POTVRZENÍ LÉKAŘE O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

             

pro Rodinné centrum HONZÍK – soukromé jesle a školka

Potvrzuji, že dítě :

Jméno a příjmení :……………………………………………………...

Datum narození  : ……………………………………………………...

Bydliště              : ………………………………………………………

absolvovalo v řádném termínu všechna stanovená pravidelná očkování

u dětského pediatra.

                                                                                

                                                                                         

                                                                 Razítko a podpis lékaře :

 V ……………………dne………….