Published using Google Docs
Mimořádná opatření provozu lesního klubu - web
Updated automatically every 5 minutes

Mimořádná opatření - Provoz lesního klubu Lewandulka z.s. dodatek ke školnímu řádu a smlouvě dle PES - od 23.11.2020


  1. Obecná ustanovení
  1. Působnost a zásady dodatku
  1. Mimořádná preventivní provozní opatření k zajištění ochrany zdraví dle jednotlivých stupňů PES
  1. Další ustanovení - i nadále se budeme řídit aktuální situací s pandemií Covid-19 a nařízeními vlády.
  2. Závěrečná ustanovení

V liberci dne :...........................

Podpis a razítko předsedy spolku:.................................................................................................

V liberci dne :...........................

Podpis koordinátora lesního klubu:................................................................................................

Mimořádná opatření - Provoz lesního klubu Lewandulka z.s. dodatek ke školnímu řádu a smlouvě - od 1.11.2020


  1. Obecná ustanovení
  1. Působnost a zásady dodatku
  1. Mimořádná preventivní provozní opatření k zajištění ochrany zdraví:
  1. Další ustanovení - i nadále se budeme řídit aktuální situací s pandemií Covid-19 a nařízeními vlády.
  2. Závěrečná ustanovení

V liberci dne :...........................

Podpis a razítko předsedy spolku:.................................................................................................

V liberci dne :...........................

Podpis koordinátora lesního klubu:................................................................................................