Державна бібліотека України для юнацтва          Електронний каталог

   СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ТРАВЕНЬ 2019 РОКУ

Нобелевские лауреаты Слобожанщины [Текст] / Ю.Л. Волянский, И.И. Залюбовский, Б.Я. Пугач и др. – Харьков : Факт, 2005. – 296 с. – ISBN 966-637-413-7.
УДК        001(091)
        Н72

Національна академія наук України - 100: головні тенденції розвитку і здобутки [Текст] : документи і матеріали. Кн. 1. 1918-1945 / [редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 952 с. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 966-02-8288-9.
УДК        001.32(477)(091)
        Н35

Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук [Текст] / упоряд. С.М. Ляшко. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 532 с. – ISBN 966-02-8563-7.
УДК        001.32:001.814:929(477)
        А22

Палеха, Ю. І.  Інформаційний бізнес [Текст] : підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2015. – 492 с. – ISBN 966-2609-94-3.
УДК        002.1:334.722(075.8)
        П14

Каракоз, О. О.  Книгознавство [Текст] : практикум / О. О. Каракоз. – Київ : Ліра-К, 2017. – 72 с. – ISBN 966-96938-9-1.
УДК        002.2(075.8)
        К21

Каракоз, О. О.  Історія книги [Текст] : навч. посіб. / О. О. Каракоз. – Київ : Ліра-К, 2018. – 360 с. – ISBN 617-7605-00-2.
УДК        002.2(091)(075.8)
        К21

Дронюк, І. М.  Технології захисту інформації на матеріальних носіях [Текст] : монографія / І. М. Дронюк. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 200 с. – ISBN 966-941-022-1.
УДК        004.056.5
        Д75

Перспективні напрями захисту інформації [Текст] : IV Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Одеса; 02-06 вересня 2018 р. : зб. тез / [Я.В. Шестак, О.Г. Оксіюк, В.І. Вялкова та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2018. – 104 с. – ISBN 617-582-056-8.
УДК        004.056.5(082)
        П27

Комп‘ютерна схемотехніка [Текст] : навч. посіб. / Я.І. Соколовський, І.Б. Пірко, І.Р. Кенс та ін.; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 313 с. – (Комп‘ютинг). – ISBN 617-574-116-0.
УДК        004.3/.4(075.8)
        К63

Матвієнко, М. П.  Теорія алгоритмів [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 340 с. – ISBN 966-2609-34-9.
УДК        004.421(075.8)
        М33

Пошукові технології інформаційного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / [О.Ю. Тимовчак-Максимець, А.М. Пелешишин, О.В. Марковець, Н.О. Думанський]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 124 с. – (Інформація. Комунікація. Документація ; вип. 11). – ISBN 966-941-036-8.
УДК        004.775(075.8)
        П66

Біла, Т. Я.  Обробка інформації в інтерактивних середовищах [Текст] : навч. посіб. / Т. Я. Біла, В. В. Стаценко. – Київ : КНУТД, 2017. – 396 с. – ISBN 966-7972-96-7.
УДК        004.9(075.8)
        Б61

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст] : підручник / М.М. Скопень, М.К. Сукач, О.П. Будя та ін. – Київ : Ліра-К, 2018. – 764 с. – ISBN 617-7320-35-6.
УДК        004.9:338.48(075.8)
        І-74

Матвієнко, М. П.  Комп‘ютерна логіка [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко. – Вид. 2-е, переробл. та допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 324 с. – ISBN 617-7320-89-9.
УДК        004:16(075.8)
        М33

Верезомська, І. Г.  Менеджмент [Текст] : конспект лекцій / І. Г. Верезомська, О. М. Олійник ; [І.Г. Верезомська, О.М. Олійник]. – Київ : Ліра-К, 2018. – 74 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7605-42-2.
УДК        005(075.8)
        В31

Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В.Г. Воронкова, А.Г. Беліченко, В.О. Желябін та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 438 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-96-5.
УДК        005.3:658.5(075.8)
        О-60

Захарчин, Г. М.  Управління конфліктами [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 160 с. – ISBN 966-941-032-0.
УДК        005.334.2:005.574(075.8)
        З-38

Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / [ М.О. Данилюк, Р.М. Бойчук, Б.В. Гречаник, В.П. Гречаник] ; за ред. М.О. Данилюка. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-44-6.
УДК        005.51:005.584:658(075.8)
        П37

Ігнатьєва, І. А.  Стратегічний менеджмент [Текст] : підручник / І. А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2017. – 480 с. – ISBN 966-8019-58-Х.
УДК        005.936.3(075.8)
        І-26

Верезомська, І. Г.  Кадровий менеджмент [Текст] : практикум / І. Г. Верезомська, О. М. Олійник. – Київ : Ліра-К, 2018. – 76 с. – ISBN 617-7605-43-9.
УДК        005.95:331.108.2(075.8)
        В31

Сукач, М. К.  Основи стандартизації [Текст] : навч. посіб. / М. К. Сукач. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 324 с. – ISBN 617-7320-66-0.
УДК        006.1(075.8)
        С89

Палеха, Ю. І.  Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 220 с. – ISBN 617-7605-29-3.
УДК        006:002:02:655.4/.5(075.8)
        П14

Мелещенко, О. К.  Інформація, інформаційний [Текст] : словник термінів і понять для журналістів і політологів / О. К. Мелещенко, А. А. Чічановський, В. І. Шкляр. – Київ : Грамота, 2007. – 68 с. – (Словник). – ISBN 966-349-056-4.
УДК        007(038)
        М47

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. - 1941 р.) [Текст] : матер. до біобібліогр. словника / [авт.-уклад. Л.В. Гарбар]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 616 с. – ISBN 966-02-8536-1.
УДК        02(477)(091):929(477)(038)
        І-90

Долбенко, Т. О.  Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2018. – 348 с. – ISBN 617-7320-63-9.
УДК        025.2(075.8)
        Д64

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : Допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік) / [відп. за вип. Н.О. Петрова; підгот. вид.: М.Й. Ахвердова та ін. ; пер. з англ. Б.С. Волох та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 2017. – 1096 с. – ISBN 966-647-204-8.
УДК        025.45УДК(083.44)
        У59

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : Алфавітно-предметний покажч. (зведений) / [відп. за вип. Н.О. Петрова; підгот. вид.: М.Й. Ахвердова та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 2017. – 904 с. – ISBN 966-647-203-1.
УДК        025.45УДК(083.86)
        У59

Шипота, Г. Є.  Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота. – Київ : Ліра-К, 2017. – 176 с. – ISBN 617-7507-09-2.
УДК        025.5:027.81(075.8)
        Ш63

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип. 49. Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність / редкол.: В. Попик (голова) та ін. ; за заг. ред. В. Горового. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 344 с.
УДК        027.021(477)(082)
        Н34

Бібліотека. Наука. Комунікація [Текст] : матер. Міжнар. наук. конф.; Київ; 6-8 листопада 2018 р. : [збірник / редкол.: Л.А. Дубровіна та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 824 с. – ISBN 966-02-8614-6.
УДК        027.021:316.77(082)
        Б59

Онацький, Є. Д.  Українська мала енциклопедія. У 4 т. [Текст]. Т. 2. Ї - На / Є. Д. Онацький ; упоряд. та наук. ред. С.І. Білокінь. – Вид. 2-е, уточ. – Київ : Пульсари, 2018. – 528 с. – ISBN 617-615-084-8.
УДК        030
        О-58

Бейджент, М.  Храм и ложа от тамплиеров до масонов [Текст] / М. Бейджент, Р. Ли ; [пер. с англ. Ю. Гольдберга]. – Москва : Эксмо, 2004. – 352 с. – (Тайны древних цивилизаций). – ISBN 5-699-04609-7.
УДК        061.251
        Б41

Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) [Текст] : каталог / [уклад. О.А. Вакульчук (кер.) та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 474 с. – ISBN 966-02-8555-2.
УДК        070(100=161.2):027.21(477)
        У45

Petrushenko, V. L.  Lectures in Philosophy [Текст] = Філософія: Лекції : Tutorial Book in English / V. L. Petrushenko, O. P. Petrushenko. – Lviv : Magnolia 2006, 2018. – 284 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-574-124-5.
УДК        101(075.8)=111
        P51

Історія філософії [Текст] : підручник / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.; за ред. Г.І. Волинки. – 4-е вид., стер. – Київ : Каравела, 2017. – 480 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6.
УДК        101(091)(075.8)
        І-90

Декомб, В.  Современная французская философия [Текст] / В. Декомб ; [пер. с фр. М.М. Федоровой]. – Москва : Весь Мир, 2000. – 344 с. – ISBN 5-7777-0092-6.
УДК        101(44)(091)
        Д28

Куклин, В. М.  Камни преткновения [Текст] : эссе / В. М. Куклин. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 184 с. – ISBN 966-285-432-9.
УДК        11:316.422
        К89

Су, Ш.  Традиционный фэншуй. Форма определяет энергию. [Текст] / Ш. Су ; [пер. с англ. Т.И. Литвина]. – Киев : Время мастеров, 2018. – 160 с. – (Ищущим). – ISBN 966-915-222-0.
УДК        111.85:13
        С89

Практичні аспекти філософії часу [Текст] : монографія / [В.О. Артюх, О.П. Бойко, А.В. Вертель та ін.] ; за ред. Є.О. Лебедя. – Суми : СДУ, 2017. – 155 с. – ISBN 966-657-684-5.
УДК        115:130.2
        П69

Киридон, А. М.  Гетеротопії пам‘яті: теоретико-методологічні проблеми студій пам‘яті [Текст] / А. М. Киридон. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 320 с. – ISBN 966-521-687-2.
УДК        130.2
        К43

Афонин, А.  Астрология лотерейных выигрышей [Текст] : руководство для астрологов / А. Афонин. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 160 с. – ISBN 617-7672-84-4.
УДК        133.529
        А94

Адо, П.  Покривало Ізіди [Текст] : Нарис історії ідеї Природи / П. Адо ; пер. з фр. О. Йосипенко. – Київ : Новий Акрополь, 2016. – 470 с. – ISBN 966-97200-5-4.
УДК        141(44)
        А31

Якубович, М. М.  Філософська думка Кримського ханства [Текст] : [монографія] / М. М. Якубович. – Київ : Комора, 2016. – 448 с. – ISBN 617-7286-10-2.
УДК        141(477.75)(091)
        Я49

Кацавець, Р. С.  Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. – Київ : Алерта, 2017. – 110 с. – ISBN 617-566-413-1.
УДК        159.9:34(075.8)
        К30

Грэй, Д.  Мужчины с Марса, женщины с Венеры: как улучшить взаимоотношения с противоположным полом [Текст] / Д. Грэй ; [пер. Н. Кириллова, В. Дюбина]. – Москва : София, 2006. – 352 с. – ISBN 5-9550-0662-1.
УДК        159.922.1
        Г91

Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.]. – 5-е вид. – Київ : Каравела, 2017. – 400 с. – ISBN 966-8019-64-4.
УДК        159.922.6:37.015.3(075.8)
        В43

Деревянко, А.  Совет для всех на пути к своей мечте [Текст] / А. Деревянко. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 90 с. – ISBN 617-7696-57-4.
УДК        159.923.2
        Д36

Луценко, О. Л.  Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні особливості, що пов‘язані з еволюційним минулим [Текст] : монографія / О. Л. Луценко. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 312 с. – ISBN 966-285-456-5.
УДК        159.923.2:364-787.522
        Л86

Романюк, Л. В.  Психологія цінностей [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Романюк. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 368 с. – ISBN 617-7381-84-5.
УДК        159.923.5(075.8)
        Р69

Бадрак, В. В.  Стратегии выдающихся личностей [Текст] : учеб. для каждого / В. В. Бадрак. – Харьков : Фолио, 2011. – 380 с. – ISBN 966-03-5399-2.
УДК        159.924
        Б15

Келлі, Т.  Творча впевненість. Як розкрити свій потенціал [Текст] / Т. Келлі, Д. Келлі ; [пер. з англ. О. Любарської]. – Київ : Основи, 2017. – 296 с. – ISBN 966-500-808-8.
УДК        159.954
        К34

Шульц, Л.  Язык интуиции [Текст] / Л. Шульц. – Москва : Эксмо, 2006. – 448 с. – (Психологический бестселлер). – ISBN 5-699-12766-6.
УДК        159.956
        Ш95

Долинська, Л. В.  Психологія конфлікту [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2017. – 304 с. – ISBN 966-2229-14-1.
УДК        159.964.21(075.8)
        Д64

Лелюк, А. В.  Как избавится от ревности? Как сохранить любовь [Текст] / А. В. Лелюк. – Васильков : Колофон, 2018. – 104 с. – ISBN 966-2498-25-7.
УДК        159.98:177.6
        Л43

Повторєва, С. М.  Логіка [Текст] : навч. посіб. / С. М. Повторєва. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 188 с. – ISBN 966-83-40-68-Х.
УДК        161/162(075.8)
        П42

Починок, І. Б.  Феноменологічна філософія [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / І. Б. Починок. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 376 с. – ISBN 966-423-441-9.
УДК        165.62(075.8)
        П65

Основи академічної культури [Текст] : навч. посіб. / уклад. В.І. Докаш. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 288 с.
УДК        174:001(075.8)
        О-75

Фіолевський, Д. П.  Юридична етика [Текст] : підручник / Д. П. Фіолевський. – 4-е вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 288 с. – ISBN 617-566-010-2.
УДК        174:34(075.8)
        Ф61

Грисенко, Б. С.  Праздник, поднимающий глаза вверх [Текст] / Б. С. Грисенко. – Киев : Шофар, 2018. – 72 с. – ISBN 966-2628-09-8.
УДК        26-565.8
        Г85

Райт, Н. Т.  Павел и верность Бога [Текст] : [Четвертая часть труда "Истоки христианства и вопрос о Боге"]. Т. 2 / Н. Т. Райт ; пер. с англ. Н. Холмогоровой. – Черкассы : Коллоквиум, 2018. – 793 с. – ISBN 966-8957-66-6.
УДК        27
        Р18

Афонское наследие [Текст] : науч. альманах. Вып. 5-6 / [редкол.: С.М. Шумило (глав. ред.) и др.]. – Киев; Чернигов : Международный ин-т афонского наследия, 2017. – 408 с. – ISBN 966-139-087-3.
УДК        27(082)
        А94

Несторівські студії: Єфросинія Полоцька в історії Православ‘я [Текст] : доп. науковців VІІІ Несторівських студій / [відп. ред. В.М. Колпакова]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. – 168 с.
УДК        271.2(082)
        Н56

Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, практика, стан і перспективи [Текст] : зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Кропивницький; 23-24 травня 2018 р. / [редкол.: І.І. Литвин та ін.]. – Кропивницький : КОД, 2018. – 230 с. – ISBN 617-653-044-2.
УДК        271.2(477)(082)
        Т33

Ластовський, В. В.  Між суспільством і державою [Текст] : Православна церква в Україні наприкінці XVII- у XVIII столітті в історії та історіографії / В. В. Ластовський. – Київ : Фенікс : НКПІКЗ, 2008. – 496 с. – ISBN 966-651-665-0.
УДК        271.2(477)(091)
        Л26

Бремер, Т.  Церква та імперія [Текст] : Нариси історії російського православ‘я / Т. Бремер ; [пер. з нім. В. Швед]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 264 с. – ISBN 966-378-525-7.
УДК        271.22(470)(091)
        Б87

Кабанець, Є. П.  Загибель Успенського собору: міфи і дійсність [Текст] : документальне розслідування / Є. П. Кабанець. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. – 376 с. – ISBN 966-8809-38-5.
УДК        271.22(477)(091)
        К12

Прокоп‘юк, О. Б.  Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780-1783) [Текст] / О. Б. Прокоп‘юк. – Київ : Пріоритети, 2012. – 208 с. – ISBN 966-8809-40-8.
УДК        271.22(477)(091)
        П80

Пишний, В.  Тисяча тридцять років Хрещення України-Русі [Текст] / В. Пишний ; [В. Пишний]. – Дніпро; Рубанівське : Навіки, 2018. – 71 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7540-26-6.
УДК        271.222(477)
        П36

Потапов, А.  Библия: Возрождение, или второе пришествие [Текст] / А. Потапов. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 168 с. – ISBN 617-7696-18-5.
УДК        27-277
        П64

Школа без стен: новые ресурсы для подготовки лидеров [Текст] / [М. Черенков, Д. Гореньков, К. Тетерятников и др.]. – Киев : Mission Eurasia, 2018. – 468 с. – ISBN 617-7374-31-1.
УДК        274(082)
        Ш67

Карнацевич, В. Л.  Пятьдесят знаменитых сект [Текст] / В. Л. Карнацевич. – Харьков : Фолио, 2004. – 509 с. – (100 знаменитых). – ISBN 966-03-2579-7.
УДК        2-79(03)
        К24

Топбаш, О.-Н.  Розум і філософія [Текст] / О.-Н. Топбаш ; пер. І. Дмитрук. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 144 с. – ISBN 617-7590-51-3.
УДК        28
        Т58

Топбаш, О.-Н.  Тафаккур у Всесвіті, в людині і в Корані [Текст] / О.-Н. Топбаш ; пер. І. Дмитрук. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 247 с. – ISBN 617-7590-50-6.
УДК        28
        Т58

Бедрій, О.  Найбільше досягнення: чудо за чудом - легкий шлях [Текст] / О. Бедрій ; пер. з англ. Н. Оленин. – Київ : Арт Економі, 2018. – 216 с. – ISBN 617-7289-60-8.
УДК        29
        Б38

Пантин, В. И.  Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине ХХІ века [Текст] / В. И. Пантин, В. В. Лапкин. – Дубна : Феникс+, 2006. – 448 с. – ISBN 5-9279-0062-3.
УДК        30
        П16

Бессмертный, В.  Америка и мы (реалии, надежды и грезы) [Текст] / В. Бессмертный. – Киев : Лира-К, 2018. – 228 с. – ISBN 617-7605-83-5.
УДК        304.3(73)
        Б53

Бессмертный, В.  Знакомьтесь, Америка! (презентация без идеологической вуали) [Текст] / В. Бессмертный. – Киев : Лира-К, 2018. – 324 с. – ISBN 617-7605-84-2.
УДК        304.3(73)
        Б53

Демографический энциклопедический словарь [Текст] / [редкол.: Д.И. Валентей (глав. ред. и др.)]. – Москва : Сов. энциклопедия, 1985. – 608 с.
УДК        314(031)
        Д31

Mooney, E.  Enhancing the National Response to Internal Displacement: A Guide to Good Practices by Council of Europe Member States [Текст] = Посилення національного реагування на внутрішнє переміщення: керівництво з успішних практик в державах-членах Ради Європи : Council of Europe Project "Strengthening the Human Rights Protection of Internally Displaced Persons in Ukraine" under the Framework of the Council of Europe Action Plan for Ukraine 2015-2017 / E. Mooney. – Kharkiv : Publishing House "Pravo", 2017. – 110 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-937-391-5.
УДК        314.151.3-054.73=111
        M83

Соціологія [Текст] : короткий навчальний словник: терміни і поняття / [В.М. Піча, А.Г. Хоронжий, Л.Д. Кліманська, В.Є. Савка] ; за наук. ред. В.М. Пічі. – 3-є вид., випр., переробл. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 340 с. – ISBN 966-2025-32-3.
УДК        316(038)
        С69

Лукашевич, М. П.  Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. – 4-е вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 544 с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-37-7.
УДК        316(075.8)
        Л84

Управління сталим розвитком [Текст] : підручник / [авт. кол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, М.В. Туленков та ін.] ; за заг. ред. В.П. Беха, М.В. Туленкова. – Київ : Каравела, 2018. – 538 с. – ISBN 966-7166-33-5.
УДК        316.32:005(075.8)
        У67

Мусієздов, О. О.  Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід [Текст] : монографія / О. О. Мусієздов. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 348 с. – ISBN 966-285-426-8.
УДК        316.334.56
        М91

Бузаров, А. И.  Диалектика демократизации арабского мира [Текст] : [монография] / А. И. Бузаров. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 160 с. – ISBN 617-7672-23-3.
УДК        316.42(53):321.7
        Б90

Закалик, Г. М.  Соціальна психологія у термінах і поняттях [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 132 с. – ISBN 966-941-191-4.
УДК        316.6(075.8)
        З-18

Каплин, В. В.  Десять глупейших идей человечества [Текст] / В. В. Каплин. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 94 с. – ISBN 617-7696-10-9.
УДК        316.62
        К20

Шипота, Г. Є.  Інформаційна комунікативістика [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота. – Київ : Ліра-К, 2018. – 48 с. – ISBN 617-7605-61-3.
УДК        316.77:001.102(075.8)
        Ш63

Лукашевич, М. П.  Соціологія соціальної роботи [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – Київ : Каравела, 2017. – 212 с. – ISBN 966-2229-97-4.
УДК        316:364(075.8)
        Л84

Дівак, В. В.  Сепаратизм як феномен сучасної політики: політологічні та правові аспекти [Текст] : монографія / В. В. Дівак. – Київ : Логос, 2010. – 224 с. – ISBN 966-171-304-7.
УДК        323.173
        Д44

Мосіюк, О. М.  День прапора [Текст] / О. М. Мосіюк. – Київ : КІС, 2018. – 184 с. – (Народження країни. Київський горизонт ; кн. 1). – ISBN 617-684-212-5.
УДК        323.2(477)
        М81

Меженська, О. В.  Державний переворот: насильницький спосіб переформатування влади [Текст] : монографія / О. В. Меженська, С. О. Вовк. – Старобільськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 232 с. – ISBN 966-617-376-1.
УДК        323.276
        М43

Зовнішня політика України - 2015: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети [Текст] : щорічник / за ред. Г.М. Перепелиці. – Київ : Стилос, 2016. – 308 с. – ISBN 966-193-113-7.
УДК        327(477)
        З-78

Ukraine‘s Fight Against Corruption: The Economic Front Economik Assessment of Anticorruption Measures Implemented 2014-2018 [Текст] / I. Burakovsky, O. Betliy, M. Khavroniuk and other. – Dnipro : Serednyak TK, 2018. – 86 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7696-14-7.
УДК        328.185:338-047.44(477)=111
        U31

Сенченко, М. І.  Ера націоналізму. Дійові особи: Націоналісти. Бюрократи. Олігархи [Текст] / М. І. Сенченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 124 с. – (Реванш історії: креативна революція). – ISBN 617-7605-69-9.
УДК        329.17
        С31

Інтегральна ефективність функціонування та розвитку виробничих систем у національній економіці: теоретико-методологічні аспекти оцінювання [Текст] : [монографія] / М.Ю. Барна, А.Г. Драбовський, М.І. Миронова, Г.І. Башнянин. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 168 с. – ISBN 617-397-170-1.
УДК        330.101.54:33.012.8-045.45
        І-73

Рудий, М. М.  Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / М. М. Рудий. – 5-е вид., випр. та допов. – Київ : Каравела, 2017. – 360 с. – (Українська книга). – ISBN 966-222-925-7.
УДК        330.101.542(075.8)
        Р83

Баженова, О. В.  Моделювання зовнішньої стійкості економіки України [Текст] : монографія / О. В. Баженова. – Київ : Каравела, 2017. – 392 с. – ISBN 966-2229-95-0.
УДК        330.341(477):339.5
        Б16

Кузьмичов, А. І.  Економетрія. Моделювання засобами MS Excel [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмичов, М. Г. Медведєв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 212 с. – ISBN 966-2174-14-4.
УДК        330.43:004.42(075.8)
        К89

Сявавко, М. С.  Основи економічної інформатики [Текст] : навч. посіб. / М. С. Сявавко, Т. В. Пасічник. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 236 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-72-8.
УДК        330.47(075.8)
        С99

Бондарчук, Я. О.  Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні [Текст] : монографія / Я. О. Бондарчук. – Київ : Наукова думка, 2015. – 248 с. – ISBN 966-00-1537-1.
УДК        331.105.44(477)
        Б81

Охорона праці (питання та відповіді) [Текст] : [довідник] / В.М. Москальова, В.А. Батлук, С.Л. Кусковець, В.Л. Филипчук. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 349 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 617-574-039-2.
УДК        331.45(477)(035)
        О-92

Гандзюк, М. П.  Основи охорони праці [Текст] : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М.П. Гандзюка. – 5-е вид. стер. – Київ : Каравела, 2017. – 384 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6.
УДК        331.45(477)(075.8)
        Г19

Ільїч, Л. М.  Структурні трансформації транзитивного ринку праці України [Текст] : монографія / Л. М. Ільїч. – Київ : Алерта, 2017. – 608 с. – ISBN 617-566-448-3.
УДК        331.5(477)
        І-46

Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти [Текст] : матер. щорічної наук.-практ. конф.; 26 травня 2017 р. / [редкол.: А.Г. Ахламов (голова) та ін.]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 118 с.
УДК        332.14(477)(082)
        С69

Середа, Р.  Как не лажать по-крупному в малом бизнесе [Текст] : Истории реальных ошибок на пути создания и развития малого и среднего бизнеса / Р. Середа. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 280 с. – ISBN 617-7672-13-4.
УДК        334.012.61-022.51:334.722
        С32

Петрович, Й. М.  Організування промислового виробництва [Текст] : підручник : Національному університету "Львівська політехніка" 165 років / Й. М. Петрович. – Київ : Знання, 2009. – 328с. + 1 CD-Rom. – ISBN 966-346-719-1.
УДК        334.716(477):005.7(075.8)
        П30

Алєксєєв, І. В.  Аутсорсингова діяльність виробничих підприємств [Текст] : монографія / І. В. Алєксєєв, Г. О. Партин, О. В. Дідух. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 152 с. – ISBN 617-607-869-2.
УДК        334.716:005.936.3
        А47

Брич, В. Я.  Проблеми та напрямки трансформації підприємств енергетики [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Т. О. Артемчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 168 с. – ISBN 966-654-476-9.
УДК        334.716:620.9
        Б87

Ткаченко, Н. М.  Економіка підприємств енергетичного комплексу [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко, В. Р. Кулінченко. – Київ : Алерта, 2017. – 336 с. – ISBN 617-566-440-7.
УДК        334.716:620.9(477)(075.8)
        Т48

Пушкар, М. С.  Анатомія бізнесу в інформаційному полі підприємства [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2017. – 208 с. – ISBN 966-7952-62-4.
УДК        334.722
        П91

Стойко, О. Я.  Фінанси [Текст] : підручник / О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. О.Я. Стойка. – Київ : Алерта, 2017. – 406 с. – ISBN 617-566-429-2.
УДК        336(477)(075.8)
        С81

Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Д.І. Дема, І.В. Абрамова, Л.В. Недільська та ін.; за заг. ред. Д.І. Деми. – 3-е вид. стер. – Київ : Алерта, 2017. – 376 с. – ISBN 617-566-217-5.
УДК        336(477)(075.8)
        Р51

Україна, З.  Бюджетний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 27 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 188 с. – ISBN 617-566-041-6.
УДК        336.14(477)(094)
        У45

Воронська, О. О.  Податки в Україні: навчальний курс. Від теорії до практики [Текст] : [навч. посіб.] / О. О. Воронська. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 464 с. – ISBN 966-921-175-0.
УДК        336.22(477)(075.8)
        В75

Дема, Д. І.  Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Шевчук, Г. П. Мартинюк ; за заг. ред. Д.І. Деми. – Київ : Алерта, 2017. – 256 с. – ISBN 617-566-430-8.
УДК        336.22:005(477)(075.8)
        Д30

Бак, Н. А.  Податкова система України [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Бак. – Чернівці : ЧНУ ім. Федьковича, 2017. – 136 с.
УДК        336.221.4(477)(075.8)
        Б19

Лозовицький, С. П.  Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 466 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 617-574-034-7.
УДК        336.225.674(075.8)
        Л72

Фінансовий ринок: інституції та інструменти [Текст] : матер. XVII Міжнар. наук. конф.; м. Львів; 3-6 червня 2018 р. / [відп. за вип. І.В. Алєксєєв]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 132 с. – ISBN 966-941-179-2.
УДК        336.7(477)(082)
        Ф59

Шульга, Н. П.  Рефінансування банків [Текст] : монографія / Н. П. Шульга, Ю. М. Уманців, О. В. Мельниченко ; за заг. ред. Н.П. Шульги. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 324 с. – ISBN 966-629-854-9.
УДК        336.71(477)
        Ш95

Інтегрована система управління ризиками банку [Текст] : монографія / [Н.П. Шульга, В.І. Міщенко, Л.Л. Анісімова та ін.] ; за заг ред. Н.П. Шульги. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 440 с. – ISBN 966-629-886-0.
УДК        336.71(477):005.334
        І-73

Васильчишин, О. Б.  Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти [Текст] : монографія / О. Б. Васильчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 358 с. – ISBN 966-654-484-4.
УДК        336.71(477):005.934
        В19

Кравчук, І. С.  Стабільність ринків обігових фінансових інструментів: онтологічно-регуляційний дискурс [Текст] : монографія / І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 493 с. – ISBN 966-654-482-0.
УДК        336.76
        К78

Бондарчук, М. К.  Фінансова санація і антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 268 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-941-019-1.
УДК        336:005.334.4(075.8)
        Б81

Чубарь, О. А.  Финансовый учет: обучающий курс. От теории к практике [Текст] / О. А. Чубарь. – 9-е изд. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – 548 с. – ISBN 966-921-174-3.
УДК        336:657(075.8)
        Ч-81

Чернявська, О. В.  Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська. – Київ : Алерта, 2018. – 502 с. – ISBN 617-566-444-5.
УДК        338(477)-027.542(075.8)
        Ч-49

Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [авт. кол.: О.С. Власюк, В.І. Волошин, В.Г. Андрійчук та ін.] ; за заг. ред. О.С. Власюка. – Київ : НІСД, 2017. – 384 с. – ISBN 966-554-297-1.
УДК        338.246(477):351.862.4
        Б40

Дмитрук, О. Ю.  Екотуризм [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук, С. В. Дмитрук. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 358 с. – (Б-ка професійного менеджера). – ISBN 966-542-399-1.
УДК        338.48-6(477):502/504(075.8)
        Д53

Кэмп, Р.-С.  Легальный промышленный шпионаж [Текст] : Бенчмаркинг бизнес-процессов: технологии поиска и внедрение лучших методов работы ваших конкурентов / Р.-С. Кэмп ; пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. – 395 с. – ISBN 966-8216-69-5.
УДК        339.138
        К98

Румянцев, О. Г.  Юридический энциклопедический словарь [Текст] / О. Г. Румянцев, В. Н. Додонов ; [О.Г. Румянцев, В.Н. Додонов]. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 384 с. – (Б-ка словарей "ИНФРА-М"). – Авт. указаны над. вып. дан. – ISBN 5-86225-282-7.
УДК        34(031)
        Р86

Німецько-український словник юридичних термінів [Текст] / [заг. наук. ред.: С.В. Ківалов, Н.В. Петлюченко]. – Одеса : НУ "ОЮА", 2017. – 576 с. – ISBN 966-916-095-9.
УДК        34(038)
        Н67

Актуальні проблеми юридичної науки. У 2 ч. [Текст] : зб. тез Міжнар. наук. конф. "Сімнадцяті осінні юридичні читання"; м. Хмельницький; 19-20 жовтня 2018 р. Ч. 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права та ін. / [відп. за вип. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : ХУУП, 2018. – 164 с. – ISBN 617-7572-17-5.
УДК        34(082)
        А43

Актуальні проблеми юридичної науки. У 2 ч. [Текст] : зб. тез Міжнар. наук. конф. "Сімнадцяті осінні юридичні читання"; м. Хмельницький; 19-20 жовтня 2018 р. Ч. 2. Цивільне право. Сімейне право. Комерційне право та ін. / [відп. за вип. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : ХУУП, 2018. – 262 с. – ISBN 617-7572-18-2.
УДК        34(082)
        А43

Боровиков, А. М.  Право в Україні: навчальний курс. Від теорії до практики [Текст] : [навч. посіб.] / А. М. Боровиков. – 2-е вид. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 604 с. – ISBN 966-921-197-2.
УДК        34(477)(075.8)
        Б83

Молдован, А. В.  Теорія держави та права: основні поняття [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован, В. І. Озель. – Київ : Алерта, 2017. – 100 с. – ISBN 617-566-427-8.
УДК        340.12(075.8)
        М75

Кацавець, Р. С.  Судова психологія [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. – Київ : Правова Єдність, 2017. – 112 с. – ISBN 617-7191-19-2.
УДК        340.6(477)(075.8)
        К30

Ясинок, М. М.  Психологія судового процесу: (психолого-правовий аспект) [Текст] : наук.-практ. посіб. / М. М. Ясинок, Д. М. Ясинок ; [М.М. Ясинок, Д.М. Ясинок]. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 206 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-566-432-2.
УДК        340.6:347.96(477)(075.8)
        Я81

Кацавець, Р. С.  Основи правової культури юриста [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. – Київ : Алерта, 2017. – 132 с. – ISBN 617-566-426-1.
УДК        34-051:174(075.8)
        К30

Європейське право: право Європейського союзу [Текст] : підручник. Кн. 4. Матеріальне право Європейського союзу / [кол. авт.: В.І. Муравйов (голова) та ін.] ; за заг. ред. В.І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2016. – 400 с. – ISBN 966-313-537-3.
УДК        341.17:061.1ЄС(075.8)
        Є24

Практика Європейського суду з прав людини в діяльності органів прокуратури і суду: виклики та перспективи [Текст] : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф.; 13 червня 2018 р. / [уклад. С.І. Мінченко та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 206 с. – ISBN 617-7500-60-4.
УДК        341.645(082)
        П69

Фединяк, Г. С.  Міжнародне приватне право [Текст] : підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 504 с. – ISBN 617-566-433-9.
УДК        341.9(075.8)
        Ф32

Селіванов, А. О.  Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: Актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя [Текст] / А. О. Селіванов, А. А. Стрижак. – Київ : Логос, 2010. – 276 с. – ISBN 966-171-298-9.
УДК        342(477)
        С29

Хома, Н. М.  Історія держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Хома. – 3-є вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 474 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-17-8.
УДК        342.1(100)(091)(075.8)
        Х76

Государственное право Германии [Текст]. Т. 1 / [Н. Ахтенберг, П. Бадура, Е. В. Бекенферде и др.]. – Москва : Ин-т государства и права РАН, 1994. – 311 с. – ISBN 5-201-01286-3.
УДК        342.1(430)
        Г72

Государственное право Германии [Текст]. Т. 2 / [Г.Г. ф. Арним, Р. Бартльшпергер, Г. Бетге и др.]. – Москва : Ин-т государства и права РАН, 1994. – 319 с. – ISBN 5-201-01291-4.
УДК        342.1(430)
        Г72

Селіванов, А. О.  Конституційні проблеми в сучасній теорії права. Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя [Текст] / А. О. Селіванов. – Київ : Логос, 2012. – 152 с. – ISBN 966-171-448-8.
УДК        342.4(477)
        С29

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління [Текст]. Т. 17. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін / [редкол.: С.Ф. Марова (голов. ред.) та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ, 2016. – 130 с. – (Державне управління ; вип. 298).
УДК        342.5(477)(082)
        З-41

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління [Текст]. Т. 18. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін / [редкол.: С.Ф. Марова (голов. ред.) та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ, 2017. – 195 с. – (Державне управління ; вип. 300).
УДК        342.5(477)(082)
        З-41

Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави [Текст] : зб. тез VIІ Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Львів; 30 травня 2018 р. / [відп. за вип. Т.З. Гарасимів]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 252 с. – ISBN 966-941-178-5.
УДК        342.7(477)(082)
        З-38

Нестерович, В. Ф.  Виборче право України [Текст] : підручник / В. Ф. Нестерович. – Київ : Ліра-К, 2017. – 504 с. – ISBN 617-7507-01-6.
УДК        342.8(477)(075.8)
        Н56

Україна, З.  Кодекс цивільного захисту України: із змінами та доповненнями станом на 04 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 102 с. – ISBN 617-566-172-7.
УДК        342.9:355(477)(094)
        У45

Правове регулювання інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна та ін. – Київ : Каравела, 2017. – 232 с. – ISBN 966-2229-54-7.
УДК        342.951:001.102(075.8)
        П68

Україна, З.  Митний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 08 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 350 с. – ISBN 617-566-058-4.
УДК        342.951:339.543(477)(094)
        У45

Баулін, О. В.  Кримінальне право України [Текст] : навч. посіб. / О. В. Баулін. – 3-є вид., допов. і переробл. – Київ : Правова єдність, 2018. – 98 с. – (На допомогу студенту). – ISBN 617-7191-03-1.
УДК        343(477)(075.8)
        Б29

Пробація в Україні [Текст] : наук.-практ. посіб. / [Ю.Г. Севрук, Л.О. Петровська, В.В. Севрюков та ін. ]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 120 с. – ISBN 617-7500-47-5.
УДК        343.13(477)(075.8
        П78

Тертишник, В. М.  Кримінальний процес України [Текст] : підручник / В. М. Тертишник. – 7-е вид., допов. і переробл. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 840 с. – ISBN 617-566-419-3.
УДК        343.13(477)(075.8)
        Т35

Практикум з кримінального процесу України [Текст] : навч. посіб. / [авт.-уклад. О.В. Бишевець, В.О. Гринюк, Л.Г. Дунаєвська та ін.] ; за ред. М.А. Погорецького, Н.П. Сизої. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 232 с. – ISBN 617-566-446-9.
УДК        343.13(477)(075.8)
        П69

Україна, З.  Кримінальний процесуальний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 24 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 320 с. – ISBN 617-566-139-0.
УДК        343.13(477)(094)
        У45

Бевзюк, І. М.  Застосування психологічних знань у діяльності прокурора [Текст] : навч.-практ. посіб. / І. М. Бевзюк. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 238 с. – ISBN 617-7500-22-2.
УДК        343.163:159.9(07)
        Б36

Україна, З.  Кримінальний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 24 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 208 с. – ISBN 617-566-086-7.
УДК        343.2/.7(477)(094)
        У45

Злочини на грунті ненависті в Україні: серпень 2013 - грудень 2014 [Текст] / [упоряд. В.М. Бацунов]. – Харків : Права людини, 2014. – 500 с. – ISBN 617-587-134-8.
УДК        343.4(477)
        З-68

Civilians in contemporary armed conflicts: Rafal Lemkin's heritage [Текст] / Scientific Editor A. Bienczyk-Missala. – Warsaw : Warsaw University Press, 2017. – 326 p. – Текст парал. англ., пол. та укр мовами. – ISBN 83-235-2700-8.
УДК        343.4=111
        C58

Дудоров, О. О.  Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики) [Текст] : практ. порадник / О. О. Дудоров. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 92 с. – ISBN 617-616-081-6.
УДК        343.541(477)(07)
        Д81

Основи професійної діяльності персоналу органу пробації [Текст] : навч. посіб. / [О.Б. Янчук, Д.А. Коваленко, О.А. Дука та ін.] ; за заг. ред. Д. Седхема, М. Октігана. – Київ : [б. в.], 2017. – 242 с.
УДК        343.8(477)
        О-75

Україна, З.  Кримінально-виконавчий кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 18 вересня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 94 с. – ISBN 617-566-063-8.
УДК        343.8(477)(094)
        У45

Турлова, Ю. А.  Кримінально-правовий вплив на екологічну злочинність [Текст] : монографія / Ю. А. Турлова. – Київ : Знання України, 2017. – 155 с. – ISBN 966-316-418-2.
УДК        343.9:343.77
        Т88

Кацавець, Р. С.  Кримінальна психологія [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. – Київ : Алерта, 2018. – 122 с. – ISBN 617-566-442-1.
УДК        343.95(477)(075.8)
        К30

Мазниченко, Ю. О.  Словник термінів: термінологічний словник судово-трасологічної експертизи [Текст] / Ю. О. Мазниченко, О. О. Садченко, В. В. Юсупов. – Київ : Талком, 2018. – 132 с. – (Б-ка судового експерта). – ISBN 617-7685-01-1.
УДК        343.98(038)
        М13

Україна, З.  Господарський кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 19 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 172 с. – ISBN 617-566-042-3.
УДК        346(477)(094)
        У45

Матвєєв, П. С.  Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / П. С. Матвєєв. – 3-є вид., допов. і переробл. – Київ : Правова єдність, 2018. – 52 с. – (На допомогу студенту). – ISBN 617-7191-01-7.
УДК        346.1(477)(075.8)
        М33

Бутирська, І. А.  Правовий статус учасників справи про банкрутство [Текст] : монографія / І. А. Бутирська. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 184 с. – ISBN 617-7611-02-7.
УДК        346.1:347.736
        Б93

Україна. Закон.  Господарський процесуальний кодекс: із змінами та доповненнями станом на 10 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / Україна. Закон. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 186 с. – ISBN 617-566-043-0.
УДК        346.9(477)(094)
        У45

Петренко, Н. О.  Підсудність справ господарським судам України [Текст] : монографія / Н. О. Петренко. – Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2017. – 230 с. – ISBN 966-930-223-6.
УДК        346.91:347.92(477)
        П30

Додонов, В. Н.  Словарь гражданского права [Текст] / В. Н. Додонов, Е. В. Каминская, О. Г. Румянцев. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 304 с. – (Б-ка словарей "ИНФРА-М"). – ISBN 5-86225-308-4.
УДК        347(038)
        Д60

Україна. Закон.  Цивільний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 26 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / Україна. Закон. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 312 с. – ISBN 617-566-085-0.
УДК        347(477)(094)
        У45

Україна, З.  Сімейний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 26 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 82 с. – ISBN 617-566-053-9.
УДК        347.61/.64(477)(094)
        У45

Україна, З.  Податковий кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 19 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 716 с. – ISBN 617-566-031-7.
УДК        347.73:336.22(477)(094)
        У45

Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність [Текст] : підручник / уклад. Г.О. Оборський та ін. – Київ : Каравела, 2017. – 232 с. – ISBN 966-2229-79-0.
УДК        347.77/.78(477)(075.8)
        Н34

Україна, З.  Кодекс адміністративного судочинства України: із змінами та доповненнями станом на 23 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 206 с. – ISBN 617-566-045-4.
УДК        347.9(477)(094)
        У45

Зейкан, Я. П.  Прямий і перехресний допит у суді [Текст] : навч.-практ. посіб. / Я. П. Зейкан. – Київ : Правова єдність, 2017. – 368 с. – ISBN 617-7191-20-8.
УДК        347.92:343.144(075.8)
        З-47

Фіолевський, Д. П.  Адвокатура [Текст] : підручник / Д. П. Фіолевський. – Вид. 3-є, стер. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. – 624 с. – ISBN 617-566-240-3.
УДК        347.965(477)(075.8)
        Ф61

Україна, З.  Кодекс законів про працю України: із змінами та доповненнями станом на 24 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 100 с. – ISBN 617-566-046-1.
УДК        349.2(477)(094)
        У45

Радь, О. І.  Нормативні акти судової влади як джерела трудового права України [Текст] : [монографія] / О. І. Радь. – Львів : Вид. Сорока Т.Б., 2017. – 175 с. – ISBN 617-7599-05-9.
УДК        349.2(477):342.56
        Р15

Україна, З.  Земельний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 23 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 118 с. – ISBN 617-566-044-7.
УДК        349.41(477)(094)
        У45

Україна, З.  Житловий кодекс Української РСР: із змінами та доповненнями станом на 18 вересня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 64 с. – ISBN 617-566-064-5.
УДК        349.444(477)(094)
        У45

Палеха, Ю. І.  Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – Вид. 4-е, випр., допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 624 с. – (Серія посібників з культури діловодства). – ISBN 966-2609-56-1.
УДК        35.077.1(075.8)
        П14

Довідник поліцейського [Текст] / [авт.-упоряд. С.С. Чернявський, К.Б. Левченко]. – Харків : Фоліо, 2018. – 348 с. – ISBN 966-03-7983-1.
УДК        351.74(477)(035)
        Д58

Моніторинг незаконного насильства в поліції України (2004 - 2017 рр.) [Текст] / [Д. Кобзін, А. Черноусов, К. Коренева, М. Колоколова]. – Харків : Права людини, 2018. – 116 с. – ISBN 617-7391-13-4.
УДК        351.74:343.226(477)
        М77

Окіпнюк, В. Т.  Органи державної безпеки УРСР (1922-1941 рр.): історико-правове дослідження [Текст] : [монографія] / В. Т. Окіпнюк. – Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2017. – 390 с. – ISBN 966-930-159-8.
УДК        351.746.1(477)(091)
        О-50

Конфлікти в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної поліції України [Текст] : навч.-практ. посіб. / [Д.О. Александров, Б.І. Бараненко, О.І. Богучарова та ін.] ; за ред. В.М. Комарницького та ін. – Сєвєродонецьк : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 661 с. – ISBN 617-616-079-3.
УДК        351.746.2:343.98:316.48(477)(075.8)
        К65

Світова гібридна війна: український фронт [Текст] : [монографія / редкол.: В.К. Горовенко та ін.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна. – Київ : НІСД, 2017. – 496 с. – ISBN 966-554-273-5.
УДК        355.01:327.88
        С24

Ірландська республіканська армія: Стратегія і тактика [Текст] / за ред. О. Фешовця. – Львів : Астролябія, 2018. – 160 с. – (Б-ка командира). – ISBN 617-664-135-3.
УДК        355.311:355.4(415)
        І-81

Ильченко, А. П.  Пятьдесят знаменитых операций спецслужб [Текст] / А. П. Ильченко, И. Я. Вагман, В. В. Голодюк. – Харьков : Фолио, 2004. – 510 с. – (100 знаменитых). – ISBN 966-03-2541-Х.
УДК        355.40(03)
        И48

Горькие уроки морской войны. Дневник участника Цусимского сражения, матроса броненосца "Орел" Прокопенко И.М. [Текст] / [авт. предисл. Т.А. Лазаренко]. – Каменец-Подольский : Рута, 2018. – 76 с. – ISBN 617-7626-19-9.
УДК        355.48(470)
        Г71

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту [Текст] / [С. Глотов, А. Глотова, А. Воронова та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с. – (Хроніка). – ISBN 966-03-8372-2.
УДК        355.48(477)"20"
        У11

Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (19) / [редкол.: А.С. Дем‘янчук (голов.ред.) та ін.]. – Рівне : МЕГУ ім. С. Дем‘янчука, 2018. – 194 с. – Загол. обкл.: Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті. – ISBN 966-7359-77-5.
УДК        37(082)
        П86

Шлях до себе - шлях до людей [Текст] : Привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей : До 70-річчя В.Г. Кременя / [відп. упоряд. С.О. Сисоєва]. – Київ : Знання України, 2017. – 391 с. – ISBN 966-316-412-0.
УДК        37(477)(092)
        Ш70

Єгорова, К. Г.  Соціально-реабілітаційна робота з дітьми молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем [Текст] : метод. реком. / К. Г. Єгорова. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2018. – 60 с.
УДК        37.013.42(075.8)
        Є30

Зайченко, Н. І.  Іспанський педагогічний дискурс (кінець ХІХ-перша третина ХХ ст.): концептуалізація соціальної педагогіки [Текст] : монографія / Н. І. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 172 с. – ISBN 617-7605-76-7.
УДК        37.013.42(460)(091)
        З-17

Лобанова, А. С.  Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти [Текст] : підручник / А. С. Лобанова, Л. В. Калашнікова. – Київ : Каравела, 2017. – 470 с. – ISBN 966-2229-93-6.
УДК        37.013.42:159.9(075.8)
        Л68

Галета, Я. В.  Соціальна зрілість особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства [Текст] : [монографія] / Я. В. Галета. – Харків : Вид. Мачулін, 2018. – 416 с. – ISBN 617-7589-57-9.
УДК        37.035
        Г15

Лебідь, О. В.  Формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури: теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / О. В. Лебідь. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 416 с. – ISBN 966-434-429-3.
УДК        37.091.113:378.22
        Л33

Клос, Л. Є.  Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров‘єзбережувальної діяльності в університетах США: теорія і практика [Текст] : монографія / Л. Є. Клос. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 384 с. – ISBN 966-941-042-9.
УДК        37.091.12:36-051
        К50

Кальницкий, М. Б.  Гимназии и гимназисты [Текст] / М. Б. Кальницкий. – Киев : Варто : Сидоренко В.Б., 2014. – 304 с. – (Киевские истории ; кн.3). – ISBN 966-2321-27-2.
УДК        373.5(477.411)(091)
        К17

Яремко, Г. В.  Професійний розвиток учителів: досвід Австралії [Текст] : монографія / Г. В. Яремко. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 140 с. – ISBN 966-941-016-0.
УДК        377.8:378(94)
        Я72

Підтримка відкритого суспільства: моя історія [Текст] / [ред. В. Земляний]. – Львів : Апріорі, 2018. – 70 с.+ 66 с. – Книга-перекрутка. - В спільній обкл. з кн. Open Society Support: My Story. – ISBN 617-7429-05-9.
УДК        378
        П32

Франчук, Т. Й.  Основи професійного саморозвитку студента, педагога в умовах компетентнісної моделі освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Й. Франчук, І. Л. Пукас. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2018. – 168 с. – ISBN 617-7626-21-2.
УДК        378(075.8)
        Ф84

Університетська освіта (вступ до фаху) [Текст] : навч. посіб. / І.Г. Костирко, Л.Б. Гнатишин, Л.П. Петришин, М.П. Гарасим. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 350 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 617-574-017-0.
УДК        378.016:657(075.8)
        У59

Солтик, О. О.  Формування професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури: теорія і практика [Текст] : [монографія] / О. О. Солтик. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 371 с. – ISBN 966-330-317-8.
УДК        378.091.2:796
        С60

Аніловська, Г. Я.  Університетська освіта [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. – 3-е вид., переробл. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-78-1.
УДК        378.4(075.8)
        А67

Істоміна, К. Ю.  Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин: досвід Канади [Текст] : монографія / К. Ю. Істоміна. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 124 с. – ISBN 966-941-015-3.
УДК        378.4(71):327
        І-89

Брандибура, І. Ю.  Професійна підготовка фахівців з політології: досвід Англії та Уельсу [Текст] : монографія / І. Ю. Брандибура. – Львів : Панорама, 2018. – 152 с. – ISBN 617-7227-38-9.
УДК        378:32.01(410)
        Б87

Курнишев, Ю. А.  Професійний саморозвиток майбутніх учителів фізичної культури [Текст] : монографія / Ю. А. Курнишев, Ю. Ю. Мосейчук. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 224 с. – ISBN 966-423-430-3.
УДК        378:796.071.4
        К93

Данилевич, М.  Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності: теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / М. Данилевич. – Львів : Піраміда, 2018. – 460 с. – ISBN 966-441-547-4.
УДК        378:796.071.4
        Д18

Ткач, М. М.  Українська звичаєва культура [Текст] : монографія / М. М. Ткач. – Київ : Ліра-К, 2018. – 592 с. – ISBN 617-7507-99-3.
УДК        39(=161.2)
        Т48

Бех, М. В.  Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття [Текст] : [монографія] / М. В. Бех. – Київ : Наукова думка, 2018. – 140 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1647-7.
УДК        392(=161.2):316.73
        Б55

Мазуркевич, О. П.  Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців [Текст] : навч. посіб. / О. П. Мазуркевич, В. П. Дячук. – Київ : Ліра-К, 2017. – 218 с. – ISBN 966-2609-96-7.
УДК        392.7(=161.2):395(075.8)
        М13

Поріцька, О. А.  Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов‘янському контексті (ХІХ-ХХ ст.) [Текст] : монографія / О. А. Поріцька. – Київ : Ліра-К, 2017. – 164 с. – ISBN 617-7507-50-4.
УДК        398(=161.2)
        П59

Приметы на каждый день [Текст] : энциклопедия тайных знаний / [гл. ред. С. Скляр]. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2007. – 316 с. – (Энциклопедия тайных знаний ; т. 5). – ISBN 966-343-445-2.
УДК        398(031)
        П76

Карлин, Б.  Сборник статей по Естествознанию (гипотезы) [Текст] : авт. монография / Б. Карлин. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7599-70-7.
УДК        5(08)
        К23

Заверуха, Н. М.  Основи екології [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2017. – 288 с. – ISBN 966-8019-51-2.
УДК        502/504(075.8)
        З-13

Скиба, Ю. А.  Моніторинг довкілля: практичний курс [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна. – Київ : Каравела, 2016. – 216 с. – ISBN 966-2229-41-7.
УДК        502-047.36(075.8)
        С42

Істер, О. С.  Математика. 5 кл. [Текст] : підручник / О. С. Істер. – 2-е вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 288 с. – ISBN 966-11-0901-7.
УДК        51(075.3)
        І-89

Ярошенко, О. І.  Числові методи [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ярошенко, М. В. Григорків. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 172 с.
УДК        519.6(075.8)
        Я77

Becklake, S.  Spot fifty Space [Текст] / S. Becklake. – Bardfield End Green : Miles Kelly, 2013. – 56 p. – Англ. мовою. – ISBN 1-84810-905-6.
УДК        52=111
        B35

Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання [Текст] / [упоряд. А.О. Корсунь, І.П. Крячко]. – Київ : Наукова думка, 2018. – 376 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-1627-9.
УДК        520.1(477)(091)
        Г61

Кирилюк, С. М.  Природа Марса [Текст] : навч. посіб. / С. М. Кирилюк, О. В. Кирилюк. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 96 с.
УДК        523.43(075.8)
        К43

Куклин, В. М.  Избранные главы (теоретическая физика) [Текст] / В. М. Куклин. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2018. – 212 с. – ISBN 966-285-457-2.
УДК        53.01
        К89

Гірка, В. О.  Механіка [Текст] : підручник / В. О. Гірка, І. О. Гірка. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 384 с. – (Підручник з фізики для університетів). – ISBN 966-285-184-7.
УДК        531/534(075.8)
        Г51

Басов, В. П.  Хімія [Текст] : навч. посіб. / В. П. Басов, В. М. Родіонов. – 8-е вид. – Київ : Каравела, 2017. – 340 с. – ISBN 966-9559-61-4.
УДК        54(075.3)
        Б27

Рейтер, Л. Г.  Теоретичні розділи загальної хімії [Текст] : підручник / Л. Г. Рейтер, О. М. Степаненко, В. П. Басов. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2017. – 304 с. – ISBN 966-8019-08-3.
УДК        54(075.8)
        Р35

Миронович, Л. М.  Біоорганічна хімія (скорочений курс) [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Миронович. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2017. – 184 с. – (Українська книга). – ISBN 966-9607-67-6.
УДК        547(075.8)
        М64

Дорошкевич, С. П.  Природа середнього Побужжя у плейстоцені: за даними вивчення викопних грунтів [Текст] / С. П. Дорошкевич. – Київ : Наукова думка, 2018. – 172 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1644-6.
УДК        551.8:551.791:631.4(477)
        Д69

Гідроекологія: Терміни. Абревіатури [Текст] / [М.І. Кузьменко, Н.В. Майстрова, В.І. Юришинець та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2018. – 48 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-1664-4.
УДК        574.5:556.5:003.083
        Г46

Дубинин, Н. П.  Некоторые вопросы биосоциальной природы человека [Текст] : [монография] / Н. П. Дубинин, Ю. Г. Шевченко. – Москва : Наука, 1976. – 233 с.
УДК        575
        Д79

Morgan, S.  One hundred facts Evolution [Текст] / S. Morgan ; consultant S. Parker. – Bardfield End Green : Miles Kelly, 2017. – 40 p. – Англ. мовою. – ISBN 1-84810-563-8.
УДК        575.8=111
        M84

Молекулярная патология белка [Текст] : [монография] / под ред. Д.И. Заболотного. – Киев : Логос, 2008. – 236 с. – ISBN 966-171-063-3.
УДК        577.112:612.398
        М75

Чекман, І. С.  Основи наномедицини [Текст] : [монографія] / І. С. Чекман, В. О. Маланчук, А. В. Рибачук. – Київ : Логос, 2011. – 250 с. – ISBN 966-171-422-8.
УДК        61:620.3
        Ч-37

Анатомія людини. У 3 т. [Текст] : підручник. Т. 1 / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін. – Вид. 7-е, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 368 с. – ISBN 966-382-708-7.
УДК        611(075.8)
        А64

Анатомія людини. У 3 т. [Текст] : підручник. Т. 2 / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін. – Вид. 6-е, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 456 с. – ISBN 966-382-712-4.
УДК        611(075.8)
        А64

Анатомія людини. У 3 т. [Текст] : підручник. Т. 3 / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін. – Вид. 5-е, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 376 с. – ISBN 966-382-709-4.
УДК        611(075.8)
        А64

Черкасов, В. Г.  Анатомія людини [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 640 с. – ISBN 966-382-707-0.
УДК        611(075.8)
        Ч-48

Григорян, Р. Д.  Такова жизнь (Правила сосуществования клеток) [Текст] : [монография] / Р. Д. Григорян. – Киев : Бизнесполиграф, 2018. – 212 с. – ISBN 966-139-095-8.
УДК        612.01:576.3
        Г83

Нутрициология [Текст] : учеб. пособ. / [Л.В. Подригало, Г.Н. Даниленко, Ж.В. Сотникова-Мелешкина и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : ХНУ им. В.М. Каразина, 2017. – 356 с. – ISBN 966-285-449-7.
УДК        613.2(075.8)
        Н90

Zywienie - Sport - Edukacja [Текст] = Харчування - Спорт - Освіта / red.: M. Brodnicki, F. Makurat, T. Lapian, A. Kazmierczak. – Gdansk; K. : Talkom, 2017. – 176 s. – Пол. мовою. – ISBN 617-7685-07-3.
УДК        613.2:613.7(438)(082)=162.1
        Z99

Большой универсальный справочник лекарственных препаратов [Текст] : более 5000 современных средств и аналогов / [отв. за вып. Л.А. Кратенко]. – 2-е изд. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 512 с. – ISBN 5-9910-3777-8.
УДК        615.2(035)
        Б79

Яримбаш, К. С.  Фізична реабілітація осіб з особливими потребами [Текст] / К. С. Яримбаш, О. Є. Дорофєєва, О. С. Афанасьєва ; [К.С. Яримбаш, О.Є. Дорофєєва, О.С. Афанасьєва ]. – Д. : Журфонд, 2017. – 215 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-934-122-8.
УДК        615.825-056.26(075.8)
        Я73

Слободян, Л. М.  Довідник педіатра та сімейного лікаря [Текст] / Л. М. Слободян, О. І. Слободян. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. – 464 с. – ISBN 966-408-366-6.
УДК        616(035)
        С48

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. У 2 т. [Текст] : підручник. Т. 2 / [В.О. Маланчук, І.П. Логвіненко, Т.О. Маланчук, О.Л. Ціленко]. – Київ : Логос, 2011. – 606 с. – ISBN 966-171-429-7.
УДК        616.314:616.716-089(075.8)
        Х50

Афанасьєв, С. М.  Профілактика первинної інвалідності внаслідок захворювань і травм опорно-рухового апарату засобами фізичної реабілітації [Текст] : [монографія] / С. М. Афанасьєв. – Дніпро : Журфонд, 2017. – 259 с. – ISBN 966-934-127-3.
УДК        616.7:615.8-056.26
        А94

Пропедевтична педіатрія [Текст] : підручник / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, О.З. Гнатейко та ін. – Вид. 2-е, випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 872 с. – ISBN 966-382-711-7.
УДК        616-053.2(075.8)
        П81

Педіатрія [Текст] : підручник / [авт. кол.: О.В. Тяжка, Н.Г. Горовенко, С.О. Крамарєв та ін.] ; за ред. О.В. Тяжкої. – Вид.5-е, випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 1152 с. – ISBN 966-382-695-0.
УДК        616-053.2(075.8)
        П24

Клінічне обстеження дитини [Текст] : [навч. посіб.] / О.В. Катілов, Д.В. Дмитрієв, К.Ю. Дмитрієва, С.Ю. Макаров. – 2-е вид. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 520 с. – ISBN 966-382-718-6.
УДК        616-053.2(075.8)
        К49

Загальна хірургія [Текст] : [підручник / авт. кол.: В.П. Андрющенко, Я.С. Березницький, А.В. Верба та ін.] ; за ред. Я.С. Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова, В.О. Шідловського. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 344 с. – ISBN 966-382-702-5.
УДК        617(075.8)
        З-14

Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві вироби [Текст] : навч.-наоч. посіб. / І.С. Полікарпов, Б.Д. Семак, Н.А. Терешкевич та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 264 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-85-9.
УДК        620.2(075.8)
        Т50

Сиротюк, С. В.  Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру [Текст] : навч. посіб. / С. В. Сиротюк, В. М. Боярчук, В. П. Гальчак. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 182 с. – ISBN 617-574-114-6.
УДК        620.92:621.311.245(075.8)
        С40

Осташевський, М. О.  Електричні машини і трансформатори [Текст] : навч. посіб. / М. О. Осташевський, О. Ю. Юр‘єва ; за ред. В.І. Мілих. – Київ : Каравела, 2018. – 452 с. – ISBN 966-2229-85-1.
УДК        621.3(075.8)
        О-76

Електромеханічні пристрої: теорія і пратика [Текст] : навч. посіб. / О.П. Бурмістенков, І.В. Петко, М.Й. Бондаренко, Б.М. Злотенко. – Київ : КНУТД, 2017. – 260 с. – ISBN 617-7506-00-2.
УДК        621.313:621.3.07(075.8)
        Е50

Єременко, В. С.  Аналогові та цифрові вимірювальні прилади [Текст] : навч. посіб. / В. С. Єременко, О. В. Монченко. – Київ : НАУ, 2018. – 152 с. – ISBN 966-932-092-6.
УДК        621.317.3:681.5.08(075.8)
        Є70

Матвієнко, М. П.  Основи електроніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко. – Вид. 2-е переробл. та допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 364 с. – ISBN 617-7320-40-0.
УДК        621.38(075.8)
        М33

Теорія електричного зв‘язку [Текст] : навч. посіб. / [О.Ю. Гусєв, Г.Ф. Конахович, В.І. Корнієнко та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 364 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-97-2.
УДК        621.391(075.8)
        Т33

Мархель, І. І.  Деталі машин [Текст] : навч. посіб. / І. І. Мархель. – 2-е вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 368 с. – ISBN 966-8533-26-7.
УДК        621.81(075.8)
        М29

Лавріненко, В. І.  Надтверді матеріали [Текст] : [посібник] / В. І. Лавріненко. – Київ : Академперіодика, 2018. – 336 с. – ISBN 966-360-362-9.
УДК        621.92(07)
        Л13

Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 34 / [редкол.: Є.М. Бабич та ін.]. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 255 с. – ISBN 966-416-529-4.
УДК        624(082)
        Р44

Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 35 / [редкол.: Є.М. Бабич та ін.]. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 183 с. – ISBN 966-416-577-5.
УДК        624(082)
        Р44

Степанюк, Д. П.  Вся жизнь - на пусковых стройках! [Текст] / Д. П. Степанюк, Б. М. Антопольский, В. Д. Гаевский. – Житомир : Рута, 2017. – 416 с. – ISBN 617-581-314-0.
УДК        624(477)(091)
        С79

Бабич, Є. М.  Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд [Текст] : підручник / Є. М. Бабич, В. В. Караван, В. Є. Бабич. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 176 с. – ISBN 966-416-583-6.
УДК        624.01(075.8)
        Б12

Відновлення штучних будов [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: А.В. Радкевич, М.О. Лісняк, Ю.М. Горбатюк, П.А. Лихопьок]. – Дніпро : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2018. – 406 с. – ISBN 966-8471-88-9.
УДК        624.21.09-049.32(075.8)
        В42

Горбуров, Е. Г.  Инженер Николай Дмитриев [Текст] / Е. Г. Горбуров, Н. И. Пономарева, В. А. Левицкий. – Николаев : Изд. П.Н. Шамрай, 2018. – 156 с. – ISBN 617-680-067-5.
УДК        629.51/.58(477)(091)
        Г67

Репало, В.  Маленька леді та грізна Атлантика [Текст] / В. Репало. – Київ : Ліра-К, 2018. – 120 с. – (Авіаційні пригоди). – ISBN 617-7605-65-1.
УДК        629.73
        Р41

Чеботарьов, Л. І.  Технічна експлуатація засобів паливозабезпечення аеропортів [Текст] : підручник / Л. І. Чеботарьов, С. О. Пузік, П. С. Борсук. – Київ : НАУ, 2018. – 264 с. – ISBN 966-598-756-7.
УДК        629.73:629.065(075.8)
        Ч-34

Сукач, М. К.  Технічний сервіс машин [Текст] : навч. посіб. / М. К. Сукач. – Київ : Ліра-К, 2017. – 290 с. – ISBN 617-7320-72-1.
УДК        631.3(075.8)
        С89

Шкарівський, Г. В.  Запалювання і згоряння в поршневих двигунах внутрішнього згоряння [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Шкарівський. – Київ : Компринт, 2018. – 672 с. – ISBN 966-929-754-9.
УДК        631.372(075.8)
        Ш66

Грунтознавство [Текст] : навч. посіб. / М.Ф. Бережняк, Б.Є. Якубенко, А.М. Чурілов, Р.В. Сендзюк; за ред. Б.Є. Якубенка. – Київ : Ліра-К, 2018. – 612 с. – ISBN 617-7507-96-2.
УДК        631.4:581.9(075.8)
        Г90

Собецька, Н. Г.  Цілющі рослини Італії та України в народній медицині, косметиці, кулінарії [Текст] / Н. Г. Собецька. – Київ : Криниця, 2007. – 201с. – ISBN 966-7575-79-3.
УДК        633.88:615.89
        С54

Теоретичні дослідження та практичні досягнення Інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН: історія та сьогодення (1908-2018 рр.) [Текст] / [В.В. Кириченко, В.П. Петренкова, Л.Н. Кобизєва, В.К. Рябчун]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 576 с. – ISBN 617-7555-66-6.
УДК        633/635(477)(082)
        Т33

Костина-Кассанелли, Н.  Многолетники в вашем саду [Текст] : Полный справочник по уходу и разведению / Н. Костина-Кассанелли. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 207 с. – ISBN 617-12-3146-7.
УДК        635.9
        К72

Сермелі, Д.  Рибальство [Текст] : повний довідник / Д. Сермелі ; [пер. з англ. О. Шевченко]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 256 с. – ISBN 617-7535-53-8.
УДК        639.2(035)
        С32

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід [Текст] : кол. моногр. / [О.М. Варипаєв, Л.М. Варипаєва, Н.І. Данько та ін.] ; за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 412 с. – ISBN 966-285-417-6.
УДК        640.4
        С91

Климентова, М.  Вкусные блюда из картофеля [Текст] / М. Климентова, С. Штампах. – Прага : Авиценум, 1989. – 219 с.
УДК        641.56
        К49

Харчові традиції - ментальний код нації [Текст] : кол. моногр. / [кол. авт.: Г.І. Віват, С.І. Ковпік, В.Б. Мусій та ін.] ; за заг. ред. Г.І. Віват. – Одеса : ВМВ, 2018. – 232 с. – ISBN 966-413-629-4.
УДК        642.5(477)(082)
        Х22

Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики [Текст] : підручник / [А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин]. – 4-е вид., доопрац. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 280 с. – ISBN 966-941-148-8.
УДК        657(075.8)
        Б94

Ткаченко, Н. М.  Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. М. Ткаченко. – 2-е вид. – Київ : Алерта, 2017. – 192 с. – ISBN 617-566-354-7.
УДК        657(075.8)
        Т48

Лень, В. С.  Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2017. – 272 с. – ISBN 966-2229-74-5.
УДК        657(075.8)
        Л46

Сук, П. Л.  Бухгалтерський облік в галузях національного господарства [Текст] : навч. посіб. / П. Л. Сук. – Київ : Каравела, 2018. – 368 с. – ISBN 966-8019-87-6.
УДК        657(075.8)
        С89

Білоусько, В. С.  Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. С. Білоусько, М. І. Бєлєнкова. – Вид. 5-е, переробл. і допов. – Київ : Сузір‘я, 2008. – 404 с. – ISBN 966-96798-3-3.
УДК        657(075.8)
        Б61

Сук, Л. К.  Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – Київ : Каравела, 2017. – 624 с. – ISBN 966-9691-44-6.
УДК        657(075.8)
        С89

Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: О.Ю. Акименко, В.В. Гливенко, Т.А. Гоголь та ін.] ; за заг. ред. В.С. Леня. – 2-е вид., випр. – Київ : Каравела, 2017. – 564 с. – ISBN 966-222-988-2.
УДК        657(075.8)
        О-17

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В.І. Бачинський, П.О. Куцик, Л.Г. Медвідь, Т.В. Попітіч. – 2-е вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 319 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 617-574-00-71.
УДК        657(075.8)
        Б94

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Текст] / [відп. за вип. О.В. Діордійчук]. – Київ : Алерта, 2018. – 316 с. – (Б-ка бухгалтера). – ISBN 617-566-294-6.
УДК        657(477)
        П52

Лучко, М. Р.  Консолідація фінансової звітності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 282 с. – ISBN 966-654-481-3.
УДК        657.3:334.7(075.8)
        Л87

Сук, Л. К.  Облік і звітність суб‘єктів малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна ; за заг. ред. П.Л. Сука. – Київ : Каравела, 2018. – 372 с. – ISBN 966-2229-94-3.
УДК        657.6(075.8)
        С89

Лень, В. С.  Облік і аудит у страхових організаціях [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень, О. О. Сидоренко. – 3-є вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2018. – 460 с. – ISBN 966-2229-85-1.
УДК        657:368.03(075.8)
        Л46

Облік і оподаткування [Текст] : практикум дистанційного тестування : навч. посіб. / [авт. кол.: М.Ф. Огійчук, О.І. Гуторов, О.О. Гуторова та ін.] ; за заг. ред. М. Огійчука, Т. Іщенко, М. Бондаря та ін. – 3-є вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2018. – 306 с. – ISBN 617-566-458-2.
УДК        657:631.162(075.8)
        О-17

Організація виробництва [Текст] : підручник / [В.О. Гулевич, В.В. Красношапка, П.В. Круш та ін.] ; за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, В.О. Гулевич. – Київ : Каравела, 2017. – 552 с. – ISBN 966-2229-07-3.
УДК        658(075.8)
        О-64

Кібік, О. М.  Теорія бізнесу [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кібік, К. В. Белоус. – 2-е вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 256 с. – ISBN 617-566-144-4.
УДК        658.114(075.8)
        К38

Лень, В. С.  Управлінський облік [Текст] : підручник / В. С. Лень. – 2-е вид., випр. – Київ : Каравела, 2018. – 260 с. – ISBN 966-2229-89-9.
УДК        658.15(075.8)
        Л46

Управлінський облік [Текст] : практикум / [Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 364 с. – ISBN 966-941-090-0.
УДК        658.15(075.8)
        У67

Палеха, Ю. І.  Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2017. – 480 с. – ISBN 966-2609-07-3.
УДК        658.8:001.102(075.8)
        П14

Chmura, O. G.  Branding the City of Odessa as a Sustainable Touristic Destination [Текст] = Брендинг Одессы как устойчивой туристической дестинации : [монография] / O. G. Chmura, N. S. Sorokina, K. S. Fedosova. – Odessa : TES, 2018. – 94 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7337-71-2.
УДК        658.8=111
        C54

Подпружнікова, О. П.  Соціокомунікаційний вимір категорії рекламного персонажа [Текст] : монографія / О. П. Подпружнікова. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 128 с. – ISBN 966-285-391-9.
УДК        659.13/.16:316.77
        П44

Почепцов, Г. Г.  Пропаганда 2.0 [Текст] / Г. Г. Почепцов. – Харьков : Фолио, 2018. – 796 с. – ISBN 966-03-8369-2.
УДК        659.4:32
        П65

Барбаш, В. А.  Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження [Текст] : навч. посіб. / В. А. Барбаш. – Київ : Каравела, 2017. – 288 с. – ISBN 996-222-990-5.
УДК        674.02:330.341.1(075.8)
        Б24

Рукоділля в школі [Текст] : навч. посіб. / авт-уклад. І.В. Воронецька. – Київ : Поліграфкнига : АВДІ, 1998. – 176 с. – ISBN 966-530-045-8.
УДК        689(075.3)
        Р85

Михайленко, В. Є.  Основи композиції: геометричні аспекти художнього формотворення [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. – Київ : Каравела, 2017. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-23-7.
УДК        7.012(075.8)
        М69

Матвеева, Ю. Г.  Декоративные ткани в мозаиках Равенны: семантика и культурно-смысловой контекст [Текст] : [монография] / Ю. Г. Матвеева. – Киев : Дух і Літера, 2016. – 496 с. – ISBN 966-378-483-0.
УДК        7.033.2:27-526.62
        М33

Мистецтвознавство ХХ століття [Текст] : хрестоматія-довідник / [упоряд. А. Білик, С. Думасенко]. – Херсон : Олді-Плюс, 2017. – 424 с. – ISBN 966-289-126-3.
УДК        7.036(075.8)
        М65

Искусство украинских шестидесятников [Текст] / ред.-сост. О. Балашова, Л. Герман. – Киев : Основы, 2015. – 384 с. – ISBN 966-500-362-5.
УДК        7.036(477)
        И86

Крижанівська, Н. Я.  Основи ландшафтного дизайну [Текст] : підручник / Н. Я. Крижанівська. – Київ : Ліра-К, 2017. – 218 с. – ISBN 966-96938-2-2.
УДК        712.2(075.8)
        К82

Петрів, О. В.  Історія архітектури [Текст] : підручник / О. В. Петрів. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 208 с. – ISBN 617-574-118-4.
УДК        72(091)(075.8)
        П30

Обідняк, М. М.  Архітектурна композиція [Текст] : курс практ. занять та завдань : навч. посіб. / М. М. Обідняк, О. Б. Білінська ; за заг. ред.С.М. Лінди. – 2-е вид., допов. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 152 с. – ISBN 966-941-165-5.
УДК        72.012(075.8)
        О-15

Загайська, Р.  Вітер в долонях [Текст] : Книга проходів Личаківським цвинтарем. Ч. 1 / Р. Загайська. – Львів : Апріорі, 2017. – 416 с. – ISBN 617-629-366-8.
УДК        726.8(477.83-25)
        З-14

Кустодиева, Т. К.  Сандро Боттичелли [Текст] / Т. К. Кустодиева. – Ленинград : Аврора, 1971. – 104 с. : ил.
УДК        75.071.1(450)
        К94

Куинджи Архип Иванович [Текст] : [альбом / авт.-сост. Н.Н. Новоуспенский]. – Москва; Ленинград : Государственное изд-во изобразительного искусства, 1961. – 40 с. : ил. – (Мастера русского искусства).
УДК        75.071.1(470)
        К89

Корсакайте, И.  Альбина Макунайте [Текст] / И. Корсакайте. – Москва : Сов. художник, 1972. – 120 с. : ил.
УДК        75.071.1(474.5)
        К69

Кулешова, В. Н.  Стасис Ушинскас [Текст] / В. Н. Кулешова. – Москва : Сов. художник, 1973. – 158 с. : ил.
УДК        75.071.1(474.5)
        К90

Верба, И. И.  Георгий Якутович: Поиски, работа [Текст] / И. И. Верба. – Москва : Сов. художник, 1970. – 94 с.
УДК        76.071.1(477)
        В31

Сергєєв Георгій: Кольорові станкові гравюри. Кольорові екслібриси. Мій осінній гербарій [Текст] : каталог. – Київ : Бізнесполіграф, 2018. – 207 с. : іл. – ISBN 966-139-096-5.
УДК        761/.763.071.1(477)
        С32

Музикознавча думка Дніпропетровщини [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 13 / [редкол.: В.В. Громченко (голова) та ін.]. – Д. : Грані, 2017. – 164 с.
УДК        78(477)(082)
        М89

Кіндратюк, Б.  Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства [Текст] / Б. Кіндратюк. – Львів; Івано-Франківськ : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича, 2001. – 144 с. – (Історія української музики ; вип.9. Дослідження). – На авантит.: До 800-річчя народження Короля Данила. – ISBN 966-668-004-1.
УДК        78(477)(091)
        К41

Тормахова, В. М.  Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез [Текст] : монографія / В. М. Тормахова. – Київ : Ліра-К, 2017. – 204 с. – ISBN 617-7507-33-7.
УДК        78.036.9:784.4(477)
        Т60

Кіндратюк, Б. Д.  Дзвонарська культура України [Текст] : моногр. дослідження / Б. Д. Кіндратюк. – Вид. 2-е, випр. й допов. – Івано-Франківськ : ПНУ ім В. Стефаника, 2015. – 912 с. – (Історія української музики ; вип. 19: Дослідження). – ISBN 966-640-344-8.
УДК        780.8:780.633.1(477
        К41

Кіндратюк, Б. Д.  Дзвони та дзвоніння у творах українських письменників [Текст] / Б. Д. Кіндратюк. – Івано-Франківськ : ПНУ ім В. Стефаника, 2011. – 56 с. – ISBN 966-640-308-0.
УДК        780.8:780.633.1(477)
        К41

Кіндратюк, Б. Д.  Дзвони та дзвоніння в народній творчості [Текст] / Б. Д. Кіндратюк. – Івано-Франківськ : ПНУ ім В. Стефаника, 2011. – 42 с. – ISBN 966-640-307-3.
УДК        780.8:780.633.1(477)
        К41

Кіндратюк, Б. Д.  Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка [Текст] : До 200-річчя народження Т. Шевченка / Б. Д. Кіндратюк. – Івано-Франківськ : ПНУ ім В. Стефаника, 2013. – 44 с. – (Дзвонарська культура України ; вип. 3: Дослідження).
УДК        780.8:80.633.1(477)
        К41

Сучасне вокальне мистецтво в Україні [Текст] : кол. моногр. / [ред.-упоряд. В.В. Сінельникова, А.Б. Попова]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 252 с. – ISBN 617-7507-63-4.
УДК        784.036(477)
        С91

Золотой сборник песен [Текст] : Любимые романсы, народные песни, бардовские шлягеры / [авт.-сост. Б. Мелосская]. – Харьков : Аргумент Принт, 2012. – 256 с. – (Полезная книга). – ISBN 617-570-340-3.
УДК        784.4
        З-81

Гутник, Л. М.  Український кіноплакат 1947-1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : наук. каталог / Л. М. Гутник. – Київ : Академперіодика, 2018. – 576 с. : 104 с. іл. – ISBN 966-360-357-5.
УДК        791(477):659.133:017.1
        Г97

Право, релігія, кіно [Текст] / [кол. авт.: Д.О. Вовк, О.П. Євсєєв, В.С. Смородинський та ін.]. – Харків : Права людини, 2018. – 184 с. – ISBN 617-7391-17-2.
УДК        791.43
        П68

Сучасний танець. Основи теорії і практики [Текст] : навч. посіб. / О.О. Бігус, О.О. Маншилін, Д.О. Кондратюк та ін. – Київ : Ліра-К, 2017. – 264 с. – ISBN 617-7320-77-6.
УДК        793.322(075.8)
        С91

Зірки олімпійського спорту України 1994-2012 [Текст] / [голов. ред. Г. Нечаєва]. – Вид. випр. і допов. – Київ : Олімпійська арена, 2013. – 244 с.
УДК        796(477)(092)
        З-63

Випасняк, І. П.  Корекційно-профілактичні технології у процесі фізичного виховання студентів із функціональними порушеннями опорно-рухового апарату [Текст] : [монографія] / І. П. Випасняк. – Івано-Франківськ : Вид. Кушнір Г.М., 2018. – 347 с. – ISBN 966-2343-48-9.
УДК        796.011.3:616.7
        В51

Николайчук, Г.  Золотарев. Тренер на ринге и в жизни [Текст] / Г. Николайчук. – Каменец-Подольский : Рута, 2017. – 168 с. – ISBN 617-7381-72-2.
УДК        796.83(477)
        Н63

Ченг, В.  Учебник традиционного Винг Чунь [Текст]. Т. 1 / В. Ченг, И. Ю. Туник ; [Вильям Ченг, И.Ю. Туник]. – Киев : Стародавній Світ, 2011. – 360 с. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 966-2608-01-4.
УДК        796.85
        Ч-43

Греймас, А.-Ю.  Про богів та людей [Текст] / А.-Ю. Греймас ; [пер. з лит. В. Просцевічуса]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. – 464 с. – ISBN 966-518-747-9.
УДК        801.8:398.2
        Г79

Кацавець, Р. С.  Ораторське мистецтво [Текст] : підручник / Р. С. Кацавець. – 2-е вид., допов. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 216 с. – ISBN 617-566-283-0.
УДК        808.51(075.8)
        К30

Слов‘янські обрії [Текст] : XVІ Міжнар. з‘їзд славістів; м. Белград, Сербія; 20-27 серпня 2018 р. : доп. укр. делегації. Вип. 9 / [редкол.: О. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 440 с.
УДК        81(082)
        С48

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи [Текст] : [зб. наук. праць / редкол.: О.М. Ільченко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2017. – 211 с. – ISBN 617-7446-12-4.
УДК        81(082)
        Л59

Маркелова, А. А.  Збірник вправ з англійської військової прокурорської лексики [Текст] / А. А. Маркелова. – Київ : Нац. академія прокуратури України, 2018. – 52 с. – ISBN 617-7500-46-8.
УДК        811.111(07)
        М26

Vukolova, K. V.  Intellectual Property English for Specific Purposes [Текст] = Англійська мова пофесійного спрямування: Інтелектуальна власність : навч. посіб. / K. V. Vukolova, N. O. Chernyak. – Dnipro : Alfred Nobel University, 2018. – 72 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-434-404-0.
УДК        811.111(07)=111
        V98

Misztal, M.  Tests in English: Thematic Vocabulary [Текст] = Тематические тесты по английскому языку: Средний и продвинутый уровни : Intermediate and Advanced Level / M. Misztal. – Киев : Знання, 2016. – 352 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-07-0421-4.
УДК        811.111(07)=111
        M75

Misztal, M.  Test in English: Structural Conversion [Текст] = Тесты по английскому языку: Конверсия структур : [пособие] / M. Misztal. – Киев : Знання, 2010. – 176 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-346-782-5.
УДК        811.111(07)=111
        M75

Misztal, M.  Test in English: Word-formation [Текст] = Тесты по английскому языку: Словообразование : [пособие] / M. Misztal. – Киев : Знання, 2010. – 229 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-346-781-8.
УДК        811.111(07)=111
        M75

Nesvit, A.  English. 5 cl. [Текст] = Англійська мова : textbook : 5-й рік навчання / A. Nesvit. – 2-е вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 208 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-11-0041-0.
УДК        811.111(075.3)=111
        N45

Свердлова, І. О.  You and Your Life (Work and Leasure). В 3 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 3 / І. О. Свердлова, А. С. Птушка. – Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2017. – 212 с. – ISBN 966-285-314-8.
УДК        811.111(075.8)
        С24

Балабін, В. В.  Основи військового перекладу (Англійська мова) [Текст] : підручник / В. В. Балабін, В. М. Лісовський, О. О. Чернишов ; за ред. В.В. Балабіна. – Київ : Логос, 2008. – 587 с. – ISBN 966-581-969-1.
УДК        811.111‘25:355(075.8)
        Б20

Рауш-Дияс, Г.  Німецька мова за 4 тижні [Текст] : Інтенсивний курс німецької мови з компакт-диском / Г. Рауш-Дияс, П. Вольскі, М. Смолій. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 320 с. + 1 СD-ROM. – ISBN 966-10-1804-3.
УДК        811.112.2(07)
        Р25

Смолій, М. С.  Німецька мова: тематичні тексти, завдання [Текст] : навч. посіб. / М. С. Смолій. – Вид.3-є, переробл. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 192 с. – ISBN 966-10-4801-9.
УДК        811.112.2(076.6)
        С51

Опольська-Вашкевич, А.  Італійська мова за 4 тижні [Текст] : Інтенсивний курс італійської мови з компакт-диском / А. Опольська-Вашкевич. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 350 с. + 1 СD-ROM. – ISBN 966-10-1797-8.
УДК        811.131.1(07)
        О-61

Опольська-Вашкевич, А.  Італійська мова за 4 тижні. Рівень 2 [Текст] : Інтенсивний курс італійської мови з компакт-дисками / А. Опольська-Вашкевич. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 452 с. + 2 СD-ROM. – ISBN 966-10-2590-4.
УДК        811.131.1(07)
        О-61

Бартосік, Л.  Французька мова за 4 тижні. Рівень 2 [Текст] : Інтенсивний курс французької мови з компакт-диском / Л. Бартосік, Д. Карпінська. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 400 с. + 1 СD-ROM. – ISBN 966-10-2587-4.
УДК        811.133.1(07)
        Б26

Карпіньска, Д.  Французька мова за 4 тижні [Текст] : Інтенсивний курс французької мови : [посібник] / Д. Карпіньска. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 296 с. – ISBN 966-10-1807-4.
УДК        811.133.1(07)
        К26

Майєр, Н. В.  Французька мова. Друга іноземна мова [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Майєр. – Київ : Ун-т "Україна", 2011. – 330с. – ISBN 966-388-230-7.
УДК        811.133.1(075.8)
        М14

Грудзінська, Г.  Іспанська мова за 4 тижні [Текст] : Інтенсивний курс іспанської мови з компакт-диском / Г. Грудзінська, М. Живот-Чабрик. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 243 с. + 1 СD-ROM. – ISBN 966-10-1575-2.
УДК        811.134.2(07)
        Г90

Бриль, М.  Іспанська мова за 4 тижні. Рівень 2 [Текст] : Інтенсивний курс іспанської мови з компакт-диском / М. Бриль, Ю. Наврот. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 272 с. + 1 СD-ROM. – ISBN 966-10-2585-0.
УДК        811.134.2(07)
        Б87

Словник термінів і висловів документів Давньої Русі та Росії ХІ-XVIII століть [Текст] / [упоряд. В.Н. Духопельников, С.С. Кушнарьов]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 64 с. – ISBN 966-285-425-1.
УДК        811.16(038)
        С48

Киселева, Е. А.  Аудирование [Текст] : хрестоматия / Е. А. Киселева. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 153 с. – ISBN 617-7696-22-2.
УДК        811.161.1(075.8)
        К44

Шевчук, С. В.  Українська мова для державних службовців [Текст] : курс для підготовки до атестації : [навч. посіб.] / С. В. Шевчук. – Київ : Алерта, 2017. – 478 с. – ISBN 617-566-437-7.
УДК        811.161.2(07)
        Ш37

Добридень, школярику! [Текст] : хрестоматія / [упоряд. В.О. Мартиненко]. – Вид. 2-е. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2000. – 352 с. – ISBN 966-501-026-3.
УДК        811.161.2(075.3)
        Д55

Добридень, школярику! [Текст] : хрестоматія / [упоряд. В.О. Мартиненко]. – Вид. 2-е. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2002. – 352 с. – ISBN 966-501-026-3.
УДК        811.161.2(075.3)
        Д55

Шевчук, С. В.  Сучасна українська літературна мова [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. – 2-е вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 544 с. – ISBN 617-566-093-6.
УДК        811.161.2(075.8)
        Ш37

Шевчук, С. В.  Практикум з української мови. Модульний курс [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – 2-е вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 298 с. – ISBN 966-2183-32-0.
УДК        811.161.2(075.8)
        Ш37

Шевчук, С. В.  Практикум з української мови [Текст] : робочий зошит : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш. – 3-є вид., випр. – Київ : Алерта, 2018. – 96 с. – ISBN 617-566-219-9.
УДК        811.161.2(075.8)
        Ш37

Віват, Г. І.  Мистецтво спілкування [Текст] : [навч. вид.] / Г. І. Віват. – Одеса : ВМВ, 2018. – 208 с. – ISBN 966-413-628-7.
УДК        811.161.2(075.8)
        В41

Шевельов Юрій: учений-гуманітарій, дослідник української мови і літератури [Текст] : [зб. ст. / редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 116 с. – ISBN 966-285-429-9.
УДК        811.161.2(082)
        Ш37

Заоборна, М.  Лінгвістична генологія [Текст] : навч.-метод. комплекс / М. Заоборна ; [М. Заоборна]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 80 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-07-3263-6.
УДК        811.161.2‘27(075.8)
        З-29

Кацавець, Р. С.  Мова державних службовців [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. – Київ : Правова єдність, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7191-21-5.
УДК        811.161.2‘276.6(075.8)
        К30

Шевчук, С. В.  Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – Вид. 9-е, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2018. – 302 с. – ISBN 617-566-024-9.
УДК        811.161.2‘276.6(075.8)
        Ш37

Гриджук, О. Є.  Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гриджук. – 2-е вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 238 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-1518-45-1.
УДК        811.161.2‘276.6(075.8)
        Г83

Негер, О. Б.  Українська урбанонімія Закарпаття у ХХ - на початку ХХІ ст. [Текст] : [монографія] / О. Б. Негер. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 200 с. – ISBN 617-7404-95-7.
УДК        811.161.2‘373.22
        Н41

Ковальська, М.  Польська мова за 4 тижні [Текст] : інтенсивний курс польської мови з компакт-диском / М. Ковальська. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 447 с. + 1 CD-Rom. – ISBN 966-10-1175-4.
УДК        811.162.1
        К56

Домагальскі, С.  Великий польсько-український українсько-польський словник термінології сучасного бізнесу [Текст] : 200 000 лексичних одиниць / С. Домагальскі. – Тернопіль : Богдан, 2010. – 1800 с. – ISBN 966-10-1168-6.
УДК        811.162.1(038)
        Д66

Ковальска, М.  Польська мова за 4 тижні. Рівень 2 [Текст] : Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском / М. Ковальска. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. – 400 с. + 1 СD-ROM. – ISBN 966-10-2809-7.
УДК        811.162.1(07)
        К56

Ковальска, М.  Польский язык за 4 недели [Текст] : Интенсивный курс польского языка с компакт-диском / М. Ковальска. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, 2016. – 422 с. + 1 CD-ROM. – ISBN 966-10-0741-2.
УДК        811.162.1(07)
        К56

Terra poetica [Текст] : альманах. Вип. 2 / [ред.-упоряд. Л. Мудрак, А. Коровін]. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 191 с. – Зміст. авт.: М. Швидкой, С. Савін, А. Коровін та ін. – ISBN 617-7560-70-7.
УДК        82(100)
        Т35

Десна [Текст] : [кол. зб.]. – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018. – 200 с. – Зміст авт.: В. Басок, О. Олесь, В. Нарбут та ін. – ISBN 966-1644-21-03.
УДК        82(4)
        Д37

Тичініна, А. Р.  Сучасні методологічні практики [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Р. Тичініна. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 160 с.
УДК        82.0:001.8(075.8)
        Т46

Маценка, С. П.  Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики [Текст] / С. П. Маценка ; [графіка О. Денисенка]. – Львів : Апріорі, 2017. – 120 с. – ISBN 617-629-369-9.
УДК        82.0:81‘373.46:78(038)
        М36

Блум, Г.  Західний канон: книги на тлі епох [Текст] / Г. Блум ; [пер. з англ. Р. Семківа]. – Київ : Факт, 2007. – 720 с. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-205-3.
УДК        82.09(08)
        Б70

Дружбинский, В. И.  О Паустовском [Текст] / В. И. Дружбинский. – Киев : Журн. "Радуга", 2017. – 134 с. – ISBN 966-281-090-5.
УДК        82.09(100)
        Д76

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність [Текст] : зб. наук. праць присвяч. до 80-річчя від Дня народж. А.В. Козлова. Вип. 11 / [редкол.: С.І. Ковпік (відп. ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : ФОП Мариниченко С.В., 2018. – 244 с.
УДК        82.09(100)(082)
        Л64

Трэверс, П.  Мэри Поппинс [Текст] / П. Трэверс. – Харьков : Харьков-Новости, 1991. – 208 с. – ISBN 5-7360-0010-5.
УДК        821.111
        Т80

Бринкер, Х.  Мери Мейпс Додж [Текст] : [повесть] / Х. Бринкер ; [пер. с англ. К. Федорова]. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2004. – 240 с. – (Б-ка "Иллюстрированная классика"). – ISBN 5-9639-0006-9.
УДК        821.111
        Б87

Ролинг, Д.-К.  Гарри Поттер и философский камень [Текст] : [роман] / Д.-К. Ролинг ; пер. с англ. И.В. Оранского. – Москва : Росмэн, 2002. – 399 с. – (Мировой бестселлер). – ISBN 5-353-00308-Х.
УДК        821.111
        Р67

Олдридж, Р.  Контракт на Фараоне [Текст] / Р. Олдридж ; [пер. Л. Слуцкой]. – Москва : Полиграфресурсы : Транспорт, 1994. – 416 с. – (Монстры Вселенной ; кн.14). – ISBN 5-85550-015-2.
УДК        821.111
        О-53

Бэнкс, И.-М.  Безатказнае арудие [Текст] : [роман] / И.-М. Бэнкс ; [пер. с англ. Г. Крылова]. – Москва; Санкт-Петербург : Эксмо : Домино, 2007. – 384 с. – (Матрица. Киберреальность). – ISBN 5-699-23839-2.
УДК        821.111
        Б97

Веа, Р.  У лісі-лісі темному [Текст] / Р. Веа ; пер. з англ. О. Дятел. – 2-е вид. випр. – Київ : Наш Формат, 2017. – 288 с. – (Художня література). – ISBN 617-7279-66-1.
УДК        821.111
        В26

Маршалл, М.  Непрохані [Текст] : [роман] / М. Маршалл ; пер. з англ. Н. Ференс. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 416 с. – ISBN 617-7535-04-0.
УДК        821.111
        М30

Ондатже, М.  Англійський пацієнт [Текст] : роман / М. Ондатже ; [пер. з англ. Є. Даскал]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 304 с. – ISBN 617-12-1456-9.
УДК        821.111(71)
        О-58

Кунц, Д.  Город мертвых [Текст] : роман / Д. Кунц ; [пер. с англ. Т. Ивановой]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 288 с. – ISBN 617-12-3182-5.
УДК        821.111(73)
        К91

Вокер, В.  Всього не забудеш [Текст] : роман / В. Вокер ; [пер. с англ. В. Зенгви]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 304 с. – ISBN 617-12-2553-4.
УДК        821.111(73)
        В66

Селінджер, Д.-Д.  Ловець у житі [Текст] : роман / Д.-Д. Селінджер ; пер. з англ. О. Логвиненка. – 3-є вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 256 с. – ISBN 966-14-8783-2.
УДК        821.111(73)
        С29

Ларсон, Е.  Диявол у Білому місті [Текст] : роман / Е. Ларсон ; пер. з англ. Г. Яновської. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 528 с. – ISBN 617-12-0848-3.
УДК        821.111(73)
        Л25

Марра, Е.  Сукупність життєвих явищ [Текст] / Е. Марра ; пер. з англ. М. Марченко. – Київ : КІС, 2018. – 408 с. – ISBN 617-684-216-3.
УДК        821.111(73)
        М28

Хеллер, Д.  Видит Бог [Текст] : роман / Д. Хеллер ; пер. с англ. С. Ильина. – Москва : Иностранка : БСГ-ПРЕСС, 2002. – 575 с. – (Иллюминатор ; вып. 052). – ISBN 5-94145-094-Х.
УДК        821.111(73)
        Х36

Маєр, С.  Друге життя Брі Таннер [Текст] : [повість] / С. Маєр ; [пер. з англ. Н. Тисовської]. – Київ : KM Publishing, 2010. – 208 с. – ISBN 617-538-037-6.
УДК        821.111(73)
        М13

Маєр, С.  Сутінки [Текст] : [роман] / С. Маєр ; [пер. з англ. О. Федорченко]. – Київ : KM Publishing, 2010. – 384 с. – (Сутінкова сага). – ISBN 617-538-006-2.
УДК        821.111(73)
        М13

Рыжая Соня и ветер бездны [Текст] : [романы / пер. с англ.]. – Санкт-Петербург : Север-Запад, 1998. – 480 с. – (Рыжая Соня). – Содерж. авт.: Р. Говард, П. Нейл, К. Уэйнрайт, Д. Брайан. – ISBN 5-7906-0098-0.
УДК        821.111(73)(082)
        Р93

Антологія молодої поезії США [Текст] / упоряд. Т. Малкович ; [пер. з англ. Т. Малковича]. – Ірпінь : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 280 с. – ISBN 617-585-119-7.
УДК        821.111(73)(082)
        А72

Уайльд, О.  Афоризмы [Текст] : [пер. с англ.] / О. Уайльд. – Харьков : Фолио, 2018. – 126 с. – ISBN 966-03-7402-7.
УДК        821.111-84
        У13

Ванденберг, Ф.  Зеркальщик [Текст] : роман / Ф. Ванденберг. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2016. – 384 с. – ISBN 617-12-0763-9.
УДК        821.112.2
        В17

Герцог, А.  Хто ж питатиме кота? [Текст] / А. Герцог ; іл. Пе Гріго ; [пер. з нім. Я. Головченко]. – Харьков : Віват, 2018. – 128 с. – ISBN 966-942-778-6.
УДК        821.112.2
        Г41

Ремарк, Э.-М.  Собрание сочинений. В 5 т. [Текст]. Т. 1. Время жить и время умирать / Э.-М. Ремарк. – Москва : Раритет-537, 1992. – 320 с. – ISBN 5-7040-002-9.
УДК        821.112.2
        Р37

Ремарк, Э.-М.  Собрание сочинений. В 5 т. [Текст]. Кн. 2. На Западном фронте без перемен; Возвращение / Э.-М. Ремарк. – Москва : Раритет-537, 1992. – 400 с. – ISBN 5-7040-003-7.
УДК        821.112.2
        Р37

Фрейд, З.  Афоризмы [Текст] : [пер. с нем.] / З. Фрейд. – Харьков : Фолио, 2018. – 126 с. – ISBN 966-03-7400-3.
УДК        821.112.2-84
        Ф86

Ницше, Ф.  Афоризмы [Текст] : [пер. с нем.] / Ф. Ницше. – Харьков : Фолио, 2018. – 126 с. – ISBN 966-03-7401-0.
УДК        821.112.2-84
        Н70

Сортланн, Б.  Таємниця Луксора [Текст] / Б. Сортланн ; [пер з нор. В. Рудич]. – Київ : Nebo Booklab Publishing, 2017. – 136 с. – (Арт-детектив). – ISBN 617-7537-25-9.
УДК        821.113.5
        С65

Линдгрен, А.  Полное собрание сочинений. В 10 т. [Текст]. Т. 1. Пиппи Длинныйчулок / А. Линдгрен ; [пер. со швед. Л. Брауде]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 352 с. – ISBN 5-352-00092-3.
УДК        821.113.6
        Л59

Лагеркранц, Д.  Дівчина у павутинні [Текст] : роман / Д. Лагеркранц. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 432 с. – ISBN 617-12-1471-2.
УДК        821.113.6
        Л14

Леві, П.  Чи це людина [Текст] : [роман] / П. Леві ; з італ. пер. М. Прокопович. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 272 с. – ISBN 617-679-388-5.
УДК        821.131.1
        Л37

Фалетти, Д.  Нарисованная смерть (глаза не лгут никогда) [Текст] / Д. Фалетти ; [пер. с итал. И. Заславской]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 480 с. – ISBN 5-91181-053-0.
УДК        821.131.1
        Ф19

Лоб, М.  Бантуська Трійця [Текст] / М. Лоб ; пер. з фр. М. Марченко. – Київ : КІС, 2017. – 164 с. – ISBN 617-684-176-0.
УДК        821.133.1
        Л68

Констан, П.  Відвертість за відвертість [Текст] : роман / П. Констан ; пер. С. Саваневської. – Київ : Факт, 2003. – 200 с. – ISBN 966-8408-19-5.
УДК        821.133.1
        К65

Саган, Ф.  Любите ли вы Брамса? [Текст] : [роман] / Ф. Саган. – Москва : Эксмо, 2010. – 160 с. – (Pocket book). – ISBN 5-699-43564-7.
УДК        821.133.1
        С13

Саган, Ф.  Волшебные облака [Текст] : [роман] / Ф. Саган ; [пер. с фр. Н. Комина]. – Москва : Эксмо, 2009. – 128 с. – (Pocket book). – ISBN 5-699-38789-2.
УДК        821.133.1
        С13

Лоран-Катріс, Н.  Від столу до престолу [Текст] : [вибрані поезії] / Н. Лоран-Катріс. – Київ : Самміт-Книга, 2018. – 120 с. – (Євпропейська академія наук, мистецтв і літератури). – ISBN 617-7672-15-8.
УДК        821.133.1
        Л78

Коельйо, П.  Переможець завжди самотній [Текст] : роман / П. Коельйо ; [пер. з порт. В. Шовкуна]. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 448 с. – ISBN 617-12-0841-4.
УДК        821.134.3(81)
        К57

Кіровіц, Ю. О.  Книга дзеркал [Текст] : роман / Ю. О. Кіровіц ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 256 с. – ISBN 617-12-2277-9.
УДК        821.135.1
        К43

Sapca, N.  Eternul dor [Текст] = Вічна спрага : [publicistica] / N. Sapca. – Cernauti : Editura Druk Art, 2018. – 176 p. – Румун. мовою. – ISBN 617-7465-46-0.
УДК        821.135.1(477)-92=135.1
        S21

Луговской, Э. В.  Momentum [Текст] : [поэтич. сб.] / Э. В. Луговской. – Киев : Наукова думка, 2018. – 168 с. – На рус., укр. и англ. языках. – ISBN 966-00-1667-5.
УДК        821.161.1
        Л83

Молчанова, И. С.  Ее назвали Клоди [Текст] / И. С. Молчанова. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 204 с. – ISBN 617-7599-57-8.
УДК        821.161.1
        М76

Молчанова, И. С.  Незараженные бессмертием [Текст] / И. С. Молчанова. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2017. – 244 с. – ISBN 617-7599-26-4.
УДК        821.161.1
        М76

Чехов, А. П.  Руководство для желающих жениться [Текст] : [рассказы, пьесы] / А. П. Чехов. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 288 с. – ISBN 5-389-02620-9.
УДК        821.161.1
        Ч-56

Акунин, Б.  Алмазная колесница. В 2 кн. [Текст]. Кн. 1; Кн. 2. Ловец стрекоз; Между строк / Б. Акунин. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Захаров, 2004. – 720с. – (Новый детективъ). – ISBN 5-8159-0388-4.
УДК        821.161.1
        А44

Цибульський, А.  Пані Ка [Текст] : містичний роман / А. Цибульський ; [пер. з рос. Т. Клюкіної]. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2018. – 140 с. – ISBN 617-7477-24-1.
УДК        821.161.1
        Ц56

Цыбульский, А.  Пани Ка [Текст] : мистический роман / А. Цыбульский. – Белая Церковь : Час Змін Інформ, 2018. – 148 с. – ISBN 617-7477-23-4.
УДК        821.161.1
        Ц93

Мусаниф, С. С.  Второе правило стрелка [Текст] : роман / С. С. Мусаниф. – Москва : Альфа-книга : Армада, 2007. – 344 с. – ISBN 5-93556-887-Х.
УДК        821.161.1
        М91

Синявская, Л.  Женщина-сфинкс [Текст] : [роман] / Л. Синявская. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Очень страшный детектив). – ISBN 5-699-30854-5.
УДК        821.161.1
        С38

Стерлигова, А.  Мужем битая... Что мне пришлось пережить с Германом Стерлиговым [Текст] / А. Стерлигова. – Киев : Валрус Дизайн, [2013]. – 182 с. : 40 с. ил. – ISBN 966-1562-06-5.
УДК        821.161.1
        С79

Семенова, М.  Меч мертвых [Текст] : [роман] / М. Семенова, А. Константинов. – Москва; Санкт-Петербург : Олма-Пресс : Нева, 1998. – 559 с. – (Русский проект). – ISBN 5-87322-863-9.
УДК        821.161.1
        С30

Гоголь, Н. В.  Тарас Бульба [Текст] / Н. В. Гоголь ; худож. В. Ерко. – Москва : Бульба-Пресс, 2018. – 199 с. – ISBN 5-6040318-0-3.
УДК        821.161.1
        Г58

Чехов, А. П.  Психопаты [Текст] : [рассказы, повести] / А. П. Чехов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 320 с. – ISBN 5-9985-0425-9.
УДК        821.161.1
        Ч-56

Гезалов, А. С.  Соленое детство [Текст] / А. С. Гезалов. – [Б.г.] : Розвиток України, [2009]. – 286 с.
УДК        821.161.1
        Г28

Веллер, М. И.  Хочу быть дворником [Текст] : Книга рассказов / М. И. Веллер. – Санкт-Петербург : Пароль : Фолио, 2005. – 382 с. – ISBN 5-94966-007-2.
УДК        821.161.1
        В27

Убить чужого [Текст] : [сборник / сост. А. Синицын]. – Москва : АСТ, 2008. – 478 с. – Содерж. авт.: В. Васильев, В. Головачев, А. Громов и др. – ISBN 5-17-055168-2.
УДК        821.161.1(082)
        У17

Ляшко, О. В.  Чудовище с зелеными глазами [Текст] / О. В. Ляшко. – Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий", 2018. – 68 с. – ISBN 617-682-039-0.
УДК        821.161.1(47)
        Л99

Денисова, И.  На фоне стальных кораблей [Текст] / И. Денисова. – Одесса : Черноморье, 2018. – 172 с. – ISBN 966-555-305-2.
УДК        821.161.1(477)
        Д33

Акулов, А.  Христиане [Текст] : остросюжетная повесть / А. Акулов. – Каменец-Подольский : Рута, 2018. – 216 с. – ISBN 617-7626-22-9.
УДК        821.161.1(477)
        А44

Эгер, Ю.  Дарилиэн [Текст] / Ю. Эгер. – Киев : Нирмала, 2009. – 248 с. – ISBN 966-2925-06-7.
УДК        821.161.1(477)
        Э17

Козловский, В. В.  Вокзал "Чистилище" [Текст] : роман-триптих / В. В. Козловский ; худож. И. Русина. – Житомир : Рута, 2018. – 85 с. – ISBN 617-581-339-3.
УДК        821.161.1(477)
        К59

Кофман, Р. И.  Как я провел жизнь [Текст] / Р. И. Кофман. – Киев : Лаурус, 2018. – 560 с. – ISBN 617-7313-21-1.
УДК        821.161.1(477)
        К74

Алиса.  Полярная дружба [Текст] / Алиса. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 52 с. – ISBN 617-7696-26-0.
УДК        821.161.1(477)
        А50

Головацкая, И.  Я с тобой, как с неба луна... [Текст] / И. Головацкая. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 144 с. – ISBN 617-7696-30-7.
УДК        821.161.1(477)
        Г61

Карачан, И.  Хроники "русского Крыма": "Осень после весны" [Текст] / И. Карачан ; Illona Karacan. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7599-91-2.
УДК        821.161.1(477)
        К21

Ефремцева, Е.  Околдована заочно [Текст] / Е. Ефремцева. – Днипро : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 104 с. – ISBN 617-7696-08-6.
УДК        821.161.1(477)
        Е92

Бутченко, М.  После огня [Текст] : роман / М. Бутченко. – Киев : КМ-БУКС, 2018. – 336 с. – ISBN 617-7535-64-4.
УДК        821.161.1(477)
        Б93

Свободина, В.  Отчаянная помощница для смутьяна [Текст] : роман / В. Свободина. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 288 с. – ISBN 617-12-3891-6.
УДК        821.161.1(477)
        С25

Вилар, С.  Замок на скале [Текст] : роман / С. Вилар. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 368 с. – ISBN 617-12-3158-0.
УДК        821.161.1(477)
        В44

Вилар, С.  Коронатор [Текст] : роман / С. Вилар. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 400 с. – ISBN 617-12-2513-8.
УДК        821.161.1(477)
        В44

Вилар, С.  Обрученная с розой [Текст] : роман / С. Вилар. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 496 с. – ISBN 617-12-2512-1.
УДК        821.161.1(477)
        В44

Пономаренко, С. А.  Лысая гора, или Я буду любить тебя вечно [Текст] : роман / С. А. Пономаренко. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 368 с. – ISBN 617-12-3392-8.
УДК        821.161.1(477)
        П56

Пономаренко, С. А.  Лысая гора, или Я буду любить тебя вечно [Текст] : роман / С. А. Пономаренко. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 368 с. – ISBN 617-12-3392-8.
УДК        821.161.1(477)
        П56

Симен, Д.  Medium well [Текст] / Д. Симен. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 288 с. – ISBN 617-7560-51-6.
УДК        821.161.1(477)
        С37

Волынская, В.  Лакримариум [Текст] : рассказы / В. Волынская. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7560-97-4.
УДК        821.161.1(477)
        В70

Коротко, А. Ш.  Бэра и огурец [Текст] : повести, новеллы, этюди / А. Ш. Коротко. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 192 с. – ISBN 617-7672-34-9.
УДК        821.161.1(477)
        К68

Санден, А.  Родные чужие люди [Текст] / А. Санден. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 104 с. – ISBN 617-7560-36-3.
УДК        821.161.1(477)
        С18

Скуратовский, М.  Операция "Сафари" [Текст] : [детект. повесть] / М. Скуратовский. – Киев : Саммит-книга, 2018. – 256 с. – ISBN 617-7672-68-4.
УДК        821.161.1(477)
        С46

Демидова, А.  Всему свое время [Текст] / А. Демидова. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 272 с. – ISBN 617-7560-54-7.
УДК        821.161.1(477)
        Д30

Кричевский, Г. Е.  Ангелы в белом [Текст] / Г. Е. Кричевский. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 176 с. – ISBN 617-7672-33-2.
УДК        821.161.1(477)
        К82

Беруненко, Л.  В предвкушении любви [Текст] : [сб. стихотворений] / Л. Беруненко. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 96 с. – ISBN 617-7434-42-8.
УДК        821.161.1(477)
        Б52

Гелл.  Сказки под лесницей. Мистическая сказка на стыке стен трех домов из одного леса [Текст] / Гелл, Агл, Братья ; Братья Гелл и Агл ; ил. Е. Мастеровой, А. Бащенко. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 72 с. – (Сказки тети Трау). – ISBN 617-7560-60-8.
УДК        821.161.1(477)
        Г31

Карпинос, И.  Путешествие дилетантки [Текст] : роман / И. Карпинос. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 288 с. – ISBN 617-7434-54-1.
УДК        821.161.1(477)
        К26

Хорунжий, В.  Дженнифер. Обитель скорби [Текст] / В. Хорунжий. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 307 с. – ISBN 617-7560-87-5.
УДК        821.161.1(477)
        Х82

Яроцкая, Ю.  Дни силы и слабости [Текст] / Ю. Яроцкая. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 432 с. – ISBN 617-7672-32-5.
УДК        821.161.1(477)
        Я76

Кейлин, С.  Зов моря [Текст] / С. Кейлин. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 304 с. – ISBN 617-7672-55-4.
УДК        821.161.1(477)
        К33

Саур-Могила: военные дневники [Текст]. – Харьков : Фолио, 2018. – 302 с. – (Военные дневники). – Содерж. авт.: М.И. Музыка, А.Н. Пальваль, П.Г. Потехин. – ISBN 966-03-8368-5.
УДК        821.161.1(477)(082)
        С21

Selkovyj, S.  Leto vrcholi [Текст] : Basne / S. Selkovyj ; preklady do slovenskeho jazyka - B.V. Kuracinova a P. Sulista. – Харьков : Права людини, 2018. – 104 с. – Текст парал. словац. и рус. яз. – ISBN 617-7391-19-6.
УДК        821.161.1(477)=162.4
        S45

Дружбинский, В. И.  Писатели шутят... [Текст] / В. И. Дружбинский. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7672-28-8.
УДК        821.161.1(477)-92
        Д76

Кирш, А. В.  Новое и лучшее, или На игле [Текст] / А. В. Кирш. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 64 с. – ISBN 617-7672-38-7.
УДК        821.161.1(477)-92
        К43

Доброногова, Д.  Visum, або Фантазія [Текст] / Д. Доброногова. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 118 с. – ISBN 617-7560-61-5.
УДК        821.161.2
        Д56

Сербін, О.  П‘ятдесят відтінків Сербіна [Текст] : [поезія] / О. Сербін. – Київ : Ліра-К, 2018. – 108 с. – ISBN 617-7605-78-1.
УДК        821.161.2
        С32

Орлова, М.  L‘amour - Ia vie. Кохання - життя [Текст] : [збірка] / М. Орлова. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 176 с. – ISBN 617-7560-17-2.
УДК        821.161.2
        О-66

Северинюк, В. М.  Україна козацька [Текст] : іст. поема / В. М. Северинюк ; іл. Л. Чир. – Київ : Ліра-К, 2017. – 386 с. – ISBN 617-7507-06-1.
УДК        821.161.2
        С28

Гринюк, Б.  Креген: Душа воїна [Текст]. Т. 1. Кн. 1 / Б. Гринюк. – Київ : Прометей, 2018. – 206 с. – ISBN 617-7502-20-2.
УДК        821.161.2
        Г85

Чернінька, Ю.  Лицар Смарагдієвого ордену [Текст] / Ю. Чернінька ; [іл. А. Загорська]. – Київ : Самміт-Книга, 2018. – 232 с. – ISBN 617-7672-24-0.
УДК        821.161.2
        Ч-49

Кідрук, М.  Зазирни у мої сни [Текст] : роман / М. Кідрук ; [М. Кідрук]. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 528 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-12-1504-7.
УДК        821.161.2
        К38

Бережко-Камінська, Ю.  Сад (зриме і незриме) [Текст] / Ю. Бережко-Камінська. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 96 с. – ISBN 617-7504-07-7.
УДК        821.161.2
        Б48

Стамбол, І.  Злочинний порятунок [Текст] : іст., соціальні та сатиричні оповідання / І. Стамбол. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 112 с. – ISBN 617-7504-02-2.
УДК        821.161.2
        С76

Таксюр, Я.  Сто кращих віршів [Текст] / Я. Таксюр. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 172 с. – ISBN 617-7672-06-6.
УДК        821.161.2
        Т15

Кокотюха, А.  Біла ніч [Текст] : [роман] / А. Кокотюха. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 288 с. – ISBN 617-12-3721-6.
УДК        821.161.2
        К59

Корній, Д.  Зворотний бік темряви [Текст] : роман / Д. Корній. – 3-є вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 320 с. – ISBN 966-14-5685-2.
УДК        821.161.2
        К67

Корній, Д.  Зворотний бік сутіні [Текст] : роман / Д. Корній. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 288 с. – ISBN 617-12-0492-8.
УДК        821.161.2
        К67

Корній, Д.  Зворотний бік світів [Текст] : роман / Д. Корній. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 320 с. – ISBN 617-12-1505-4.
УДК        821.161.2
        К67

Бондар, О. М.  Марево [Текст] : роман / О. М. Бондар, С. Томашевська. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 352 с. – ISBN 617-12-1679-2.
УДК        821.161.2
        Б81

Гук, Ю.  Німа [Текст] : роман / Ю. Гук. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 240 с. – ISBN 617-12-2274-8.
УДК        821.161.2
        Г93

Гурницька, Н. З.  Мелодія кави в тональності сподівання [Текст] : роман / Н. З. Гурницька. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 256 с. – ISBN 617-12-2260-1.
УДК        821.161.2
        Г95

Вдовиченко, Г. К.  Ось відкрита долоня [Текст] : збірка / Г. К. Вдовиченко. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 208 с. – ISBN 617-12-1528-3.
УДК        821.161.2
        В25

Кідрук, М.  Подорож на Пуп Землі [Текст] : роман / М. Кідрук. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 368 с. – ISBN 617-12-0844-5.
УДК        821.161.2
        К38

Вовк, Ю.  Пам‘ять крові [Текст] : роман / Ю. Вовк. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 192 с. – ISBN 617-12-2531-2.
УДК        821.161.2
        В61

Кідрук, М.  Бот. Гуаякільський парадокс [Текст] : роман / М. Кідрук. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. – 512 с. – ISBN 966-14-9632-2.
УДК        821.161.2
        К38

Кокотюха, А.  Легенда о Безголовом [Текст] : роман / А. Кокотюха. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 240 с. – ISBN 617-12-1561-0.
УДК        821.161.2
        К59

Талан, С.  Надеюсь и люблю [Текст] : роман / С. Талан. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 288 с. – ISBN 617-12-4729-1.
УДК        821.161.2
        Т16

Антипович, Т.  Помирана [Текст] : роман / Т. Антипович. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 224 с. – ISBN 617-585-106-7.
УДК        821.161.2
        А72

Кокотюха, А. В.  Офіцер із Стрийського парку [Текст] : [роман] / А. В. Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2017. – 283 с. – (Ретророман). – ISBN 966-03-7951-0.
УДК        821.161.2
        К59

Чирков, С. М.  Хто у класики крайній. ESSE_лики [Текст] : [есе] / С. М. Чирков. – Київ : Академія, 2018. – 288 с. – ISBN 966-580-526-7.
УДК        821.161.2
        Ч-65

Вознюк, В. А.  Карпатське око [Текст] : поезії / В. А. Вознюк. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 120 с. – ISBN 617-7465-49-1.
УДК        821.161.2
        В64

Афонін, О. В.  Йдучи дорогами життя... [Текст] / О. В. Афонін. – Харків : Фоліо, 2018. – 250 с. – (Сафарі). – ISBN 966-03-8165-0.
УДК        821.161.2
        А94

Максименко, О.  Неприкаяні [Текст] : зб. оповідань / О. Максименко. – Київ : Смолоскип, 2016. – 216 с. – (Лауреати "Смолоскипа"). – ISBN 617-7173-47-1.
УДК        821.161.2
        М17

Філенко, Н. І.  Живу тобою!.. [Текст] : поезії / Н. І. Філенко. – Дніпро : Ліра, 2018. – 92 с. – ISBN 966-981-023-6.
УДК        821.161.2
        Ф52

Нагорний, М. І.  На семи вітрах [Текст] : [лірика] / М. І. Нагорний. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 70 с. – ISBN 617-7590-55-1.
УДК        821.161.2
        Н16

Галина, М.  Булька [Текст] : [роман-повість] / М. Галина. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 72 с. – ISBN 617-7590-46-9.
УДК        821.161.2
        Г15

Ковальчик, Л.  Твоє небо іншого кольору [Текст] : [лірика] / Л. Ковальчик. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 60 с. – ISBN 617-7590-58-2.
УДК        821.161.2
        К56

Коваленко, В. Д.  Сто віршів небайдужого і ні одного про любов чи красу природи [Текст] : [зб. поезій] / В. Д. Коваленко. – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018. – 136 с.
УДК        821.161.2
        К56

Копилова, С. М.  У всьому сенс [Текст] : [лірика] / С. М. Копилова. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7590-48-3.
УДК        821.161.2
        К65

Покальчук, Ю. В.  Не наступайте на любов... [Текст] / Ю. В. Покальчук. – Харків : Фоліо, 2007. – 282 с. – (Сафарі). – ISBN 966-03-3927-9.
УДК        821.161.2
        П48

Петренко, М. І.  Земне і небесне [Текст] : [вірші] / М. І. Петренко. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 84 с. – ISBN 966-921-185-9.
УДК        821.161.2
        П30

Невінчана, Г. В.  Перезавантаження або У кожного своє щастя [Текст] : роман / Г. В. Невінчана. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2018. – 220 с. – ISBN 617-7477-22-7.
УДК        821.161.2
        Н40

Калинчук, Д.  Дівча в прицілі [Текст] : роман / Д. Калинчук. – Київ : Вид-во С. Пантюка, 2017. – 288 с. – ISBN 617-564-038-8.
УДК        821.161.2
        К17

Максимець, М. М.  Таємниця гори діда Лева [Текст] : повість / М. М. Максимець. – Вид. 2-е, допов. – Чернівці : Букрек, 2018. – 288 с. – ISBN 966-399-946-3.
УДК        821.161.2
        М17

Китайгородська, В. М.  Обличчям до стіни [Текст] : роман / В. М. Китайгородська. – Чернівці : Букрек, 2018. – 304 с. – ISBN 966-399-954-8.
УДК        821.161.2
        К45

Чумарна, М. І.  Стражі; Новели про Безсмертя [Текст] : роман-притча / М. І. Чумарна. – Львів : Апріорі, 2017. – 304 с. – ISBN 617-629-363-7.
УДК        821.161.2
        Ч-90

Шкляр, В. М.  Залишенець. Чорний Ворон [Текст] : роман / В. М. Шкляр. – 3-є вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 432 с. – ISBN 966-14-7839-7.
УДК        821.161.2
        Ш66

Хітушко, О. В.  Птах Україна [Текст] : зб. віршів / О. В. Хітушко. – Харків : Лідер, 2018. – 60 с. – ISBN 617-7476-07-7.
УДК        821.161.2
        Х52

Слабошпицький, М.  Велика війна 2014...: Україна: виклики, події, матеріали [Текст] / М. Слабошпицький ; [літ. ред. С. Цушко]. – Київ : Ярославів Вал, 2015. – 320 с. – ISBN 617-605-015-5.
УДК        821.161.2
        С47

Начиняний, В. М.  Країна першого кохання [Текст] : лірична сповідь у листах і поезіях / В. М. Начиняний. – Дніпро : Ліра, 2018. – 144 с. – ISBN 966-383-997-4.
УДК        821.161.2
        Н36

Джазперс, М.(Луговик М.М.).  І зорю за цицю - лап! [Текст] : Розпусно-веселі віршуки від мінестреля і ковбоя з Кентуккі / М. Джазперс. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 72 с. – ISBN 617-7349-93-7.
УДК        821.161.2
        Д40

Лоцман, Р. О.  Диво-Лад [Текст] : пісні та вірші / Р. О. Лоцман. – Корсунь-Шевченківський : Вид. Майдаченко І.В., 2018. – 54 с. – ISBN 617-7708-04-8.
УДК        821.161.2
        Л81

Дячук, С. І.  Черлені олені [Текст] / С. І. Дячук. – Київ : Адеф-Україна, 2018. – 96 с. – ISBN 617-7393-88-6.
УДК        821.161.2
        Д99

Полянецький, В. А.  Виливали криницю [Текст] : [оповідання] / В. А. Полянецький. – Харків : Точка, 2018. – 184 с. – ISBN 617-669-238-6.
УДК        821.161.2
        П54

Харченко, К.  Історія [Текст] / К. Харченко. – Львів : Кальварія, 2006. – 96 с. – (Повернення). – ISBN 966-663-218-7.
УДК        821.161.2
        Х22

Пишнюк, Т. В.  Нерозгаданий постскриптум [Текст] : [романи] / Т. В. Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2017. – 488 с. – ISBN 966-399-856-5.
УДК        821.161.2
        П36

Кришталович, М.  Заходжу подумки до вас [Текст] : новели, образки, спогади / М. Кришталович. – Вид. 2-е, допов. – Львів : Апріорі, 2018. – 116 с. – ISBN 617-629-422-1.
УДК        821.161.2
        К82

Гриценко, В. В.  Сага про словесні перелоги [Текст] : поезії / В. В. Гриценко. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2018. – 192 с. – ISBN 617-7553-42-6.
УДК        821.161.2
        Г85

Сидорчук, З. В.  Узорами вишита доля [Текст] : [новела] / З. В. Сидорчук. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 64 с. – ISBN 617-7590-47-6.
УДК        821.161.2
        С34

Слободяник, М. І.  Потойбічне [Текст] : [поезія] / М. І. Слободяник. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 60 с. – ISBN 617-7590-52-0.
УДК        821.161.2
        С48

Стрельбицький, М. П.  Українська весна. Атлантидно [Текст] : Трикнижжя нових поезій / М. П. Стрельбицький. – Вінниця : ФОП Т.П. Барановська, 2016. – 164 с. – ISBN 617-7233-16-8.
УДК        821.161.2
        С84

Покальчук, Ю.  Ритм [Текст] / Ю. Покальчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. – 58 с. – ISBN 966-668-077-7.
УДК        821.161.2
        П48

Коган, Н.  Мемуари візантійської принцеси [Текст] / Н. Коган. – Харків : Друкарня "Мадрид". – 78 с. – ISBN 617-7683-13-0.
УДК        821.161.2
        К57

Шкляр, В. М.  Чорне сонце [Текст] : збірка / В. М. Шкляр. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 304 с. – ISBN 966-14-9633-9.
УДК        821.161.2
        Ш66

Кідрук, М.  Не озирайся і мовчи [Текст] : роман / М. Кідрук. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 512 с. – ISBN 617-12-3865-7.
УДК        821.161.2
        К38

Барка, В.  Океан. У 2 ч. [Текст] : лірика. Ч.1,2 / В. Барка. – Вид. 2-е. – Нью-Йорк : Слово, 1979. – 348 с.+284 с.
УДК        821.161.2
        Б25

Іваничук, Р. І.  Через перевал [Текст] : Химерний роман / Р. І. Іваничук. – Львів : Літопис, 2004. – 190с. – ISBN 966-7007-95-5.
УДК        821.161.2
        І-19

Покальчук, Ю.  Озерний вітер [Текст] / Ю. Покальчук. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2008. – 240 с. – ISBN 966-343-960-0.
УДК        821.161.2
        П48

Любомирський, С.  Слідами заповіту [Текст] : політичний роман-візія. Ч.2. Кайдани порвіте! / С. Любомирський. – Лондон; Торонто : Українська Видавнича Спілка : Гомін України, 1985. – 361 с.
УДК        821.161.2
        Л93

Ткач, В. І.  Мед на ножі (Цивілізація Виходу) [Текст] : [SMS-мандри] / В. І. Ткач. – Чернівці : Букрек, 2017. – 328 с. – ISBN 966-399-849-7.
УДК        821.161.2
        Т48

Шила, А.(Сліпушко Г.).  Жінка війни [Текст] / А. Шила. – Вид. 2-е, переробл. – Харків : Фоліо, 2018. – 316 с. – (Воєнна проза). – ISBN 966-03-8319-7.
УДК        821.161.2
        Ш57

Пресіч, О. В.  Орачі прерій [Текст] : українська проза в Канаді / О. В. Пресіч. – Київ : КІС, 2018. – 286 с. – ISBN 617-684-204-0.
УДК        821.161.2
        П73

Курков, А. Ю.  Серые пчелы [Текст] : роман / А. Ю. Курков. – Харьков : Фолио, 2018. – 299 с. – ISBN 966-03-8387-6.
УДК        821.161.2
        К93

Курков, А. Ю.  Дневник Майдана [Текст] / А. Ю. Курков. – Харьков : Фолио, 2018. – 234 с. – ISBN 966-03-8386-9.
УДК        821.161.2
        К93

Курков, А. Ю.  Щоденник Майдану [Текст] / А. Ю. Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2018. – 235 с. – ISBN 966-03-8385-2.
УДК        821.161.2
        К93

Бережко-Камінська, Ю.  Пошепки і вголос [Текст] : поезія / Ю. Бережко-Камінська. – Київ : Укр. письменник, 2017. – 240 с. – ISBN 966-579-526-1.
УДК        821.161.2
        Б48

Дурунда, Н.  До ніг твоїх я небо простелю... [Текст] : роман / Н. Дурунда. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 232 с. – ISBN 617-7372-26-3.
УДК        821.161.2
        Д84

Мурашкин, М. Г.  Письмо 2017 [Текст] : [роман-монолог] / М. Г. Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – 264 с. – ISBN 966-921-166-8.
УДК        821.161.2
        М91

Огнєва, І.  Ласощі для серця [Текст] : зб. віршів. Кн. 2 / І. Огнєва. – Буча; Київ : Поліграф плюс, 2018. – 160 с. – ISBN 966-8977-85-5.
УДК        821.161.2
        О-38

Донець, С. С.  На відстані самого серця [Текст] : поезії / С. С. Донець. – Київ : Дніпро, 2018. – 120 с. – ISBN 966-578-297-1.
УДК        821.161.2
        Д67

Мельник, В. І.  Будиночок з вікнами в ліс [Текст] : поезії / В. І. Мельник. – Луцьк : Твердиня, 2018. – 56 с. – ISBN 617-517-293-3.
УДК        821.161.2
        М48

Базя, Ю.  Наперекір [Текст] : роман / Ю. Базя. – Дніпро : ФОП Середняк Т.К., 2018. – 303 с. – ISBN 617-7696-39-0.
УДК        821.161.2
        Б17

Назаренко, Д.  У нас залишилось майбутнє [Текст] / Д. Назаренко. – Дніпро : ФОП Середняк Т.К., 2018. – 248 с. – ISBN 617-7696-45-1.
УДК        821.161.2
        Н19

Ворона, В.  Відступник [Текст] : роман-подорож у минуле або легенда сіверського краю / В. Ворона. – Дніпро : ФОП Середняк Т.К., 2018. – 666 с. – ISBN 617-7696-17-8.
УДК        821.161.2
        В75

Плужник, Є. П.  Недуга [Текст] : роман / Є. П. Плужник. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 220 с. – ISBN 617-7498-88-8.
УДК        821.161.2
        П40

Скуратівський, В. Т.  Погостини [Текст] : оповідання / В. Т. Скуратівський ; іл. О.В. Чичик. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 128 с. – ISBN 617-7409-35-8.
УДК        821.161.2
        С46

Франко, І. Я.  Для домашнього огнища; Основи суспільности [Текст] : повісті / І. Я. Франко. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 432 с. – Загол. обкл. " Смерть за плечима". – ISBN 617-7498-79-6.
УДК        821.161.2
        Ф83

Ящук-Коде, О.  Париж і Лондон - столиці мого життя [Текст] : зб. оповідань / О. Ящук-Коде. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 256 с. – (Відкрий світ). – ISBN 617-7489-72-5.
УДК        821.161.2
        Я99

Париж такий, як є, і іншого немає [Текст] : зб. оповідань / Є. Кононенко, Т. Зарівна, Л. Таран та ін. ; [упоряд. Є. Кононенко]. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 240 с. – (Відкрий світ). – ISBN 617-7498-68-0.
УДК        821.161.2(082)
        П18

Підземне царство метро: Книга для тих, хто (не) боїться підземки [Текст] : зб. оповідань / [О. Орлова, О. Ящук-Коде, А. Закордонець та ін.]. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 280 с. – ISBN 617-7498-67-3.
УДК        821.161.2(082)
        П32

Римований Ірпінь [Текст] : [збірка] / упоряд. Ю. Бережко-Камінська. – Київ : Укр. письменник, 2018. – 364 с. – ISBN 617-7502-30-1.
УДК        821.161.2(082)
        Р51

Усна історія російсько-української війни (2014 - 2018 роки) [Текст] / [за ред. В. В. Мороко]. – Вип. 4. – Київ : КІС, 2018. – 384 с. – ISBN 617-684-215-6.
УДК        821.161.2(082)
        У75

Українські літературні казки [Текст] / [упоряд. Т. Качалова, О. Шевченко]. – Київ : Школа, 1999. – 191 с. – (Хрестоматія школяра). – ISBN 966-7657-29-9.
УДК        821.161.2(082)
        У45

Дотик до слова [Текст] : вибрані твори / [упоряд. С.М. Панчук, В.Т. Джуран]. – Чернівці : Друк Арт, 2017. – 240 с. – (Літературна скарбничка Заставнівщини). – ISBN 617-7465-29-3.
УДК        821.161.2(082)
        Д70

Ковток життя. Весна-2018 [Текст] : літ.-худож. альманах / [керівник проекту Т. Виговська]. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2018. – 176 с. – ISBN 617-7477-20-3.
УДК        821.161.2(082)
        К56

Львів. Вишні. Дощі [Текст] : збірка / [уклад. і передм. Н. Нікалео]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 192 с. – Зміст авт.: Д. Корній, А. Рогашко, Н. Нікалео та ін. – ISBN 617-12-2552.
УДК        821.161.2(082)
        Л89

Львів. Смаколики. Різдво [Текст] : збірка / [уклад. і передм. Н. Нікалео]. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 256 с. – Зміст авт.: Д. Корній, А. Рогашко, В. Гранецька та ін. – ISBN 617-12-1550-4.
УДК        821.161.2(082)
        Л89

Казки, вірші, оповідання [Текст] / [складання С. Ковальова]. – Донецьк : Донеччина, 2002. – 496 с. – ISBN 966-556-042-5.
УДК        821.161.2(082)(075.3)
        К14

Горак, Р.  Тричі мені являлася любов. [І. Франко] [Текст] : повість-есей / Р. Горак. – 4-е допов. і випр. вид. – Львів : Апріорі, 2018. – 224 с. – ISBN 617-629-429-0.
УДК        821.161.2.09
        Г67

Ворок, Х. Б.  Поетика сновидінь у прозі Івана Франка [Текст] / Х. Б. Ворок. – Київ : Наукова думка, 2018. – 254 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1649-1.
УДК        821.161.2.09
        В75

Карпінчук, Г. В.  Михайло Новицький - шевченкознавець [Текст] : [монографія]; До 125-річчя від дня народж. / Г. В. Карпінчук. – Київ : Наукова думка, 2018. – 239 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1648-4.
УДК        821.161.2.09
        К26

Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (40-ві роки ХІХ-початок ХХІ ст.) [Текст] : бібліограф. покажч. / [уклад. О.П. Чугуй та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 128 с.
УДК        821.161.2.09(048)
        Ш37

Кушніренко, І. К.  Призабуті письменники з Гуляй-Поля [Текст] : Літературні портрети / І. К. Кушніренко, О. І. Горпинич. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. – 171 с. – ISBN 617-573-149-9.
УДК        821.161.2.09(08)
        К96

Салій, О. Р.  Сей край невичерпаної красоти: гуцульський текст в українській художній прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : [монографія] / О. Р. Салій. – Київ : Наукова думка, 2018. – 324 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1652-1.
УДК        821.161.2.09(08)
        С16

Літературознавчі студії [Текст] : наук. ст. студентів-філологів. Вип. 10 / [редкол.: Н.П. Олійник та ін.]. – Дніпро : ФОП Середняк Т.К., 2018. – 119 с. – ISBN 617-7599-99-8.
УДК        821.161.2.09(082)
        Л64

Жиленко, І. Р.  Малі жанри в українській та російській еміграційній прозі міжвоєнного двадцятиліття: компаративний дискурс [Текст] : монографія / І. Р. Жиленко. – Суми : СВС Панасенко І.М., 2018. – 428 с. – ISBN 966-1644-14-12.
УДК        821.161.2.09+821.161.1.09
        Ж72

Луценко, В. А.  Світлотіні [Текст] / В. А. Луценко. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 388 с. – ISBN 966-934-119-8.
УДК        821.161.2-92
        Л86

Слоневский, А. Ю.  Эльна [Текст] : Биограф. повесть на фоне ист. событий / А. Ю. Слоневский. – Кам‘янське : Вид. дім "Андрій", 2017. – 356 с. – ISBN 966-2947-22-9.
УДК        821.161.2-94
        С48

Осінчук, З. П.  З далеких мандрів повернувшись [Текст] / З. П. Осінчук. – Київ : Фенікс, 2017. – 144 с. : 24 с. іл. – ISBN 966-136-484-3.
УДК        821.161.2-94
        О-73

Майдан від першої особи. Регіональний вимір [Текст]. Вип.3. Ч. 2. Львівська - Чернігівська обл. / [уклад. Г. Боднар та ін.]. – Київ : КІС, 2018. – 432 с. – ISBN 617-684-217-0.
УДК        821.161.2-94(082)
        М14

Кудласевіч, А.  ТрыТворы [Текст] : зб. прозы і паэзії / А. Кудласевіч. – Дніпро : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 316 с. – Білорус. мовою. – ISBN 617-7599-30-1.
УДК        821.161.3=161.3
        К88

Пшимановский, Я.  Четыре танкиста и собака [Текст] : повесть. Кн. 2 / Я. Пшимановский ; пер. с пол. О. Акимченко, Л. Кашкуревича, В. Киселева. – Варшава : Крайова Агенця Выдавнича ; Москва : Воениздат, 1985. – 416 с.
УДК        821.162.1
        П93

Кундера, М.  Смешные любови [Текст] : рассказы / М. Кундера. – С.Пб. : Азбука-классика, 2004. – 256с. – ISBN 5-352-00800-2.
УДК        821.162.3
        К91

Erben, K.-J.  Pohadky [Текст] / K.-J. Erben ; Ilustroval C. Bouda. – Praha : Ceskoslovensky Spisovatel, 1976. – 185 s. – (Zlaty Klicek). – Чес. мовою.
УДК        821.162.3=162.3
        E66

Єгупець [Текст]. Вип. 27 / [редкол.: Л. Фінберг (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 513 с. : 16 с. іл. – Укр. та рос. мовами.
УДК        821.411.16(082)
        Є31

Мурасакі, С.  Повість про Гендзі [Текст]. Кн. 1 / С. Мурасакі ; [пер. з яп. І. Дзюба]. – Харків : Фоліо, 2018. – 475 с. – (Б-ка світової літ-ри). – ISBN 966-03-8063-9.
УДК        821.521
        М91

Муракамі, Х.  Безбарвний Цкуру Тадзакі та роки його прощі [Текст] : роман / Х. Муракамі ; [пер. з яп. О. Забуранної]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 304 с. – ISBN 617-12-2444-5.
УДК        821.521
        М91

Каплан, Р.-Д.  На схід до Тартарії. Подорожі Балканами, Близьким Сходом і Кавказом [Текст] / Р.-Д. Каплан ; [пер. А. Бондар]. – Київ : Темпора, 2017. – 444 с. – ISBN 617-569-329-2.
УДК        908
        К20

Заммит, В.  Мальта: История и Традиции [Текст] / В. Заммит ; [В. Заммит ; фото Д. Чилиа]. – Мальта : Бук Дистрибьютор, 2007. – 144 с. – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 99909-72-89-4.
УДК        908(458.2)
        З-26

Tarasyuk, L.  Insane Ukraine. Your Guide to Hassle-Free Travel [Текст] = Шалена Україна. Ваш путівник безтурботної подорожі / L. Tarasyuk. – Kyiv : Samit-Book, 2018. – 91 p. – (Travel Monkey). – Англ. мовою. – ISBN 617-7672-41-7.
УДК        908(477)(036)=111
        T21

Грозилін, Є. К.  У Дикому полі, на перехресті давніх шляхів, під зірковим Чумацьким [Текст] : іст.-краєзнавчий нарис до зб. док. і матер. з іст. м. Павлограда періоду утворення ІХ ст.-1784 р. / Є. К. Грозилін. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. – 196 с. – ISBN 617-7232-42-0.
УДК        908(477.63)
        Г86

Ягодинська, М. О.  Замки Тернопільщини [Текст] / М. О. Ягодинська, Б. С. Строцень. – Харків : Фоліо, 2018. – 91с. – ISBN 966-03-7864-3.
УДК        908(477.84)
        Я30

Земля [Текст] / К. Бедуайєр, л. де, С. Паркер, Дж. Фарндон ; [Бедуайєр К., де ла, Паркер С., Фарндон Дж. ; пер. з англ. Р. Фещенко]. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 160 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7409-02-2.
УДК        911.2
        Б38

Любіцева, О. О.  Туристичні ресурси України [Текст] : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – Київ : Альтерпрес, 2017. – 369 с. – (Б-ка професійного менеджера). – ISBN 966-542-338-Х.
УДК        911.3:338.48(477)(075.8)
        Л93

Іваницький Віктор Федорович (1881-1955). Життя, віддане книзі [Текст] : [збірник / редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 312 с. – ISBN 966-02-8518-7.
УДК        929(477)+027.021(477)(091)(082)
        І-19

Сас, П. М.  Герб Війська Запорозького: із минулого у сучасне [Текст] / П. М. Сас. – Київ : Ін-т історії України, 2010. – 204 с. – ISBN 966-171-283-5.
УДК        929.6(477)
        С20

Історіографічні дослідження в Україні [Текст] : доп. та матер. Міжнар. наук. конф.; Київ-Прилуки; 16-17 травня 2017 р. : зб. наук. праць. Вип. 28. Микола Костомаров і Україна / голова редкол. В.А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018. – 400 с.
УДК        930(477)(082)
        І-90

Культура Древнего Рима. В 2-х т. [Текст]. Т.2. / отв. ред. Е.С. Голубцова. – Москва : Наука, 1985. – 398с.
УДК        930.85(37)
        К90

Шейко, В. М.  Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації [Текст] : монографія / В. М. Шейко, М. В. Александрова. – Київ : Ін-т культурології АМУ, 2009. – 312с. – ISBN 966-2241-10-5.
УДК        930.85(477):008:17.023.36
        Ш39

Попович, М.  Історія приватного життя сербів від середньовіччя до сучасності [Текст] / М. Попович, М. Тимотієвич, М. Ристович. – Київ : Темпора, 2017. – 544 с. – ISBN 617-569-296-7.
УДК        94(=163.41)
        П58

Керрол-Мариниченко, Т.  Доблесть ацтеків [Текст] / Т. Керрол-Мариниченко ; худож. М. Пшінка. – Київ : Самміт-книга, 2018. – 104 с. – ISBN 617-7672-05-9.
УДК        94(=822.21)
        К36

Голованов, С. О.  Всесвітня історія [Текст] : підручник / С. О. Голованов. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2017. – 296 с. – ISBN 966-801-953-9.
УДК        94(100)(075.8)
        Г61

Kesz, B.  A magyar nep tortenete [Текст] : Az altalanos iskolak 7. osztalya szamara. 1.resz. A kezdetektol a szatmari bekeig / B. Kesz, K. Nedbal, I. Szamborovszkyne-Nagy. – Beregszasz; Ungvar : RIK-U, 2018. – 72 o. – Угор. мовою. – ISBN 617-7404-99-5.
УДК        94(439)(075.8)=511.141
        K38

Україна крізь віки. В 15-и т. [Текст]. Т.10. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр./ О.С. Рубльов, О.П. Реєнт. – Київ : Альтернативи, 1999. – 320с. – ISBN 966-7217-21-3.
УДК        94(477)
        У45

Україна крізь віки. В 15 т. [Текст]. Т.11. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.) / С.В. Кульчицький. – Київ : Альтернативи, 1999. – 336 с. – ISBN 966-7217-48-5.
УДК        94(477)
        У45

Україна крізь віки. В 15-и т. [Текст]. Т.12. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945)рр./ М.В. Коваль. – Київ : Альтернативи, 1999. – 336с. – ISBN 966-7217-51-5.
УДК        94(477)
        У45

Історичні етюди - для сучасності 2018 [Текст] : наук.-дослід. роботи учнів-членів Дніпропетровського від-ня Малої академії наук України / [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Ткума, 2018. – 256 с. – ISBN 966-981-012-0.
УДК        94(477)"19"(082)
        І-90

Семкіяш, М. С.  Важкі часи в Україні [Текст] / М. С. Семкіяш. – Надвірна : Надвірнянська друкарня, 2017. – 212 с. – ISBN 966-2549-10-2.
УДК        94(477)"19/20"
        С30

Сорока, Ю. В.  Бій під Крутами [Текст] / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2018. – 120 с. – (Знамениті події історії України). – ISBN 966-03-8374-6.
УДК        94(477)"1918"
        С65

Сорока, Ю. В.  Бой под Крутами [Текст] / Ю. В. Сорока ; [пер. с укр. яз. М.П. Згурской]. – Харьков : Фолио, 2018. – 120 с. – (Знаменитые события истории Украины). – ISBN 966-03-8373-9.
УДК        94(477)"1918"
        С65

Небесна Сотня [Текст] / [К. Богданович, Х. Бондарева, Ю. Бухтоярова та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 206 с. – ISBN 966-03-8371-5.
УДК        94(477)"20"(082)
        Н39

Комаринська, З. М.  Історія України [Текст] : навч. посіб. / З. М. Комаринська. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 451 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-41-5.
УДК        94(477)(075.8)
        К63

Козацька скарбниця [Текст] : Гетьманські читання до 25-річчя Музею гетьманства : зб. наук. ст. Вип.8 / [редкол.: Г.І. Ярова та ін. ; упоряд. Є.М. Луняк]. – Київ; Чернівці : Букрек, 2017. – 148 с. – ISBN 966-399-938-8.
УДК        94(477)(082)
        К59

Доповіді ювілейного наукового конгресу для відзначення сторіччя НТШ [Текст] : Секція Історії України і члени Історично-Філософської Секції / [директор М.Стахів]. – Ню-Йорк; Париж; Сидней; Торонто : [б. в.], 1976. – 335 с. – (Записки наукового товариства ім. Шевченка ; т. 192(CLXXXXII)).
УДК        94(477)(082)
        Д68

Світленко, С. І.  Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві [Текст] : монографія / С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 312 с. – ISBN 966-383-690-4.
УДК        94(477)(092)"18/19"
        С24

Ульяновський, В. І.  Двічі професор: Степан Голубєв в університетському та академічному контекстах [Текст] / В. І. Ульяновський. – Київ : Фенікс : НКПІКЗ, 2007. – 360с. – ISBN 966-651-521-9.
УДК        94(477)(092)"18/19"
        У51

Руденко, Ю. Д.  Козацько-лицарський гарт української молоді [Текст] / Ю. Д. Руденко. – Київ : Фенікс, 2017. – 400 с. – ISBN 966-136-463-1.
УДК        94(477):172
        Р83

Українки в історії: нові сторінки [Текст] : [зб. нарисів / В. Борисенко, А. Атаманенко, Н. Бугай та ін.]. – Київ : Либідь, 2010. – 264с. – ISBN 966-06-0575-6.
УДК        94(477)-055.2"19"
        У45

Пам‘яті гірка сльоза [Текст] / [К.М. Бессараб, О.В. Вапняр, В.Г. Долінський та ін.]. – Вінниця : ФОП Барановська Т.П., 2018. – 66 с. – ISBN 617-7233-48-9.
УДК        94(477.44)"20"
        П15

Куромія, Х.  Зрозуміти Донбас [Текст] / Х. Куромія ; [пер. О. Панич]. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 142 с. – ISBN 966-378-397-0.
УДК        94(477.6)"20"
        К93

Історична пам‘ять Дніпропетровщини: події, факти, імена. У 5 т. [Текст] : зб. ст. та док. Т. 5. Криворіжжя у тенетах політичних репресій / [уклад. Є.І. Бородін та ін.]. – Дніпро : Монолит, 2017. – 220 с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 617-7369-13-3.
УДК        94(477.63)
        І-90

Славік, Ю. В.  Шлях до Аушвіцу: Голокост на Закарпатті [Текст] : [монографія] / Ю. В. Славік. – Дніпро : Ткума, 2017. – 156 с. – ISBN 966-383-983-7.
УДК        94(477.8=411.16)"1938/1944":341.485
        С47

Грищенко, Ю. В.  Болгари в Україні 1920-х - 1930-х рр.: між національними проектами влади й реаліями життя [Текст] : [монографія] / Ю. В. Грищенко. – Київ : Інститут історії України, 2018. – 269 с. – ISBN 966-02-8467-8.
УДК        94(477=163.2)"19"
        Г85

Господи, Ти відкриєш уста мої... [Текст] : Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською / [відп. за вип. А. Негруцька]. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 392 с. – ISBN 966-378-503-5.
УДК        94(477=411.16)
        Г72

Богданенко, Н. Г.  Мировая история (туалета) [Текст]. Ч. 1. От первобытного отхожего места до дворцовых удобств эпохи Ренессанса / Н. Г. Богданенко, Е. А. Кошулько, М. А. Богданенко. – Винница : Винницкая областная типография, 2013. – 524 с. : ил. – ISBN 966-621-553-9.
УДК        94:628.42
        Б73

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;   www.4uth.gov.ua