Published using Google Docs
Pro budoucnost ze mě :-)
Updated automatically every 5 minutes

Stránka nijak nemonitoruje počet přístupů a zachovává anonymitu uživatelů.

Vlastní motto

Co nabízím

Proč to dělám

Koho podporuji

O čem to je

Sdílejme blahobyt s těmi co si to zaslouží

Mít dítě takto není ostuda

Lepší než spermobanka či špatný vztah či rozvod

Rozvod / rozchod v klasickém páru je více než pravděpodobný, o “mimopartnerksém” sexu ani nemluvě

Jsme jistější, silnější, a dává to větší smysl, je prověřeno evolucí

O mně

Jak žijeme, jak to funguje

Koho hledáme mezi sebe

Takže …

S námi máš stále svobodu, respektujeme soukromí, i případné partnery

P.S.

Kontakt

Protože jsem šťastný, když jsou šťastní kolem mne,

a protože mám na rozdávání, sám tolik nepotřebuji, rozdávám.

Provozuji nadaci, svěřenský fond, kde můžeš získat finanční podporu, bydlení v našich nemovitostech, hospodyni na pomoc v domácnosti a hlídání dětí, půjčování společných věcí a nemovitostí v zahraničí, a případně i zaměstnání a seberealizaci v našich firmách.

  1. Chceme tak podporovat evropské národy a kulturu na úkor jiných rozvojových zemí a kultur, kde není svoboda myšlení, projevu, a rovná práva žen.

  1. Chceme tak podporovat geny inteligentních lidí na úkor neschopných a nepřizpůsobivých spoluobčanů (bez ohledu na etnikum a rasu)

Obě skupiny mají ve zvyku plodit více genetických kopií sebe než ostatní, na úkor kvality péče o ně, a účelově tím pomocí přídavků na děti získávají zaopatření pro sebe. Ty jim platíme z našich daní my, schopnější se sami zajistit. Tudíž počet takovýchto “neschopných se o sebe postarat” neadekvátně vůči ostatním vzrůstá, a do budoucích generací se prosazují čím dál více jejich geny, kultura, pravidla, která jsou degenerací a krokem zpět pro civilizaci, na úkor ostatních, které vydírají tím, aby se o ně v rámci solidarity postarali.

Nechceme jen přihlížet postupnému vyhlazení rozvinutějších kultur a inteligentnějších, schopnějších lidí, kteří svým “odpovědnějším” přístupem rodí menší počet dětí, a tím vymírají.

Pokud si také myslíš, že pro budoucnost naší země, Evropy, a nakonec i planety, je to krok zpátky a není to správně, měj nejlépe více dětí - poskytneme ti životní základnu, jistotu a prostředky, jak tvé děti dobře zajistit.

Jako mnozí jsem si prošel také rozvody / rozchody z klasických "majetnických" vztahů, ač je neodsuzuji, přemýšlel jsem o něčem, kde bych byl šťastný, trvale, se stejnou intenzitou, ne jak to vídávám u všech vztahů kolem mne, jak uvadají časem, byť jsou oba stále skvělí lidé, i se k sobě hodí - ale není se čemu divit, i s nejlepším kamarádem nikdo nevydrží chodit "na pivo" každý den, celý život.

U mne nikdy nešlo o nutnost měnit partnery kvůli novým sexuálním zážitkům nebo nedostatkem oboustranné lásky, ale celkově o mé touze sdílet radosti, majetek a know how s více lidmi, kterým bych “sloužil”, protože jsou moje “rodina”, pro což moje partnerky neměly pochopení - a kvůli současnému nastavení "morálky" ve společnosti, se jim ani nedivím - je to těžké dodnes. Takže to vedlo k rozchodům a negativním porozchodovým emocím, dětem to neprospívalo, a já musel platit alimenty na někoho, s kým se skoro nevídám, nebo v záporné atmosféře, nebo bez mámy, se kterou jsme si předtím tak rozuměli, atd., a to je škoda.

Proto jsem před lety dospěl k tomu, že aby mne bavilo "vydělávat", posouvat se v životě kupředu, tvořit, mít nějaký smysl toho všeho, nemůžu to dělat jen pro peníze a sám pro sebe, partnerku a naše děti. Máme totiž sami dost, a je to zbytečné. A tedy když chci, a můžu zajistit daleko víc, měl bych to nabídnout (a dělá mi dobře) dalším ženám, se kterými bychom zplodili (dalšího) společného potomka, a plnil funkci rodiče a zajištění, a stali by se součástí rodiny. Tedy je třeba mít partnerku nebo ženy kolem mne, které nechtějí vše jen pro sebe, a nezávidí, když náš blahobyt poskytnu i dalším.

Takové 3 skvělé holky se mi podařilo najít, vědí, že budou mít samy dost, i když se rozdělí, a hlavně, že společné projekty nám přinesou ještě víc a je to radost je dělat, alespoň občas, společně.

Proto samy přišly s tím, že by rády, aby byla parta větší, a i děti měly víc “dospěláků” kolem sebe, a sourozenců na hraní v podobném věku.

Nadační fond je tedy například pro:

Podporujeme i rodiny žen.

Dále také přátele našeho společenství, kteří naší myšlenku šíří, a všechny ostatní vizionáře, kteří jsou na stejné vlně a provozují podobné aktivity nebo zcela nové nápady v duchu pokroku lidských společenství po celé Zemi.

Dobré vztahy se nedají dlouhodobě budovat jen na sexu (tedy není podmínkou - počínat se může jinými způsoby), ale na rodině se zachováním svobody a rovnosti, sounáležitosti, přátelství, vzájemnosti, sdílení know how, majetku, a dalších formách synergie a podporováni se, díky genetické provázanosti rodinného společenství.

Jsme hrdí, že jsme první svého druhu :-)

Zatímco větší část národa nedosáhne ani na vlastní bydlení, většina bohatých “elit” svým bohatstvím nesmyslně plýtvá výhradně pro sebe, nebo své jachetnice a plachty :) sdílí milenkám, což je méně smysluplné, než těm, kdo si to reálně zaslouží, tedy matkám našich dětí.

V dnešní době již není společensky neúnosné, když se žena rozhodne mít dítě bez partnera sama, nebo alespoň v jiné formě soužití než v manželství, když nechce riskovat příliš velký kompromis, ale cítí, že pud rozmnožování je “smyslem života”, a nechce ve starším věku litovat rozhodnutí nemít děti vůbec, protože dokud je člověk mladý, má mnoho zábav a lidí kolem sebe, věcí na práci a seberealizaci, ale ve starším věku si potřebuje plnit vyšší cíle Maslowovy pyramidy lidských potřeb, tedy předávat někomu zkušenosti i majetek, a mít děti jako pokračovatele svých genů a  smysl existence sama sebe, být na ně hrdý, a nakonec v nich mít i oporu a pomoc ve stáří.

Takové ženy dnes používají spermobanku či náhodného / anonymního dárce (který o tom někdy ani neví), protože to legislativa u nás jinak neumožňuje. My se domníváme, že nabízíme lepší alternativu, kdy žena i dítě ví kdo je jeho otec, oba mají osobní, citovou i finanční podporu. Domníváme se, že pro dítě je lepší žít v takovémto rodinném společenství, než z důvodu obav nežít vůbec, nebo žít v rodinách, kde po čase nastávají hádky a neshody, a kterých je většina, nebo které končí rozchody či dětmi ve střídavé péči, a kde pak pomsty a záporná atmosféra mezi rodiči je příliš velká daň.

Dle statistik jsou takové konce rodin čím dál více očekávatelné, v Evropě je 80% rozvodovost spolu s rozchodovostí párů, která není ve statistikách, protože nikdy nebyli sezdaní či spolu ani nežili. A to zde nejsou započítány “mimopartnerský” sex a jiné souběžné druhy vztahů, ani citové “nevěry”, kdy jsou oba nebo jeden z partnerů často během vztahu myšlenkami “jinde”.

Přátelství je svazek trvalejší právě proto, že je volnější. Historický imperativ církve či evoluční nutnost žít pouze v páru, protože během toho co muž “loví” žena musí “udržovat oheň”, již není pravdou ani v přeneseném slova smyslu. Lidé již nejsou “nuceni” žít v těsném páru, tedy to spolu nemusí “do smrti vydržet” jak tomu bylo kdysi, i když často ve vztahu časem už převažovala negativa nad tím co přinášel.

V dnešní době tedy nenastává “krize rodiny” jak to někdo nazývá, ale, alespoň pro část populace, nevyhnutelná a oprávněná transformace na nové vhodnější formy soužití, a to hlavně z důvodu čím dál víc nerovnoměrného rozdělení majetku/zdrojů ve společnosti.

Dodnes v částech světa funguje, a v historii fungovalo všude, že bohatší a silnější mohli víc (roz)dávat, a tedy měli víc potomků i mimo “manželství”, a žili ve větších rodinných společenstvích, šlechtických rodech, a vzájemně se podporovali, střežili a rozmnožovali své majetky. A protože díky tomu jejich “firmy” fungovaly dlouhodobě, přinášely do celého kraje zaměstnanost a ekonomický kapitál pro všechny lidi kolem.

Stejně jako všude ve zvířecí říši tím je a bylo zajištěno, že silnější (nejen fyzicky) přežívá - rozmnožuje se vícekrát než ostatní, protože zajistí více “rodin a dětí”, a do dalších generací se tak dostávají více lepší geny, než ty slabé, či dokonce jen parazitující, a často žijící na pokraji bídy, kriminality, atd.

Tímto vývojem - evolucí - je zajištěn stoupající potenciál obyvatel planety do budoucna, vědy a výzkumu, obecně inteligence a  vyšší životní úroveň, a tedy nižší kriminalita, drogové závislosti, atd.

Naše forma soužití vzájemně se podporujících lidí na bázi přátelství a synergie širšího společenství je svobodnější a proto trvalejší formou, která není zpřetrhávána tím, kdo žije během různých fází života s jiným partnerem, a kdo ne, zda bydlí s námi nebo vedle nás, zda trvale, občas či vůbec.

Rodinné společenství má silnější “hlas” ve společnosti než pouhý pár, a může se tak efektivněji zastat jedince, svých členů, když to potřebují. I blahobyt nemusí být plýtvání, když se sdílí, protože rodinné společenství efektivněji rozdává a půjčuje prostředky a životní i podnikatelské know how, než jakékoli ostatní komunity a sdružení lidí neprovázaných rodinnými pouty - geny - dětmi.

Každý člen může dobrovolně přispívat celku, nebo se naopak učit od ostatních, kteří mají zájem, aby se ostatní měli dobře, protože jsou “nevlastní příbuzní”, a protože je silnější celé společenství.

Narozdíl od škol a kurzů pro jednotlivce, kde takový společný komunitní cíl “doučování spolužáků” nedává smysl.

Narozdíl od státních dávek, kde stát nemůže a není schopen zkontrolovat skutečnou potřebnost finanční pomoci, a proto je často paraziticky zneužívána.

Narozdíl od dobrovolnických organizací / charit, kde je pomoc neadresná nebo dopadá na jakékoli “příživníky”, kteří do budoucna společnost spíš bojkotují, zatěžují a kriminalizují, a naše děti se vedle nich budou bát vyrůstat.

Forma větších rodinně provázaných celků - společenství - je výhodná ještě více v ekonomicky těžké, a do budoucna ještě méně jisté době, kdy inflace snižuje rezervy lidí, kteří bez vlastního bydlení či práce nemají základní jistoty do budoucna. Velká část národa je na hranici chudoby a bohatství a dostatek je výsadou elit. Omezené jsou i finanční možnosti státu z hlediska poskytování peněžních sociálních dávek v budoucnu, natož zajištění důstojného stáří a důchodů.

Schopný velký rod by se o sebe měl postarat sám, aby schopná žena byla hrdá, že je jeho součástí, jako jistoty a podpory pro ni, její děti, i ostatní starší rodinné příslušníky. Rodinné společenství se může postarat o jejich oddlužení, zdraví, zbavení se závislostí, právní pomoc, a podobně, protože silný rod se stará o své příslušníky, jsou jeho vizitkou.

Šlechtické rody a klany nejsou nic nového, dávají smysl a jsou prověřený evolucí.

Jejich síla oproti klasické rodině je aktuální právě v dnešní době. Vždy znamenaly něco víc, tedy rodinné společenství by mohlo být označováno jako společenství rodové, neboť bychom chtěli její benefity zachovat i pro budoucí generace potomků našeho společenství.


Baví mě pracovat, vymýšlet zlepšení, nové projekty, ale nechci jen kupit majetek, naopak již je smyslem mého života učit, rozdávat a pomáhat, byť ne všem, protože charita, aby na planetě “přežili” všichni, mi smysl nedává (naopak v budoucnu budeme čelit přemnožení na jedné malé planetě, tak proč podporovat brontosaury, přesličky a plavuně, a ne ty schopné přežít a přizpůsobit se).

Baví mne formování společnosti vytvářením nových názorů, myšlenkových proudů a trendů (a nedělat jen to, co považují ostatní za “normální” a tedy zaručeně “správné”), protože společnost vždy posouvali právě ti odlišní, názorotvořiči, vizionáři. Ti co se odtrhli od skupiny normálních, co zůstali na stromech, a nadávali “do bláznů” těm, co z nich slezli.

Provozuji více sportů, i s mezinárodními úspěchy. Majetek vydělávám čestně, nic jsem “nezprivatizoval”, nezdědil ani nerestituoval, takže znám jeho hodnotu, i lidské práce k němu vynaložené. Jsem členem Mensy ČR. Nepotřebuji “masturbovat” své ego jako jiní, píši to o sobě, abys případné dítě se mnou nevnímala jako ostudu z nouze, ale jako já, tedy výběr po pečlivém zvážení, s kým geny investovat. Jakékoliv důkazy na vyžádání, reference na mou osobu u přátel či obchodních partnerů.

Zajímám se o evoluční biologii, filozofii, sociologii, antropologii, psychologii, píšu knihu.

Co se týká hromadění majetku, obvyklým to postižením pozemšťanů, mám více podnikatelských aktivit, a rád tě do některé z nich zasvětím, přenechám, nebo započneme projekt nový, pokud budeš mít chuť a schopnosti.

Možnost inspirovat se životním know how, a tak se posouvat rychleji než ostatní, je to největší, co ti mohu dát. Než stále jen dávat majetek / peníze, je pro tebe lepší, když tě naučím, jak to dělat sama, máš to napořád, a jsi nezávislá. To neznamená, že se bráním tomu, ženu živit. Peníze, resp. schopnost zajistit, beru jako jednu z vlastností, a proto je pochopitelné, že je součástí hodnocení muže v očích ženy, tak jako tomu bylo v historii vždy.

V současné době žiji ve velké společné domácnosti, rodině s našimi třemi dětmi a jejich fajn mámami - spoluzakladatelkami společenství. Někdy trávíme čas odděleně, sami, nebo se skupinou svých přátel mimo společenství, někdy spolu, jak komu se to zrovna hodí a chce. Bydlení je oddělené na soukromá křídla a patra, a sdílené / volné pokoje, společenské místnosti, wellness, atd.

Sdílíme společně i movitý majetek, auta, počítače, vybavení, hračky, kabelky :) a vše co sami nevyužijeme každý den, a může to posloužit druhému a neplýtvá a šetří planetu, i když je to spíše využívání synergie než primárně ekologie, abychom to neprezentovali neadekvátně vznosně :)

Možnost je také bydlet jinde, zcela odděleně, či s partnerem.

Aby bylo každé dítě šťastné, musí být i jeho matka, a tedy pro své děti udělám nejlépe, když pro něj budou nejlépe dělat i jeho nejbližší, pupeční šňůrou spojené, životní kamarádi - mámy. Lepší “chůvy” nezaplatím. A samozřejmě, máma není jen chůva, musí mít čas i na sebe, seberealizaci, a proto se o tvé / naše dítě postaráme, kdybys to v nějakém období tvého života potřebovala.

Podmínka, že tě budeme podporovat je, že disponuješ přirozenou inteligencí, takže se s tebou vždy dá diskutovat v klidu a tak řešit případné konflikty a problémy, a tedy nehrozí pohádání se a uražení „do konce života“ - abych mohl naše dítě alespoň občas vídat, a to společně s tebou, tedy ne jen si ho předávat, jak tomu bývá u střídavé péče, kdy dítě nemá nikdy oba rodiče pohromadě.

Také je třeba komunikovat česky.

Nám na věku nezáleží, a na sexuálním zájmu se také trvale vztah nevybuduje, protože během života opadá, díváme se tedy do hlavy, nejen na ni, protože duševní krása nemá, narozdíl od fyzické, expiraci :-). Povrchní krásu nijak neodsuzujeme, jen sama o sobě, narozdíl od inteligence, píle, talentu či umění “tvořit” a jiných “schopností” žádné hodnoty pro společnost nevytváří, a dle výzkumů nijak nezajišťuje pevnost přátelských / partnerských svazků.

Dobří přátelé však vydrží celý život - chceme mezi sebou další charakterní, čestnou, sympatickou ženu, s odvahou a sebevědomím nebát se a unést odsudek mas, které žijí standardní životy v zavedených kolejích a budou vždy hledat důvody jen takové, aby si potvrdili správnost toho že vydrželi v manželství / po rozvodu sami, protože jiné řešení sami nebyli ochotni či schopni realizovat.

Chceme inspirovat i další ženy, aby nežily samy či v nedostatku, nerovnosti, nesvobodě, nekomfortu, a jinak nevýhodných nucených svazcích.

Budeme rádi když najdeš seberealizaci v některé z našich firem / projektů, pokud tě to bude bavit a bude to pro tebe smysluplné, a že naše dítě bude dědicem - pokračovatelem. Chci se již věnovat jen poradenství na úkor výkonného řízení a mám více rozjetých i nových podnikatelských nápadů než stíhám realizovat, takže je fajn, když je uvádí v praxi a hlídá jejich rozvoj a růst někdo z “členů rodiny”, ke kterým máme automaticky přirozenou důvěru.

Kvalitní a dlouhodobě oddaní zaměstnanci mimo rodinu se v dnešní době hledají čím dál hůř, a u těch co mám budu rád, pokud i jejich potomci budou tak schopní pokračovatelé a mít prospěch z projektů nadace společenství, které by měly sloužit k blahobytu všem zúčastněným.


nabízíme účast na nevšedním životu, zajímavých projektech a aktivitách, se zajímavými lidmi a našimi přáteli, kterými se obklopujeme (navíc, jak vidíš, jsem skromný :-).

Děti jsou rády obklopeny více dospěláky, mají více vzorů, hrají si a učí se navzájem od sebe, a my také :) Podporujeme se během života, vznikají nová přátelství mezi dospěláky, a dětem se také v dospělosti bude určitě hodit více sourozenců, tet či strejdů.

Rádi cestujeme, sportujeme, debatujeme a filozofujeme u vína i bez, rozhodujeme demokraticky o tom co budeme dělat zítra či v důchodu, ctíme princip, že rozdílný názor je obohacující, bez nároku na jeho akceptování. Víc hlav víc ví. A je větší sranda.

Naopak ale, pokud nebudeš chtít, do tvého partnerského či soukromého života se plést nijak nemusíme, respektujeme tvou svobodu. Pokud máš pocit že tvé geny si zaslouží se šířit víc, můžeme být jen tvou jistotou, podporou a základnou, kam se můžeš kdykoli vracet.

Nabízím též zachování mlčenlivosti, pokud bys chtěla být podporována neveřejně, a o našich poměrech se nechtěla šířit. Chápu obavy ze závisti či odsudku maloměšťáckých mas, na které je to v současné době ještě příliš vymykající se, a kteří mají tendence nálepkovat “sektou” cokoli co je odlišné od jejich “sekty”, nebo že si “někoho kupujeme”, ač jiná finanční pomoc od státu či partnera je v pořádku, atd.

Nechci ti, ani ostatním, vedle mne komplikovat život, ač kdybych ohledy nebral, prezentoval bych veřejně, že každý, kdo má možnosti přesahující spotřeby sebe a partnera, by měl mít “povinnost” takto nabízet, pomáhat a sdílet.


Vše nabízené samozřejmě případně až po vzájemném poznání se, i pro mne je to velká odpovědnost, většina mužů si takto dobrovolně potomka nepořídí kvůli obavě, že se s matkou dítěte v budoucnu neshodnou, a budou muset platit výživné na někoho, koho uvidí jednou za 14 dní.

Jsme otevřeni se s kýmkoli setkat, o čemkoliv pobavit, nebo můžeme ukázat reference, jaké vyrábíme skvělé budoucí generace :-) Nebo k nám můžeš přijet na pár dní na návštěvu, sama, nebo kdyby to bylo pro tebe těžké, třeba s kamarádkou / kamarádem)

V případě že si chceš nejdříve vše sama promyslet, nebo až se ti v někdy v životě změní okolnosti, chceš tuhle cestu mít do zálohy:

www.1RodinneSpolecenstvi.cz

info@1RodinneSpolecenstvi.cz

420774112486 (i Whatsapp)

                                                     

© 1. Rodinné společenství


Pomáhat zvířatům je v módě, a ač je to díkůhodné, je to snadné, roztomilost, vděk, oddanovst a poslušnost je očekávatelnou reciprocitou.

Pomáhat bližním je těžší, ale už i takoví najdou, ale zatím pomáhají “jen” slabším, protože je to také společensky uznávané, ač ne tak “snadné” jako zvířatům.

My pomáháme lidem silnějším, schopným, s potenciálem, ač to není tak hrdinské, v očích většiny, a proto to hrdinské je :-)