Departman za matematiku i informatiku, Prirodno - matematički fakultet, Novi Sad


Napomena:

Raspored je podložan sitnim izmenama, molimo Vas da s vremena na vreme proverite raspored. Za neke predmete je dato više termina zbog velikog broja studenata, ali to ne znači da student može da u jednom roku izađe na ispit u više termina za isti predmet.

Raspored polaganja ispita za predmete koje drže profesori sa Informatike

Januarsko - februarski rok (od 15. januara do 9. februara 2018. godine)

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektivе

A. Klašnja-Milićević

08.02.2018, 10h

Sala 65

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

07.02.2018, 9h

Sala 65

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

08.02.2018, 10h

Sala 65

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

08.02.2018, 10h

Sala 65

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

02.02.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

05.02.2018, 9h

06.02.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

02.02.2018, 9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

02.02.2018, 9h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

02.02.2018, 9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

01.02.2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

01.02.2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

01.02.2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

01.02.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1(IT)

D. Mašulović

30.01.2018, 17-20h, A1,5,7

06.02.2018, 9h

07.02.2018, 9h

08.02.2018, 9h

09.02.2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

01.02.2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

07.02.2018. 09h

Sala 63

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

07.02.2018. 12h

Sala 63

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

07.02.2018. 12h

Sala 63

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

30.01.2018, 10h

RC59

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

31.01.2018, 10h

RC59

Testiranje softvera

G. Rakić

31.01.2018, 10h

RC59

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

01.02.2018, 10h

RC59

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

31.01.2018, 10h

RC59

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

25.1.2018. u 9h

26.1.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

24.1.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

29.1.2018 u 10h

 Sala 60

Metodike

M. Ivanović

29.1.2018 u 10h

 Sala 60

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

29.1.2018 u 10h

 Sala 60

Privatnost, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

29.1.2018 u 10h

 Sala 60

Programski jezici

M. Ivanović

29.1.2018 u 10h

 Sala 60

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

29.1.2018 u 10h

 Sala 60

Diskretna matematika 1

M. Pech

22.01.2018. u 9h

23.01.2018. u 9h

06.02.2018. u 9h

Sala 63

Diskretne strukture 1(RN)

M. Pech

18.01.2018. u 9h

05.02.2018. u 9h

Sala 63

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

18.01.2018. u 9h

05.02.2018. u 9h

Sala 63

Baze podataka 1

M. Racković

29.01.2018. u 9h

07.02.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

29.01.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

07.02.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

29.01.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

29.01.2018. u 8h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

06.02.2018. u 9h

Sala 60

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

06.02.2018. u 9h

Sala 60

SPA 2

M. Savić

05.02.2018, 9h

06.02.2018, 9h

Sala 65

Istorija informatike

M. Savić

07.02.2018, 9h

RC 59

Socijalne mreže

M. Savić

07.02.2018, 9h

RC 59

Programiranje 1

M. Stojaković

08.02.2018, 12h

RC2

Teorija grafova

M. Stojaković

23.01.2018, 12h

Sala 61

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

23.01.2018, 12h

Sala 61

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

30.1.2018. u 9h

Sala 61

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

30.1.2018. u 9h

Sala 61

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

7.2.2017. u 9h

Sala 62

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

30.1.2018. u 9h

Sala 61

Napredno progrmairanje

Advanced programming for matematicians

S. Škrbić

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

31.1.2018. u 9h

Sala 60

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

31.1.2018. u 9h

Sala 60

Veb programiranje

V. Kurbalija

31.1.2018. u 9h

Sala 60

SPA 1

V. Kurbalija

31.1.2018. u 9h

Sala 60

Operativni sistemi I

Z. Budimac

9.2.2018. u 10h

Sala 62

Operativni sistemi II

Z. Budimac

9.2.2018. u 10h

Sala 62

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

9.2.2018. u 10h

Sala 62

Metode istraživanja

Z. Budimac

9.2.2018. u 10h

Sala 62

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

9.2.2018. u 10h

Sala 62

Metodika programiranja

SPA 3

Aprilski rok (od 16. do 20. aprila 2018. godine)

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

18.04.2018, 10h

Sala 63

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

18.04.2018, 10h

Sala 63

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

18.04.2018, 10h

Sala 63

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

18.04.2018, 10h

Sala 63

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

20.04.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

19.04.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

20.04.2018, 9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

20.04.2018, 9h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

20.04.2018, 9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

19.04.2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

19.04.2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

19.04.2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

19.04.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1(IT)

D. Mašulović

18.04.2018, 13h, A1,5; S65

17.04.2018, 9h

20.04.2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

19.04.2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

17.04.2018. 09h

RC3

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

17.04.2018. 09h

RC3

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

17.04.2018. 09h

RC3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

19.04.2018, 10h

RC59

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

19.04.2018, 10h

RC59

Testiranje softvera

G. Rakić

20.04.2018, 10h

RC59

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

20.04.2018, 10h

RC59

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

20.04.2018, 10h

RC59

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

16.4.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

16.4.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

20.04.2018 u 9h

Sala 63

Diskretne strukture 1(RN)

M. Pech

20.04.2018 u 9h

Sala 63

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

20.04.2018 u 9h

Sala 63

Baze podataka 1

M. Racković

18.04.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

18.04.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

18.04.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

18.04.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

18.04.2018. u 9h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

27.04.2018. u 15h

RC59/3

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

27.04.2018. u 15h

RC59/3

SPA 2

M. Savić

16.4.2018. u 9h

Sala 63

Socijalne mreže

M. Savić

17.4.2018. u 9h

RC59

Istorija informatike

M. Savić

17.4.2018. u 9h

RC59

Programiranje 1

M. Stojaković

18.04.2018. 12h

RC2

Teorija grafova

M. Stojaković

19.04.2018, 12h

Sala 60

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

19.04.2018, 12h

Sala 60

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

18.4.2018. 9h

Sala 62

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

18.4.2018. 9h

Sala 62

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

18.4.2018. 9h

Sala 62

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

18.4.2018. 9h

Sala 62

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

23.04.2018. u 10h

rc59

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

23.04.2018. u 10h

rc59

Veb programiranje

V. Kurbalija

23.04.2018. u 10h

rc59

SPA 1

V. Kurbalija

23.04.2018. u 10h

rc59

Operativni sistemi I

Z. Budimac

19.04.2018. u 10h

Operativni sistemi II

Z. Budimac

19.04.2018. u 10h

Sala 62

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

20.04.2018. u 10h

Sala 62

Metode istraživanja

Z. Budimac

u dogovoru sa profesorom

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

u dogovoru sa profesorom

Metodika programiranja

SPA 3

Junski rok ( od 1. do 30. juna 2018. godine )

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektiva

A. Klašnja-Milićević

21.06.2018, 9h

Sala 63

Objektno-orjentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

21.06.2018, 9h

Sala 63

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

20.06.2018, 10h

Sala 63

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

21.06.2018, 12h

Sala 63

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

18.06.2018.10h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

07.06.2018,9h

Sala 61

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

14.06.2018,11h

15.06.2018,9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

18.06.2018.12h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

 07.06.2018,11h

Sala 61

Računarska grafika 1

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

08.06.2018, 17h, A1,5,7

22.06.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1(IT)

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 2(IT)

D. Mašulović

08.06.2018, 17h, A1,5,7

19.06.2018, 9h

20.06.2018, 9h

21.06.2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

22.06.2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

19.06.2018. 9h,

20.06.2018 9h

RC3

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

21.06.2018. 9h

RC3

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

21.06.2018. 9h

RC3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

20.6.2018 10h

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

20.6.2018 10h

Testiranje softvera

G. Rakić

20.6.2018 10h

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

20.6.2018 10h

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

21.6.2018 10h

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

22.6.2018. u 9h (new)

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

22.6.2018. u 9h (new)

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

28.6.2018. u 9h

RC59

Metodike

M. Ivanović

28.6.2018. u 9h

RC59

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

28.6.2018. u 9h

RC59

Privatnost, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

28.6.2018. u 9h

RC59

Programski jezici

M. Ivanović

28.6.2018. u 9h

RC59

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

28.6.2018. u 9h

RC59

Diskretna matematika 1

M. Pech

11.06.2018.  u 9h

Sala 63

Diskretna matematika 2

M. Pech

12.06.2018.  u 9h

Sala 63

Diskretne strukture 1 (RN)

M. Pech

11.06.2018.  u 9h

Sala 63

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

12.06.2018.  u 9h

Sala 63

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

11.06.2018.  u 9h

Sala 63

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

12.06.2018.  u 9h

Sala 63

Baze podataka 1

M. Racković

13.06.2018. u 9h

27.06.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

13.06.2018. u 9h

27.06.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

13.06.2018. u 9h

27.06.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

27.06.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

27.06.2018. u 9h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

29.06.2018. u 9h

Sala 60

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

29.06.2018. u 9h

Sala 60

SPA 2

M. Savić

29.06.2018. u 9h

Sala 65

Socijalne mreže

M. Savić

01.07.2018. u 9h (new)

RC59

Istorija informatike

M. Savić

01.07.2018. u 9h (new)

RC59

Programiranje 1

M. Stojaković

14.6.2018. 12h

Sala 61

Teorija grafova

M. Stojaković

14.6.2018. 12h

Sala 61

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

14.6.2018. 12h

Sala 61

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

13.6.2018. 9h

Sala 62

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

26.6.2018. 9h

RC3

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

13.6.2018. 9h

Sala 62

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

13.6.2018. 9h

Sala 62

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

13.6.2018. 9h

Sala 62

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

29.6.2018. u 9h (new)

Sala 63

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

18.06.2018.9h

Sala 60

Veb programiranje

V. Kurbalija

29.6.2018. u 9h (new)

Sala 63

SPA 1

V. Kurbalija

18.06.2018.9h

Sala 60

Operativni sistemi I

Z. Budimac

22.6.2018. 10h

Operativni sistemi II

Z. Budimac

22.6.2018. 10h

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

21.06.2018. 10h

Metode istraživanja

Z. Budimac

21.06.2018. 12h

Napredno funkcionalno programiranje

Z. Budimac

21.06.2018. 10h

Soft. inzenjerstvo za kriticne sisteme

Z. Budimac

21.06.2018. 10h

SPA 3

Julski rok (od 2. do 13. jula 2018. godine)

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

04.07.2018, 10h

Sala 63

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

04.07.2018, 10h

Sala 63

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

04.07.2018, 10h

Sala 63

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

04.07.2018, 12h

Sala 63

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

2.07.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

2.07.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

3.07.2018, 9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

2.07.2018, 9h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

2.07.2018, 9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

09.07.2018, 9h

10.07.2018, 9h

11.07.2018, 9h

12.07.2018, 9h

S61

S62

S61

S61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

09.07.2018, 9h

10.07.2018, 9h

11.07.2018, 9h

12.07.2018, 9h

S61

S62

S61

S61

Školska praksa

D. Mašulović

09.07.2018, 9h

10.07.2018, 9h

11.07.2018, 9h

12.07.2018, 9h

S61

S62

S61

S61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

09.07.2018, 9h

10.07.2018, 9h

11.07.2018, 9h

12.07.2018, 9h

S61

S62

S61

S61

Diskretne strukture 1 (IT)

D. Mašulović

09.07.2018, 9h

10.07.2018, 9h

11.07.2018, 9h

12.07.2018, 9h

S61

S62

S61

S61

Diskretne strukture 2 (IT)

D. Mašulović

09.07.2018, 9h

10.07.2018, 9h

11.07.2018, 9h

12.07.2018, 9h

S61

S62

S61

S61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

09.07.2018, 9h

10.07.2018, 9h

11.07.2018, 9h

12.07.2018, 9h

S61

S62

S61

S61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

05.07.2018. 9h

RC3

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

06.07.2018. 9h

RC3

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

06.07.2018. 9h

RC3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

9.7. 2018. 10h

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

9.7. 2018.10h

Testiranje softvera

G. Rakić

10.7. 2018. 10h

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

9.7. 2018. 10h

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

10.7. 2018.10h

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

4.7.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

4.7.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

02.07.2018. u 9h

Sala 63

Diskretna matematika 2

M. Pech

02.07.2018. u 9h

Sala 63

Diskretne strukture 1(RN)

M. Pech

02.07.2018. u 9h

Sala 63

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

02.07.2018. u 9h

Sala 63

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

02.07.2018. u 9h

Sala 63

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

02.07.2018. u 9h

Sala 63

Baze podataka 1

M. Racković

12.07.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

12.07.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

12.07.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

12.07.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

12.07.2018. u 9h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

10.07.2018. u 9h

Sala 60

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

10.07.2018. u 9h

Sala 60

SPA 2

M. Savić

12.07.2018 u 9h

Sala 65

Socijalne mreže

M. Savić

13.07.2018 u 9h (new)

RC59

Istorija informatike

M. Savić

13.07.2018 u 9h (new)

RC59

Programiranje 1

M. Stojaković

10.7.2018. 12h

Sala 61

Teorija grafova

M. Stojaković

10.7.2018. 12h

Sala 61

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

10.7.2018. 12h

Sala 61

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

2.7.2018. 9h

Sala 61

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

2.7.2018. 9h

Sala 61

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

2.7.2018. 9h

Sala 61

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

2.7.2018. 9h

Sala 61

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

2.7.2018. 9h

Sala 61

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

4.07.2018, 9h

Sala 60

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

2.07.2018, 9h

Sala 60

Veb programiranje

V. Kurbalija

4.07.2018, 9h

Sala 60

SPA 1

V. Kurbalija

2.07.2018, 9h

Sala 60

Operativni sistemi I

Z. Budimac

5.7.2018, 10h

Operativni sistemi II

Z. Budimac

5.7.2018, 10h

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

4.07.2018, 10h

Metode istraživanja

Z. Budimac

5.7.2018, 12h

Napredno funkcionalno programiranje

Z. Budimac

9.7.2018. 10h

Soft. inzenjerstvo za kriticne sisteme

Z. Budimac

9.7.2018. 10h

SPA 3

Septembarski rok (od 27. avgusta do 14. septembra 2018. godine)

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

12.09.2018, 10h

Sala 63

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

12.09.2018, 10h

Sala 63

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

12.09.2018, 10h

Sala 63

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

12.09.2018, 12h

Sala 63

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

13.09.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

14.09.2018, 9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

13.09.2018, 9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

14.09.2018, 9h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

14.09.2018, 9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

06.09.2018, 9h

07.09.2018, 9h

10.09, 2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

06.09.2018, 9h

07.09.2018, 9h

10.09, 2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

06.09.2018, 9h

07.09.2018, 9h

10.09, 2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

03.09.2018, 9h, A1,5

06.09.2018, 9h

07.09.2018, 9h

10.09, 2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1 (IT)

D. Mašulović

31.08.2018, 17h, A1, 5, 7

06.09.2018, 9h

07.09.2018, 9h

10.09, 2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 2 (IT)

D. Mašulović

03.09.2018, 9h, A1,5

06.09.2018, 9h

07.09.2018, 9h

10.09, 2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

06.09.2018, 9h

07.09.2018, 9h

10.09, 2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

18.09.2018., 9h

RC3

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

19.09.2018., 9h

RC3

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

19.09.2018., 9h

RC3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

31.8. 2018. 10h (new)

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

31.8. 2018. 10h (new)

Testiranje softvera

G. Rakić

31.8. 2018. 10h (new)

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

31.8. 2018. 10h (new)

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

31.8. 2018. 10h (new)

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

5.9.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

5.9.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

05.09.2018. u 9h

06.09.2018. u 9h

Sala 63

Diskretna matematika 2

M. Pech

07.09.2018. u 9h

Sala 63

Diskretne strukture 1 (RN)

M. Pech

06.09.2018. u 9h

Sala 63

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

07.09.2018. u 9h

Sala 63

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

06.09.2018. u 9h

Sala 63

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

07.09.2018. u 9h

Sala 63

Baze podataka 1

M. Racković

03.09.2018. u 9h

12.09.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

03.09.2018. u 9h

12.09.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

12.09.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

03.09.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

12.09.2018. u 9h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

04.09.2018. u 8h

Sala 60

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

04.09.2018. u 8h

Sala 60

SPA 2

M. Savić

27.08.2018 u 9h

Sala 63

Socijalne mreže

M. Savić

28.08.2018 u 9h (new)

RC59

Istorija informatike

M. Savić

28.08.2018 u 9h (new)

RC59

Programiranje 1

M. Stojaković

11.9.2018. 12h

RC2

Teorija grafova

M. Stojaković

10.9.2018. 12h

Sala 60

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

10.9.2018. 12h

Sala 60

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

11.9.2018. 9h

Sala 61

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

11.9.2018. 9h

Sala 61

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

11.9.2018. 9h

Sala 61

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

11.9.2018. 9h

Sala 61

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

11.9.2018. 9h

Sala 61

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

5.09.2018. u 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

4.09.2018. u 9h

Sala 61

Veb programiranje

V. Kurbalija

5.09.2018. u 9h

Sala 61

SPA 1

V. Kurbalija

4.09.2018. u 9h

Sala 61

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

SPA 3


Oktobarski rok (od 20. do 28. septembra 2018. godine)

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

26.09.2018, 10h

Sala 63

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

26.09.2018, 10h

Sala 63

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

26.09.2018, 10h

Sala 63

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

26.09.2018, 12h

Sala 63

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

28.09.2017,9h

RC3

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

28.09.2017,9h

RC3

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

28.09.2017,9h

RC3

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

28.09.2017,9h

RC3

Databases

D. Boberić Krstićev

28.09.2017,9h

RC3

Računarska grafika 1

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Računarska grafika 2

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Školska praksa

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

19.09.2018, 17h, A1,5,7

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 1 (IT)

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Diskretne strukture 2 (IT)

D. Mašulović

19.09.2018, 17h, A1,5,7

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

25.09.2018, 9h

26.09.2018, 9h

27.09.2018, 9h

Sala 61

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

25.09.2018. 9h

RC3

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

27.09.2018. 9h

RC3

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

27.09.2018. 9h

RC3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

24.9. 2018.10h

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

24.9. 2018.10h

Testiranje softvera

G. Rakić

24.9. 2018.10h

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

24.9. 2018.10h

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

24.9. 2018.10h

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

26.9.2018. u 9h

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

26.9.2018. u 9h

RC3

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

20.09.2018. u 9h

Sala 63

Diskretna matematika 2

M. Pech

21.09.2018. u 9h

Sala 63

Diskretne strukture 1 (RN)

M. Pech

20.09.2018. u 9h

Sala 63

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

21.09.2018. u 9h

Sala 63

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

20.09.2018. u 9h

Sala 63

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

21.09.2018. u 9h

Sala 63

Baze podataka 1

M. Racković

24.09.2018. u 9h

RC3

Baze podataka 2

M. Racković

24.09.2018. u 9h

RC3

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

24.09.2018. u 9h

RC3

Informatički projekat

M. Racković

24.09.2018. u 9h

RC3

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

24.09.2018. u 9h

RC3

Uvod u programiranje

M. Radovanović

25.09.2018. u 9h

Sala 63

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

25.09.2018. u 9h

Sala 63

SPA 2

M. Savić

20.9.2018. u 9h

Sala 62

Istorija informatike

M. Savić

21.9.2018. u 9h

Sala 62

Socijalne mreže

M. Savić

21.9.2018. u 9h

RC59

Programiranje 1

M. Stojaković

27.9.2018. 12h

Sala 60

Teorija grafova

M. Stojaković

27.9.2018. 12h

Sala 60

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

27.9.2018. 12h

Sala 60

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

25.9.2018. 9h

Sala 62

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

25.9.2018. 9h

Sala 62

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

25.9.2018. 9h

Sala 62

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

25.9.2018. 9h

Sala 62

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

25.9.2018. 9h

Sala 62

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

25.09.2018. u 9h

Sala 60

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

24.09.2018. u 9h

Sala 60

Veb programiranje

V. Kurbalija

25.09.2018. u 9h

Sala 60

SPA 1

V. Kurbalija

24.09.2018. u 9h

Sala 60

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

SPA 3