УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

38 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

19.07.2019р        №449

Про затвердження  цільової Програми регулювання 

чисельності безпритульних

тварин  гуманними методами

у  м. Бершадь на 2019-2023 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину» Бершадська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити цільову Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Бершадь на 2019-2023 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (В. Москаленко) та Постійну комісію з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища (В. Смерека).

 

     

Міський голова                                                  М. Кольченко

Затверджено

рішенням Бершадської міської ради

№449 від 19.07.2019р

ПРОГРАМА

регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Бершадь на 2019-2023 роки

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Розділ 3. Мета і завдання Програми

Розділ 4. Перелік заходів і завдань Програми

Розділ 5. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розділ 6. Фінансування заходів

Розділ 7. Очікувані результати, ефективність програми

1. Загальні положення

1.1. Одним із важливих критеріїв приналежності до європейської цивілізації є ставлення суспільства до тварин. Прийняття Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» у середині 2000-х років відбиває якісне зрушення в громадській свідомості, коли проблема захисту тварин переходить до розряду соціально важливих. Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності української нації.

Необхідність розроблення цільової програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Бершадь на 2019-2023 роки (далі- Програма) викликана великою кількістю безпритульних тварин в місті, що в свою чергу сприяє поширенню інфекційних та паразитарних хвороб серед людей, джерелом збудників яких є тварини (собаки), погіршення санітарно-епідеміологічного стану місцевості, якості життя людей, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин у місті та близько розташованих населених пунктах методами, що задовольнять як захисників тварин, так і їхніх супротивників.

Програма передбачає просвітницьку роботу з населенням щодо впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного відношення до тварин та підвищення відповідальності організацій, установ і підприємств, що утримують собак на власній території.

1.2. Програма розроблена відповідно до Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища» «Про місцеве самоврядування в Україні»

1.3. Реалізація Програми повинна здійснюватися виключно гуманними методами, що виключають жорстоке поводження з тваринами, відповідно до законодавства України.

1.4. Дія Програми передбачається протягом 2019-2023 років на території м. Бершадь.

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Безпритульними вважаються тварини, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях та в інших громадських місцях. Ці тварини підлягають вилову. Безпритульні тварини в місті становлять значну небезпеку для здоров’я людей, часто є носіями небезпечних для них інфекцій (збудників паразитарних хвороб). Останнім часом збільшилась кількість людей, постраждалих від нападів безпритульних тварин. Також існує проблема, пов’язана із зростанням їх чисельності, яка повинна бути вирішена.       Забезпечення належних умов утримання домашніх тварин та поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є складовими комплексного та науково обґрунтованого підходу. Це має бути робота у різних напрямках, що об’єднає зусилля небайдужих громадян і представників державних структур.

Безпритульних тварин можна поділити на дві групи (категорії):

1) тварини загублені і покинуті – це одинокі, зазвичай породні або напівпородні, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх;

2) тварини потомственні вуличні – це ті, що живуть зграями більш менш постійного складу, на визначеній території, що забезпечує їх необхідними для життя умовами.

Популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок:

– розмноження безпритульних тварин;

– тварин, які мали власника, але були загублені, викинуті на вулицю, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо;

– безпритульних тварин, які мігрували з приміських районів.

Ці тварини утворили складну саморегульовану систему – популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. За певний час популяція виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском: конкурентами, хворобами та інше. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції безпритульних тварин та громадянами міста.

Підставою для розробки Програми є ціла низка невирішених питань в цій сфері, а саме:

1. Не вирішені питання утримання і поводження з домашніми тваринами без заподіяння шкоди, як оточуючим, так і самій тварині.

2. Відсутність повного обліку тварин, що знаходяться у володінні у населення та на підприємствах.

3. Відсутність місця тимчасового знаходження для тварин.

4. Недостатнє інформування населення та виховання громадян щодо гуманного ставлення до тварин.

Для досягнення ефективних результатів по зменшенню чисельності безпритульних тварин в місті має здійснюватись їх вилов. Подальше обстеження виловлених безпритульних тварин, проведення процедур з ними, а також вирішення питання власності на них, здійснюється відповідно до вимог статей 17, 24 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Виловлені безпритульні тварини підлягають  стерилізації, ідентифікації та вакцинації від інфекційних захворювань.

3. Мета і завдання Програми

Основною метою програми є координація дій органу місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських організацій  та активізація населення міста для створення умов, що сприятимуть наведенню порядку у сфері поводження з тваринами, обмеження їх шкідливого впливу на благоустрій території та здоров’я людей, відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Програма направлена на зменшення кількості безпритульних тварин в місті Бершадь  на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, зміну громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного поводження з тваринами, що позитивно вплине на виховання підростаючого покоління і моральний клімат у суспільстві.

Завданнями програми є:

– створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин за рахунок зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях міста;

– розробка і впровадження системи обліку та ідентифікації безпритульних тварин;

– розробка і впровадження системи стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин, які будуть одомашнюватись мешканцями;

– розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, пошук нових власників для відловлених безпритульних тварин, пропагандування стерилізації домашніх тварин тощо.

4. Перелік заходів і завдань Програми

Для вирішення завдань цільової програми необхідно привести ситуацію, що склалась у сфері поводженням з безпритульними тваринами, у відповідність до вимог чинного законодавства.

З цією метою необхідно:

1. Розробити і впровадити систему обліку та ідентифікації безпритульних тварин;

2.Організувати діяльність служби вилову тварин на базі КУП «Бершадь-Сервіс»;

3. Створити умови для тимчасового утримання виловлених тварин у місті Бершадь.

Територія для тимчасового утримання виловлених тварин повинна бути огороджена з попереджувальними знаками чи написами.

5. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Головними шляхами реалізації програми є:

– створення відповідної інфраструктури на базі КУП «Бершадь-Сервіс»;

– здійснення обліку, реєстрації та ідентифікації тварин, які утримуються юридичними та фізичними особами КУП «Бершадь-Сервіс»;

– регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами шляхом їх вилову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації та профілактичних обробок.

Вилову підлягають усі без винятку безпритульні тварини. Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордниками, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються бездоглядними і підлягають вилову.

Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані і повернені до попереднього ареалу перебування та у яких відсутні візуальні ознаки інфекційних захворювань.

Вилов тварин має здійснюватись працівниками будь-якими незабороненими способами і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами.

Планування вилову безпритульних тварин проводиться за графіком погодженим виконавчим комітетом Бершадської міської ради.

Позапланово можуть бути виловлені агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги або ізоляції.

Вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка, а у тих випадках, коли тварину неможливо виловити з допомогою вищезазначених способів, слід застосувати знерухомлення тварини (з дозволу відповідального за відлов ветлікаря). У разі потреби ловець зобов’язаний надавати тваринам першу допомогу.

Виловлені тварини транспортуються до місць утримання спеціально обладнаними автомобілями групою або індивідуально в клітках. Час між виловом і транспортуванням тварин до місця тимчасового перебування не повинен перевищувати 3-х годин.

При вилові безпритульних тварин забороняється:

– використовувати методи відлову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;

– привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям з будь-якою метою;

– знімати собак з прив’язі;

– використовувати приманки та транквілізатори без дозволу ветеринарного лікаря.

Стерилізація, вакцинація та профілактичні обробки безпритульних тварин. Виловлені бродячі тварини передаються на тимчасове утримання на період до 2-х тижнів (у залежності від особини).

Безпритульні тварини, що знаходяться у місці тимчасового утримання, підлягають обов’язковій стерилізації, вакцинації від інфекційних захворювань.

Ветеринарні процедури з тваринами, які можуть заподіяти їм біль, повинні проводитися в умовах знеболювання, за винятком тих процедур, що відповідно до ветеринарних правил виконуються без анестезії.

Після стерилізації, тварина повинна забезпечуватися післяопераційною перетримкою на термін, що встановлений за медичними показниками.

Стерилізація з післяопераційною перетримкою, вакцинація та профілактичні обробки безпритульних тварин проводитиметься на базі місця тимчасового утримання спеціалістами, які мають відповідні дозвільні документи та фах.

Евтаназія безпритульної тварини проводиться виключно у разі травми або хвороби, що не сумісні з життям та у разі агресивності, що не підлягає корекції.

Забороняються негуманні, хворобливі методи евтаназії тварин. Приміщення, де проводиться евтаназія тварин, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються тварини.

Утримання безпритульних тварин у місці  тимчасового утримання, передача фізичним та юридичним особам.

Виловлені тварини транспортуються у притулок тимчасового утримання для безпритульних тварин. Утримання тварин здійснюється з дотриманням встановлених вимог.

Після перетримки у місці тимчасового перебування, тварини можуть бути  передані (після стерилізації та ідентифікації) фізичним чи юридичним особам, які виявили бажання взяти на утримання тварину.

Виключенням є тварини, які були вилучені у громадян за рішенням суду – такі тварини можуть бути передані тільки іншим власникам.

Тварини, які передаються фізичним чи юридичним особам, як новим власникам, мають бути поставлені на облік.

В разі відсутності власника або фізичної чи юридичної особи, які виявили бажання взяти на утримання тварину, тварини повинні повертатися до ареалу їх попереднього перебування.

Проведення інформаційно-просвітницької і виховної роботи серед населення. Цей напрямок програми передбачає наступні заходи:

– підготовка та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів та нарад Бершадською міською радою з відповідними службами, установами, комунальними  підприємствами, громадськими організаціями, що працюють в цій сфері;

– проведення просвітницької роботи серед населення з питань, пов’язаних з гуманним ставленням до тварин;

– видання та розповсюдження громадськими організаціями тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам’яток для проведення просвітницької роботи серед опікунів безпритульних тварин та мешканців міста;

– розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження;

– участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової інформації;

– проведення консультацій з населенням, стосовно опіки над безпритульними тваринами, що перебувають на території міста;

– пропаганда гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Проблеми, що мають місце у сфері поводження з тваринами, потребують невідкладного розв’язання та фінансування заходів (додається).

Фінансове забезпечення заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

7. Очікувані результати, ефективність програми

Затвердження і реалізація передбачених заходів створить основу ефективної роботи та контролю у сфері регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, покращить санітарно -епідеміологічний та екологічний стан міста Бершадь.

Виконання програми дасть змогу:

– суттєво зменшити та регулювати кількість безпритульних тварин в місті;

– покращити епізоотичний, санітарно-епідемічний та екологічний стан місті;

– зберегти здоров’я та зменшити рівень захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин;

– не допускати випадків жорстокого поводження з тваринами;

– реалізувати засади гуманного ставлення до тварин.

До програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України.

ЗАХОДИ

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами  у м. Бершадь на 2019-2023 роки

п/п

Основні напрямки та заходи програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Всього по програмі

тис грн

В т.ч за рахунок коштів міського бюджету

тис грн

11

Облаштування місця для тимчасового утримання тварин на період стерилізації, карантину, вакцинації, підтримання його в належному санітарному стані (поточний ремонт, придбання обладнання, підтримка приміщення в належному санітарному стані)

Бершадська міська рада

КУП «Бершадь-Сервіс»

2019

2020

2021

2022

2023

300,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

22

Забезпечення функціонування системи гуманного вилову, масової стерилізації та вакцинації, реєстрації та обліку безпритульних тварин із подальшою передачею їх новим власникам або поверненням до ареалу попереднього перебування

Бершадська міська рада

КУП «Бершадь-Сервіс»

2019

2020

2021

2022

2023

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

33

Утримання безпритульних тварин у місці для тимчасового утримання тварин (харчування, догляд)

Бершадська міська рада

КУП «Бершадь-Сервіс»

2019

2020

2021

2022

2023

60,0

120,0

120,0

120,0

120,0

60,0

120,0

120,0

120,0

120,0

34

Всього

1 540,0

1 540,0

        Секретар міської ради                                    О.Рижавська