Published using Google Docs
Công Việc Trực Tuyến VietPro
Updated automatically every 5 minutes

Cộng Tác Viên VietPro

Chương Trình Cộng Tác

Các Công Việc

1. Chăm Sóc Fanpage ( Facebook )

2. Quản Trị Nhóm ( Facebook )

3 . Viết Bài ( Article/SEO )

4. Dịch Anh Việt

5. Dịch Việt Anh

6. Tạo Video (Video Editor )

7 . Tạo Link ( ShortLink )

8 Trợ Lý ( Trực Tuyến )

Liên Hệ Cộng Tác

Chương Trình Cộng Tác

1.Cộng tác viên ( CTV ) là người hợp tác theo thỏa thuận với VietPro thực hiện công việc thời vụ theo dự án hoặc dài hạn.

Cộng tác viên có thể đăng ký 1 hay nhiều công được việc mô tả trong phần “Các Công Việc”.

VietPro là nhóm làm việc trực tuyến trực thuộc công ty TTV ,đại diện ông Huỳnh Thái Khoa . Các thỏa thuận giữa 2 bên tuân theo luật dân sự nhà nước Việt Nam.

2. Cộng tác viên cần trao đổi với đại diện VietPro để hiểu rõ ràng và cam kết hoàn thành công việc nhận, cộng tác viên chỉ nhận được quyền lợi hợp tác khi hoàn thành đúng và trong thời gian công việc yêu cầu.

3. Với các công việc dài hạn, CTV cần lập các báo cáo đúng và chính xác tiến độ công việc .

4 . VietPro thanh toán tiền phí qua ngân hàng hoặc tiền mặt cho các công việc cộng tác. CTV chịu phí chuyển tiền ngân hàng.

5. VietPro có quyền dừng thỏa thuận công việc một khi CTV vi phạm thỏa thuận và từ chối chi trả quyền lợi cho phần việc chưa nghiệm thu.

6. Khi không còn hợp tác, CTV cam kết chuyển giao tất cả tài khoản trực tuyến, tài sản sử dụng ( nếu có ) thuộc sở hữu VietPro.

7 . Các bài viết, sản phẩm ( số ) trong sự hợp tác của CTV và VietPro thuộc sỡ hữu của Vietpro.CTV không có quyền sử dụng ngoài mục đích công việc thỏa thuận với VietPro kể cả trong thời gian hợp tác hoặc ngừng hợp tác.

8. Trường hợp VietPro điều chỉnh mức phí sẽ thông báo trước với CTV, các công việc đang thực hiện sẽ tính ở mức phí cũ tới khi hoàn thành hoặc áp dụng có lợi cho CTV.

Các Công Việc

( đang tuyển vị trí 1,2, 7,8)

1. Chăm Sóc Fanpage ( Facebook )

Mã : VP-M-01

Số lượng: 5

Địa điểm : Làm việc trực tuyến ( ưu tiên HCM )

Thời gian dự kiến: 1h/page/ngày

Mô tả công việc:

CTV được giao 1 hay nhiều trang fanpage để tương tác , CTV chủ động tìm kiếm bài đăng và tương tác sau cho fanpage được nhiều truy cập tương tác.

Hướng dẫn :

        CTV có thể đề nghị chọn lựa fanpage có chủ đề mình thích . Khi nhận nhiệm vụ, CTV được gán quyền Editor của page trong thời gian thực hiện.

CTV chủ động và sáng tạo trong việc chăm sóc fanpage, một số tác vụ mà người chăm sóc fanpage thực hiện gồm:

        Hỗ trợ:

Báo cáo:

        Hằng tuần , CTV gửi tổng kết đánh giá về trang cho VietPro.

Quyền lợi:

      CTV được trả phí theo các mốc hoàn thành số Like ( lượt thích đạt được ) .

0

Thử nghiệm : 0->100

100,000 *

1

100  ->  500 lượt thích

200,000

2

500 -> 1000 lượt thích

300,000

3

1000 > 2000 lượt thích

400,000

4

2000 -> 4000 lượt thích

500.000

5

4000 -> 7000 lượt thích

500,000

6

7000-> 12,000 lượt thích

500,000

7

12,000-> 20,000 lượt thích

500,000

8

> 20,000,000

X 100đ/like

Thỏa thuận công việc cho nhiệm vụ:

        Level 0 thử nghiệm dành cho CTV mới của VietPro để test thử độ phù hợp.

        

2. Quản Trị Nhóm ( Facebook )

Mã : VP-M-02

Số lượng: 5

Địa điểm : Làm việc trực tuyến ( ưu tiên HCM )

Thời gian: 1h/nhóm/ngày.

Mô tả công việc:

CTV được giao 1 hay nhiều nhóm để quản lý , CTV chủ động nhóm để đạt nhiều thành viên.

Hướng dẫn :

        CTV có thể đề nghị chọn lựa nhóm có chủ đề mình thích . Khi nhận nhiệm vụ, CTV được gán quyền Mod của nhóm trong thời gian thực hiện.

CTV chủ động và sáng tạo trong việc chăm sóc nhóm, một số tác vụ mà người chăm sóc nhóm thực hiện gồm:

        Hỗ trợ:

Báo cáo:

        Hằng tuần , CTV gửi tổng kết đánh giá về trang cho VietPro.

Quyền lợi:

      CTV được trả phí theo các mốc hoàn thành số member ( thành viên ) .

0

Thử nghiệm : 0 -> 200

100,000 *

1

200 ->  500 thành viên

200,000

2

500 -> 1000 thành viên

300,000

3

1000 >  2000 thành viên

400,000

4

2,000 -> 5,000 thành viên

500.000

5

5,000 -> 10,000 thành viên

500,000

6

10,000 >  16,000  thành viên

500,000

7

16,000-> 23,000 thành viên

500,000

8

> 23,000 thành viên

X 100đ/thành viên

Thỏa thuận công việc cho nhiệm vụ:

        Level 0 thử nghiệm dành cho CTV mới của VietPro để test thử độ phù hợp.CTV có thể chủ động yêu cầu đổi group khác nếu không phù hợp sau khi thử nghiệm.

3 . Viết Bài ( Article/SEO )

Mã : VP-M-03

Số lượng: 5 ( đã đủ người )

Địa điểm : Làm việc trực tuyến ( ưu tiên HCM )

Thời gian: 0.5h/bài viết

Mô tả công việc:

CTV viết các bài viết có chủ đề thích hợp ( tùy thời điểm và yêu cầu ) có độ dài 500-1500 chữ

Hướng dẫn:

Đánh giá:

Quyền lợi: tùy thuộc bài viết , ~ 50,000 - 100,000 / bài

4. Dịch Anh Việt

Mã : VP-M-04

Số lượng: 5

Địa điểm : Làm việc trực tuyến ( ưu tiên HCM )

Thời gian: 0.5h/bài viết

Mô tả công việc:

CTV viết các bài viết có chủ đề thích hợp ( tùy thời điểm và yêu cầu ) có độ dài 500-1500 chữ

Hướng dẫn:

Đánh giá:

Quyền lợi: tùy thuộc bài viết , ~ 50,000 - 100,000 / bài

5. Dịch Việt Anh

Mã : VP-M-05

Số lượng: 5

Tình trạng: ngưng tuyển.

Địa điểm : Làm việc trực tuyến ( ưu tiên HCM )

Thời gian: 0.5h/bài viết

Mô tả công việc:

CTV viết các bài viết có chủ đề thích hợp ( tùy thời điểm và yêu cầu ) có độ dài 500-1500 chữ .

Hướng dẫn:tùy theo dự án.

Đánh giá:tùy theo dự án.

Quyền lợi: tùy thuộc bài viết , ~ 100,000 - 200,000 / bài

6. Tạo Video (Video Editor )

Mã : VP-M-06

Tình trạng: ngưng tuyển.

Số lượng: 2

Địa điểm : Làm việc trực tuyến ( ưu tiên HCM )

Thời gian: tùy theo dự án.

Mô tả công việc:

        Tạo các video theo các chủ đề

Hướng dẫn: Tùy theo dự án

Yêu cầu:Ưu tiên CTV đã hợp tác với VietPro

Quyền lợi:  Tùy theo dự án

7 . Tạo Link ( ShortLink )

Mã : VP-O-01

Số lượng: 2

Tình trạng: đang tuyển.

Địa điểm : Làm việc trực tuyến ( ưu tiên HCM )

Thời gian dự kiến: 1h/ngày

Mô tả công việc:

Đọc các web ( tiếng Việt ) trên Internet và tạo shortlink các bài viết hay.

Hướng dẫn :

        CTV được cấp quyền truy cập vào account do VIetPro tạo khi bắt đầu.

        Hằng ngày CTV đọc báo nếu phát hiện bài viết hay tạo short link bằng account mình quản lý.

        Chia sẻ link lên các diễn đàn, mạng xã hội để đạt nhiều view.

Báo cáo:

        Hằng tuần , CTV gửi báo cáo số lượng link, số truy cập về Vietpro.( đã có sẵn trong account )

Quyền lợi:

CTV được trả phí theo mức chung 50,000 đ / 1000 views ( lượt xem ) khi quyết định bàn giao account cho VietPro.

        

8 Trợ Lý ( Trực Tuyến )

Mã : VP-A-01

Số lượng: 2

Tình trạng: đang tuyển.

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Thời gian: trung bình 2h/ngày làm việc trực tuyến và 1 số buổi offline để trao đổi công việc.

Mô tả công việc:

Giúp VietPro quản lý cộng tác viên, thực hiện các công việc trợ giúp trong hệ thống như đăng bài, liên hệ đối tác, kiểm duyệt… và các công việc khác theo yêu cầu.

Yêu cầu:Ưu tiên CTV đã hợp tác với VietPro

          Người trợ lý hiểu biết về các công việc tiếp thị trực tuyến, thích và sẵn lòng làm việc trong lĩnh vực này.

          Ưu tiên sinh viên năm cuối sau khi ra trường có thể làm việc fulltime nếu thích hợp.

          Ưu tiên sinh viên ngành học liên quan đến Marketing hay Digital.        

Báo cáo : bảng công việc hằng tuần cho VietPro.

Quyền lợi:  

        Làm việc linh động , CTV được trả mức cơ bản thoả thuận theo giờ + bonus nếu thực hiện các công việc có độ phức tạp cao.

Liên Hệ Cộng Tác

https://rebrand.ly/vietpro-applyjobs

Bạn muốn gửi CV hay thêm thông tin liên hệ chúng tôi? Vui lòng gửi về email+ctv@vietpro.org *