Krasnoludki -

miesiąc w grupie

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA LUTY

Tematyka kompleksowa

1. KIEDYŚ WARS I SAWA, TERAZ WARSZAWA

2. TORUŃ MOJE MIASTO

3. BEZ WODY NIE MA ŻYCIA

4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

W miesiącu lutym chcemy poznać:

– gdzie znajduje się na mapie: Polska, Warszawa, Toruń, Wisła, Morze Bałtyckie, polskie góry,

– odległe miejsca Polski ze zdjęć, albumów i filmów,

– legendy związane ze stolicą oraz z Toruniem,

– sławnych Polaków oraz dziedziny, w których się wsławili,

   np. M. Kopernik - astronom, F. Chopin – kompozytor,

– gdzie na planie Torunia znajdują się ulice, przy których mieszkają dzieci oraz mieści się

   przedszkole,

– miejsca związane z historią i tradycjami Torunia: muzea, zabytki, miejsca pamięci narodowej,

– termometr pokojowy i zaokienny oraz sposoby odczytywania temperatury powyżej i poniżej

   zera,

– nazwy  obiektów, które znajdują się w kosmosie

– nazwy i położenie planet

– litery:  r, R, s, S, z, Z

– liczby: 6, 7,  

Wiersze: „Wiślana Syrenka” – T. Kubiak, „Rynek Staromiejski” – K. Gruszczyński, „ Wizyta na Warszawskim Zamku” – L. J. Kern, „Królewna” – D. Gellner, ” „Kareta z piernika” – W. Chotomska, „Mikołaj Kopernik” – J. Beszczyński, „Słońce”  – B. Forma, „Planety” – B. Forma

Opowiadania: „Kosmiczna wyprawa” – L. Fabisińska, „Turullium” – M. Szarf

Piosenki: „ Tu mieszkam” , „Nocne rozmyślania”  sł. A. Filipkowska

Legendy: „Wars i Sawa”, „O tym jak powstała nazwa miasta Toruń”, „O tym jak anioł znalazł się w herbie Torunia” - B. Frąckowski

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

– listy w kąciku dla rodziców

– rozmowy indywidualne z rodzicami

– udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

– pomoc rodziców przy wzbogacaniu kącików zainteresowań

– zajęcia z Bibliotece Osiedlowej

– spotkanie ze Strażą Miejską