Положення

про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти міста Марганця  

1. Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти (далі – Положення)  визначає механізм проведення конкурсного відбору керівників комунальних закладів загальної середньої освіти міста Марганця (далі - заклади загальної середньої освіти) та порядок прийняття на посаду директора закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності.

2. Керівником (директором) закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний та психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти здійснюється начальником відділу освіти  Марганецької міської ради
(далі – відділом освіти) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладання контракту відповідно до чинного законодавства.

4. Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення відділу освіти. Підставами для прийняття відповідного рішення є:

- утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- наявність вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти;

- прийняття рішення щодо припинення контракту з керівником  закладу загальної середньої освіти.

5. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті відділу освіти, в місцевих засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

6. Для проведення конкурсного відбору начальник відділу освіти утворює конкурсну комісію, до складу якої входять представники Марганецької міської ради (за згодою), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів закладу загальної середньої освіти, громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти міста. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом начальника відділу освіти та складається не більш ніж з 15 осіб.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. На засіданні конкурсної комісії ведеться протокол.

7. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

- подання претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

- подання претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та проведення ним відкритої публічної презентації;

- вивчення конкурсною комісією поданих претендентами документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;

- тестування на визначення конкурсною комісією психологічної готовності претендента до роботи на посаді керівника закладу загальної середньої освіти;

- публічний захист перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;

- визначення конкурсною комісією переможця конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсного відбору.

Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.

8. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти надає претендентам та начальнику відділу освіти висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до відділу освіти не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

9. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 8 цього Положення, не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання відділ освіти укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог

10. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

12. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті відділу освіти.

Начальник відділу освіти                                                           В. КОСТРИКІНА

Заступник міського голови                                                       Т. ПЛАТОНОВА