Departman za matematiku i informatiku, Prirodno - matematički fakultet, Novi Sad


Raspored polaganja predispitnih obaveza i usmenih ispita na Odseku za Informatiku

Aprilski rok (1.6.-6.6.2020)

Junski rok (8.6-13.7.2020)

Julski rok (13.7-24.7.2020)

Septembarski rok

Oktobarski rok

Aprilski rok (1.6 - 6.6)

predispitne obaveze

Predmet

Profesor

Godina kada se predmet obično sluša

Sala

Datum

Vreme

Razvoj informacionih sistam - I kolokvijum

D. Boberić Krstićev

III

RC3

1.6.2020

11:30-13

14-15:30

Razvoj informacionih sistema - II kolokvijum

D. Boberić Krstićev

III

RC3

2.6.2020

11:30-13

14-15:30

16:30-18

Databases - I kolokvijum

D. Boberić Krstićev

MDS master

RC3

1.6.2020,

9h-10:30

Databases - II kolokvijum

D. Boberić Krstićev

MDS master

RC3

2.6.2020,

9h-10:30

Baze podataka 1 - Popravni teoretski kolokvijum (prvi i drugi zajedno)

M. Racković

II

A1

6.6.2020

9-11

Baze podataka 1 - Popravni praktični zadatak

M. Racković

II

RC3

5.6.2020

9-11:00

12-14:00

15-17:00

Veštačka inteligencija 1 - I kolokvijum

M. Racković

III

RC3

5.6.2020

18-19:30

Veštačka inteligencija 1 - II kolokvijum

M. Racković

III

RC3

3.6.2020

18:45-20:15

RZK - I kolokvijum

S. Škrbić

IV

RC3

3.6.2020

9-11:15

12:15-14:30

15:30-17:45

RZK - II kolokvijum

S. Škrbić

IV

RC3

4.6.2020

9-11:15

12:15-14:30

15:30-17:45

Računarstvo visokih performansi - kolokvijum

S. Škrbić

IV, master, MDS master

RC3

1.6.2020

16:30-18:00

Linearna algebra i analitička geometrija

M. Pech

II

A5

2.6.2020

9-12

Diskretne strukture 1

D. Mašulović

I IT

A1, A5

5. 6.2020

9-12h

Diskretne strukture 1

M. Pech

I RN

A1, A5

5.6.2020.

9-12h

Analitička geometrija

D. Mašulović

I IT

65

1.6.2020

13-16h

Analiza algoritama

B. Šobot

65

4.6.2020.

10-13h

Analiza za informatičare, popravni kolokvijumi i usmeni

D. Perišić

I IT

A7

3.6.2020.

17-20h

Bulove algebre i optimizacija

N. Mudrinski

izborni

A5

2.6.2020.

9-12h

Kombinatorne strukture u informatici

M.Pech

master

A1,A5

5.6.2020.

9-12h

Matematička analiza 1 (Analiza 1), popravni kolokvijumi

I.Štajner- Papuga

I RN

65

2.6.2020.

13-16h

Primenjena statistika

I.Štajner- Papuga

master

65

1.6.2020.

13-16h

Računovodstvo

N. Spahić

izborni

RC1

5.6.2020.

9-12h

usmeni ispiti

Predmet

Profesor

Godina kada se predmet obično sluša

Sala

Datum

Vreme

Razvoj informacionih sistam

D. Boberić Krstićev

III

S62

5.6.2020

9-15h

Databases

D. Boberić Krstićev

MDS master

RC3

4.6.2020

19-20h

NoSQL baze podataka

D. Boberić Krstićev

III

RC3

4.6.2020

19-20h

Svi ispiti sa usmenim delom

M. Racković

II, III

RC3

9.6.2020

9-14h

Računarske mreže

D. Tešendić

II, III

S62

4.6.2020

 9-12h

Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

III, IV

online

Skript jezici

J. Vidaković

I, II

RC3

6.6.2020

9-12h

SEDS

J. Vidaković

III, IV

RC3

1.6.2020

19-20:00h

Razvoj zasnovan na komponentama, Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

III, IV, master

S61

5.6.2020

9-14h

Svi usmeni kod M. Stojakovića

M. Stojaković

S61

5.6.2020

14-17h

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike

M. Pech

I, II, master

S61

8.6.2020

8-12h

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike

M. Pech

I, II, master

S61

9.6.2020

8-12h

Svi usmeni kod D. Mašulovića

D. Mašulović

S61

4.6.2020

9-16h

Svi usmeni kod D. Mašulovića

D. Mašulović

S60

5.6.2020

9-16h

SPA2

M.Savić

II

S65

5.6.2020

9-20h

Objektno-orijentisano programiranje 1,

Programski jezici i Istorija informatike

M. Savić

II

S62

3.6.2020

9-17

Junski rok (8.6-13.7)

predispitne obaveze

Predmet

Profesor

Godina kada se predmet obično sluša

Sala

Datum

Vreme

Modeliranje informacionih sistema -kolokvijum

D. Boberić Krstićev

II, III

A1,A5,

S65

13.6.2020    

8-11

12-15

Razvoj informacionih sistam - I kolokvijum

D. Boberić Krstićev

III

RC3

11.6.2020

9-10:30

Razvoj informacionih sistema - II kolokvijum

D. Boberić Krstićev

III

RC3

11.6.2020

9-10:30

Analiza velikih podataka

D. Boberić Krstićev

master

RC3

15.6.2020

9-10:30

Računarske mreže, Test 1

D. Tešendić

III

A1

8.6.2020

8-9:30

Računarske mreže, Test 2

D. Tešendić

III

A1

18.6.2020

15-16:30

Baze prostornih podataka - geografija, Test 1

D. Tešendić

IV  geo

RC3

19.6.2020

9-11

Baze prostornih podataka - geografija, Test 2

D. Tešendić

IV geo

RC3

26.6.2020

9-11

PRIS, kolokvijum

S. Škrbić

III/IV

RC3

16.6.2020

9-10:30

11:30-13

14:00-15:30

Baze podataka 2 - teoretski test

M. Racković

II

A1,A5,

A7,S65

14.6.2020

11-13

Baze podataka 2 - praktični zadatak

M. Racković

II

online

18.6.2020

Baze podataka 1 - popravni praktični zadatak

M. Racković

II

RC3

22.6.2020

Strukture podataka i algoritmi 1,kolokvijum

V. Kurbalija

I

A1,A5

11.6.2020

17-18:30

19:30-21:00

Strukture podataka i algoritmi 1,popravni

V. Kurbalija

I

A1,A5

18.6.2020

12-13:30

Uvod u programiranje, kolokvijumi

M. Radovanović

I

A1

13.6.2020

16-19

Uvod u programiranje, test

M. Radovanović

I

A1

19.6.2020

13-15

Uvod u elektronsko poslovanje, I test

M.Ivanović

I i II

A1,A5,

A7,65

7.6.2020

9-10

Uvod u elektronsko poslovanje, II test

M.Ivanović

I i II

A1,A5,A7,65

14.6.2020

9-10

Uvod u elektronsko poslovanje,popravni

M.Ivanović

I i II

A1,A5,

A7,65

20.6.2020

9-10

Računarske nauke: pregled i perspektive

M. Radovanović

I

S64

12.6.2020

12-14

Veštačka inteligencija, test

M. Radovanović

III

A7

10.6.2020

17-19

Objektno orijentisano programiranje 2

M. Radovanović

III IT

A1,A5

9.6.2020

8-11

Organizacija računara

M. Vidaković

II i III

A1

7.6.2020

11-13

Teorijsko računarstvo, kolokvijum

M. Stojaković

II

A1

12.6.2020

13-16

Teorijsko računarstvo - popravni kol.

M. Stojaković

II

A5

19.6.2020

16-19

Matematička analiza 2 (Analiza 2), kolokvijumi

I.Štajner -Papuga

I RN

A1

9.6.2020

17-20

Matematička analiza 2 (Analiza 2), popravni kol.

I.Štajner -Papuga

I RN

A1

16.6.2020

17-20

Diskretna verovatnoća i statistika - kolokvijum

M. Stojaković

III

A1,A5

11.6.2020

13-16

Diskretna verovatnoća i statistika - popravni kol.

M. Stojaković

III

A1

18.6.2020

8-11

Automati i algoritmi - kolokvijum

M. Stojaković

II

A1,A5,A7

12.6.2020

17-20

Automati i algoritmi - popravni kol.

M. Stojaković

II

A1

19.6.2020

16-19

Diskretne strukture 2, kolokvijum

M.Pech

I RN

A5,65

10.6.2020

8-11

Diskretne strukture 2, popravni

D. Mašulović

I IT

A1,A5

17.6.2020

13-16

Analiza za informatičare

D. Perišić

I IT

A1

22.6.2020

13-16

Linearna algebra

I. Bošnjak

RN

A1

25.6.2020

9-12

Primenjena statistika

I.Štajner- Papuga

master

A1

25.6.2020

9-12

Operaciona istraživanja

S. Rapajić

izborni

A1

7.7.2020

13-16

Profesionalna komunikacija

D.Mašulović

III

potreban je RC na 3h

16.6.2020

Računarska grafika

Marko Savić

III

3h RC2

bilo kad

usmeni ispiti (19.6-13.7)

Predmet

Profesor

Godina kada se predmet obično sluša

Sala

Datum

Vreme

Razvoj informacionih sistam

D. Boberić Krstićev

III

RC3

22.6.2020

12-15h

Modeliranje informacionih sistema

D. Boberić Krstićev

II, III

S65

29.6.2020

30.6.2020

9-16h

Analiza velikih podataka

D. Boberić Krstićev

master

RC3

26.6.2020

12-15h

Računarske mreže

D. Tešendić

II, III

S65

26.6.2020

9-16h

Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

III, IV

onlline

Skript jezici

J. Vidaković

I, II

RC3

19.6.2020

13-15

SEDS

J. Vidaković

III, IV

RC3

19.6.2020

12-13h

Razvoj zasnovan na komponentama, Računarstvo visokih performansi, Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

III, IV, master

S65

25.6.2020

9-15h

Programiranje 2

S. Škrbić

master mat

S65

19.6.2020

9-12h

Svi ispiti sa usmenim delom

M. Racković

II, III

RC3

25.6.2020

9-15h

Diskretna verovatnoća i statistika

M.Stojaković

III

S61

22.6.2020

14-17h

Teorijsko računarstvo, Automati i algoritmi

M.Stojaković

II

S61

23.6.2020

14-17h

Teorija grafova Kombinatorni algoritmi Geometrijski algoritmi

M.Stojaković

master

S61

24.6.2020

14-17h

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

I, II, master

S61

24.6.2020

8-12h

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

I, II, master

S61

25.6.2020

8-12h

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

I, II, master

S61

26.6.2020

8-12h

Profesionalna komunikacija

D.Mašulović

III

3h u nekoj racunarskoj ucionici

29. 6.2020

 

9-16h

usmeni ispit svi ostali predmeti

D.Mašulović

S61

30. 6.2020

 9-16h

usmeni ispit svi ostali predmeti

D.Mašulović

S61

2.7.2020

 9-16h

usmeni ispit svi ostali predmeti

D.Mašulović

S61

3. 7.2020

 9-16h

SPA2

M.Savić

II

S65

17.6.2020

9-20h

Objektno-orijentisano programiranje 1,

M. Savić

II

S65

15.6.2020

9-20

Programski jezici i Istorija informatike i ostali ispiti

M. Savić

S65

6.7.2020

9-17h

Julski rok (13.7-24.7.2020)

predispitne obaveze

Predmet

Profesor

Godina kada se predmet obično sluša

Sala

Datum

Vreme

Diskretne strukture 2

Maja Pech

I

A1

20.7.2020

13-16h

Analiza za informatičare

D. Perišić

I IT

A1

13.7.2020

17-20h

Linearna algebra

I.Bošnjak

RN

A1

13.7.2020

13-16h

Operaciona istraživanja

S. Rapajić

izborni

A1

24.7.2020

9-12h

Primenjena statistika

I. Štajner- Papuga

master

A1

16.7.2020

13-16

Računarska grafika

Marko Savić

trajanje 3h, RC2 isključivo.

bilo kada

usmeni ispiti

Predmet

Profesor

Godina kada se predmet obično sluša

Sala

Datum

Vreme

Profesionalna komunikacija

D.Mašulović

3h u nekoj racunarskoj ucionici

15. 7.2020

 9-16h

usmeni ispit

D.Masulović

S61

16. 7.2020

9-16h

usmeni ispit

D.Masulović

S61

17. 7.2020

9-16h

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M.Pech

I, II, master

S61

22.7.2020

8-12

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M.Pech

I, II, master

S61

23.7.2020

8-12

Svi usmeni ispiti

M.Stojaković

I, II, master

S61

24.7.2020

12-17

Razvoj informacionih sistam - I kolokvijum

D. Boberić Krstićev

III

Modeliranje informacionih sistema

D. Boberić Krstićev

II, III

Analiza velikih podataka

D. Boberić Krstićev

master

Računarske mreže

D. Tešendić

II, III

Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

III, IV

Skript jezici

J. Vidaković

I, II

SEDS

J. Vidaković

III, IV

Razvoj zasnovan na komponentama, Računarstvo visokih performansi, Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

III, IV, master

Programiranje 2

S. Škrbić

master mat

Svi ispiti sa usmenim delom

M. Racković

II, III

SPA2

M.Savić

II

Objektno-orijentisano programiranje 1,

M. Savić

II

Programski jezici i Istorija informatike i ostali ispiti

M. Savić

Septembarski rok

predispitne obaveze

Predmet

Profesor

Godina kada se predmet obično sluša

Sala

Datum

Vreme

Analitička geometrija

D. Mašulović

A1, A5

28.8.2020

13-16

Analiza algoritama

A1

1.9.2020

9-12

Analiza za informatičare

D.Perišić

A1, A7

31.8.2020

17-20

Bulove algebre i optimizacija

A1

3.9.2020

13-16

Diskretne strukture 1

A1, A5

8.9.2020

9-12

Diskretne strukture 2 (IT)

D. Mašulović

A1

3.9.2020

13-16

Kombinatorne strukture u informatici

M.Pech

A1, A5

28.8.2020

13-16

Linearna algebra

I.Bošnjak

A1, A5

8.9.2020

9-12

Linearna algebra i analitička geometrija

M.Pech

A1, A5

28.8.2020

13-16

Matematička analiza 1 (Analiza 1)

I.Štajner-Papuga

A1, A7

31.8.2020

17-20

Matematička analiza 2 (Analiza 2)

I.Štajner-Papuga

A1, A5

24.8.2020

17-20

Operaciona istaživanja

S.Rapajić

A1

1.9.2020

9-12

Računovodstvo

N. Spahić

RC

27.8.2020

Primenjena statistika

I.Štajner-Papuga

A1, A5

8.9.2020

9-12

Verovatnoća

A1, A5

26.8.2020

13-16

usmeni ispiti

Predmet

Profesor

Godina kada se predmet obično sluša

Sala

Datum

Vreme

Razvoj informacionih sistam

D. Boberić Krstićev

III

Modeliranje informacionih sistema

D. Boberić Krstićev

II, III

Analiza velikih podataka

D. Boberić Krstićev

master

Računarske mreže

D. Tešendić

II, III

Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

III, IV

Skript jezici

J. Vidaković

I, II

SEDS

J. Vidaković

III, IV

Razvoj zasnovan na komponentama, Računarstvo visokih performansi, Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

III, IV, master

Programiranje 2

S. Škrbić

master mat

Svi ispiti sa usmenim delom

M. Racković

II, III

Diskretna verovatnoća i statistika

M.Stojaković

III

Teorijsko računarstvo, Automati i algoritmi

M.Stojaković

II

Teorija grafova Kombinatorni algoritmi Geometrijski algoritmi

M.Stojaković

master

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

I, II, master

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

I, II, master

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

I, II, master

Profesionalna komunikacija

D.Mašulović

usmeni ispit svi ostali predmeti

D.Mašulović

usmeni ispit svi ostali predmeti

D.Mašulović

usmeni ispit svi ostali predmeti

D.Mašulović

SPA2

M.Savić

II

Objektno-orijentisano programiranje 1,

M. Savić

II

Programski jezici i Istorija informatike i ostali ispiti

M. Savić

Oktobarski rok

predispitne obaveze

Predmet

Profesor

Godina kada se predmet obično sluša

Sala

Datum

Vreme

Analiza za informatičare

D.Perišić

A1, A5

15.9.

9-12

Automati i  algoritmi

M.Stojaković

A1, A5

16.9.

13-16

Diskretna verovatnoća i statistika

M.Stojaković

A1

14.9.

17-20

Diskretne strukture 2

A1, A5, A7

21.9.

17-20

Linearna algebra

I.Bošnjak

A1, A5

18.9

9-12

Matematička analiza 2 (Analiza 2)

I.Štajner-Papuga

A1, A5

17.9

13-16

Operaciona istaživanja

S.Rapajić

A1

14.9.

17-20

Teorijsko računarstvo

M.Stojaković

A1, A5

16.9.

13-16

Primenjena statistika

I.Štajner-Papuga

A1, A5, A7

21.9.

17-20

Verovatnoća

A1, A5

17.9

13-16

Napredne teme u kombinatorici

M.Pech

A1, A5, A7

21.9.

17-20

usmeni ispiti

Predmet

Profesor

Godina kada se predmet obično sluša

Sala

Datum

Vreme

Razvoj informacionih sistam

D. Boberić Krstićev

III

Modeliranje informacionih sistema

D. Boberić Krstićev

II, III

Analiza velikih podataka

D. Boberić Krstićev

master

Računarske mreže

D. Tešendić

II, III

Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

III, IV

Skript jezici

J. Vidaković

I, II

SEDS

J. Vidaković

III, IV

Razvoj zasnovan na komponentama, Računarstvo visokih performansi, Proces razvoja informacionih sistema

S. Škrbić

III, IV, master

Programiranje 2

S. Škrbić

master mat

Svi ispiti sa usmenim delom

M. Racković

II, III

Diskretna verovatnoća i statistika

M.Stojaković

III

Teorijsko računarstvo, Automati i algoritmi

M.Stojaković

II

Teorija grafova Kombinatorni algoritmi Geometrijski algoritmi

M.Stojaković

master

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

I, II, master

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

I, II, master

Diskretne strukture 1, Linearna algebra i analitička geometrija, Kombinatorne strukture u informatici, Diskretna matematika 1, Elementi matematičke logike, Diskretne strukture 2, Osnovi algebre, Napredne teme u kombinatorici

M. Pech

I, II, master

Profesionalna komunikacija

D.Mašulović

usmeni ispit svi ostali predmeti

D.Mašulović

usmeni ispit svi ostali predmeti

D.Mašulović

usmeni ispit svi ostali predmeti

D.Mašulović

SPA2

M.Savić

II

Objektno-orijentisano programiranje 1,

M. Savić

II

Programski jezici i Istorija informatike i ostali ispiti

M. Savić