Published using Google Docs
Wytyczne PTP - wersja listopad 2021
Updated automatically every 5 minutes

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Rekomendacje, wytyczne i zalecenia

Wersja robocza

1. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii        1

2. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży        2

3. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej        2

4. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży        2

5. Zakładka ze standardami/rekomendacjami PTP        2

6. Zakładka z rekomendacjami EPA        5

7. Inne wytyczne        6

1. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii

Prof. Piotr Gałecki

Depresja oporna na leczenie – zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2021/7Galecki_PsychiatrPol2021v55i1.pdf

Leczenie farmakologiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających – wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych
Jerzy Samochowiec, Dominika Dudek, Jolanta Kucharska-Mazur, Sławomir Murawiec, Joanna Rymaszewska, Wiesław Jerzy Cubała, Janusz Heitzman, Agata Szulc, Małgorzata Bała, Piotr Gałecki

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Samochowiec_PsychiatrPolOnlineFirstNr220.pdf

2. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Dr Aleksandra Lewandowska

3. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej

Prof. Bernadetta Izydorczyk

Strona Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej https://psychologia-konsultanci.pl/

Wyzwania klinicznej diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży. Rekomendacje konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej

Katarzyna Sitnik-Warchulska, Bernadetta Izydorczyk, Małgorzata Lipowska

Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 54–62

http://www.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2019-vol-19-no-1/wyzwania-klinicznej-diagnostyki-psychologicznej-dzieci-i-mlodziezy-rekomendacje-konsultantow-w-dziedzinie-psychologii-klinicznej

4. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

Dr hab. Agnieszka Słopień

5. Zakładka ze standardami/rekomendacjami PTP

Stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat stosowania metod niefarmakologicznych w leczeniu objawów negatywnych schizofrenii

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2021/719Samochowiec_PsychiatrPol2021v55i4.pdf

Leczenie farmakologiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających – wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2021/235Samochowiec_PsychiatrPol2021v55i2.pdf

Pandemia SARS-CoV-2 a populacja osób z otępieniem. Rekomendacje pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2020/421Luc_PsychiatrPol2020v54i3.pdf

Redukcja ryzyka metabolicznego u chorych na schizofrenię przyjmujących leki przeciwpsychotyczne – zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2019/1191Wichniak_PsychiatrPol2019v53i6.pdf

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część I: Leczenie depresji.

http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2019/245Samochowiec_PsychiatrPol2019v53i2.pdf

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część II: Choroba afektywna dwubiegunowa

http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2019/263Rybakowski_PsychiatrPol2019v53i2.pdf

 

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część III: Postępowanie w wypadku utraty ciąży oraz niepowodzeń w leczeniu niepłodności metodą in vitro.

Link:

http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2019/277Rymaszewska_PsychiatrPol2019v53i2.pdf

Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania opracowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Sekcję Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Część I. Fizjologia, metody oceny i oddziaływania terapeutyczne

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2017/793Wichniak_PsychiatrPol2017v51i5.pdf

Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Część II. Diagnoza i leczenie

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2017/815Wichniak_PsychiatrPol2017v51i5.pdf

Diagnostyka i leczenie depresji u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych.  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Naczelna Izba Lekarska. 05.02.2019

Samochowiec J., Dudek D., Kucharska-Mazur J., Murawiec S., Rymaszewska J., Cubała W.J., Heitzman J., Jankowska-Zduńczyk A., Chatizow J., Bala M

https://wytyczne.org/bazawiedzy/wytyczne-postepowania-w-depresji-u-doroslych-dla-lekarzy-rodzinnych/

Długoterminowa farmakoterapia wspierająca utrzymywanie abstynencji lub zmniejszająca

spożycie alkoholu u osób uzależnionych od alkoholu. Zalecenia Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU) i Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) – uaktualnienie 2019
Przemysław Bieńkowski, Marcin Wojnar, Paweł Mierzejewski, Jerzy Samochowiec, Bogusław Habrat, Marek Jarema, Janusz Rybakowski

http://www.fpn.ipin.edu.pl/zeszyt-aktualny.html?getFile%5Bitem%5D=1000&getFile%5Bsec%5D=736&getFile%5Bfile%5D=01r_ipin_farm_2019-2b.pdf

Bezpieczne stosowanie benzodiazepin w podstawowej opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych
Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Adam Wichniak, Agnieszka Mastalerz-Migas

https://www.termedia.pl/Bezpieczne-stosowanie-benzodiazepin-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej-rekomendacje-dla-lekarzy-rodzinnych,98,37923,0,1.html


6. Zakładka z rekomendacjami EPA

Diagnoza leczenie organizacja. Wybrane zagadnienia Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) 2016. Jerzy Samochowiec, Przemysław Bieńkowski [PDF}

http://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/14049/tytul/diagnoza-leczenie-organizacja-wybrane-wytyczne-europejskiego-towarzystwa-psychiatrycznego-epa-samochowiec-bienkowski-polskie-towarzystwo-psychiatryczne

Implementacja wytycznych Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) w zakresie psychiatrii sądowej w Polsce. Stan obecny i konieczne działania Implementation of the European Psychiatric Association (EPA) guidance on forensic psychiatry in Poland. Current state and required measures
Janusz Heitzman, Paweł Gosek, Małgorzata Luks, Anna Pilszyk, Justyna Kotowska, Marek Pacholski

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2020/553Heitzman_PsychiatrPol2020v54i3.pdf

EPA Guidance on Treatment of Negative Symptoms in Schizophrenia

European Psychiatry  (Vol. 63, March 2021)
Authors: S. Galderisi, S. Kaiser, I. Bitter, M. Nordentoft, A. Mucci, M. Sabé, G.M. Giordano, M.Ø. Nielsen, L.B. Glenthøj, P. Pezzella, P. Falkai, S. Dollfus and W. Gaebel

EPA Guidance on Assessment of Negative Symptoms in Schizophrenia

European Psychiatry  (Vol. 63, February 2021)

Authors:  S. Galderisi, A. Mucci, S. Dollfus, M. Nordentoft, P. Falkai, S. Kaiser, G.M. Giordano, A. Vandevelde, M.Ø. Nielsen, L.B. Glenthøj, M. Sabé, P. Pezzella, I. Bitter and W. Gaebel

EPA Guidance on the Quality of Mental Health Services: a Systematic Meta-review and Update of Recommendations Focusing on Care Coordination

European Psychiatry  (Vol. 63, July 2020)

Authors:  W. Gaebel, A. Kerst, B. Janssen, T. Becker, M. Musalek, W. Rössler, M. Ruggeri, G. Thornicroft, J. Zielasek, J. Stricker

European Psychiatric Association (EPA) guidance on forensic psychiatry: Evidence based assessment and treatment of mentally disordered offenders
Birgit A. Völlma,*, Martin Clarkeb, Vicenç Tort Herrandoc, Allan O. Seppänend,Paweł Goseke, Janusz Heitzmane, Erik Bultenf,

https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/european-psychiatric-association-epa-guidance-on-forensic-psychiatry-evidence-based-assessment-and-treatment-of-mentally-disordered-offenders/5D21CF347B4B157FBC5F3B1993A39F14

7. Inne wytyczne

Leczenie nadwagi i otyłości w czasie i po pandemii. Nie czekajmy na rozwój powikłań – nowe wytyczne dla lekarzy.

https://journals.viamedica.pl/nadcisnienie_tetnicze_w_praktyce/article/view/71096/52046

 

Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi. Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego osób z zaburzeniami psychicznymi

https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/75900/55512

www.psychiatria.org.pl