Аталышы

Каттоо № ИУЖК коду ИСН

Кабарламанын түрү

Келип түшкөн датасы (№ кириш датасы)

Жарыялоо датасы

 

Эскертүү

1

“Кызылкыя комур” ачык типтеги акционердик коому

Каттоо 182-3309-АО,

ИУЖК коду 21218039

ИСН 02306199810015

Күбөлүгү бузулгандыгы жөнүндө

25.12.2018 ж

№1396

09.01.2019

 

2

“БАТКЕН ОЙЛ” жоопкерчилиги чектелген коому

94503-3309-ЖЧК,

ИУЖК коду 23699116 ИСН

02910200410020

Жоюу жөнүндө

14.01.2019 ж

№25

21.01.19

 

3

“Ак дил” коомдук фонду

Каттоо 115531-3309-КФ,

ИУЖК коду 27427028,

ИСН 02502201110030

Жоюу жөнүндө

21.01.2019 ж

№575

22.01.2019

 

4

“Кара-Будур” жоопкерчилиги чектелген коому

148255-3309-ЖЧК, ИУЖК коду 28819782 ИСН 02408201510012

Жоюу жөнүндө

04.01.2019 ж

№ 79

01.02.2019

 

5

“Сулукту-Кокине-Сай” жоопкерчилиги чектелген коому

93944-3309-ЖЧК,

ИУЖК коду 24397723 ИСН 01903200710372

Жоюу жөнүндө

24.01.2019 ж

№78

01.02.2019

 

6

“ЭЛЕКТ” жоопкерчилиги чектелеген коому

Каттоо № 132759-3309-ООО;

ИУЖК коду 28409736

ИСН 02410201310013

Жоюу процессинде

15.10.2018 ж

№ 1095

05.02.2019

 

7

“Таура” жоопкерчилиги чектелген коому

123000-3309-ЖЧК;

ИУЖК коду: 27782002

ИСН 01805201210039

Күбөлүгү, уставы жана мөөрлөрү жоголгондугу жөнүндө

13.02.2019 ж

№ 155

19.02.2019

 

8

“Ас-Таура” жоопкерчилиги чектелген коому

1225135-3309-ЖЧК;

ИУЖК коду: 27987329

ИСН 02009201210024

Күбөлүгү, уставы жана мөөрлөрү жоголгондугу жөнүндө

13.02.2019 ж

№ 155

19.02.2019

 

9

“Нурба-Апа” балдар бакчасы” мекемеси

178908-3309-М-е;

ИУЖК коду 28850728

ИСН 01212201810159

Жоюу жөнүндө

20.02.2019 ж.

№185

22.02.2019

 

10

“Айгул АБ” жоопккерчилиги чектелген коому

176309-3309-ЖЧК;

ИУЖК коду 28850237

ИСН 02808201810018

Жоюу жөнүндө

21.02.2019 ж.

№187

25.02.2019

 

11

“Мол тушум” айыл чарба өндүрүштүк кооператив

Каттоо номери 94487-3309-КК,

ИУЖК коду 23692986

Күбөлүгү бузулган

29.03.2019 ж

№306

09.04.2019

 

12

“Мираж” дыйкан чарбасы

Каттоо номери 93539-3309-КХ,

ИУЖК коду 25765382,

ИНН 02005200810104

Жоюу жөнүндө

11.04.2019 ж

№347

15.04.2019

 

13

“Сүлүктү шаардык билим берүү бөлүмү” мекемеси

Каттоо номери 94616-3309-М-е,

ИУЖК коду 02169631,

ИНН 01008193310012

Жобосу жоголгондугу жөнүндө

15.04.2019 ж

№359

22.04.2019

 

14

“Баткен райондук кооперативи” коммерциялык эмес кооперативи

Каттоо номери 93664-3309-КК,

ИУЖК коду 01851473,

ИНН 00509199810023

Күбөлүгү бузулгандыгы жөнүндө

24.04.2019 ж

№398

30.04.2019

 

15

“Салман” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери 133042-3309-ЖЧК,

ИУЖК коду 28409957

ИНН 01211201310010

Жоюу жөнүндө

03.05.2019 ж

№434

07.05.2019

 

16

  “Ден соолук беш плюс”  жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери 172872-3309-ЖЧК,

ИУЖК коду 28849671

ИНН 02703201810101

Жоюу жөнүндө

15.05.2019 ж

№471

21.05.2019

 

17

Баткен шаардык мамлекеттик ветеринардык башкармасы мекемеси

Каттоо номери 111949-3309-М-е;

ИУЖК коду 27051267,

ИНН 01805201010027

Жоюлуу процессинде

16.05.2019 ж

№481

28.05.2019

 

18

”Кадамжай-Коммунальщик” ачык типтеги акционердик коому

Каттоо номери 74848-3309-ААК,

ИУЖК коду 03403610

ИНН 01005195010016

Жоюлуу процессинде

 24.05.2019ж.

№518

29.05.2019

 

19

“Алтынбешик” балдарды чындоо борбору” мекемеси

Каттоо номери 94078-3309-М-е,

ИУЖК коду 24070235,

ИНН 00304200610034

Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу

24.05.2019 ж.

№520

29.05.2019

 

20

“Кадамжай-Кыргыз-Эт” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери 168251-3309-ЖЧК;

ИУЖК коду 28848909,

ИНН 01508201710014

Жоюу жөнүндө

27.05.2019ж

№522

 

 

21

“Алтынбешик” балдарды чындоо борбору” мекемеси

Каттоо номери 94078-3309-М-е,

ИУЖК коду 24070235,

ИНН 00304200610034

Жобосу жоголгондугу жөнүндө

28.05.2019 ж.

№526

03.06.2019