ensenyament_bn_h2.jpg

       Institut Narcís Oller                                                                                                 

Taller Creació de Materials 2018

#Tacremat  #Tacremat18 #InsNarcísOller #BreakOutINO

Escape Room

Breakout

  • És un joc de fuga
  • Es tanca el grup de jugadors/es en una sala o aula
  • Els jugador@s tenen un temps límit per sortir (50 minuts o 1 hora)
  • Han de superar diferents reptes
  • Quan es resolen els reptes amb èxit obtenen pistes per avançar i poder sortir amb èxit
  • Quan aconsegueixen resoldre tots els enigmes i pistes accedeixen a una clau per poder obrir la porta
  • És un joc de fuga
  • Els jugador@s tenen un temps límit per obrir una caixa (45 minuts)
  • Quan resolen els reptes es donen claus per obrir el cadenat
  • Quan aconsegueixen obrir tots els cadenats, la caixa serà desbloquejada i hauran superat els reptes

Connexió pedagògica

Aprenentatge basat en el joc

L’alumnat està motivat en resoldre els diferents reptes i desafiaments

Gamificació a l’aula

A través del joc els alumnes aprenen

Treball cooperatiu

Es treballa en diferents equips i s’assumeixen diferents rols de participación: cooperar, dialogar, habilitats socials…

Noves tecnologies

Es poden realitzar diferents reptes utilitzant les noves tecnologies. Les tecnologies aplicades a l’aula

Intel·ligències múltiples

S’introdueixen activitats de diferent índole: mapes, enigmes, cançons, endevinalles, activitats manipulatives, de moviment…

Connexió curricular

Es treballen diferents continguts curriculars i moltes vegades treballats de manera transversal

Adaptació Montse Poyatos. Juegos de Fuga 2018