Протокол № 07

засідання педагогічної ради Першотравенської

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3

від 15 квітня  2018 року

Голова – Вовк Л.М.

Секретар – Калініченко А.Л.

Присутні - 33 особи

 

Порядок денний:

1.Про вибір і замовлення підручників для 1 класу.

СЛУХАЛИ:

1.Заступника директора з навчально-виховної роботи Назарову І.Г., яка повідомила, що на виконання наказу МОН України від 02.04.2018 №310 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти», вчителі, які працюватимуть в 1-х класах 2018-2019 н.р., ознайомилися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників, які беруть участь в ІІ етапі Конкурсу, і здійснили відбір проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти з метою прозорого вибору та забезпечення здобувачів початкової освіти новим поколінням підручників, які можуть видаватися за кошти державного бюджету.

      Вона відмітила, що ці підручники, які розміщені  на веб – сайті Інституту модернізації змісту освіти, реалізують змістові лінії, визначені новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти». Зміст підручників відповідає Типовій освітній програмі НУШ-1 під керівництвом Л.Я. Савченко.

 ВИСТУПИЛИ:  

1. Шуть І.В., вчитель 1-го класу 2018-2019 н.р., яка зазначила, що дібраний матеріал в обраних підручниках сприяє розвитку стійкої мотивації до навчання учнів, формуванню їхньої соціальної, життєвої, ключових та предметних компетентностей через різні навчальні  предмети. Виклад навчального матеріалу логічний і послідовний, що відповідає навчальній програмі з предметів, а також вимогам до обсягу і ступеня науковості розгляду матеріалу, співвідношення його розділів.

2. Камшилова В.П., керівник МК вчителів початкових класів, яка відмітила, що в підручниках ретельно продумана система завдань і запитань, які гармонійно поєднуються з різноманітними видами діяльності. Всі підручники носять компетентісно орієнтований характер, який реалізований як у змісті завдань, так і в методичному апараті підручника, передбачаючи формування не лише знань, а й способів діяльності, здатності застосовувати вивчене у різноманітних навчальних і життєвих ситуаціях,висловлювати власні судження, обґрунтовуючи їх, здійснювати логічні міркування, оцінювальні дії, формулювати висновки тощо

УХВАЛИЛИ:

1.Погодити вибір вчителів 1-х класів оригінал-макетів підручників для 1 класу.

Назва підручника

Автор

Підпис вчителів, які здійснили вибір проектів підручників

1.

«Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

Воскресенська Н. О.,

Цепова І. В.

2.

«Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

Карпюк О. Д.

3.

 Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Скворцова С. О.,

Онопрієнко О. В.

4.

«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої

освіти (у 2-х частинах)

Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.,

Хомич О.Л., Гарбузюк І.В.,

Андрук Н.В., Василенко К.С.

5.

Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Рубля Т. Є., Щеглова Т. Л., Мед І. Л..

Результати голосування:  «за» - 33; «проти» - 0

Голова педагогічної ради                                           Л.М. Вовк

Секретар педагогічної ради                                       Калініченко А.Л.