Feines i tasques de 3r d’ESO

MATÈRIES

PROFESSORS/ES

TASQUES

Biologia I geologia

Esther Gras

Setmana del 30 de març al 5 d’abril

Tema 3 del llibre: L’Aparell excretor.

Llegir de la pàgina 58 a la 61 i fer les activitats del Science bits que corresponen a l’aparell respiratori i excretor o urinari.

Setmana del 23 al 29 de març

Tema 3 del llibre: L’Aparell respiratori.

Llegir de la pàgina 52 a la 56. Després feu l’Edpuzzle que teniu penjat al google classroom. El vídeo és molt didàctic i entendreu força bé aquest apartat.

Les activitats que us vaig plantejar la setmana passada encara estan obertes per aquells a qui us faltava temps per fer-les.

Alumnes que han de fer la recuperació del 2n trimestre:

No sabem quan tornarem a l’institut, per això no us puc dir la data de recuperació (molts de vosaltres m’ho esteu preguntant). De moment, aneu fent les tasques que teniu al google classroom en l’apartat de recuperació 2n trimestre.

Qui ja hagi fet l’informe de pràctiques me’l pot enviar escanejat o li feu una foto pel google classroom, veureu que a la dreta de la tasca hi ha un requadre que posa “+ agregar o crear” i us deixarà penjar els arxius. L’heu de fer a mà i ha de contenir tots els apartats, portada inclosa.

Del 17 al 20 de març

Tema 3 del llibre: Aparell circulatori. Llegir de la pàgina 46 a la 51. La majoria les hem fet a classe, us servirà de repàs.

Heu de fer l’Edpuzzle que teniu penjat al google classroom i les activitats del Sciencebits que corresponen a l’aparell circulatori. Us sortiran indicades a “novetats” i sinó aneu a menú, seleccioneu “activitats autocorregibles” del desplegable superior esquerre i us sortiran encerclades les que heu de realitzar.

Alumnes que han de fer la recuperació del 2n trimestre: Els alumnes que heu d’entregar les activitats del Sciencebits del tema 2 perquè no les vau fer o no les vau aprovar, ja hi teniu accés. El mateix passa amb l’Edpuzzle del tema 6 i amb les activitats digitals del tema 2 del google classroom. Si teniu algun dubte envieu-me un correu.

Física I Química

Carmen Chueca

Aida Fuster,

Angel Soria,

Mercè Balart

Setmana del 30 de març al 3 d’abril:

Sciencebits:tema Elements i Compostos reviseu pàgines 15  de l’Expliquem i feu els exercicis. Acabeu els anteriors si no  heu fet.

Aneu a moodle i feu el full d’exercicis ‘Exercicis de mols’ que trobareu al Tema 4 Activitats. Al final del tema trobareu una tasca per penjar-los.

Setmana del 23 al 29 de març

Sciencebits:tema Elements i Compostos reviseu pàgines 9 fins a 14  de l’Expliquem i feu els exercicis. Acabeu els anteriors si no  heu fet.

Alumnat amb la 2ª avaluació suspesa:

Aneu a moodle i feu els simulacres dels exàmens dels temes 2 i 3. Al final dels temes trobareu una tasca per penjar-los.

Setmana 16 al 20 de març 

Sciencebits: tema Elements i Compostos reviseu pàgines 1 fins a 8 de Expliquem i feu els exercicis.

Ciències socials

Alberto Palacios

Ana González

Enric Solans

SETMANA 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL

ACTIVITATS COMPETÈNCIES D’ÀMBIT, COMPRENSIÓ I AMPLIACIÓ

 • Lectura pàgines 236 i 237
 • Fer activitats (punts en negreta) pàgina 237: Activitats de comprensió i Treballem la consciència històrica i ciutadana

ACTIVITATS FINALS

 • Fer exercici 1 pàgina 238
 • Fer exercici 5 i 6 pàgina 240
 • Fer exercici 8 pàgina 241

* RECORDEU D'INDICAR AMB CLAREDAT QUIN EXERCICI ESTEU FENT. AIXÍ PODREM FER UNA CORRECCIÓ ADEQUADA.

SETMANA 23 AL 27 DE MARÇ

Exercicis pàgina 232,233,234, 235(tots)

Llegir el text pàgina 242 i contestar els següents apartats  ( a fins el g)

Fes l’ex. 7 pàgina 241: eix cronològic.

SETMANA DEL 16 AL 20 DE MARÇ

TEMA 9

Llegir les pàgines de la unitat didàctica 9 i fer els següents exercicis:

-Pàgines 226 i 227 ( exercicis 1,2,3,4,5,6,7,8,9)...Els alumnes de er ESO B ja n’han fet alguns la setmana que l’Enric va faltar.

-Pàg. 228i 229 ( exercicis 1,2,3,4,5,6,7,8)

-Pàg.  230 i 231 ( exercicis 5,6,7,8)

Cal escriure la pregunta per cada resposta. Podeu fer els exercicis seguits, indicant el nº de pàgina.

Per qualsevol dubte podeu contactar enviant-nos un correu electrònic.

Cultura i valors ètics

Andreu Mumbú

Totes les tasques envieu-les al mail andreu.mumbru@institutestevealbert.cat 

Nou!!  Feines setmanes 30/3 i 6/4 (orientatiu)

Diari de confinament.

 • Reflexió lliure sobre la situació actual.
 • Quins efectes està tenint i pot tenir en un futur la crisi política, econòmica i social provocada per l’epidèmia del Covid-19?
 • Podeu combinar reflexions personals entorn la vivència del confinament amb reflexions més generals sobre els efectes que tindrà la crisi en la societat.

Una pàgina.

Feines setmanes 16/3 i 23/3 (orientatiu)

Mirar aquest monòleg https://youtu.be/VjZ_127lIuk i fer-ne un comentari (mitja pàgina de resum i mitja d’opinió lliure)

Mirar aquest reportatge: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quatre-gats/marine-le-pen/video/5800776/  i també fer un resum amb la mateixa estructura.

Educació Física

Aquí teniu l'enllaç on trobareu tota la informació referent a la matèria d'educació física.

Davant d’aquesta aturada us proposem que ens envieu, setmanalment, a través del Wetransfer i al nostre correu de l’institut, una de les propostes que us vam fer (arxiu adjunt) o inventada. El vídeo no ha de durar més d’1 minut i mig.

Si algú té problemes amb el Wetransfer que ens escrigui i intentarem solucionar-ho.

 

Estigueu atents/es  a les actualitzacions.

El proper divendres, 3 d’abril, posarem al Clickedu falta de deures a qui no ens hagi enviat cap vídeo.

Anglès

Asunción Balmaseda

30th March - 3th April

3rA, 3rB, 3rC, 3rD—-> KIDNAPPED. Read chapter 3 and do exercise 1 on page 41

3rA, 3rB, 3rC, 3rD ———>. Workbook. Read text on page 29 and on page 28 do exercises 2 and 3,  and on page 30, exercises 1,2,3 (grammar)

If You want to move your body, try this: https://youtu.be/ZWk19OVon2k 

23- 29th March 

3rA, 3rB, 3rC, 3rD—-> KIDNAPPED. Read chapters 1 and 2 and do exercises 1 and 2 on page 26 & 27

3rC, 3rD—> Edpuzzle_ Dying Languages (GoogleClassroom)

3r A & 3r B—-> Student’s book page 39, exercises 1,3,5 and post them on GoogleClassroom.

3rC, 3r D - Kahoot! (GoogleClassroom )

Alumnes que han de fer la recuperació del 2n trimestre

No sabem quan tornarem a l’institut, per això no us puc dir la data de recuperació, però podeu fer els exercicis penjats al Googleclassroom que corresponen a la unitat 2 i 3 tan de gramàtica com de vocabulari

16-22th March

3r A, 3rB, 3rC, 3rD_ Book: KIDNAPPED. Read “about the author” and do exercise 1 on page 6. Post your answers on GoogleClassroom before Wednesday, 18th of March.

3r C. Homework (page 39) - GoogleClassroom.

Do the exercises on Will and be going to (Englisch-Hilfen) before the 20th of March.

3rA, 3rB_ Watch the video on “Will vs Be going to” (English / Spanish)_ GoogleClassroom  and do exercises 1,2 and 3 on page 38 (Student’s book) and post on GoogleClassroom before the 20th of  March

3rD_ Do exercises 1,3,5 on page 39 before the 20th of March and post on GoogleClassroom

Llengua castellana

María Rodríguez.

Semana del 16 al 20 de marzo:

Leer el apartado “frases hechas,locuciones y refranes” de la página 167. Hacer los ejercicios 8,9 y 10 de la página 168. A continuación leemos la diferencia entre tabú y eufemismo de la página 169 y resolvemos los ejercicios 11 y 12.  Para  finalizar, leemos “el cambio semántico” de la página 170 y  contestamos el ejercicio 14 de dicha página.

Tema 8: lectura inicial de las páginas 188 y 189. Hacemos el “infiere” de la misma página. De la siguiente, la 190, resolvemos la actividad 4 y 7.

Nota importante: todas las actividades excepto el “infiere” deberán ser contestadas en la libreta.

Semana del 23 al 27 de marzo:

- Lectura de la página 191,192,193 y 194. Hacer un esquema de la teoría en la libreta.

- Resolver los siguientes ejercicios en la libreta sobre la teoría de los esquemas realizados anteriormente:

. Página 191, ejercicio 1.

.Página 192, ejercicios 3 y 5.

.Página 193, ejercicios 7 y 8.

.Página 195, ejercicio 12.

Semana del 30 de marzo al 3 de abril.

 • Lectura de la homonimia de la página 195-196 y realización del esquema . A continuación, resolvemos el ejercicio 14 de la página 196 y el 15 de la 167.
 • Lectura de la paronimia que se encuentra en la página 197. Hacemos el esquema correspondiente y respondemos al ejercicio 17.
 • Lectura de la acentuación en palabras con diptongos y hiatos de las páginas 202 y 203. Posteriormente resolvemos los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 203. De la página 204 hacemos el ejercicio 4, 5, 8 y 9.
 • Pasamos a la página 94 del BLOC. Resolvemos las actividades 1, 2 y 3. De la página siguiente, la 95, hacemos los ejercicios 4 y 6.
 • Nota importante: tenéis hasta el día 6 de abril para enviar vía correo electrónico la tarea de esta semana.

Llengua catalana

Cristina S. / Núria S.

Setmana del 30 de març al 3 d’abril (3rA, 3rB, 3rC i 3r D)

TASCA: La teniu penjada al moodle. Entreu a través de la pàgina web del centre- moodle- llengua catalana. 3r eso-  enllaç directe: moodle  LLiurament: 4/4/20 RECORDEU DE POSAR EL VOSTRE NOM AL FULL DE LA FEINA!

Setmana del 23 al 29 de març (3rA, 3rB, 3rC i 3r D)

TASCA 1: Confeccioneu un esquema de les diferències bàsiques entre els dos grans blocs dialectals, com el que teniu a la pàgina 141 del vostre llibre, però utilitzant les  eines de que disposa el Microsoft Word. Us passo un enllaç per si algú no sap com fer-lo:esquema-model 

(hi ha de contenir tota la informació que hi surt al que teniu al llibre. Ah, i recordeu colocar el full en horitzontal!

 Data de lliurament: fins el 29 de març.

TASCA2: La trobareu penjada al Moodle-llengua catalana-3r eso.

Fixeu-vos bé en la data de lliurament d’aquesta 2a tasca! (12 d’Abril!)

Setmana del 17 al 20 de març de 2020 (3rA, 3rB, 3rC i 3r D)

Unitathttps://www.youtube.com/watch?v=-LSSH_NSCFw&t=191s 6.

1a tasca:  Cal que feu un qüestionari que teniu penjat al Moodle . Després l’envieu al drive de la vostra professora.

2a tasca: Anar llegint Retrum (Lectura prescriptiva 3r trimestre).

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, contacteu amb la Núria o la Cristina via correu electrònic.

Matemàtiques

Lluís València (C i D)

Ángel Soria (B)

Josep M. Anguita (A)

Tindreu la feina a fer al Moodle dins el tema que estàveu fent. Estarà organitzada per setmanes o sessions.

Tecnologia

Lluís Bohigas

Carles Amat

1. Llegiu-vos els següents temes del Tecno 12-18:

 • La màquina de vapor.
 • El motor de gasolina.
 • El motor diésel.
 • El motor de dos temps.

Hauríeu de realitzar els qüestionaris finals de cadascun d’aquest temes i fer-los a ma(i lliurar-los en tornar a classe) o a l’ordinador (i penjats al moodle en el format que millor us vagi…). Lo important és que ho feu. Ok?? Moltes gràcies

2. Mireu el següent video del Què qui com (enllaç)

El motor de bat a bat

En el Moodle trobareu la tasca que heu de fer sobre el video que heu de mirar.

Música

Francina Turon

Penjaré la feina sobre “Gianni Schicchi” al Classroom.

Si tenen dubtes, que m’enviïn un mail

francina.turon@institutestevealbert.cat

Alemany

Marta Gironès

Setmana 1: 23 a 28 de març:

dimecres, 18/03: Fer les frases de la fotocòpia “Das Perfekt: Schwache Verben” que van començar a classe. El document és a Google Classroom. A “Aula a Casa”.

Entrega: via e-mail. Document Word, totes les frases escrites. Abans d’acabar divendres, 20/03.

dijous, 19/03: Fer exercicis del document: “Perfekt 1”.

El document és a Google Classroom.

Instruccions: Exercici 1 i 2 en un full apart. No cal entregar.

                       Exercici 3: Entregar en un Word via e-mail.

Entrega:  Abans d’acabar divendres, 20/03.

Setmana 2: 23 al 27 de març:

Google Classroom: Aula a Casa 2. Heu de practicar estructures i vocabulari en la plataforma indicada (MILLOR des d’un PC) i fer el test de GoogleForms.

Setmana 3: 23 al 3 d’abril:

Google Classroom:  Aula a Casa 3. La feina s’ha d’entregar via Word del drive. El document que s’obre. NO s’accepten fotos.

Francès

Carlota Oliet

Semaine du 30 mars au 3 avril:

-Lire le poème de la page 58 et faire l’exercice numéro 2.

-Aller au cahier, page 48 numéro 1 et 2. Pour faire ces exercices, vous pouvez consulter la boîte du passé composé de la page 59 du livre de l’élève.

Première semaine:

- Finir le travail de la présentation digital/infographie sur l’alimentation des différents pays de la francophonie et préparer l’exposition oral (publiez-le dans Google Classroom avant jeudi 19/03)

Deuxième semaine 23 au 27 mars:

- Faire les cartes mentales de l’Unité 3 et 4 (elles sont à la fin du livre de l’élève). Envoyer photo sur google classroom.

Emprenedoria

Christine Müller

Third week 30th March - 3rd April

Second Week 23-27th March

if you haven’t yet sent me the former tasks, you  can still send them this week.

Then post a list of YOUR proposals for SMALL business ideas you could develop.

First Week 16-19th March