Được phát hiện lần đầu vào thế kỷ 17, sên biển xanh là loài động vật thân mềm có khả năng ngụy trang rất tài tình.

 Sên biển xanh là loài động vật không xương sống. Chúng có thể nổi được trên mặt nước là nhờ những quả bóng không khí ở dưới bụng. (Ảnh Mnn)

 Sên biển xanh có cơ thể thon dẹt và sáu phần phụ có nhánh tỏa ra, nhìn từ xa trông vừa giống một chú rồng nhỏ lại vừa như một chiếc trâm cài áo. (Ảnh Theskepticsguide)

 Sên biển xanh có chiều dài chỉ 3cm và hoàn toàn vô hại. (Ảnh Mollusca)

 Mặc dù vô hại nhưng thức ăn của sên biển xanh lại là những loài có độc như sứa biển hay Portugese Man-O’-War - một loài vật có khả năng giết người. (Ảnh Theonlinefisherman)

 Đặc biệt, sên biển xanh có khả năng “miễn dịch” với chất độc, thậm chí dự trữ lượng chất độc này để sau này sử dụng. (Ảnh Imgur)

 Sên biển xanh là loài lưỡng tính. Sau khi giao phối, cả hai con đều đẻ trứng. (Ảnh Staticflickr)

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT2ZBGFhDCCgvqb1SGQ2sGtgGW6oZwT5ayw8q6Zm-fPIo8yltCvyV1fiET8XTR0IITiFZ5zfEyrOqMf/pub