Nivell C2 - Unitat 3

Connectors

Emplena, si cal, els espais buits del text que tens a continuació amb la paraula o paraules adequades.

En les últimes cinc dècades el turisme internacional ha passat de desplaçar vint-i-cinc milions de viatgers a l’any a desplaçar-ne gairebé set-cents, i a llocs cada vegada més remots, _____________(1) desenvolupament dels mitjans de transport. Un fenomen de tal magnitud i amb una expansió tan ràpida no podia deixar d’impactar allà on s'ha establert.

El turisme s’ha presentat tradicionalment _____________(2) un eficient motor del desenvolupament econòmic, capaç de generar ocupació, modernitzar les infraestructures, impulsar altres activitats productives, revalorar els recursos autòctons o equilibrar balances de pagaments nacionals. Abans de la dècada dels setanta, amb aquestes premisses assumides i amb el turisme internacional de masses tot just estrenat, pocs investigadors s'havien parat a estudiar els costos econòmics que suposava _____________(3) les societats amfitriones aquesta activitat. En aquesta dècada, emperò, van començar a ser evidents.

Curiosament, un dels factors que afavoreix l'aparició del turisme en una zona, el paisatge, sol mostrar-se especialment fràgil amb el seu desenvolupament. L’arribada de turistes tendeix a canviar l'ús dels recursos naturals. Però, més enllà d'això, moltes vegades tendeix a sobreexplotar-los.

El turisme de masses s'ha mostrat especialment violent amb el medi ambient: urbanització de zones naturals o no integrada en el paisatge, sobreutilizació dels recursos hídrics, problemes relacionats amb el tractament de les escombraries, contaminació de l'aigua _____________(4) residus líquids, destrucció de monuments històrics, contaminació de l'aire per l'ús de vehicles i calefacció, canvis en el paisatge per afavorir activitats d'oci, com ara el golf o l'esquí, etc.

Aquests processos incideixen més en els països del Sud, _____________(5) les normatives mediambientals solen ser més laxes per afavorir la indústria turística i els recursos naturals són presa fàcil de l'especulació. _____________(6) és un exemple la crisi ecològica que pateix la costa de Mèxic, a causa del desmesurat desenvolupament de centres turístics com Cancún o Cozumel.

Però no només el turisme de masses incideix sobre el medi ambient. Les formes de turisme alternatiu també poden fer un ús no sostenible dels recursos. _____________(7) el concepte turisme alternatiu s'agrupen diverses formes de turisme que, de vegades, busquen un desenvolupament sostenible de l'activitat, però que en unes altres només expressen la contraposició al turisme de masses.

_____________(8), encara que sigui només perquè es tracta de turisme a petita escala, les formes alternatives de turisme solen comportar molta menys alteració en el paisatge. Per contra, hi ha ocasions, quan el paisatge és el principal valor turístic, en què les institucions públiques arriben a establir normes conservacionistes extremes, fins al punt d'impedir el desenvolupament normal d'activitats tradicionals, sense adonar-se _____________(9) l'ésser humà també forma part de l'ecosistema.

Referència: “Turisme sostenible” dins el web Ecologia i sostenibilitat (text adaptat)