Departman za matematiku i informatiku, Prirodno - matematički fakultet, Novi Sad


Napomena:

Raspored je podložan sitnim izmenama, molimo Vas da s vremena na vreme proverite raspored. Za neke predmete je dato više termina zbog velikog broja studenata, ali to ne znači da student može da u jednom roku izađe na ispit u više termina za isti predmet.

Raspored polaganja ispita za predmete koje drže profesori sa Informatike

Januarsko - februarski rok (od 15. januara do 9. februara 2018. godine)

Predmet

Profesor

Datum i vreme

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektivе

A. Klašnja-Milićević

08.02.2018, 10h

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

07.02.2018, 9h

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

08.02.2018, 10h

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

08.02.2018, 10h

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

02.02.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

05.02.2018, 9h

06.02.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

02.02.2018, 9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

02.02.2018, 9h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

02.02.2018, 9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

01.02.2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

01.02.2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

01.02.2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

01.02.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1(IT)

D. Mašulović

06.02.2018, 9h

07.02.2018, 9h

08.02.2018, 9h

09.02.2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

01.02.2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

07.02.2018. 09h

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

07.02.2018. 12h

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

07.02.2018. 12h

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

30.01.2018, 10h

RC59

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

31.01.2018, 10h

RC59

Testiranje softvera

G. Rakić

31.01.2018, 10h

RC59

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

01.02.2018, 10h

RC59

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

31.01.2018, 10h

RC59

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

25.1.2018. u 9h

26.1.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

24.1.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretne strukture 1(RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

29.01.2018. u 9h

07.02.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

29.01.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

07.02.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

29.01.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

29.01.2018. u 8h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

05.02.2018, 9h

06.02.2018, 9h

Sala 65

Istorija informatike

M. Savić

07.02.2018, 9h

RC 59

Socijalne mreže

M. Savić

07.02.2018, 9h

RC 59

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

30.1.2018. u 9h

Sala 61

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

30.1.2018. u 9h

Sala 61

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

7.2.2017. u 9h

Sala 62

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

30.1.2018. u 9h

Sala 61

Napredno progrmairanje

Advanced programming for matematicians

S. Škrbić

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

31.1.2018. u 9h

Sala 60

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

31.1.2018. u 9h

Sala 60

Veb programiranje

V. Kurbalija

31.1.2018. u 9h

Sala 60

SPA 1

V. Kurbalija

31.1.2018. u 9h

Sala 60

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

SPA 3

Aprilski rok (od 16. do 20. aprila 2018. godine)

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

18.04.2018, 10h

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

18.04.2018, 10h

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

18.04.2018, 10h

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

18.04.2018, 10h

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

20.04.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

19.04.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

20.04.2018, 9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

20.04.2018, 9h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

20.04.2018, 9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

19.04.2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

19.04.2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

19.04.2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

19.04.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1(IT)

D. Mašulović

17.04.2018, 9h

18.04.2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

19.04.2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

17.04.2018. 09h

RC3

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

17.04.2018. 09h

RC3

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

17.04.2018. 09h

RC3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

19.04.2017, 10h

RC59

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

19.04.2017, 10h

RC59

Testiranje softvera

G. Rakić

20.04.2017, 10h

RC59

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

20.04.2017, 10h

RC59

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

20.04.2017, 10h

RC59

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

16.4.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

16.4.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretne strukture 1(RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

18.04.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

18.04.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

18.04.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

18.04.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

18.04.2018. u 9h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

16.4.2018. u 9h

Sala 65

Socijalne mreže

M. Savić

17.4.2018. u 9h

RC59

Istorija informatike

M. Savić

17.4.2018. u 9h

RC59

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

18.4.2018. 9h

Sala 62

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

18.4.2018. 9h

Sala 62

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

18.4.2018. 9h

Sala 62

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

18.4.2018. 9h

Sala 62

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

18.04.2018. u 9h

Sala 60

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

18.04.2018. u 9h

Sala 60

Veb programiranje

V. Kurbalija

18.04.2018. u 9h

Sala 60

SPA 1

V. Kurbalija

18.04.2018. u 9h

Sala 60

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

SPA 3

Junski rok ( od 1. do 30. juna 2018. godine )

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektiva

A. Klašnja-Milićević

21.06.2018, 9h

Objektno-orjentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

21.06.2018, 9h

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

20.06.2018, 10h

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

21.06.2018, 12h

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

18.06.2018.9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

07.06.2018,9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

14.06.2018,9h

15.06.2018,9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

18.06.2018.12h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

 07.06.2018,9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1(IT)

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 2(IT)

D. Mašulović

19.06.2018, 9h

20.06.2018, 9h

21.06.2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

19.06.2018. 9h,

20.06.2018 9h

RC3

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

21.06.2018. 9h

RC3

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

21.06.2018. 9h

RC3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

Testiranje softvera

G. Rakić

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

8.6.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

8.6.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretna matematika 2

M. Pech

Diskretne strukture 1 (RN)

M. Pech

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

13.06.2018. u 9h

27.06.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

13.06.2018. u 9h

27.06.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

13.06.2018. u 9h

27.06.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

27.06.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

27.06.2018. u 9h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

25.6.2018. u 9h

Sala 65

Socijalne mreže

M. Savić

26.6.2018. u 9h

RC59

Istorija informatike

M. Savić

26.6.2018. u 9h

RC59

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

13.6.2018. 9h

Sala 62

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

20.6.2018. 9h

Sala 62

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

13.6.2018. 9h

Sala 62

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

13.6.2018. 9h

Sala 62

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

13.6.2018. 9h

Sala 62

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

25.6.2018. u 9h

Sala 60

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

18.06.2018.9h

Sala 60

Veb programiranje

V. Kurbalija

25.6.2018. u 9h

Sala 60

SPA 1

V. Kurbalija

18.06.2018.9h

Sala 60

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

SPA 3

Julski rok (od 2. do 13. jula 2018. godine)

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

04.07.2018, 10h

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

04.07.2018, 10h

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

04.07.2018, 10h

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

04.07.2018, 12h

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

2.07.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

2.07.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

3.07.2018, 9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

2.07.2018, 9h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

2.07.2018, 9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

05.07.2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

05.07.2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

05.07.2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

05.07.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1 (IT)

D. Mašulović

03.07.2018, 9h

04.07.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 2 (IT)

D. Mašulović

03.07.2018, 9h

04.07.2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

05.07.2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

05.07.2018. 9h

RC3

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

06.07.2018. 9h

RC3

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

06.07.2018. 9h

RC3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

Testiranje softvera

G. Rakić

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

4.7.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

4.7.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretna matematika 2

M. Pech

Diskretne strukture 1(RN)

M. Pech

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

12.07.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

12.07.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

12.07.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

12.07.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

12.07.2018. u 9h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

02.07.2018 u 9h

Sala 65

Socijalne mreže

M. Savić

03.07.2018 u 9h

RC59

Istorija informatike

M. Savić

03.07.2018 u 9h

RC59

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

2.7.2018. 9h

Sala 61

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

2.7.2018. 9h

Sala 61

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

2.7.2018. 9h

Sala 61

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

2.7.2018. 9h

Sala 61

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

2.7.2018. 9h

Sala 61

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

4.07.2018, 9h

Sala 60

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

2.07.2018, 9h

Sala 60

Veb programiranje

V. Kurbalija

4.07.2018, 9h

Sala 60

SPA 1

V. Kurbalija

2.07.2018, 9h

Sala 60

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

SPA 3

Septembarski rok (od 27. avgusta do 14. septembra 2018. godine)

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

12.09.2018, 10h

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

12.09.2018, 10h

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

12.09.2018, 10h

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

12.09.2018, 12h

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

13.09.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

14.09.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

13.09.2018, 9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

14.09.2018, 9h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

14.09.2018, 9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

28.08.2018, 9h

29.08.2018, 9h

30.08.2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

28.08.2018, 9h

29.08.2018, 9h

30.08.2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

28.08.2018, 9h

29.08.2018, 9h

30.08.2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

28.08.2018, 9h

29.08.2018, 9h

30.08.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1 (IT)

D. Mašulović

28.08.2018, 9h

29.08.2018, 9h

30.08.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 2 (IT)

D. Mašulović

28.08.2018, 9h

29.08.2018, 9h

30.08.2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

28.08.2018, 9h

29.08.2018, 9h

30.08.2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

18.09.2018., 9h

RC3

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

19.09.2018., 9h

RC3

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

19.09.2018., 9h

RC3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

Testiranje softvera

G. Rakić

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

5.9.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

5.9.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretna matematika 2

M. Pech

Diskretne strukture 1 (RN)

M. Pech

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

03.09.2018. u 9h

12.09.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

03.09.2018. u 9h

12.09.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

12.09.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

03.09.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

12.09.2018. u 9h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

01.09.2018. u 9h

Sala 65

Socijalne mreže

M. Savić

02.09.2018. u 9h

RC59

Istorija informatike

M. Savić

02.09.2018. u 9h

RC59

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

11.9.2018. 9h

Sala 61

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

11.9.2018. 9h

Sala 61

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

11.9.2018. 9h

Sala 61

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

11.9.2018. 9h

Sala 61

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

11.9.2018. 9h

Sala 61

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

5.09.2018. u 9h

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

4.09.2018. u 9h

Veb programiranje

V. Kurbalija

5.09.2018. u 9h

SPA 1

V. Kurbalija

4.09.2018. u 9h

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

SPA 3


Oktobarski rok (od 20. do 28. septembra 2018. godine)

Predmet

Profesor

Datum i vreme

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

26.09.2018, 10h

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

26.09.2018, 10h

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

26.09.2018, 10h

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

26.09.2018, 12h

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

28.09.2017,9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

28.09.2017,9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

28.09.2017,9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

28.09.2017,9h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

28.09.2017,9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1 (IT)

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 2 (IT)

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

25.09.2018. 9h

RC3

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

27.09.2018. 9h

RC3

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

27.09.2018. 9h

RC3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

Testiranje softvera

G. Rakić

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

26.9.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

26.9.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretna matematika 2

M. Pech

Diskretne strukture 1 (RN)

M. Pech

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Napredne teme u kombinatorici

M.Pech

Baze podataka 1

M. Racković

24.09.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

24.09.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

24.09.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

24.09.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

24.09.2018. u 9h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

20.9.2018. u 9h

Sala 65

Istorija informatike

M. Savić

21.9.2018. u 9h

Sala 65

Socijalne mreže

M. Savić

21.9.2018. u 9h

RC59

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

25.9.2018. 9h

Sala 62

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

25.9.2018. 9h

Sala 62

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

25.9.2018. 9h

Sala 62

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

25.9.2018. 9h

Sala 62

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

25.9.2018. 9h

Sala 62

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

25.09.2018. u 9h

Sala 60

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

24.09.2018. u 9h

Sala 60

Veb programiranje

V. Kurbalija

25.09.2018. u 9h

Sala 60

SPA 1

V. Kurbalija

24.09.2018. u 9h

Sala 60

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

SPA 3