Published using Google Docs
Сведение
Updated automatically every 5 minutes

 

.  

Клинична пътека може да ползвате при посочените в НРД условия.

„СБР – НК” ЕАД филиал Павел баня работи по следните клинични пътеки: Клинична пътека № 263 -Заболявания на периферна нервна система Клинична пътека №265 - Заболявания на опорно-двигателния апарат Клинична пътека № 261- Първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

Задължителните документи за постъпване са по новите изисквания на НЗОК: А. В случай, че болният е лекуван в болница – в срок до 1 месец от проведеното болнично лечение, необходимите документи за прием са:

1. Направление за хоспитализация – издадено от болницата, провела лечението или от ОПЛ, въз основа на препоръки в епикризата за стационарна рехабилитация и балнеолечение.

2. Амбулаторен лист от ОПЛ, издал направлението за хоспитализация, въз основа на препоръките от епикризата. В амбулаторния лист се отбелязва, че е препоръчителна болнична рехабилитация и болният се насочва за такава, отразява се и издаването на направлението за хоспитализация.

3. Епикризата от проведеното болнично лечение за основно заболяване, включено в показанията за прием.

4. За КП 263 – задължително ЕМГ (до 6 месеца); Ro графия, ЯМР или КТ –  желателно.

5.За КП 265:

- Образни изследвания - Ro графия, ЯМР или КТ- до 24 месеца, с разчитане,  удостоверяващо артрозни измемения ІІІ – ІV степен по скалата на Kellgren-Lawrence. - за дискова болест (М51.1) задължително ЕМГ(до 6 месеца).

6. Рецептурна книжка, ТЕЛК – при наличие; ЛАК – при необходимост от издаване на болничен лист

7. За КП 261 – ТЕЛК – задължително!

Б. В случай, че болният не е лекуван в болница, или е изтекъл 1- месечният период,  или при хронични заболявания, болният трябва да е провел рехабилитация за основното заболяване в амбулаторни условия, необходимите документи за прием  са:

Направление за хоспитализация издадено от лекаря-специалист по ФРМ от извънболничаната помощ, провел рехабилитацията.

Амбулаторен лист от специалист по ФРМ, провел рехабилитацията и издал направлението за хоспитализация. В амбулаторния лист се отбелязва, че е препоръчителна болнична рехабилитация и болният се насочва за такава, отразява се и издаването на направлението за хоспитализация.

За КП 263 – задължително ЕМГ (до 6 месеца); Ro графия, ЯМР или КТ – желателно. За КП 265:

- Образни изследвания - Ro графия, ЯМР или КТ- до 24 месеца, с разчитане,  удостоверяващо артрозни измемения ІІІ – ІV степен по скалата на Kellgren Lawrence.

- за дискова болест (М51.1) задължително ЕМГ(до 6 месеца).

 5. Рецептурна книжка, ТЕЛК – при наличие; ЛАК – при необходимост от издаване на болничен лист.

 6. За КП 261 – ТЕЛК – задължително!

За допълнителна информация можете да се обърнете към личния си лекар

или към специалист по физикална и рехабилитационна медицина, или Регионалната Здравна Каса.

Ще Ви бъдат необходими лични тоалетни принадлежности, бански костюм, спортен екип.  

Резервацията не важи за програма НОИ.

За информация:

Тел: 04361/ 21 19; 21 45 Директор: /п/ Факс: 04361/ 21 46 на филиал Павел баня

e-mail: HYPERLINK "mailto:pavel_banya@yahoo.co.uk"pavel_banya@yahoo.co.uk pavelbania@rehabilitation.bg д-р Йордан Гечев - вертебролог

Забележка:

Филиал Павел баня си запазва правото да променя условията на настоящата резервация и настаняването при възникнала необходимост.