REGULAMIN VRL F1 [Sezon 7]

AKTUALIZACJE REGULAMINU:

POJĘCIA

strona TuchanGames - witryna internetowa z “moją” działalnością internetową dostępna pod adresem: www.tuchangames.pl. Na tej stronie stworzony jest dział poświęcony lidze VRL.

Tuchan - główny szef ligi VRL F1 oraz całego VRL, koordynuje pracę Zarządu VRL i jest jego najważniejszym członkiem

Zarząd VRL - wymiennie z “Rada VRL”, grupa administracyjna wspierająca działania Szefa VRL

serwer Discord - ligowy serwer na komunikatorze głosowym Discord

1. OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich kierowców ligi VRL F1. Startowanie w niej lub próba dołączenia do ligi (np. Akademia VRL, zgłoszenia na rezerwowych itp.) wiąże się z poświadczeniem, iż kierowca zna i respektuje “Regulamin VRL F1”, “Regulamin CRC VRL F1” oraz wszelkie inne regulaminy VRL.

1.2 Miejscem w którym znajdują się wszelkie informacje i ustalenia w sprawach ligowych jest strona TuchanGames.pl.

1.3 Regulamin może podlegać zmianom (również w trakcie trwania sezonu). O zmianach kierowcy będą informowani w ogłoszeniach na stronie internetowej, na Discordzie oraz w sekcji “Aktualizacje regulaminu” tego dokumentu.

1.4 Liga VRL F1 jest administrowana przez Szefa VRL wspomaganego przez Zarząd VRL. Jedynie szef VRL może uchylić decyzję członków Zarządu. Przewinieniami na torze zajmują się Sędziowie VRL.

1.5 Kontakt z Zarządem VRL oraz kierowcami odbywa się poprzez ligowy serwer Discord.

2. INFORMACJE

2.1 VRL F1 jest ligą opartą na grach F1 od Codemasters. Sezon 8 odbywa się na F1 2018.

2.2 Dostępnych dla kierowców podstawowych jest 20 miejsc, a dwa kolejne są zarezerwowane dla komentatorów.

2.3 Miejsca do Sezonu 8 zostały przyznane najlepszej “12” Sezonu 7 oraz 8-miu osobom wyróżnionym w Akademii VRL.


        
2.4 Wyznaczona jest również grupa rezerwowa, z której w przypadku nieobecności jakiegoś kierowcy, zespół lub administracja może wyznaczyć osobę, która pojedzie w danym wyścigu.

2.5 Częste nieobecności (3 lub więcej z rzędu) są podstawą do usunięcia kierowcy z ligi.

2.6 Każdy kierowca zobowiązany jest do używania swojego nicku zarówno na forum jak i stronie VRL, Discord’zie i podczas sesji wyścigowej.

3. SESJA WYŚCIGOWA

3.1 Start sesji wyścigowej odbywa się w niedziele o godzinie 20:30 (lub w szczególnych przypadkach w innym terminie wyznaczonym w kalendarzu startów).

3.2 Kierowcy, w celu komfortowego przygotowania się do wyścigu, powinni być gotowi przynajmniej 10 minut przed startem sesji.

3.3 Jeżeli jeden z kierowców zgłosi problem, a Rada ligi wyrazi na to zgodę - sesja może zostać opóźniona o maksymalnie 10 minut.

3.4 Podczas sesji kierowca zobowiązany jest do używania swojego nicku w formie niezmienionej przez cały sezon. Obowiązkiem kierowcy jest zmiana nicku przed włączeniem gry (inaczej nick nie zaktualizuje się). Kary za zły nick opisane są w punkcie 5.12.

3.5 DISCORD

3.5.1 Podczas sesji wyścigowej kierowcy muszą korzystać z ligowego serwera Discord.

3.5.2 Kierowcy podczas kwalifikacji oraz wyścigu mają obowiązek być na odpowiednim kanale głosowym (#vrl_wyścig)

3.5.3 Podczas sesji obowiązuje zachowanie ciszy i ograniczenie rozmów do niezbędnego minimum np informowania tylko o najważniejszych komunikatach. Rozmowy są dozwolone do momentu rozpoczęcia sesji kwalifikacyjnej lub wyścigowej i po ich zakończeniu.

3.5.4 Absolutny zakaz wyzywania i obrażania innych kierowców nawet w sytuacjach kiedy zostajemy np uderzeni. Ewentualne roszczenia i uwagi możemy sobie przekazać po wyścigu.

3.5.5 Niedostosowanie się do powyższych zasad panujących na serwerze Discord będzie skutkowało zmutowaniem (wyciszeniem) danego kierowcy.

        3.6 USTAWIENIA SESJI

        • Prywatność: Tylko znajomi (wyjaśnienie w punkcie 3.7)

        Opcje sesji

        Maks. liczba graczy: 22

        Rodzaj treningu: Brak

        Kwalifikacje: Krótkie kwalifikacje

        Długość wyścigu: 50%

        Pogoda: Dynamiczna

        Czas: Oficjalny

        Ustawienia wyścigu

        Poziom kierowcy SI: Łatwy

        Osiągi samochodu: Równe

        Reguła parku zamkniętego: Włączona

        Kolizje: Włączone

        Uszkodzenia pojazdu: Symulacja

        Samochód Bezpieczeństwa: Włączony - Będzie testowane

        Ograniczenie ścinania zakrętów: Rygorystyczne

        Okrążenie formujące: Włączone

        Rozpoczęcie wyścigu: Manualne

        Ograniczenia asyst

        Wspomaganie hamulca: Wyłączone

        ABS: Wyłączony

        Kontrola trakcji: Wyłączona

        Skrzynia biegów: Manualna

        Wspomaganie w boksach: Wyłączone

        Dynamiczna linia wyścigowa: Wyłączona

3.7 RESTART

3.7.1 Przyjmuje się, iż aby został wykonany restart sesji, połączenie musi utracić minimum 4-ech kierowców na pierwszych 5 okrążeniach.

3.7.2 O zasadach restartów na żywo decyduje administracja VRL w porozumieniu z kierowcami.

3.8 POWRÓT DO SESJI

3.8.1 F1 2018 daje możliwość powrotu do sesji po utraceniu połączenia w momencie gdy sesja jest ustawiona na dołączanie przez profil znajomego. Kierowca ma prawo wykorzystać tą opcję z zachowaniem pewnych zasad.

3.8.2 Kierowca ma prawo powrotu do sesji jeżeli nie minęło więcej niż 5 minut od utracenia połączenia. Prawo do powrotu do sesji przysługuje każdemu kierowcy dwukrotnie.

3.8.3 Za pośrednictwem trybu obserwatora, kierowca wracający do sesji zobowiązuje się do bezwypadkowego powrotu na tor.

3.8.4 Do kierowcy należy umiejętność korzystania z tej opcji, nie dozwolne jest wypisywanie do kogokolwiek w trakcie sesji z tym problemem.

4. KLASYFIKACJA I PUNKTY

4.1 Prowadzona jest klasyfikacja kierowców oraz klasyfikacja konstruktorów według standardowych zasad F1.

4.2 Punktacja:

  1. miejsce – 25pkt
  2. miejsce – 18pkt
  3. miejsce – 15pkt
  4. miejsce – 12pkt
  5. miejsce – 10pkt
  6. miejsce – 8pkt
  7. miejsce – 6pkt
  8. miejsce – 4pkt
  9. miejsce – 2pkt
  10. miejsce – 1pkt

4.3 Aby wyścig został uznany za ważny, kierowca prowadzący w nim musi przejechać minimum 75% dystansu. Jeśli sesja zakończyła się przed ukończeniem 75% ale minimum po 50% dystansu - Rada VRL może zarządzić restart sesji lub może zostać przyznana połowa przysługujących punktów.

4.4 Aby kierowca został sklasyfikowany na miejscach punktowanych musi przejechać min. 25% dystansu wyścigu.

4.5 Oznaczenia w klasyfikacji skróconej

4.6 Oznaczenia w klasyfikacji szczegółowej wyścigu

4.7 Kierowca, który postanowił zrezygnować z dalszego udziału w wyścigach ligowych w trakcie trwania sezonu, nie traci swojego dotychczasowego dorobku punktowego jednak nie będzie on klasyfikowany w tabeli generalnej. Jego punkty zostają jednak zachowane w klasyfikacji konstruktorów. Po rezygnacji z dalszego udziału w sezonie, kierowca nie może ponownie wrócić do ścigania w danym sezonie.

4.8 Jeśli jeden z kierowców zrezygnuje w jego miejsce może wejść kierowca rezerwowy. Rozpoczyna on jednak z zerowym dorobkiem punktowym.

5. KARY I ZASADY

5.1 Zasady jazdy zostały szczegółowo opisane w “Regulaminie CRC VRL F1”.

5.2 Rozpatrywaniem skarg w sprawie przewinień na torze zajmują się niezależni Sędziowie VRL - wieloletni kierowcy simracingowi, wyznaczeni przez Radę VRL (w sezonie 8 mamy dwóch sędziów).

5.3 Kary za inne sprawy zostają nadawane przez Szefa lub Zarząd VRL.

5.4 Formy kar:

5.5 Kary czasowe dodawane są do wyniku aktualnie zakończonej sesji a jego pozycja zostanie poprawiona. Mogą one również występować w formie “zawieszonej” - dodawane tylko w przypadku kolejnego przewinienia.

5.6 Jeżeli kierowca uzyska łączną sumę kar równą lub przekraczającą 30s - zostaje bezwarunkowo zdyskwalifikowany z kolejnego wyścigu.

5.7 Karaniem za nieprzestrzeganie limitów toru zajmuje się system wbudowany w grę, osobno karane mogą być manewry wyprzedzania poza torem.

5.8 Kierowca ma prawo w odpowiednim dziale na forum zgłosić skargę lub odwołać się od niesłusznie nadanej kary przez grę.

5.9 Niedozwolone są wszelkie modyfikacje zmieniające fizykę gry. Używanie modów graficznych jest również surowo zabronione.

5.10 Kategorycznie zabronione jest wycofywanie się z sesji będąc na torze! Podczas kwalifikacji należy zjechać do boksu i dopiero tam wybrać opcję wycofania się z sesji. Karą za niezastosowanie się jest 10 sekund doliczone końcowego wyniku w wyścigu.

5.11 Celowe rozbijanie się pod koniec sesji kwalifikacyjnej w celu otrzymania nowego zestawu opon może skutkować dyskwalifikacją z obecnego lub kolejnego wyścigu.

5.12 Używanie złego nicku podczas sesji wyścigowej skutkuje otrzymaniem kary +10 sekund dodane do końcowego wyniku wyścigu.

        5.13. SKARGI

        5.13.1 Skargi mogą być zgłaszane w odpowiednim dziale na forum maksymalnie 24 godziny po starcie wyścigu (tj. do 20:30 we wtorek).

        5.13.3 Sędziowie po zakończeniu zgłoszeń konsultują się ze sobą oraz rozpatrują skargi (maksymalnie do 3 godzin przed wyścigiem). Z różnych powodów skargi mogą być rozpatrywane w dłuższym terminie.         

5.13.3 Skarga zostaje uznana za rozpatrzoną gdy co najmniej jeden z sędziów złoży swój werdykt w wyznaczonym terminie.

        5.13.4 Kierowca ma prawo do obrony swojego zdania poprzez odpowiedzi na forum i dyskusje z Sędziami. Brak odpowiedzi ze strony kierowcy upoważnia do nieobniżania kary oraz wnioskuje się po tym brak zainteresowania tematem i zgoda na ukaranie.

6. ZAPISY I TEAMY

        6.1 N

7. INNE POSTANOWIENIA

7.1 W wyjątkowych sytuacjach może zostać podjęte działanie sprzeczne z regulaminem, ale jedynie przy zgodzie Szefa Zarządu VRL.

7.2 W sytuacjach niejasnych decydujące zdanie ma Zarząd VRL.

7.3 W przypadku problemów ze zrozumieniem regulaminu lub propozycją poprawy lub dodania jakiś punktów prosimy o kontakt z Zarządem VRL.