Published using Google Docs
ELIA Cookies Policy
Updated automatically every 5 minutes

                                                                                                   

English Version. For a Slovak version, scroll down.

Cookies Policy

ELIA stores and retrieves information — like any other technology — using Cookies. Cookies are used in order to secure due operation of our Web page and intelligent tutoring system software ELIA. We also may use some cookies to improve and customize your experience and for analytical purposes, if you grant us your consent with such cookies.

What are Cookies?

What Cookies do we use?

You can find a list of the Cookies we use below:

How to block or delete Cookies?

If you grant us your consent with other then technical cookies, you may refuse longer usage of such cookies or delete cookies already stored on your computer through the settings of your web browser:

Please bear in mind that blocking and deleting cookies may have a negative impact on the usability of ELIA, especially if you block or delete all the cookies, including technical cookies.

Updated on the 20th of October 2021

www.getelia.com | support@getelia.com 


Slovak Version

Zásady používania súborov cookie

ELIA ukladá a načítava informácie - ako každá iná technológia - pomocou súborov cookie. Cookies sa používajú na zabezpečenie riadneho fungovania našej webovej stránky a softvéru inteligentného výučbového systému ELIA. Niektoré súbory cookie môžeme používať aj na zlepšenie a prispôsobenie vašich skúseností a na analytické účely, ak nám udelíte súhlas s takýmito súbormi cookie.

Čo sú to súbory cookie?

Aké súbory cookie používame?

Zoznam súborov cookie, ktoré používame, nájdete nižšie:

Ako zablokovať alebo odstrániť súbory cookie?

Ak nám udelíte súhlas s inými ako technickými súbormi cookie, môžete odmietnuť dlhšie používanie takýchto súborov cookie alebo vymazať súbory cookie už uložené vo vašom počítači prostredníctvom nastavení vášho webového prehliadača:

Majte na pamäti, že blokovanie a vymazávanie súborov cookie môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť ELIA, najmä ak zablokujete alebo vymažete všetky súbory cookie vrátane technických súborov cookie.

Aktualizované 18. oktobra 2022

www.getelia.com | support@getelia.com