Harmonogram spotkań 2018

Data

Typ spotkania

Miejsce

Uwagi

31 XII/01.I (s./n.)

Sylwester

DJ

Godz. 20.00 -  Msza Święta  dziękczynna

Apostolstwo modlitwy. Papieska  intencja : Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie,wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

03 I (śr.)

Wspólnotowe spotkanie z Prowincjałem

 o. Tomaszem  Ortmannem SJ

DJ

G. 17.30 - Msza Święta

G.21.00 - zakończenie spotkania

06 I (s.)

Uroczystość Objawienia Pańskiego

DJ

Spotkanie dla chętnych

G.17.00 - Msza Święta i śpiewanie  kolęd.

08 I (pon.)

Spotkanie Rady Lokalnej

DJ

G.17.00 - Msza Święta

18 I ( czw.)

ABC Duchowości dla młodych

DJ

G.18.00 -  Rozpoczęcie

20 I (sob)

“Pustelnia w mieście” - Spotkanie dla  pragnących modlitwy w ciszy w oparciu o Pismo Święte.

Dj

G.11.00 - 17.00

21 I (n.)

Niedzielna liturgia z naszymi rodzinami

DJ

G.11.00 - Msza Święta; Spotkanie z przyjacielem wspólnoty p. R. Dobrowolskim, który przedstawi  historię bazylianów na Podlasiu.

24 I (śr.)

Wykład o. Wojciecha Żmudzińskiego  pt. “Co mówi Biblia o charyzmatach?”

DJ

Godz 18.00 - 19.30

Wstęp wolny

LUTY

Papieska intencja: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

3 II ( s.)

Sprzątanie generalne domu

DJ

Wszyscy członkowie wspólnoty

G.11.00 - rozpoczęcie

4 II (n.)

Warsztaty dla towarzyszy duchowych przy rekol.ignacjańskich

DJ

G.11.00 - rozpoczęcie

G.15.00- Msza Święta

G.18.00- Film św. Ignacy Loyola; Kino “Ton”

17 II (sob.)

Spotkanie modlitewne i organizacja rekolekcji

DJ

G.17.00 - Msza Święta

g.18.00 - organizacja rekol. ign. w życiu codziennym

18 II (N.)

REKOLEKCJE  “Pragnę Ciebie”-  TYDZIEŃ I

ORATORIUM ŚW.JERZEGO

G.14.30 -  G 16.30

25 II  (N.)

                         TYDZIEŃ  II

Oratorium

G.14.30 - G. 16.30

MARZEC

Papieska intencja: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym  i wspólnotowym.

04 III ( N.)

REKOLEKCJE -  TYDZ. III

Oratorium

11 III (N.)

REKOLEKCJE - TYDZ.IV

Oratorium

18 III (N.)

      ZAKOŃCZENIE   REKOLEKCJI

Oratorium

DJ

G. 14.30 - Msza święta, konferencja, świadectwa

G.18.00 - Podsumowanie rekol. ( wszyscy członkowie wspólnoty i przyjaciele)

23 III (pt.)

Miejska Droga Krzyżowa

Białystok

G.19.00- Przejście od Katedry do kościoła św. Rocha

24 III ( s.)

Przedświąteczne sprzątanie DJ

DJ

G.11.00 - rozpoczęcie ( wszyscy członkowie wspólnoty)

24 III (s.)

Spotkanie z osobami zainteresowanymi WŻCH

DJ

G.16.00 - 17.30

25 III

Niedziela Palmowa

KWIECIEŃ

Papieska intencja:Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

1-2 IV

WIELKANOC

5 IV (cz.)

Spotkanie Rady Lokalnej

DJ

G.17.00 - Msza Święta

8 IV (n.)

Niedziela Miłosierdzia

Sanktuarium

Miłosierdzia

9 IV (PON.)

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO -ŚWIĘTO PATRONALNE  WŻCH

DJ

G.17.30 - Msza Święta ( możliwość składania Przymierza), wspólne świętowanie

14 IV ( s.)

“Pustelnia w mieście”

DJ

G.11.00 - 17.00

15 V ( N.)

Spotkanie  organizacyjne pielgrzyki do Rzymu  

DJ

G.17.00 - Msza Święta

19 IV (cz.)

ABC Duchowości dla młodych

DJ

G.18.00 - 20.30

24 IV (wt.)

Porządkowanie  posiadłości DJ

DJ

G. 16.00 ( kopiemy rabatki kwiatowe, myjemy okna)

27 IV - 3 V 2018

Wspólnotowa pielgrzymka do Rzymu

Rzym

                                                                                                   MAJ

Papieska intencja: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję,wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

12/13 V

Noc Filmowa - Rzym

DJ

G.20.00 - rozpoczęcie Mszą Świętą

13.V(n.)

Niedzielna liturgia z rodzinami

DJ

G.11.00- Msza Święta

19 V (s.)

“Pustelnia w mieście”

DJ

G.11.00 - G.17.00

26 V (s)

Generalne sprzątanie domu

DJ

G.11.00 - rozpoczęcie

CZERWIEC

Papieska intencja: Aby sieci społecznościowe sprzyjały  solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

7 VI (cz.)

ABC Duchowości

DJ

16 - 17 VI (s./n.)

Dzień Skupienia WŻCH

DJ

LIPIEC

Papieska intencja: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską,czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

05-08 VII

Seminarium letnie  - apostolstwo

Otwock

27-29 VII (p./n.)

CENTRALNE OBCHODY

 JUBILEUSZU

BIAŁYSTOK

 SIERPIEŃ

Papieska intencja: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości

                                                                                                      WRZESIEŃ

Papieska intencja: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyżnie.

22-23 IX (S./N.)

ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU  - PIELGRZYMKA

SANKTUARIUM W KODNIU

Wspólnotowa pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w  Kodniu