Published using Google Docs
Skydive Pori Hyppytoimintaohje
Updated automatically every 5 minutes

Skydive Pori(Satakunnan laskuvarjourheilijat ry)

HYPPYTOIMINNAN OHJE

Päivitetty 30.3.2022

1.        Määräykset ja jäsenyydet

Lähtökohtana oletetaan, että kaikki hyppääjät tuntevat heitä koskevat ilmailumääräykset

(OPS M 6-1), sekä Suomen ilmailuliiton hyppäämistä koskevat ohjeistukset. Tässä ohjeessa annetaan tarkentavia, paikalliseen hyppytoimintaan liittyviä sääntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää hyppyturvallisuutta sekä pyrkiä taloudelliseen ja joustavaan hyppytoimintaan.

Koulutuksessa ja hyppytoiminnassa noudatetaan Ilmailulakia, Trafin ohjeistusta OPS M6-1 ja Suomen ilmailuliiton koulutusohjelmia ja ohjeita, Porin lentoaseman toimintaohjetta, sekä kerhon koulutusorganisaation antamia ohjeita. Suomen Ilmailuliiton jäsenyys vaaditaan kaikilta oppilailta ja kaikilta kouluttajilta. Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus, jonka korvaussumma on vähintään miljoonaan euroon asti on kaikille hyppääjille pakollinen.

Kerhon jäseniltä edellytetään täyden jäsenmaksun maksamista.
Vieraileva hyppääjä, joka on jäsen jossain muussa kerhossa, maksaa kannatusjäsenmaksun.
Porissa hyppääviltä oppilailta edellytetään aina täyden jäsenmaksun maksamista
; tämä oikeuttaa kerhon varusteiden käyttöön ja saamaan koulutusta kerhon kouluttajilta.

Hyppääjien on aina ennen ensimmäistä kertaa kuluvalla kaudella hypätessään täytettävä w
aiver, jonka yhteydessä hyppääjältä tarkastetaan varusteet ja niiden paperit, lisenssi tai hyppypäiväkirja, sekä vakuutus ja jäsenyydet.

Lähdemateriaalina on käytetty Suomen ilmailuliiton ja suomalaisten laskuvarjokerhojen julkaisemia dokumentteja. Tämä ohje on vapaasti kopioitavissa osittain tai

kokonaan.

2. Laskeutumisalueet ja liikkuminen kenttäalueella
VIHREÄ = Ensisijainen laskeutumisalue
KELTAINEN = Parempi varalaskualue

ORANSSI = Varalaskualue        

Kenttäalueella oleskelua kerhon edessä sijaitsevan aitauksen ulkopuolella ilman syytä tulee välttää. Koneen rullatessa kääntölenkkiä, tulee pysytellä aitauksessa, kunnes koneen nokka osoittaa täysin pois päin kerhosta ja kone ei enää liiku eteenpäin.

3. Hyppytoiminta

3.1 Maahenkilö

MAAHENKILÖN PUHELINNUMERO ON 02 632 5790 (Kerhon luuri)


Maahenkilön tehtävät on tarkemmin eritelty MAAHENKILÖOHJEESSA

3.2 Hyppytoiminnan aloittaminen

Hyppytoiminnan aloittamisesta pitää ilmoittaa puhelimitse lennonjohtoon ennen päivän

ensimmäistä pokaa mikäli lennonjohto on auki toiminnan alkaessa.

ANS Finland:lta pitää tehdä D-alueen aktivointi tornin ollessa kiinni ja lennettäessä yli FL95(~3km)

Varauksen aktivointi kestää noin 15min. Tähän löytyy ohjeet pokataululta.

3.3 Hypyn kulku

Ennen koneelle siirtymistä pitää olla päätettynä ja kaikkien pokassa olevien tiedossa:

3.4 Swooppaajat

Vauhditettuja laskeutumisia tekeville ei ole omaa aluetta Porissa.

Swoopparit väistävät aina normaalia liikennettä! Jos ei ole tilaa, tai et tiedä kaikkien muiden varjojen sijaintia → laskeudu normaalisti.
Aina on vaihtoehto ottaa oma swooppilinja.

4. Hyppäämisen kieltäminen

Pokanvanhin tai hyppykoneen lentäjä voi kieltää hyppäämisen pokassaan olevalta henkilöltä, joka

ei noudata määräyksiä ja ohjeita. Pokanvanhimman tai lentäjän on välitettävä tieto tapahtuneesta

paikalla olevalle hyppymestarille, turvallisuuspäällikölle tai koulutuspäällikölle, joka päättää

jatkotoimista.

Paikalla oleva hyppymestari tai maahenkilö voi asettaa hyppääjän hyppykieltoon tämän ohjeen

noudattamatta jättämisestä tai yleisen hyppyturvallisuuden vaarantamisen johdosta. Tapahtumasta on mahdollisimman pian tiedotettava turvallisuuspäällikölle, joka päättää jatkotoimista.

Kerhon johtokunta voi asettaa hyppykieltoon henkilön joka on oleellisesti laiminlyönyt velvoitteensa kerhoa kohtaan.

5. Vaaratilanteet ja niistä raportointi

Pokanvanhin määrää hätähypystä ja pakkolaskusta lentäjän käskystä. Hätähyppy suoritetaan komennolla HÄTÄHYPPY ja pakkolaskuun valmistaudutaan komennolla PAKKOLASKU.

Hätähyppy: Komento hätähyppy on ensimmäisenä hyppyvuorossa olevalle samalla ovelle komento, tämän jälkeen pokan vanhin komentaa mene, jolloin vuorossa oleva hyppää nopean, mutta hallitun uloshypyn ja seuraava hyppääjä tulee välittömästi ovelle.

Pakkolaskutilanteessa hyppääjät tulevat koneen etuosaan tiukaksi paketiksi ja odottavat että koneen liike pysähtyy kokonaan, ennen kuin koneesta poistutaan. Poistuttaessa varmistetaan, ettei mahdollisesta törmäystilanteesta johtuen koneeseen jää tajuttomia, tai liikkumiskyvyttömiä ihmisiä.

Hyppytoiminnassa sattuneesta vaaratilanteesta raportoidaan Hyppytoiminnan turvallisuusilmoituksella laskuvarjotoimikunnan sivuilta.

Vakavista tai tavanomaisesta poikkeavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi

turvallisuuspäällikölle, koulutuspäällikölle ja puheenjohtajalle.

6. Erikoishypyt

6.1 Yyteriin hyppäminen

Yyteriin hyppäviltä vaaditaan vähintään B-lisenssi tai 100 hyppyä. Yyteriin hypätessä paikalle on järjestettävä maahenkilö.

6.2 Näytös-, kamera- ja yöhypyt

Näytös-, yö- ja kamerahyppyjä voivat suorittaa vain väh. C-lisenssihyppääjät.

7. Radioliikenteessä käytettävät taajuudet ja puhelinnumerot

Laskuvarjokerhon radiokutsu on ”Laskuvarjo maa”.

Tornin ollessa kiinni voidaan ottaa koneeseen yhteys tarvittaessa taajuudella 119.25 MHz.

OH-SUN:iin otettaessa yhteyttä aloitetaan keskustelu näin:
“Oscar uniform november, laskuvarjo maa” odotetaan vastausta ennen kuin jatketaan asiaa.
Kun kone vastaa, niin kerrotaan asia lyhyesti jaarittelematta.
Ennen yhteyden avausta kuunnellaan, ettei taajuudella ole keskustelua käynnissä.

Tornin ollessa auki on ensisijainen keskustelukanava koneeseen heidän kauttaan puhelimella numerosta: 02 61006050
Mikäli koneeseen on välittömästi saatava yhteys voidaan käyttää harkinnan mukaan ilmailuradioa.

Maahenkilön puhelinnumero (kerhon luuri) on 02 632 5790.

8. Toiminta onnettomuustilanteessa

Vakavassa onnettomuustilanteessa hyppytoiminta keskeytetään välittömästi. Maahenkilö

käynnistää ”toiminta onnettomuustilanteessa” –toimenpiteet ilmoitustaululta löytyvän

kirjekuoren sisältämän ohjeistuksen mukaisesti.

Vartioinnista vastaaville on myös ohjeistus samasta paikasta löytyvissä kirjekuorissa.


9. Pokan järjestäminen

10. Kerhon hyppyvarusteet

Kaikki kerhon omistamat hyppyvarusteet on tarkoitettu ensisijaisesti oppilaskäyttöön. Nro 7 “kelpparipakettia” vuokrataan myös lupakirjahyppääjille 10e hintaan, jos oppilaat eivät sitä sillä hetkellä tarvitse.

Hyppyvarusteita vuokraavalla on täysi korvausvastuu, mikäli kalusto vaurioituu tai vuokraamisesta koituu muita ylimääräisiä kuluja kerholle.

11. Ohjeistus kuvuista ja siipikuormista

12. Vakuutukset

Kerholla ei ole mitään hyppääjiä kattavia tapaturmavakuutuksia. Uudet SatLun kurssilaiset

liitetään aina SIL: n jäseniksi, jonka kautta heillä on vakuutus ensimmäiselle kaudelleen. Jatkossa hyppääjät vastaavat itse vakuutusturvastaan. Hyppypaikkana toimii Porin lentokenttä jossa on myös reittiliikennettä. SIL: n jäsenkerhona kuulumme vastuuvakuutuksen piiriin, joka kattaa kerhon tai kouluttajan virheestä johtuneen kolmannen osapuolen vahingot. Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus, joka kattaa vahingot vähintään miljoonaan euroon asti vaaditaan kaikilta hyppääjältä. Lentokoneella on pakolliset lentovastuu-, ilmakuljetusvastuu- ja Kasko-vakuutukset.
                                        “Ol ny tarkkan ja varovaine”