УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

-____ сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

___.12. 2017р.                                                                                                             №__

Про внесення змін до міського бюджету м.Бершадь на 2017 рік

Відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, Бершадська міська рада

                

ВИРІШИЛА:

 1. Внести до рішення 13 сесії 7 скликання  від 15.12.2016 року «Про міський бюджет м.Бершадь на 2017 рік» такі зміни:

 1. Провести перерозподіл видатків загального фонду по розпоряднику коштів міського бюджету ДНЗ №3 «Малятко» КПК ВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» зокрема:

         а) Зменшити видатки в сумі 150000 грн. в тому числі:

- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 84000 грн.

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 66000 грн.

         б) Збільшити видатки в сумі 165000 грн. в тому числі :

              - КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 85000 грн.

              - КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 15000 грн.

              - КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 20000 грн.

              - КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 35000 грн.

              - КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10000 грн.

 1. Провести перерозподіл видатків загального фонду по розпоряднику коштів міського бюджету ДНЗ Сонечко «ясла-садок» КПК ВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» зокрема:

         а) Зменшити видатки в сумі 356000 грн. в тому числі:

- КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 300000 грн.

- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 56000 грн.

         б) Збільшити видатки в сумі 289000 грн. в тому числі :

              - КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 177000 грн.

              - КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 40000 грн.

              - КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 32000 грн.

              - КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 30000 грн.

              - КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10000 грн.

 1. Провести перерозподіл видатків загального фонду по розпоряднику коштів міського бюджету ДНЗ «Пролісок» КПК ВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» зокрема:

         а) Зменшити видатки в сумі 2000 грн. в тому числі:

- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 2000 грн.

         б) Збільшити видатки в сумі 54000 грн. в тому числі :

              - КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 11000 грн.

              - КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 21000 грн.

              - КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 6000 грн.

              - КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 16000 грн.

 1. Провести перерозподіл видатків загального фонду по КПК ВКМБ 0114090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» зокрема:

         а) Зменшити видатки в сумі 7000 грн. в тому числі:

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 7000 грн.

         б) Збільшити видатки в сумі 7000 грн. в тому числі :

              - КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 7000 грн.

 1. Внести зміни до видатків загального фонду по КПК ВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» зокрема:

         а) Зменшити видатки в сумі 40000 грн. в тому числі:

- КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  в сумі 40000 грн.

         б) Збільшити видатки в сумі 170000 грн. в тому числі :

              - КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 130000 грн.

              - КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 30000 грн.

              - КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 10000 грн.          

 1. Зменшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0116130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих обєднань та інші підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на виконання міської програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Бершадь на 2016-2020 роки» в сумі 167000 грн. по КУП «Бершадь-Сервіс» .
 2. Зменшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730  «Інші виплати населенню» на виконання міської програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки»  в  сумі 4000 грн.
 3. Зменшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» в сумі 10000 грн. в тому числі:
 1. Зменшити видатки загального фонду по КП ВКМБ 0116052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 30000 грн.
 2. Зменшити видатки загального фонду по КП ВКМБ 0116430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 130000 грн.
 3. Збільшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0113202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»  на виконання міської програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки» в сумі 4000 грн.
 4. Збільшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0114200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 40000 грн.
 5. Збільшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на виконання міської програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Бершадь на 2016-2020 роки» в сумі 167000 грн. по КУП «Бершадь-Сервіс» .

 1. Збільшити доходи спеціального фонду (бюджет розвитку) по ККД 2417000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів» в сумі 34000 грн.
 2. Зменшити доходи спеціального фонду по ККД 41035000 «Інша субвенція» в сумі 5000 грн.
 3. Зменшити видатки спеціального фонду по КПК ВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 5000 грн.
 4. Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку)  по КПК ВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 15000 грн.
 5. Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПК ВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 9000 грн.
 6. Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПК ВКМБ 0116410 «Реалізація інвестиційних проектів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на виконання міської програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Бершадь на 2016-2020 роки» в сумі 10000 грн.
 7. Надати дозвіл міському голові на виплату одноразової матеріальної допомоги на лікування в сумі 5000 грн. за рахунок залишку асигнувань по КПК ВКМБ 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730  «Інші виплати населенню» на виконання міської програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки» в тому числі:
 1. Згідно із підпунктом 1.1-1.19 внести зміни до додатків 1,2-5 рішення 13 сесії 7 скликання  міської ради від 15.12.2016 року «Про міський бюджет м.Бершадь на 2017 рік».

 1. Додатки 1-4 до цього рішення є його невідємною частиною.

 3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  В.Москаленко)

   

Міський голова                                                              М.Кольченко