Farnosť svätého Martina Horné Hámre

Farské oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Féria

Utorok

Féria

Streda

Féria

Štvrtok

Féria

Piatok

Féria

Sobota

Féria

Nedeľa

28.nedeľa v cezročnom období


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

8.10.2018

18:00

+ František Matonok

 Utorok

9.10.2018

18:00

- za živých a zomrelých z rodiny Palajovej a Podskalkovej

Streda

10.10.2018

 8:15

 - na úmysel

Štvrtok

Piatok

12.10.2018

8:15

- na úmysel

Sobota

13.10.2018

8:15

 - na úmysel

Nedeľa

14.10.2018

9:00

- poďakovanie pri príležitosti 30. výročia sobáša

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

Utorok

9.10.2018

17:00

+ Anna Heinová a starí rodičia

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

14.10.2018

10:30

+ Tibor Lipjansky (20. výr.)

Na budúcu nedeľu bude farská ofera, všetkým darcom Pán Boh zaplať!

MILODARY: z krstu Thomas Repiského – 50€          

                    z krstu Emy Škultétyovej – 50€  

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, IBAN: SK66 0900 0000 0000 7433 8063