சாப்பிட உகந்த செடி வகைகள்

Edible Garden Plants

பெயர்

Common Name

Botanical Name

Availability

அகத்தி

Agathi

Sesbania grandiflora

அரசாணிக்காய்

Arasanikkai

Cucurbita maxima

அரைக்கீரை

Siru keerai

Amaranthus tritis

out of stock

ஆல் ஸ்பைஸ்

Briyani eali,Allspice

Pimenta officinalis

கத்தரி

Brinjal

Solanum melongena

கறிவேப்பிலை

Curry leaf

Murraya koenigii

காரட்

Carrot

Daucus carota

out of stock

காளிபுலவர்

Cauliflower

Brassica oleracea botrytis

குடைமிளகாய்

Capsicum, Bell-Pepper

Capsicum. frutescens grossum

கொடிபசளி

Pasalai

Basella alba

கொத்தமல்லி

Coriander

Coriandrum sativum

கொத்தவரை

kothavarai,Cluster beans

Cyamopsis tetragonoloba

out of stock

கோவைக்காய்

Coccinia

Coccinia indica

சிலோன் கீரை

Ceylon spinach

Talinum paniculatum

சின்ன வெங்காயம்

Chinna vengayam

Allium oschaninii

சீனா லயி ம்

China lime

Fortunella japonica

சுண்டைக்காய்

Sundaikai

Solanum tarvum

சொத்து கற்றாழை

Aloe vera

Aloe vera

தக்காளி

Tomato

Solanum lycopersicum

தட்டைபயறு

Cowpea

Vigna unguiculata

தண்டுக்கீரை

Amaranthus

Amaranthus sp

தவசி முருங்கை

Chekkurumanis

Sauropus androgynous

துவரை

Thuvarai,Red gram

Cajanus indicus

out of stock

ப்ராக்கொலி

Broccoli

Brassica olerace

பருப்பு கீரை

Paruppu keerai

Chenopodium

பாகா ற்காய்

paval, bitter gourd

Momordica charantia

பாலக்

Palak

Spinacea oleraceae

பிரண்டை

Pirandai

Cyamopsis tetragonoloba

பீட்ரூட்

Beetroot

Beta vulgaris

out of stock

பீர்க்கன்

peerkan. Ribbed gourd

Lufa acutangula

புடலை

pudalai,snake gourd

Trichosanthes cucumerina

out of stock

புளிச்ச கீரை

Plucha Keerai

Hibiscus subdariffa

புஷ் பீன்ஸ்

Bush Beans

Phaseolus vulgaris

out of stock

பெண்டானஸ்

Pandanus

Pandanus amarylilifolius

பொதினா

Podeena

Mentha viridis

பொன்னாங்கண்ணி

Ponnanganni

Alternanthera sessilis

மக்காசோளம்

Maize

Zea mays

மணதக்காழி

Manathakkali

Solanum incertum

மரவல்லி கிழங்கு

Tapioca

Manihot esculenta

மிளகாய்

Chillies

Capsicum

முடக்கத்தான் கீரை

Modakkathan keerai

Cardiospermum halicababum

முட்டைகோஸ்

Cabbage

Brassica oleracea

out of stock

முருங்கை

Drumstick

Moringa oleifera

முள்ளங்கி

Rradish

Raphanus sativus

out of stock

லச்ச கெட்ட கீரை

Pisonia

Pisonia alba

லெமன் கிராஸ்

Lemon grass

Cymbopogon citratus

வெண்டைக்காய்

Bhindi,Okra

Abelmoschus esculentus

வெத்தலை

Betelvine

Piper betel

வெந்தயம்

Venthayam

Trigonella foenum

சிகப்பு தண்டுக்கீரை

Amaranthus cruentus

பருப்புக்கீரை

Green Purslane

Portulaca oleracea

out of stock

செர்ரி டொமாடோ

Cherry tomato

Lycopersicon lycopersicumvar.cerasiforme

out of stock