Державна бібліотека України для юнацтва         Електронний каталог

Молодь України: 2019

/до Дня молоді в Україні/

Y:\3_викласти на сайт\2019\6 червень 2019\Молодь України 2019\фото Молодь України 2019\5ф.jpg

Україну може змінити лише молодь.

Б.Гаврилишин

     Традиційно в останню неділю червня відзначається День молоді в Україні. Це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики.

    Юність і молодість не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі, час пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших сподівань. Відкритість до всього нового та оригінальність мислення притаманні молодому поколінню. Саме молодь спроможна генерувати ідеї, які змінюють Україну.

    Державна бібліотека України для юнацтва вітає  молоду спільноту країни зі святом та пропонує переглянути найкращі друковані видання із фондів бібліотеки по даній темі.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\6ф.jpg

Бібліографічний список друкованих видань:

   

316.61-053.6

Б82

    Борисюк, Л.І.

    Життя - це... або LIFE-путівник для молоді [Текст]/ Л.І.Борисюк, Н.М.Лазарук, Н.Д.Нежура. - Вид. 2-е, допов. - Київ : ФОП Нежура Н.Д., 2017. - 216 с.

342.228(477)

Д36

    Державний Гімн України [Текст] : Популярний історичний нарис/ Упор. М.П. Линник. - Київ : Музична Україна, 2006. - 55с.

316.3(477)-053.6(048)

Д36

    Державна бібліотека України для юнацтва

    Молодь в українському суспільстві [Текст] : бібліогр. покажч./ Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. Ю. Круть ; відп. за вип. Г. Саприкін]. - Київ : ДБУ для юнацтва, 2017. - 43 с.

94(477)

З-13

    Зав‘язкін, О.В.

    Велика книжка маленького українця для допитливих дорослих і дітей [Текст]/ О.В.Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін]. - Київ : Кристал Бук, 2018. - 16 с.

316.614:316.485.26(477)

К93

    Курило, В.С.

    Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України [Текст] : монографія/ В.С.Курило, С.В.Савченко, О.Л.Караман. - Старобільськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка  ;  Київ :  Талком, 2018. - 240 с.

172.15(477)

К96

    Кушерець, В.І.

    Україна понад усе: Сила України - в єдності [Текст]/ В.І.Кушерець. - Київ : Знання України, 2017. - 103 с.

172.15(477)

К96

    Кушерець, В.І.

    Україна понад усе: Час для України жити [Текст]/ В.І.Кушерець. - Київ : Знання України, 2018. - 139 с.

342.4(477)

У45

    Україна. Конституція

    Конституція України [Текст] : офіц. вид./ Україна. Конституція. - Київ : Парламентське вид-во, 2014. - 104 с.

341.248(477)(035)

У45

    Україна в міжнародних відносинах [Текст] : енциклопедичний словник-довідник. Вип. 6. Біографічна частина: Н-Я/ [редкол.: М.М. Варварцев (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 370 с.

316.752-053.6

У45

    Українське покоління Z: цінності та орієнтири [Текст] : Результати загальнонаціонального опитування/ [ред. та коорд. проекту К. Зарембо]. - Київ : Фонд ім. Ф. Еберта : Центр "Нова Європа", 2017. - 135 с.

316:001.8]-053.6

Ц65

    Цінності української молоді [Текст] : Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді/ [Н. Дмитрук, Г. Падалка, С. Кірєєв та ін.]. - Київ : СКД, 2016. - 89 с.

Україна. Кабінет Міністрів. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 роки: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 21.- С. 10-12.

Корсак К. Духовна безпека молоді України в умовах загроз двох глобальних колапсів і консцієнтальних війн: філософський погляд / К. Корсак // Вища освіта України. - 2019. - № 1. - С. 29-38.

Краснякова А. Громадянськість української молоді / Алла Краснякова // Управління освітою. - 2019. - № 5. - С. 60-65.

Цвінцшер Ф. Сила молоді / Фелікс Цвінцшер // Український тиждень. - 2019. - № 4. - С. 40-41.  

Юний цвіт нової України

Y:\3_викласти на сайт\2019\6 червень 2019\Молодь України 2019\фото Молодь України 2019\7ф.jpg

005.21:005.93(075.8)

Б59

    Бізнес-стратегії [Текст] : збірник кейсів : практикум/ [кол. авт.: О.Ф. Михайленко, М.І. Дяченко, Н.М. Євдокимова та ін.]; за заг. ред. О.Ф. Михайленко. - Київ : КНЕУ, 2016. - 274 с.

323.2:351(477)

Д69

    Дорожня карта реформ: вересень 2016 - грудень 2017 рр. [Текст]/ [авт. кол.: О. Банчук, В. Бахрушин, В. Буток та ін.]. - Київ : Місто, 2016. - 72 с.

339.543.624

З-84

    Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття [Текст] : монографія/ [О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко. А.П. Румянцев та ін.]. - Київ : Київський ун-т, 2013. - 399 с.

342.951:004(477)(075.8)

І-74

    Інформаційна безпека держави. В 2 т. [Текст] : підручник. Т.1/ В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.; за заг. ред. В.В. Остроухова. - Київ : Книжкова палата України, 2016. - 264 с.

342.951:004(477)(075.8)

І-74

    Інформаційна безпека держави. В 2 т. [Текст] : підручник. Т. 2/ В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін. ; за заг. ред. В.В. Остроухова. - Київ : Книжкова палата України, 2016. - 328 с.

329.78:323.2(477)

К29

    Каталог кращих практик молодіжної роботи в Україні [Текст]/ кер. проекту О. Урсу. - [Б. м.] : [б. в.], 2017. - 104 с.

004.738.5:338.4

К33

    Кейс, С.

    ІТ-цунамі. Як бізнесу вижити в третій хвилі інтернету [Текст]/ С.Кейс. - Київ : Фенікс, 2017. - 192 с.

159.922.8

К89

    Кузнєцов, М.А.

    Емоційний інтелект як чинник психоемоційних станів студентів в умовах іспиту [Текст] : монографія/ М.А.Кузнєцов, Н.Ю.Діомідова. - Харків : Діса плюс, 2017. - 186 с.

005.35

Л18

    Лайонс, Д.

    Крах. Моя невдача у стартап-бульбашці [Текст]/ Д.Лайонс ; пер. з англ. О. Асташова. - Київ : Наш формат, 2018. - 288 с.

005.551

Л46

    Ленсіоні, П.

    П‘ять вад у роботі команди [Текст] : Історії реальних викликів та перемог/ П.Ленсіоні. - Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. - 191 с.

005:33.05(075.8)

М13

    Мазур, Н.А.

    Управління змінами [Текст] : навч. посіб./ Н.А.Мазур, І.В.Семенець. - Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. - 166 с.

004

М34

    Матеріали школи програмування переможців міжнародного конкурсу з інформатики та комп‘ютерної вправності "Бебрас-2017" [Текст] : [посібник/ С.С. Жуковський, І.М. Порубльов, І.В. Скляр, Р.С. Шпакович]. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. - 96 с.

330.111.66:004(082)

М75

    Молодь у світі сучасних технологій [Текст] : за темат.: Економіко-математичні моделі та інформаційні технології розвитку регіону : матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та мол. вчених; м. Херсон; 1-2 червня 2017 р./ [ред. група: Н.А. Соколова (голова) та ін.]. - Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2017. - 286 с.

32.973.202-018.2я721

П19

    Пасічник, О.Г.

    Основи веб-дизайну [Текст] : [навч. посіб.]/ О.Г.Пасічник, О.В.Пасічник, І.В.Стеценко ; за заг. ред. А.М. Гуржія. - Київ : BHV, 2010. - 336с.

005.7

П24

    Пекар, В.О.

    Різнобарвний менеджмент: Еволюція мислення, лідерства та керування [Текст]/ В.О.Пекар. - 2-е вид., допов. - Харків : Фоліо, 2016. - 191 с.

323.2:351(477)

Р45

    Реформи під мікроскопом [Текст] : станом на квітень 2017 р./ [авт. кол.: А. Баранов, Н. Бест, Т. Бойко та ін.]. - Київ : Софія-А, 2017. - 132 с.

323(477)-053.6

Ф79

    Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації [Текст] : щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2016 р.)/ [авт. кол.: О.М. Балакірєва та ін.]. - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 100 с.

Гринчишин С.С. Вплив глобалізаційних процесів на молодіжну політику в Україні / С.С.Гринчишин // Економіка та держава. - 2018. - № 5. - С. 35-38.

Карпенко О. Молодь — найцінніше багатство держави / Оксана Карпенко // Справи сімейні. - 2018. - № 10. - С. 20-21.

Кідалова К.С. Особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді / К.С. Кідалова // Український психологічний журнал. - 2018. - № 4. - С. 33-43.

Марценюк М.О. Реалізація ціннісних орієнтацій студентської молоді в реальних умовах життєдіяльності / М.О. Марценюк // Психологія: теорія і практика. - 2018. - В.1. - С.74-82.

Мозгова А. Молодь — рушій змін / Анастасія Мозгова // Аудиторія. -   2018. - № 33. - С. 8.

Нинішня молодь // Український тиждень. - 2018. - № 4. - С. 32-33.

Віримо! Зможемо! Переможемо!

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\3ф.jpg

35.071.3(477)

Б77

    Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України [Текст]. Ч. 2. Батальйон, рота/ [відп. за вип. А.В. Паливода]. - Київ : Вид. Паливода А.В., 2015. - 368 с.

355.1(477)

В56

    Вклоняємось доземно українському солдату [Текст]/ [літ. ред. Т. Король]. - 2-е вид. - Київ : Народна армія, 2015. - 196 с.

355.1(477)

В56

    Вклоняємось доземно українському солдату [Текст]/ [літ. ред. Т. Король]. - 3-е вид. - Київ : Народна армія, 2016. - 196 с.

84(4Укр)6

В65

    Воїнам Світла [Текст] : Найкраще від кращих для найкращих. Вип.2/ [упоряд. С. Жук]. - Мукачево : Серце патріота, 2015. - 256 с.

352.07(477)

В83

    Врублевський, О.С.

    Співробітництво територіальних громад [Текст]/ О.С.Врублевський. - Вид. 2-е. - Київ : Юстон, 2018. - 56 с.

32(477)

Г61

    Голомша, М.Я.

    Майданна Україна [Текст] : [публіцистичні роздуми]/ М.Я.Голомша. - Київ : Просвіта, 2017. - 212 с.

352.07-048.74(477)

Д39

    Децентралізація. Запитання-відповіді [Текст] : [збірник/ упоряд. О.Г. Ткачук]. - Київ : Легальний статус, 2016. - 154 с.

355.216(477)

Д56

    Добровольчі батальйони [Текст]/ К. Гладка, Д. Громаков, В. Миронова та ін. - 2-е вид., переробл. та допов. - Харків : Фоліо, 2017. - 325 с.

355.15(477)(091)

К26

    Карпов, В.В.

    Становлення та розвиток військової символіки України 1991-2012 рр. [Текст] : [монографія]/ В.В.Карпов. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 232 с.

821.161.2(082)

М14

    Майдан від першої особи: Мистецтво на барикадах. Щоденник Майдану [Текст]/ [упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко]. - Київ : Фенікс, 2016. - 304 с.

66.3(4Укр),133

Н39

    Небесна Сотня [Текст]/ [К. Богданович, Х. Бондарева, Ю.Бухтоярова та ін.]. - Харків : Фоліо, 2015. - 206 с.

355.48(477):327.88

О-91

    Офіцинський, Ю.

    Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газети "The New York Times 2013-2017 років") [Текст] : монографія/ Ю.Офіцинський. - Ужгород : РІК-У, 2018. - 312 с.

94(477.44)"20"

П15

    Пам‘яті гірка сльоза [Текст]/ [К.М. Бессараб, О.В. Вапняр, В.Г. Долінський та ін.]. - Вінниця : ФОП Барановська Т.П., 2018. - 66 с.

94(477)"19/20"

С30

    Семкіяш, М.С.

    Важкі часи в Україні [Текст]/ М.С.Семкіяш. - Надвірна : Надвірнянська друкарня, 2017. - 212 с.

821.161.2(082)

У75

    Усна історія російсько-української війни (2014 - 2018 роки) [Текст]/ [за ред. В. В. Мороко]. - Вип. 4. - Київ : КІС, 2018. - 384 с.

351-054.73(477)

Ф79

    Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні [Текст] : монографія. Т.1/ [кол. авт.: О.В. Балуєва, О.С. Келембет, О.О. Чуприна та ін.]. - Маріуполь : ДонДУУ : Східний видавничий дім, 2016. - 217 с.

352

Х22

    Харута, Ф.Г.

    Громадська ініціатива у вимірах та реаліях часу [Текст]/ Ф.Г.Харута. - Ужгород; Київ : Логос Київ, 2016. - 111 с.

Басараб С. Бути пильними і сильними / С. Басараб // Військо України. - 2019. - № 12. - С. 2-9.

Гончарова Є. Волонтерство. Погляд із 2019-го / Є.Гончарова, Г. Чабарай // Український тиждень. - 2019. - № 19. - С. 34-37.

Дмитрик О. Виховання громадянина-патріота / Олександр Дмитрик // Професіно-технічна освіта. - 2018. - № 1. - С. 27-30.

Лук’янчук Г. Україна пам'ятає своїх героїв. Дух Гідності на Майдані / Г.Лук'янчук // Українське слово. - 2019. - № 9-10. - С. 2-4.

Жолтікова Г. Коли потрібен «тут і зараз» / Г.Жолтікова // Військо України. - 2018. - № 12. - С. 12-15.

Нове озброєння для армії // Військо України. - 2018. - № 11. - С. 4-5.

Шпак О. «Якщо не я, то хто?» / О.Шпак // Військо України. - 2018. - № 10. - С. 40.

І ♥ travel

Y:\3_викласти на сайт\2019\6 червень 2019\Молодь України 2019\фото Молодь України 2019\4ф.jpg

908(477.87)(075.8)

Е45

    Екскурсії Ужгородом [Текст] : навч. посіб. Кн.1/ за ред. Р. Офіцинського. - Ужгород : РІК-У, 2017. - 338 с.

908(477.87)

К78

    Край гірської казки [Текст] : фотоальманах/ [авт. проекту В. Дмитрюк]. - [Б.м.] : Колір Друк, [2018]. - 23 с.

908(477-25)

К88

    Кудрявцев, Л.О.

    Наш стародавній Київ [Текст] : нариси/ Л.О.Кудрявцев. - Київ : Фенікс, 2016. - 400 с.

796.5-053.67

М90

    Мулик, К.В.

    Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів [Текст] : монографія/ К.В.Мулик. - Харків : ФОП Бровін О.В., 2015. - 418 с.

908(477.53)(036)

П52

    Полтава - місто, в якому хочеться жити [Текст] : Інформ.-презентаційний путівник/ [авт.-упоряд. тексту В.В. Павлов ; пер. англ. А. Маєвська]. - Полтава : ФОП Говоров С.В., 2018. - 104 с.

908(477.51)(036)

П90

    Путівник: Чернігівська область [Текст]/ [редкол.: І. Курус (голова) та ін.]. - Київ : Богдана, 2009. - 308 с.

908(477-25)(036)

Р69

    Романенко, О.

    Десять маршрутів вихідного дня навколо Києва [Текст] : [путівник]/ О.Романенко ; [О. Романенко]. - Київ : Грані-Т, 2010. - 88 с.

75.81я73

Т41

    Тимошенко, Л.О.

    Спортивний туризм. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч.1/ Л.О.Тимошенко, К.В.Лабарткава. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 150 с.

908(477)

У45

    Україна туристична: Регіони, райони та міста. Провідні підприємства. Особистості [Текст]. Кн.4/ [авт.-упоряд. В.В. Болгов, І.В. Болгов]. - імідж.-презент. вид. - Київ : Український видавничий консорціум, 2009. - 248 с.

26.89(4Укр)

Х82

    Хорошевский, А.

    Двадцать лучших экскурсий по Украине [Текст] : Экономтур выходного дня/ А.Хорошевский. - Харьков : Фолио, 2008. - 315с.

Мегас А. А ти подорожуєш автостопом / Анна Мегас // Я студент. - 2016. - № 5. - С. 12.

Наша спадщина. Науково-популярний журнал. - 2019. - № 1. - С. 1-60.

Пазюк Л.М. Гурток «Основи спелеотуризму» з досвіду роботи / Л.М. Пазюк // Географія та економіка в рідній школі. - 2018. - № 4. - С. 34-39.

Птахів С. Де найвигідніше мандрувати / Семен Птахів // Український туризм. - 2019. - № 1. - С. 22-23.

Степанчук А. Карпати / Андрій Степанчук // Однокласник. - 2018. - № 12. - С. 26-27.

Уварова Г.Ш. Туристично-краєзнавчі маршрути в Україні / Г.Ш. Уварова, Є.В. Ландишева // Географія та економіка в рідній школі. - 2018. - № 10. - С. 24-29.

Цапро О. Куди поїхати зі студентським бюджетом / О.Цапро // Я студент. - 2015. - № 11. - С. 18.

На хвилі читацьких захоплень

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\2ф.jpg

159.922.1

Г79

    Грей, Д.

    За межами Марса та Венери [Текст] : Магія стосунків у бурхливому сьогоденні/ Д.Грей. - Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. - 352 с.

36.991

Г95

    Гуртовенко, Т.

    Для юних господиньок [Текст] : кулінарні рецепти та поради/ Т.Гуртовенко. - Чернівці : Факел Марії, 2016. - 240 с.

523

З-13

    Зав‘язкін, О.В.

    Космос: сонячна система, комети, галактики, екзопланети для допитливих дорослих і дітей [Текст]/ О.В.Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін]. - Київ : Кристал Бук, 2018. - 17 с.

629.371.2

З-13

    Зав‘язкін, О.В.

    Спортивні автомобілі для допитливих дорослих і дітей [Текст]/ О.В.Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін ; пер. з рос. Ю.В. Жиронкіна]. - Київ : Кристал Бук, 2018. - 16 с.

629.371.21

З-13

    Зав‘язкін, О.В.

    Гоночні автомобілі для допитливих дорослих і дітей [Текст]/ О.В.Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін ; пер. з рос. Ю.В. Жиронкіна]. - Київ : Кристал Бук, 2018. - 16 с.

821.161.2.09(091)(08)(075.8)

К30

    Качак, Т.Б.

    Українська література для дітей та юнацтва [Текст] : підручник/ Т.Б.Качак. - 2-е вид., стер. - Київ : Академія, 2018. - 352 с.

159.954

К34

    Келлі, Т.

    Творча впевненість. Як розкрити свій потенціал [Текст]/ Т.Келлі, Д.Келлі ; [пер. з англ. О. Любарської]. - Київ : Основи, 2017. - 296 с.

030

К56

    Ковальова, С.В.

    Цікаво про все [Текст] : ілюстрована енциклопедія знань/ С.В.Ковальова ; [С.В. Ковальова ; пер. з рос. О.В. Зав‘язкін]. - Київ : Кристал Бук, 2018.-128 с.

821.161.2

К93

    Курков, А.Ю.

    Щоденник Майдану [Текст]/ А.Ю.Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. - Харків : Фоліо, 2018. - 235 с.

159.923

М15

    Маккеон, Г.

    Коротко і по суті [Текст] : Мистецтво визначати пріоритети/ Г.Маккеон ; пер. з англ. А. Дудченко. - Київ : Наш формат, 2017. - 224 с.

159.9

Т66

    Трейсі, Б.

    Зроби це зараз [Текст] : 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час/ Б.Трейсі. - Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. - 111 с.

Всесвіт. Журнал іноземної літератури. - 2019. - № 1-2. - С. 4-245.

Diana. Hand made. 9 мастер-класів. - 2019. - № 33(3). - С. 3-35.

Зоодруг. Український журнал для любителів домашніх тварин. - 2019. - № 1-2. - С. 2-61.

Київ. Журнал письменників України. - 2019. - № 3-4. - С. 2-192.

Колосок. Науково-популярний природничий журнал для дітей. - 2019. - № 5. - С. 2-49.

Моє хобі. Загальноукраїнський журнал. - 2019. - № 3. - С. 3-27.

Натали. - 2019. - № 5. - С. 10-130.

Наука и техника. Журнал перспективной молодежи. - 2019. - № 5. - С. 4-66.

Однокласник. - 2019. - № 4. - С. 3-34.

Пізнайко. Щомісячний дитячий журнал. - 2019. - № 5. - С. 2-27.

Юная леди. - 2019. - № 5. - С. 4-42.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua