Privacyverklaring Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen

Wat doen we met jouw persoonlijke gegevens? Dat lees je in deze verklaring.

We volgen de wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dus:

Welke gegevens hebben we nodig?

Van wie krijgen we die gegevens?

Wil je een cursus volgen bij ons? Dan moet jij die gegevens geven. Dat gebeurt bij de intake, via formulieren op onze website, persoonlijk via telefoon of e-mail …

Je mag weigeren om:

We krijgen soms ook gegevens van organisaties waarmee we samenwerken en van de overheid:

Die organisaties krijgen ook gegevens van ons. (zie ‘Aan wie geven we jouw gegevens door?’)

Waarom hebben we jouw gegevens nodig? 

Aan wie geven we jouw gegevens door?

We geven jouw gegevens door aan organisaties waarmee we samenwerken en aan de overheid, zoals:

Die organisaties sturen ook gegevens door naar ons. (zie ‘Van wie krijgen we die gegevens?’)

Enkele organisaties ondersteunen ons, bijvoorbeeld:

Zij kunnen jouw gegevens zien. We spraken af met die organisaties dat ze voorzichtig en veilig omgaan met je gegevens volgens de Europese wet op de privacy.

Aan wie geven we je gegevens niet door?


Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens:

We houden je gegevens maximaal 30 jaar bij. Die 30 jaar gaat in vanaf 31 augustus van het schooljaar waarin we de gegevens kregen.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

We willen niet dat anderen je gegevens misbruiken. Daarom beschermen we jouw gegevens op deze manier:

Welke rechten heb je?

Let op

Gegevens die we van de wet moeten bijhouden of delen, bewaren we.


Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Neem contact met ons op.

Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen

Bert Van Hoorickstraat 19

9300 Aalst

info@leerpuntzovl.be

www.leerpuntzovl.be

Vertel ons welk recht je wil uitoefenen. Geef ons een kopij van jouw identiteitskaart of verblijfsdocument.

Stuur je een brief of een e-mail? Voeg dan een kopie of een scan van jouw identiteitskaart of verblijfsdocument toe. Maak je pasfoto onzichtbaar. Zeg dat het om een kopie gaat. Zo voorkom je misbruik.

Je hebt een klacht. Wat moet je doen?

Ga je niet akkoord met hoe we je gegevens verwerken? Of vind je dat je je rechten niet kan uitoefenen? Neem dan meteen contact op met ons. Samen zoeken we een oplossing.

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

        Drukpersstraat 35

1000 Brussel

        commission@privacycommission.be 

Wat als de school de aanpak verandert?

We kunnen onze aanpak aanpassen. Dan maken we een nieuwe versie van deze verklaring. We laten dat weten op onze website.

We pasten deze verklaring aan op 25 mei 2018. Vorige versies van deze verklaring bewaren we in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wil inkijken.

Heb je vragen over deze verklaring?

Neem contact op met ons:

Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen

Bert Van Hoorickstraat 19

9300 Aalst

info@leerpuntzovl.be

www.leerpuntzovl.be

Federatie Centra voor Basiseducatie vzw – Marcel Broodthaersplein 8/5, 1060 Brussel
www.basiseducatie.be


[1] Deze landen horen tot de Europese Economische Ruimte: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.