Додаток 4

Робочий навчальний план для учнів  старшої  школи 10 клас  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «УСПЕНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  на 2018-2019 навчальний рік

Мова викладання: українська

наказ МОН України від 20.04.2018 № 408

Предмети

Клас

10

Базові предмети

27 (29)

Українська мова

2

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Англійська  мова

2

Історія України  

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія (профільний предмет)

5

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія (профільний предмет)

4

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

2

Мистецтво

1

Усього

32,5+3

Варіативна частина

Факультативи

1.1Біологія і екологія

1

1.2Фізика і астрономія

0,5

1.3Хімія

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

37,5

Директор                                                                                                                    І.Г.Буряк