Departman za matematiku i informatiku, Prirodno - matematički fakultet, Novi Sad


Napomena:

Raspored je podložan sitnim izmenama, molimo Vas da s vremena na vreme proverite raspored. Za neke predmete je dato više termina zbog velikog broja studenata, ali to ne znači da student može da u jednom roku izađe na ispit u više termina za isti predmet.

Raspored polaganja ispita za predmete koje drže profesori sa Informatike

Januarsko - februarski rok (od 14. januara do 8. februara 2019. godine)

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektivе

A. Klašnja-Milićević

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

Databases

D. Boberić Krstićev

Računarska grafika 1

D. Mašulović

Računarska grafika 2

D. Mašulović

Školska praksa

D. Mašulović

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

Diskretne strukture 1(IT)

D. Mašulović

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

Testiranje softvera

G. Rakić

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnost, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretne strukture 1(RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

Baze podataka 2

M. Racković

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

Informatički projekat

M. Racković

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

Istorija informatike

M. Savić

Socijalne mreže

M. Savić

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

Napredno progrmairanje

Advanced programming for matematicians

S. Škrbić

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

Veb programiranje

V. Kurbalija

SPA 1

V. Kurbalija

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

SPA 3

M.Radovanović

Aprilski rok (od 01. do 05. aprila 2019. godine)

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

Databases

D. Boberić Krstićev

Računarska grafika 1

D. Mašulović

Računarska grafika 2

D. Mašulović

Školska praksa

D. Mašulović

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

Diskretne strukture 1(IT)

D. Mašulović

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

Testiranje softvera

G. Rakić

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretne strukture 1(RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

Baze podataka 2

M. Racković

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

Informatički projekat

M. Racković

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

Socijalne mreže

M. Savić

Istorija informatike

M. Savić

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

Veb programiranje

V. Kurbalija

SPA 1

V. Kurbalija

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

SPA 3

M. Radovanović

Junski rok ( od 10. do 28. juna 2019. godine )

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektiva

A. Klašnja-Milićević

Objektno-orjentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

Databases

D. Boberić Krstićev

Računarska grafika 1

D. Mašulović

Računarska grafika 2

D. Mašulović

Školska praksa

D. Mašulović

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

Diskretne strukture 1(IT)

D. Mašulović

Diskretne strukture 2(IT)

D. Mašulović

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

Testiranje softvera

G. Rakić

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnost, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretna matematika 2

M. Pech

Diskretne strukture 1 (RN)

M. Pech

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

Baze podataka 2

M. Racković

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

Informatički projekat

M. Racković

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

Socijalne mreže

M. Savić

Istorija informatike

M. Savić

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

Veb programiranje

V. Kurbalija

SPA 1

V. Kurbalija

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Napredno funkcionalno programiranje

Z. Budimac

Soft. inzenjerstvo za kriticne sisteme

Z. Budimac

SPA 3

M. Radovanović

Julski rok (od 01. do 12. jula 2019. godine)

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

Databases

D. Boberić Krstićev

Računarska grafika 1

D. Mašulović

Računarska grafika 2

D. Mašulović

Školska praksa

D. Mašulović

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

Diskretne strukture 1 (IT)

D. Mašulović

Diskretne strukture 2 (IT)

D. Mašulović

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

Testiranje softvera

G. Rakić

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretna matematika 2

M. Pech

Diskretne strukture 1(RN)

M. Pech

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

Baze podataka 2

M. Racković

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

Informatički projekat

M. Racković

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

Socijalne mreže

M. Savić

Istorija informatike

M. Savić

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

Veb programiranje

V. Kurbalija

SPA 1

V. Kurbalija

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Napredno funkcionalno programiranje

Z. Budimac

Soft. inzenjerstvo za kriticne sisteme

Z. Budimac

SPA 3

M. Radovanović

Septembarski rok (od 26. avgusta do 06. septembra 2019. godine)

 

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

Databases

D. Boberić Krstićev

Računarska grafika 1

D. Mašulović

Računarska grafika 2

D. Mašulović

Školska praksa

D. Mašulović

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

Diskretne strukture 1 (IT)

D. Mašulović

Diskretne strukture 2 (IT)

D. Mašulović

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

Testiranje softvera

G. Rakić

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretna matematika 2

M. Pech

Diskretne strukture 1 (RN)

M. Pech

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

Baze podataka 2

M. Racković

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

Informatički projekat

M. Racković

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 3

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

Socijalne mreže

M. Savić

Istorija informatike

M. Savić

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

Analiza velikih podataka

S. Škrbić

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

Veb programiranje

V. Kurbalija

SPA 1

V. Kurbalija

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja

M. Ivanovic


Oktobarski rok (od 11. do 20. septembra 2019. godine)

Predmet

Profesor

Datum i vreme popravnog kolokvijuma

Datum i vreme usmenog ispita

Sala

Računarske nauke: pregled i perspektive

A. Klašnja-Milićević

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

Uvod u elektronsko poslovanje

A. Klašnja-Milićević

Obrazovni softver

A. Klašnja-Milićević

Distribuirani sistemi

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 1

D. Boberić Krstićev

Informacioni sistemi 2

D. Boberić Krstićev

Seminarski rad B - NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

Databases

D. Boberić Krstićev

Računarska grafika 1

D. Mašulović

Računarska grafika 2

D. Mašulović

Školska praksa

D. Mašulović

Analitička geometrija za informatičare

D. Mašulović

Diskretne strukture 1 (IT)

D. Mašulović

Diskretne strukture 2 (IT)

D. Mašulović

Softverski praktikum 2 - Multimedija

D. Mašulović

Istorija matematike

Đ. Paunić

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

Đ. Paunić

Računarske mreže

D. Tešendić

Seminarski rad C, Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

Baze prostornih podataka

D. Tešendić

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

Testiranje softvera

G. Rakić

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

Arhitektura, dizajn i obrasci

G. Rakić

Seminarski rad A - Skript jezici

J. Vidaković

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

J. Vidaković

Inženjerstvo zahteva

M. Ivanović

Metodike

M. Ivanović

Upravljanje softverskim projektima

M. Ivanović

Privatnist, etika i društvena odgovornost

M. Ivanović

Programski jezici

M. Ivanović

Ispiti na master i doktorskim studijama

M. Ivanović

Diskretna matematika 1

M. Pech

Diskretna matematika 2

M. Pech

Diskretne strukture 1 (RN)

M. Pech

Diskretne strukture 2 (RN)

M. Pech

Kombinatorne strukture u informatici

M. Pech

Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

Baze podataka 1

M. Racković

Baze podataka 2

M. Racković

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

Informatički projekat

M. Racković

Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža

M. Racković

Uvod u programiranje

M. Radovanović

Objektno-orjentisano programiranje 2

M. Radovanović

SPA 3

M. Radovanović

SPA 2

M. Savić

Istorija informatike

M. Savić

Socijalne mreže

M. Savić

Programiranje 1

M. Stojaković

Teorija grafova

M. Stojaković

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

Organizacija računara

M. Vidaković

Paralelno programiranje

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

Seminarski rad D - Napredno web programiranje

S. Škrbić

Analiza velikih podataka

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

Softverski praktikum 2-Veb dizajn

V. Kurbalija

Veb programiranje

V. Kurbalija

SPA 1

V. Kurbalija

Operativni sistemi I

Z. Budimac

Operativni sistemi II

Z. Budimac

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

Metode istraživanja

Z. Budimac

Ispiti na master i doktorskim studijama

Z. Budimac

Metodika programiranja