Published using Google Docs
team
Updated automatically every 5 minutes

Het teampompoen.jpg

Het team van de Heilig Hartschool bestaat uit de volgende personen:

 

René Weijers

directeur

aanwezig:  maandag, woensdag, vrijdag

Kitty Luttikhuis

IB-er

aanwezig: maandag, donderdag

Alex Kikkert

Brechje Degger

Marleen Voss

Yvonne Rothman

ICT-coördinator

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

aanwezig: wisselend

aanwezig: maandag, dinsdag, vrijdag

aanwezig: woensdag

aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Onderbouw

 

 

Marscha Wolters

leerkracht

aanwezig: gehele week

 

 

 

Middenbouw

 

 

Jette Wienk

Els Rikhof

leerkracht

leerkracht

aanwezig: donderdag, vrijdag

aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag

Bovenbouw 

 

 

Ilse de Witte

leerkracht

aanwezig: de gehele week

 

 

Vervanging bij ziekte

Het blijkt niet altijd eenvoudig een invalkracht aan te trekken in geval van ziekte of afwezigheid van personeelsleden. Ze zijn er soms niet meer of ze zijn al aan het werk. Dat kan ons voor problemen plaatsen. Wat gaan we doen als een groepsleerkracht door ziekte of verlof afwezig is en we kunnen geen invalkracht krijgen? TOF Onderwijs heeft voor alle onder haar bestuur staande scholen de volgende gedragscode opgesteld:

 

Als er geen invalkracht beschikbaar is zorgt de directie ervoor dat de mensen, die in de school aanwezig zijn en geen groep hebben, maar een andere taak, ingezet worden om de eerste dag waarop vervanging nodig is, voor opvang te zorgen.

Dit kan echter niet langer dan een dag duren, omdat taken zoals, interne begeleiding, ict-onderwijs etc. ook doorgang moeten vinden.

Ook valt bij zo’n eerste dag te denken aan het verdelen van de groep of het samenvoegen van meerdere groepen.

Als voor ons in het scala van mogelijkheden geen oplossing zit zonder daarbij de organisatie te veel geweld aan te doen of de werkdruk onaanvaardbaar te verhogen bij de niet zieke personeelsleden, dan zullen we de kinderen van de betreffende groep naar huis sturen. U wordt hiervan altijd vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

Personeelsbeleid

De kinderen zijn het belangrijkste kapitaal van onze school. Zij verdienen dan ook goede leerkrachten. Om ervoor te zorgen dat onze leerkrachten hun werk goed kunnen doen, hebben wij een zogenaamd integraal personeelsbeleid. Dit betekent dat we de kennis en de vaardigheden van de leerkrachten steeds afstemmen op het onderwijs, de zorg voor de kinderen en de leerkrachten, waar nodig, extra scholing volgen. Verder worden de leerkrachten – net als de ouders en waar mogelijk de leerlingen – direct betrokken bij de ontwikkeling van de school.

Scholing van leerkrachten

Net als leerlingen zijn onze leerkrachten nooit uitgeleerd. Het is belangrijk dat zij de ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen en steeds werken aan het vergroten van hun deskundigheid. Op school is een scholingsplan aanwezig, waarin teamscholing, alsmede ook individuele scholing voor diverse leerkrachten in staat aangegeven. Elke leerkracht heeft m.i.v. 01 augustus 2008 een eigen bekwaamheidsdossier. Binnenkort worden alle leerkrachten opgenomen in het leerkrachtenregister.

BHV

De volgende leerkrachten zijn de bedrijfshulpverleners hier op school;

Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld er breekt brand uit, iemand bezeert zich of andere calamiteiten, dan zijn het de bedrijfshulpverleners die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of als er iemand flauwvalt. Zij weten ook wat er gedaan moet worden als een gebouw ontruimd moet worden.  De BHV-ers stellen samen het ontruimingsplan op, die ter inzage ligt op school.

Een van de BHV-ers heeft de opleiding voor Brandmeldinstallatie gevolgd en houdt het logboek brandveiligheid bij.