krans-bå-gul.png

Revingekåsan 10 november 2018

Tack för att ni tar av er tid för att göra vår kåsa minnesvärd för oss alla och inte minst för de tävlande.

På tävlingsdagen gäller följande hållpunkter: de av er som redan har organiserat upp era respektive ansvarsområden följer er egen planering men deltar i den gemensamma samlingen om ni kan.

Körschema

09.00

Gemensam samling vid ladan

  • Vi samlas över en kopp kaffe/frukost och summerar tävlingsupplägg och ser över funktionärsposter som ska bemannas.
  • Vi gör en grov plan hur funktionärsbyten ska ske.
  • Vi fördelar västar och kommunikationsradioapparater, tag med ev egen väst.

10-12

Förberedelser på plats

  • Banområdet kontrolleras och funktionärer fördelar sig på banområdet inför första start.
  • Banmarkeringar och ev justeringar av banan beslutas av banchefer.

9-11

Anmälan och besiktning

11.30

Förarmöte, dag

  • Mikael öppnar och hälsar välkommen
  • Andreas informerar tävlande

12.15

Första start

Bredd, ungdom. Dag

15

Start Guldhjälm

Samtliga återsamlas vid depåområdet för att heja fram guldhjälmsförare.

16.30

Prisutdelning Guldhjälm

Förarmöte mörker

17.30

Andra start

Bredd, ungdom. Mörker

22.00

Tävlingen avslutas

Ingen mc får vara på banan efter 22.00.

22

Återsamling vid depån

  • Vi samlas och summerar upp händelser och åtgärder. Banan ska vara minst “grovriven” innan vi lämnar området.
  • Depåområdet ska var avstädat, d v s inget materiel utspritt över depåområdet.
  • Vi summer slutligen upp vad som eventuellt är kvar att göra under söndagen.

22.15

Prisutdelning

ca 23

Tävlingen stängs

Efter våra gemensamma insatser lämnar vi området.

Lite till

Väl mött på lördag

Mikael