jeugdteams precies zou lopen, was het idee om de twee laagste teambattlescores af te laten vallen. Toen besloten werd dat het Winterkampioenschap voor Jeugdteams ook in de voorjaarsvakantie zou doorgaan, is dit uitgebreid naar de laagste drie teambattlescores. Dit compenseert een eventuele mindere score in de voorjaarsvakantie.

Laatste ronde telt dubbel

De laatste ronde van het Winterkampioenschap vindt plaats op de laatste dag van de winter: 19 maart 2022. Voor deze finaleronde tellen alle punten dubbel, dus ook de bonuspunten. Hier valt dus nog een mooie sprong te maken!

—---------------------------------------------

Bovenstaande kan tijdens het Winterkampioenschap nog verder worden ingevuld en verfijnd.