Published using Google Docs
ÁSZF - CHEERS - Felhasználói
Updated automatically every 5 minutes

DEVELOPS HUNGARY Kft.

CHEERS

általános szerződési feltételek

 1. Az általános szerződési feltételek tartalma

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kiterjednek a Develops Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei (a továbbiakban: Partner) és a Szolgáltató által a https://cheersapp.io és https://app.uniqpon.com weboldalon (a továbbiakban együttesen: Weboldal), a mobil alkalmazáson (a továbbiakban: Alkalmazás) és a kettő együttesén (a továbbiakban: Szolgáltatás) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő regisztrált felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogaira és kötelezettségeire. A Weboldalon, illetve az Alkalmazásban leadott megrendeléssel a jelen ÁSZF-ben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a Szolgáltató, a Felhasználó és a Partner között.

 1. A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Develops Hungary Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1097 Budapest, Drégely Utca 2-4 B604

A szolgáltató elérhetősége, a Partnerekkel és Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@cheersapp.io

Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 01 09 357012

Adószáma: 27917882-2-43

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 30 0102 663

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Amazon Web Services EMEA SARL (székhelye: 38, avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg; cégjegyzékszám: B186284; EUID: LURCSL.B186284; adószáma: LU 268)

 1. Az általános szerződési feltételek tartalma
 1. A Weboldalról letölthető alkalmazás telepítésével, a Weboldalon, illetve az Alkalmazásban való regisztrációval, illetve az Alkalmazás által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Abban az esetben, ha a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal és az Alkalmazás használatára, illetve a Weboldal és az Alkalmazás által kínált szolgáltatások igénybevételére.
 2. Jelen ÁSZF szerinti jogviszony a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre azzal, hogy a Felhasználó igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait és a regisztráció során elfogadja a mindenkor hatályos ÁSZF-et. A szolgáltatás célja a Partnerek által a Felhasználók számára nyújtott, vendéglátás és egyéb szolgáltatásnyújtás körébe tartozó kedvezményes kuponok, promóciók és egyéb kedvezményes ajánlatok (a továbbiakban együttesen: Kedvezmények) Szolgáltató általi közvetítése, továbbá egyéb, a Felhasználó és a Partner hatékony együttműködését elősegítő megoldások (rendelések közvetítése, digitális menü, stb.) nyújtása, továbbá az alábbiakban meghatározott utalványrendszer működtetése (a továbbiakban: Szolgáltatások).
 3. A Szolgáltatások közvetítését a Szolgáltató minden esetben a Partner által az Alkalmazás felületére feltöltött tartalmú Kedvezmények Felhasználók számára való elérhetővé tételével, mint közvetítő szolgáltató valósítja meg.
 4. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések Felhasználó általi elfogadásával szerződéses jogviszony jön létre Felhasználó és Szolgáltató, valamint Partner és Felhasználó között az itt megállapított feltételekkel.
 5. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Szolgáltató szolgáltatásait személyesen, vagy az Alkalmazáson keresztül igénybe veszi. A 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy nagykorúsága eléréséig kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a felhasználói regisztrációra, illetve a Weboldal és az Alkalmazás használatára. Nem lehet Felhasználó az a természetes személy, aki 14. életévét nem töltötte be. A Felhasználók életkorát a Partner jogosult ellenőrizni a kedvezménykupon beváltása során, illetve az online rendelés személyes átvétele során.
 6. Partnernek minősül minden olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, és akitől, illetve amelytől a Felhasználó igénybe veheti a Szolgáltatás keretein belül a Kedvezményt.
 7. A Weboldalon, illetve az Alkalmazásban található szolgáltatások, valamint termékek nevét, jellemzőit, illetve a legfontosabb tudnivalókat az egyes szolgáltatásoknál és termékeknél a Szolgáltató – a Partnerrel való egyeztetést követően – minden esetben feltünteti. A Weboldalon és az Alkalmazásban a Szolgáltató a Szolgáltatásokhoz tartozó adatlapon fotókat is elhelyezhet, azonban az így elhelyezett fotók eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak, azzal, hogy a szolgáltatások működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 2. § (l) bekezdése alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.
 9. A létrejövő szerződések nyelve főszabály szerint magyar.
 10. A Szolgáltató rögzíti, hogy az így létrejött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. Ugyanakkor amennyiben az ilyen módon létrejött szerződés tartalmában a Felek között később vita merülne fel, a Felek közötti szerződésben a magyar nyelv lesz az irányadó.
 1. A Weboldal, az Alkalmazás, a Szolgáltatások és a CHEERS működésének rövid ismertetése
 1. Szolgáltató szerzője és kizárólagos szerzői jogi jogosultja a Weboldalról letölthető, és az Alkalmazás használata során elérhető CHEERS rendszernek (a továbbiakban: CHEERS).
 2. A CHEERS egy több komponensből álló alkalmazás, amely a hagyományos, papír alapú kuponfüzetek helyett teljesen digitális formában teszi lehetővé egy fogyasztás alapú hűségpont rendszer kialakítását. Az CHEERS digitális menü, továbbá online vásárlási rendszer működtetését is lehetővé teszi.
 3. Az CHEERS három felhasználói felülettel rendelkezik. Egy Felhasználók számára kialakított alkalmazással, egy a Partnerek felszolgáló munkatársai számára kialakított alkalmazással, valamint egy a Partnerek számára kialakított admin felülettel (ez utóbbi a továbbiakban: Partner Alkalmazás). Az egyes felhasználói felületek közötti átjárást QR-kód beolvasásával biztosítja a rendszer.
 4. A CHEERS lehetőséget biztosít a Felhasználóknak, hogy a Partnerek által kínált Kedvezmények között böngészhessenek, megjelöljék és nyilvántartsák kedvenc helyeiket. A Partnerek számára a CHEERS egy kiváló eszköz a már meglévő és jövőbeli ügyfélkörük bővítésére. Továbbá lehetővé teszi, hogy a Partner a kínálatát árakkal együtt elérhetővé tegye az alkalmazáson belül, és hogy az online vásárlás segítségével a vendég akár előrendelhesse a terméket, vagy elkerülje a sorban állást. A Szolgáltató továbbá bizonyos Partnerei számára belépőjegy-értékesítő online rendszer biztosítását, működtetését is vállalja külön megállapodás alapján, ami magába foglalhatja a Szoftveren keresztüli fizetési szolgáltatás fenntartását és/vagy egyéb szolgáltatásokat is.
 5. A CHEERS hűségrendszer funkciójának használata során két fő folyamat különíthető el: a fogyasztás regisztrációja, valamint a kuponbeváltás. A rendszer mindkét esetben egy QR-kód beolvasásával történik a Partner Alkalmazásban. A fogyasztás regisztráció első lépése, hogy a Felhasználó bemutatja a hozzá tartozó egyedi azonosító QR-kódját, amelyet a Partner Alkalmazással a Partner beolvas. Az azonosítást követően a Partner feltünteti a Felhasználó által vásárolt tételeket. A kuponbeváltás során a Felhasználó azonosítása szintén egyedi QR-kód leolvasásával történik. Az azonosítást követően a CHEERS a kupon beválthatósága esetén automatikusan érvényesíti az adott kedvezményt.
 6. A CHEERS Szolgáltatásának segítségével lehetőség van online vásárolni és előrendelni az adott Partner azon termékeit, melyeknél erre lehetőségek biztosít.
 1. Az online vásárlás menete
 1. A megrendelés – A CHEERS Szolgáltatásban az online vásárlás lehetőségével rendelkező vendéglátóhelyek feltüntetésre kerülnek. A Szolgáltatásban egyes Partnereknél csak személyes átvétel lehetséges, ezt a Szolgáltató az adott Partnernél kifejezetten ekként feltünteti. A digitális menüben kiválaszthatók a megvásárolni kívánt termékek, továbbá itt láthatók a termék pontos elnevezése, vételára és összetevői.
 1. A termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen a Felhasználó meg tudja adni a kívánt termék darabszámát, a “+” és a “-” jelek használatával. A termék jellemzőiről szóló tájékoztatás tartalmazza, hogy a termék szeszesital csak 18 éven felülieknek adható ki a kuponbeváltó helyen, valamint azon felhívást, ha a termék csak személyesen vehető át. Amennyiben kedvezmény kerül beváltásra, a termékleírás tartalmazza a felhasználható maximális kedvezmények számát/mennyiségét, illetve, hogy több kedvezmény együttes felhasználása lehetséges-e. Ezt követően a „Kosárba” gombra kattintva a Felhasználó összeállíthatja a bevásárló listáját (Kosár). Amennyiben a Felhasználó nem szeretne tovább válogatni a termékek között, a jobb oldali sávban látható kosár ikonra vagy a fejlécben található „Kosár” feliratra kattintva áttekintheti a Kosár tartalmát és akár véglegesítheti a megrendelését. A megrendelés teljesítéséhez szükséges további adatok megadásával. Amennyiben a Felhasználó még nem kívánja elküldeni a megrendelését, mert még más termékeket is szeretne vásárolni vagy csak egyszerűen tovább szeretne nézelődni, akkor rá kattinthat bármely termékre, ami felkeltette a Felhasználó az érdeklődését. A Kosárba helyezett termékek ugyanis mindaddig a Kosárban maradnak, amíg azokat a piros (X) gombra kattintva a Felhasználó nem törli. Ha a Felhasználó minden terméket a Kosarába helyezett, akkor a „Kosár” felületén további adatokat szükség megadnia, ahhoz hogy megrendelése teljesíthető legyen. Ezek után a rendszer automatikusan kiszámolja vételárként fizetendő végösszeget. Ha a Felhasználó mindent rendben talált, akkor a „Megrendelés” gombra kattintva tudja véglegesíteni megrendelését. A Felhasználónak a megrendelés bármely szakaszában, a megrendelés elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására.
 2. Adatbeviteli hibák javítása – A megrendelés elküldését megelőzően a Fogyasztó bármikor változtatni tud a megrendelésen. A „Kosár” menün belül bármikor megváltoztathatja a kosárba helyezett termék mennyiségét, a “+” és a “-” gombok használatával, és törölni is tud terméket, ha a termék képe előtt látható piros (x) gombra kattint. Ha elküldte a megrendelését és a visszaigazoló e-mailben hibát (több termék rendelése, rossz termék megrendelés stb.) vesz észre rendeléssel kapcsolatban, a Felhasználónak haladéktalanul fel vennie a Szolgáltatóval a kapcsolatot, hogy az a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolni tudja, annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor nem kívánt rendelés teljesítésére.
 3. A megrendelés egyes, belépőjegyeket értékesítő Partnerek esetén olyan módon is történhet, hogy az adott Partnernek az értékesítő online rendszere irányítja át a Felhasználót a CHEERS rendszerbe, amelyen keresztül a Felhasználó ki tudja fizetni az érintett belépőjegy(ek) ellenértékét. Ebben az esetben az érintett termékek kiválasztása és a rendelés részleteinek meghatározása a Partner online rendszerén keresztül történik, amelyet követően a Partner rendszerén keresztül kiválasztott belépőjegyek a CHEERS-szel történő fizetés kiválasztása esetén automatikusan a Felhasználó Kosarába kerülnek. Az ilyen módon a Kosárba került termékek tartalma a CHEERS rendszeren belül nem módosítható a fentiekben részletezett módon, csak a megrendelés áttekintésére és a termék Utalványkártyával való kifizetése, vagy fedezet hiányában az Utalványkártya feltöltése lehetséges. A megrendelés módosítása ebben az esetben a Partner online felületén keresztül lehetséges, amelyet követően a Felhasználó választása szerint ismét átirányításra kerülhet a rendelés véglegesítése a CHEERS rendszerbe.
 4. Termék ára – A Partnerek mindenkor fenntartják magunknak a jogot arra, hogy a megvásárolható termékeik árát saját döntésünk alapján, bármikor megváltoztassák. A módosítás azonban nem érinti a már leadott megrendelésben szereplő termékek vételárát. A termékek mellett feltüntetett ár bruttóban értendő, mely ár az ÁFA-t tartalmazza. A Partner nem vállal felelősséget a a rendszer hibájából eredően, vagy egyéb okból hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0,- Ft, vagy 1,-Ft) vonatkozóan, mely a termék mellett feltüntetésre került. A Partner nem köteles a terméket a Szolgáltatás valamely részén hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, a rendelés visszaigazolásában a felhasználó tájékoztatásra kerül arról, hogy hibás ár került feltüntetésre, és egyúttal felajánlásra kerül részére a termék valós áron történő megvásárlásának lehetősége. A tájékoztatást követően a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós (tényleges) áron a terméket vagy – minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül – inkább eláll a megrendeléstől.
 5. Felelősség a rendelt termékkel kapcsolatban – A Felhasználó által vásárolt termékek minden tekintetben megfelelnek a termék mellett feltüntetett termékinformációban foglaltaknak. Amennyiben a Felhasználó ettől eltérő terméket talál a választékban, erről értesíteni köteles a Szolgáltatót az info@cheersapp.io e-mailen.
 6. Ajánlat visszaigazolása – A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, a Szolgáltató köteles 48 órán belül visszaigazolni, vagyis legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazoljuk, hogy a megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a regisztráció során megadott adatokat, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot és a kiszállítás várható időpontját. Amennyiben a visszaigazolás, az ajánlat (megrendelés) elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, az mentesül az ajánlati kötöttség alól, és a továbbiakban nem köteles megvásárolni a terméket. Az elküldött megrendeléseket munkanapokon 09:00 és 17:00 óra között dolgozza fel a Szolgáltató. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Felhasználóhoz. Ilyen esetben kérjük, hogy a Felhasználó köteles felvenni a Szolgáltatóval a kapcsolatot, hiszen a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja egy rosszul megadott e-mail cím, vagy a Felhasználó postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is vagy akár rendszerhiba.
 7. Fizetési mód – következő eszközök segítségével lehet végrehajtani az online fizetést.
 1. Barion
 2. Utalvány kártya

Utalványkártya használata

 1. Utalványkártyával való fizetés esetén a teljesítés a Felhasználó választása szerint a Szolgáltató által, a Szolgáltatás keretében biztosított virtuális kártyán (a továbbiakban: Virtuális kártya) vagy a HelloPay Informatikai és Szolgáltató Zrt. (1026 Budapest Gábor Áron u 28., Cg: 01-10- 048364, a továbbiakban: HelloPay) közreműködésével kibocsátott fizikai kártyán (a továbbiakban: Fizikai kártya) (a Virtuális kártya és a Fizikai kártya a továbbiakban együtt: Utalványkártya) keresztül történik. A Virtuális kártyát a Felhasználó a CHEERS rendszeren keresztül történő regisztrációt és a Virtuális kártya ennek megfelelő aktiválását követően tudja igénybe venni. A Fizikai kártyát a Felhasználó a regisztrációt és a Fizikai kártya kézhezvételét, valamint annak aktiválását követően tudja igénybe venni. A regisztráció és a Fizikai kártya, illetve Virtuális kártya aktiválása a CHEERS felületén keresztül az ott leírt lépéseket követve végezhető el.

 1. Az Utalványkártya a Szolgáltató által kibocsátott elektronikus vásárlási utalvány, amelynek használatát a Szolgáltató és a Partner jogosult fizetési eszközként elfogadni. Partner egyedileg szabályozhatja a maximálisan igénybe vehető utalványkártyák és egyéb kedvezmények számát. Az Utalványkártya nem minősül bankkártyának, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek. Az Utalványkártya fizetésre a CHEERS rendszer vonatkozó felületén megjelölt időtartam alatt használható a Partner által használt, az 5.12. pont szerint megjelölt egyes kereskedelmi egységekben (a továbbiakban: Elfogadóhely).
 2. Az Utalványkártya a regisztrációt követő igénylést követően érvényes, használata a feltöltést követően lehetséges. A Felhasználó a feltöltést követően jogosult arra, hogy a Partner által a CHEERS rendszer megfelelő felületén keresztül meghatározott feltételek mentén Kedvezményeket vásároljanak az alábbiak szerint. Az Utalványkártyával történő vásárlás során befolyt összeg automatikusan a Szolgáltatóhoz kerül, amely ezt követően az összeget a Partnerrel létrejött szerződés szerint, a Partner által meghatározott számlára utalja át.
 3. A Fizikai kártya érintés nélküli, RFID technológiával működő elektronikus fizetési utalvány, amelyet zárt hálózatban lehet használni A Fizikai kártya használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a HelloPay használati feltételeit: https://dfg3ws1gzqsni.cloudfront.net/hello-api/docs/hu/Hellopay.aszf_20220627.html.  
 4. Az Utalvány kártya feltöltése – Az Utalványkártyához forint egyenleg tartozik, amely feltöltést követően az utalványon kredit formájában jelenik meg olyan módon, hogy a Felhasználó minden 1 forint feltöltött összeg után 1 kreditet kap (a továbbiakban: Eredeti kredit). A Felhasználó által bármikor feltöltött kredit Eredeti kreditnek minősül. Az egyenleg bármilyen összegben feltölthető. Az Utalványkártya maximális egyenlege nem lépheti túl a 200.000,-Ft-ot. Az Utalványkártyával bármilyen összegben lehet vásárolni, amennyiben azt a feltöltött egyenleg fedezi. Az Utalványkártyához tartozó egyenleg bármikor újra feltölthető.
 5. Az Utalványkártyára való feltöltéskor a feltöltés forintösszegével azonos Eredeti krediteken felül Felhasználó automatikusan a feltöltés összegével arányos mennyiségű bónuszkreditet is kap (a továbbiakban: Bónuszkredit), amelyek százalékosan kerülnek kiszámításra és jelennek meg az Utalványkártyával történő vásárláskor. A feltöltést követően a Felhasználó a CHEERS felületén a Kreditek és a Bónuszkreditek összesített értékét látja és tudja hasznosítani a Partner Elfogadóhelyein (az Eredeti kredit és a Bónuszkredit a továbbiakban együtt: Kredit). A Krediteket a Felhasználó az Utalványkártyára történő sikeres fizetést követően kapja meg. A Partner nem tartozik felelősséggel, ha a Felhasználó az Utalványkártyáját elveszti, vagy a más által jogosulatlanul kerül felhasználásra.
 6. A feltöltött Kreditnek határozott érvényességi ideje van, ami a vásárlás során, a kiválasztott feltöltési opció függvényében kerül kijelzésre. A lejárati idő napokban kerül kifejezésre, így az Utalványkártya felhasználója pontosan láthatja, hogy mennyi ideig használhatja a feltöltött összeget. A fel nem használt Kredit összeg a Partnert illeti.
 7. A Virtuális kártya feltöltése során a Felhasználó részéről a Partner Elfogadóhelyein, valamint gyűjtő aloldalán kiválaszthatók az elérhető feltöltési opciók, ahol látható az egyes feltöltési összegek pontos megnevezése, az azokért fizetendő ár, valamint a feltöltési folyamat egyes lépései. Az Utalványkártya feltöltése kizárólag a 2. pontban meghatározott alkalmazáson keresztül történhet.
 8. Vásárlás Utalványkártyával - A Virtuális kártyával történő fizetést a Szolgáltató rendszere biztosítja. A Felhasználó a Szolgáltató felületén kezdeményezi a fizetési tranzakciót, amelynek során a CHEERS rendszer dinamikusan generál egy egyedi QR kódot. A Felhasználó bemutatja a QR kódot a Partner vonatkozó képviselőjének, aki egy QR olvasóval beviszi a rendszerbe annak a tartalmát. Az CHEERS Szolgáltatásban a Virtuális kártya feltöltésére adott lehetőséggel rendelkező Partnereket a CHEERS rendszere egyedileg azonosítja. Fizikai kártyával történő fizetést a Szolgáltató rendszere és a HelloPay által biztosított fizikai kártya, illetve POS terminál biztosítja a jelen ÁSZF-ben részletezettek szerint.
 9. A Felhasználó oldalán a vásárlást követően a rendszerben azonnal megjelenik a vásárláshoz felhasználni kívánt Eredeti kredit összeg és a Bónusz kreditek is. A Felhasználónak a CHEERS rendszerben nem kell nyomon követnie, hogy az adott pillanatban mennyi Eredeti kredit és mennyi Bónuszkredit áll rendelkezésére, a Felhasználók számára ezt a CHEERS rendszere automatikusan és transzparensen elvégzi.
 10. Az Utalványkártyára feltöltött Kreditek a Szolgáltató Partnerei által megadott Elfogadóhelyeken használhatók fel. A vásárláskor a CHEERS rendszer felsorolja, hogy mely helyeken használhatóak fel a Kreditek fizetésre, így a felhasználó tudatában van annak, hogy hol tudja igénybe venni a szolgáltatást. Utalványkártyával történő vásárlás esetén a tranzakció ellenértéke a Kreditek felhasználásával kerül kifizetésre, amelynek során az Felhasználói élmény növelése érdekében a fizetésre felhasznált Eredeti kreditek és Bónuszkreditek aránya a Szolgáltató által meghatározott képlet alapján automatikusan kerül meghatározásra olyan módon, hogy a Felhasználónak ne kelljen részletesen nyomon követnie, hogy a kifizetésre hány Eredeti kreditet és hány Bónuszkreditet kell felhasználnia.
 11. Kredit visszatérítése: A Felhasználó által az Utalványkártyára feltöltött, de el nem költött Kredit összege a Felhasználó kérelmére visszatérítendő a Szolgáltató keresztül, a Partner által. Ebben az esetben a Felhasználó visszakapja a fel nem használt Eredeti kreditek forintösszegét maximum 15 (tizenöt) munkanapon belül. A fel nem használt Bónusz kredit visszatérítésére nem kerül sor, tekintettel arra, hogy az ténylegesen a Felhasználó által fel nem töltött összeget testesít meg, amelyet a partner biztosított a Felhasználó részére, ekként a visszatérítés csak a Felhasználó által eredetileg feltöltött összeg erejéig történik meg. A fel nem használt Eredeti kreditek visszaigénylésére csak abban az esetben van lehetőség, ha az Eredeti kredit lejárati ideje még nem következett be. A Felhasználó által feltöltött Kredit összeg feltöltésének időpontját a Szolgáltató nyilvántartja. A Kredit összeg lejárati ideje a feltöltés napjától számított 180 (száznyolcvan) nap, amelyet követően a Kredit összeg nem használható fel és nem igényelhető vissza a Felhasználó által, az kizárólag a Partnert illeti. A Szolgáltató, az általa üzemeltetett, 1. pontban meghatározott alkalmazás (szoftver) által biztosítja, hogy a Felhasználó által feltöltött Kredit összegek felhasználása (vásárlások során történő levonása) akként történjen, hogy minden esetben a Felhasználó által korábbi időpontban feltöltött Kredit összeg kerüljön a vásárlás során felhasználásra/levonásra, így a későbbi időpontban történő feltöltés minden esetben csak a korábbi feltöltések maradéktalan felhasználást követően történik, időrendi sorrendben (FIFO – first in, first out elv).
 12. Az Eredeti kredit visszaváltási folyamata automatikus, a Felhasználó kezdeményezése alapján, a Szolgáltatói felületen keresztül. Az automatikus folyamat során a CHEERS rendszer képes a vásárlási tranzakció mentén a visszatérítendő összeg visszatérítési tranzakcióját kezdeményezni a Barion rendszerében. A visszaigénylési folyamatot minden esetben a Felhasználónak kell kezdeményeznie a CHEERS rendszeren keresztül. A Partner nem köteles visszatéríteni a Felhasználó nem jogszerűen szerzett kreditjeit. A Felhasználó által jogszerűen visszaigényelt Kredit összeg visszatérítése az igénylés napjától számított 14 (tizennégy) napon belül történik meg.
 13. A partner megtévesztésével (ld. pl. korhatáros termékek vásárlásának korlátai), vagy egyébként csalárd-, jogellenesen megszerzett, illetve felhasználni megkísérelt Kredit összegek visszatérítésére a Felhasználó nem jogosult.
 14. Az Eredeti Kredit visszatérítését jogellenességre utaló jel esetén a Partner jogosult az ügy kivizsgálásáig, de legfeljebb 30 (harminc) napig felfüggeszteni. Abban az esetben, amennyiben a vizsgálat eredményeként igazolást nyer, hogy az érintett Felhasználó a Kredit összeget (vagy annak bármely részét) jogellenesen igényelte vissza, annak Felhasználó részére történő visszatérítését a Partner jogosult megtagadni.
 15. Utalványkártya töltése Barion segítségével lehetséges.
 16. A Felhasználó és a Partner tudomásul veszik, hogy Utalványkártyával történő fizetés során a Szolgáltatás a HelloPay és a Fruitsys Zrt. (székhely: 2072 Zsámbék, Bartók Béla utca 8., cégjegyzékszám: 13-09-199465, a továbbiakban: FruitSys) által biztosított szolgáltatások közreműködésével történik, külön megállapodás alapján. A Fizikai kártyák kibocsátása és az ezekkel történő fizetéshez szükséges POS terminálok biztosítása HelloPay kötelezettsége. A HelloPay által biztosított terminál a kialakított protokollon kommunikál a FruitSys rendszerével, és átadja a közösen elfogadott azonosítókat. Fizikai kártyás fizetés esetén a Felhasználó a HelloPay által biztosított fizikai kártyaolvasó segítségével továbbítja a kártyaszámot a FruitSys rendszere felé. A FruitSys kiegészíti a kártyaszámot bizonyos karakterekkel létrehozza a tranzakciós azonosítót. Mind Virtuális kártya, mind Fizikai kártya használata esetén a FruitSys rendszere meghívja a Szolgáltató belső végrehajtó egységét, aminek következtében a tranzakció vagy sikeresen végbemegy, vagy kezelt hiba esetén megszakad (pl. nincs elég pénz a felhasználó számláján). A sikeres végrehajtás eredményeképpen a FruitSys rendszere minden információt megkap, amely a jogi és adózási szempontokat figyelembe véve is elegendő a Felhasználó felé kiállítandó nyugta kiállításához A fentieknek megfelelően a Felhasználó és a Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a HelloPay és a FruitSys érdekkörébe tartozó kiegészítő szolgáltatások nem megfelelő teljesítéséért.
 17. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók segítséget kapjanak az utalványokkal kapcsolatos kérdéseikben és problémáikban. Ez magában foglalja a felhasználói kézikönyv rendelkezésre bocsátását, az online segítségnyújtást és a felhasználói panaszok kezelését
 18. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatásban felmerülő hiba esetén a hiba jelzését követően 3 (három) munkaórán belül megkezdi a beérkező probléma elhárítását. A Felhasználó a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt email címére küldött elektronikus üzenet formájában jelezheti a hibát a Szolgáltató felé. A Szolgáltató felelősséggel tartozik az általa üzemeltetett Szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb informatikai rendszerek esetleges interface hibáiért.
 19. A felek tudomásul veszik, hogy a fentiekben részletezett utalvány az Áfatv. szerinti többcélú utalványnak minősül.
 1. Az online vásárlási rendszere vonatkozó rendelkezések

Rendelés – Amikor a Felhasználó megvásárlásra kiválasztja a Partner termékeit és szolgáltatásait, a Felhasználó kötelező erejű megrendelést ad le a termékek és szolgáltatások Partnertől történő megvásárlására azon általános szerződési feltételek mellett, amelyeket a Felhasználónak a CHEERS alkalmazásban a rendelés leadása előtt ismertetnek.
A Rendelés beérkezését követően a CHEERS továbbítja a Rendelés részleteit a Partner felé. Amikor a Partner elfogadja a Rendelést, és a CHEERS a Partner nevében a Felhasználó részére visszaigazolja a Rendelést, akkor a Felhasználó és a Partner között adásvételi megállapodás jön létre. Ez esetben a CHEERS a Partner nevében bizonylatot állít ki Felhasználó részére.

 1. Az CHEERS alkalmazásában az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok sem a Partnerhez sem pedig a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. Az online bankkártyás fizetés szolgáltatását nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 2. Online vásárlás esetén a Vásárló kifizeti a Rendelésben foglalt vételárat és kényelmi díjat – amennyiben alkalmazandó – a megfelelő fizetési mód igénybevételével a CHEERS Szolgáltatás fizetési felületén. Az CHEERS a Partnerei nevében szedi be a Felhasználóktól érkező fizetést, a kényelmi díj kivételével – ha az felszámításra kerül –, amelyet a CHEERS a saját nevében szed be. A Felhasználó kötelezettsége a Rendelés CHEERS alkalmazáson keresztüli leadásával keletkezik. A kényelmi díj alakulása Partnerenként eltérő.
 3. A Felhasználó fizetési kötelezettségének csak a CHEERS alkalmazásban biztosított fizetési módokkal tehet eleget, az egyes fizetési módokat a CHEERS jogosult egyoldalúan bevezetni, megváltoztatni és megszüntetni. Kártyás fizetés lehetősége a CHEERS Szolgáltatásban: Arról, hogy az adott Partner, illetve Rendelés tekintetében milyen fizetési mód igénybevételére van lehetősége, a CHEERS alkalmazásban tájékozódhat. Amennyiben a Felhasználó megfizette a vételárat a CHEERS-nak, ezzel a Felhasználó teljesítette fizetési kötelezettségét a Partner felé.
 4. A fizetés automatikusan terhelésre kerül a Felhasználó által választott fizetési mód mentén (Bankkártya, Utalvány kártya, Apple Pay, Google Pay, Barion Egyenleg), amint a Rendelés elkészül (“Átvehető” állapotba kerül), illetve a Felhasználó általi átvételekor. A CHEERS jogosult zárolni az összeget a Partner, illetve a saját nevében a Felhasználó bankkártyáján a Rendelésnek a CHEERS alkalmazáson keresztüli leadását követően. A bankkártyás fizetések feldolgozásra a CHEERS a Barion Payment Zrt. rendszerét használja.
 5. Ha a Felhasználó súly szerint értékesített termékeket ad hozzá a Rendeléséhez, a CHEERS nem ismeri a Felhasználó által megrendelni szándékozott mennyiséget, amíg a termékeket a Partner le nem méri. Az ilyen súlyalapú termékek esetében a CHEERS alkalmazásban feltüntetett termékenkénti ár a Partner által megadott súlyalapú egységár (pl. X,-dkg/ Y,-Ft). A Felhasználó Rendelésében szereplő, súlyalapú termék végső ára a Felhasználó által megrendelt és kapott termék tényleges súlya alapján kerül meghatározásra és felszámításra.
 1. Felhasználó kötelezettségei
 1. A Felhasználó köteles az Alkalmazás működtetéséhez szükséges technikai feltételeket biztosítani a saját készülékén, valamint köteles az Alkalmazás aktuálisan legfrissebb verzióját használni.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele során köteles együttműködni a Partnerrel.
 3. A Kedvezmények érvényesítése körében nyújtott szolgáltatások rejtett hibái esetén a Felhasználó köteles a tudomására jutást követően azonnal bejelenteni a panaszt a Partnernek és/vagy a Szolgáltatónak.
 4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatások igénybevétele során a Partner által megállapított vételárát és esetleges egyéb szolgáltatás(ok) esetén a szolgáltatási díjat a Partner által meghatározott módon maradéktalanul megfizetni, függetlenül jótállási, szavatossági vagy egyéb a Kedvezményeket érintő panasz igényétől.
 5. A Felhasználó köteles a CHEERS online vásárlás használata során betartani minden vonatkozó szabályt és előírást, beleértve az alkohol- és dohánytermékek, gyógyszerek és egyéb korhatárhoz kötött termékek vásárlására vonatkozó szabályokat és előírásokat is. A Felhasználótól megtagadható a korhatárhoz kötött termékek átadása (rendelkezésre bocsátása), amennyiben a Felhasználó nem tud érvényes, állam által kiállított, fényképes személyazonosító okmányt bemutatni a Partnernek, amellyel hitelt érdemlően igazolni tudná, hogy a jogszabályban előírt életkort betöltötte, amelyet a Partner ellenőrizni jogosult, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása érdekében.
 1. A Szolgáltatás igénybevételének folyamata
 1. A Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak a Weboldalon, illetve az Alkalmazásban regisztrálnia kell magát a valóságnak megfelelő adatainak hiánytalan kitöltésével. A regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevételével, illetve a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok, információk Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy ezen kötelezettség elmulasztásából fakadóan a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 3. Minden Felhasználónak csak egy darab regisztrált felhasználói fiókja lehet, amelynek használatára kizárólag az adott Felhasználó jogosult. A Szolgáltató fenntartja magának a Felhasználó fiókjának indokolás nélküli törlésére abban az esetben, ha a jelen pontban foglaltak súlyos megszegését észleli.
 4. A regisztráció során a Felhasználónak el kell fogadnia a regisztrációkor hatályos ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót a megfelelő mezőre kattintva. Abban az esetben, ha a Felhasználó a regisztráció során az ÁSZF és/vagy az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit nem fogadja el, úgy regisztrációja nem véglegesíthető.
 5. A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltató hírleveleire feliratkozni a regisztráció közben, illetve regisztráció nélkül a Weboldalon, illetve az Alkalmazásban található, hírlevél feliratkozási mezőre kattintva a teljes neve (cégneve) és e-mail elérhetősége megadásával. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, de a feliratkozáshoz való hozzájárulás érvényességének a feltétele, hogy az a Felhasználótól származzon. A feliratkozás feljogosítja a Szolgáltatót, hogy ezt követően rendszeresen hírleveleket küldjön a Felhasználó részére e-mail útján, a hírlevélről való leiratkozásig.
 1. Jótállás és szavatosság
 1. A Szolgáltató a Weboldalon, illetve az Alkalmazással nyújtott Szolgáltatások nyújtása körében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azokban az esetekben, amikor a Kedvezményeken szereplő szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített termékekért és szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel.
 2. A Szolgáltató tevékenységére figyelemmel tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Partner és a Felhasználó között esetlegesen felmerülő jótállással, kellék- és termékszavatossággal kapcsolatos jogvita esetén a Szolgáltató kizárólag közvetítő tevékenységet végez a Felhasználó és a Partner között.
 3. A jelen ÁSZF elfogadásával a Partner kifejezetten szavatolja, hogy a jótállás, a kellék- és termékszavatosság körébe eső kérdések esetében kizárólag őt terheli felelősség a Felhasználó irányában a Kedvezmények vonatkozásában.
 1. Felelősség
 1. A Weboldal és az Alkalmazás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató és a Partner kijelenti, hogy a Felhasználó saját vagy más felhasználó magatartásából eredő károkért felelősséget nem vállal.
 2. A Szolgáltató és a Partner a Weboldal és az Alkalmazás biztonságos működése/használata érdekében feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, valamint az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai ismereteket. Ezen ismeretek hiányából adódóan a Szolgáltató és a Partner felelősséget nem vállal.
 3. A Szolgáltató és a Partner fenntartja magának a jogot arra, hogy ha a Felhasználó által, a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan elkövetett jogsértések miatt kártérítés, bírság, büntetés, kötbér vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben tényleges kárától függetlenül teljes kártérítési igénnyel lépjen fel.
 4. Közvetítő szolgáltatói minőségére tekintettel a Szolgáltató semmilyen esetben sem köteles beavatkozni Felhasználó és a Partner között felmerült, a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező jogvitákba. Bármely ilyen jellegű jogvita kialakulása esetére a Felhasználó és a Partner mentesítik a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől, kártérítéstől, valamint bármely egyéb a Szolgáltató felelősségének megállapítására irányuló eljárástól. A jelen pontban rögzített rendelkezések betartása mellett a Felhasználó és a Partner egyaránt jogosult írásban megküldeni a másik féllel szembeni panaszát a Szolgáltató részére.
 5. A Szolgáltató és a Partner között létrejövő jogviszonynak megfelelő szerződéses szolgáltatások nyújtása a jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatásoktól függetlenül, a Felhasználó és a Partner egyedi megállapodása szerint valósul meg. A Szolgáltatások jellegére tekintettel a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja a Felhasználó és a Partner közötti jogviszonyban felmerült, a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező jogviták esetére.
 6. A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtását a Weboldal és az Alkalmazás 99%-os éves rendelkezésre állása mellett vállalja. A rendelkezésre állás mértékének megállapítása szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 (egy) munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról a Szolgáltató megfelelő időben – legalább az adott karbantartást megelőző 5 (öt) munkanappal korábban – előre értesítette a Felhasználót és a Partnert a Weboldalon, illetve az Alkalmazáson keresztül.
 7. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba merül fel az internetes hálózatban – informatikai, távközlési (internet) szolgáltatóknak felróhatóan –, mely megakadályozza a Weboldal és/vagy az Alkalmazás akadálytalan működését, illetve a Szolgáltatások nyújtását.
 8. A Weboldal és az Alkalmazás működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Elker. tv-ben foglaltaknak megfelelően végzi. E körben a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az általa fenntartott online felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, az így keletkezett károkkal, továbbá a Weboldalon és az Alkalmazásban elérhető Szolgáltatások hibájával vagy azok megszüntetésével kapcsolatban. Ezen kívül Szolgáltató kizárja a felelősségét a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tekintetében.
 9. A Szolgáltató vis maiornak minősít minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső okot, eseményt vagy körülményt, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen szerződésből fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány (SARS-Cov-2 koronavírus), sztrájk, stb. Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen szerződésben vállaltak felfüggesztődnek. A vis maior-ból eredő, vagy egyéb, a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károk, ideértve, de nem kizárólagosan:
 1. a Weboldal és az Alkalmazás használatából, vagy üzemzavarából,
 2. az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 3. az információtovábbítás késedelméből adódó,
 4. vírusok által okozott,
 5. szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 6. vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért,

feltéve, hogy a Szolgáltató igazolni tudja, hogy minden tőle telhető intézkedést (különösen, de erre nem korlátozva: megfelelő tárhely kiválasztása és védelme, megfelelő vírus-, túlterheltség elleni- és adathalászat elleni védelem) előzetesen, megfelelő foganatosított annak érdekében, hogy kötelezettségei szerződésszerűen teljesíthetőek legyenek.

 1. A Szolgáltatások igénybevételekor, illetve a regisztrációkor közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget szintén nem vállal. Ugyanígy a Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét, amennyiben a Felhasználó a fentiekben szabályozott korhatár elérése nélkül veszi igénybe a Szolgáltatásokat.
 1. A Weboldal és az Alkalmazás használata
 1. A Weboldal és az Alkalmazás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF betartása mellett használható.
 2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt és az Alkalmazást a jogszabályok betartása mellett használja. A Felhasználó köteles a Weboldal és az Alkalmazás működését a Weboldalon és az Alkalmazásban található magyarázatok elolvasása mellett megismerni, illetve azok működéséről kellő gondosság mellett tájékozódni.
 3. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatót, mint üzleti partnerét megjeleníteni, esetleges lógóját, arculatát felhasználni. Köteles kerülni annak látszatát is, hogy a Szolgáltató és közötte üzleti partneri viszony áll fenn.
 4. A Felhasználó nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a Weboldal és az Alkalmazás biztonságos működését veszélyeztetné. A Felhasználó semmilyen módon nem keltheti magatartásával azt a látszatot, hogy a Szolgáltató vagy annak partnerei nevében tesz ajánlatot.
 5. Abban az esetben, ha a Felhasználó weboldalt/applikációt üzemeltet és a honlapjára bármilyen formában fel kívánja hívni a figyelmet, vagy ott a Szolgáltatóra vonatkozó megjelenést kíván elhelyezni (akár képi, akár írásbeli), akkor ehhez köteles a Szolgáltató írásos hozzájárulását kérni. Ennek hiányában a Szolgáltató megjelenítésére semmilyen formában nem jogosult.
 6. A Szolgáltató megtilthatja a Felhasználó számára a Weboldal és az Alkalmazás használatát és törölheti regisztrációját, amennyiben a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Weboldal és/vagy az Alkalmazás rendeltetésszerű működését, különösen, ha a Felhasználó tevékenysége:
 1. a részére nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre;
 2. a szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők számítógépén, vagy szerverén tárolt, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele kapcsán használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy erre irányuló kísérletet tesz;
 3. Szolgáltató szerverén tárolt állományok, adatok engedély nélküli megváltoztatását eredményezi, vagy erre irányuló kísérletet tesz.
 1. A Szolgáltató a Weboldal és az Alkalmazás biztonságos működése és a jelen fejezet pontjaiban leírtak betartása, illetve adott esetben elkerülése érdekében jogosult azok teljes körű ellenőrzésére.
 2. A Weboldalt és az Alkalmazást a Szolgáltató üzemelteti, aki jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni, vagy eladni.
 1. Szerzői jogi rendelkezések
 1. Jelen ÁSZF keretében a Szolgáltató által létrehozott és már meglévő szellemi alkotások (különösen a Weboldal, az Alkalmazás, illetve azok alapját képező Szoftver vagy egyéb szellemi alkotás és ezek bármely kombinációja, függetlenül attól, hogy az adott teljesítményt nyilvántartásba vették avagy sem, és függetlenül attól, hogy az adott teljesítmény kifejezett jogi védelemben részesül avagy sem) (a továbbiakban együttesen: Szellemi Alkotások) vonatkozásában a Felek kifejezetten megállapodnak az alábbiakban:
 2. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Szellemi Alkotások saját alkotásai, illetve azok vonatkozásában rendelkezik mindazon jogokkal, melyek a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek – különösen az esetleges jogátruházás és/vagy felhasználási engedély nyújtása –  jogszerű teljesítéséhez szükségesek és amelyek létrehozása, illetve jelen szerződéssel történő esetleges átruházása vagy azokra vonatkozó felhasználási engedély nyújtása harmadik személyek jogát nem sérti, és harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely Felhasználó jogszerű felhasználását kizárja vagy akadályozza. Szolgáltató kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeket – különös tekintettel a Szellemi Alkotásokra vonatkozóan – jogosult és képes teljesíteni.
 3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF keretében a Szolgáltató által létrehozott Szellemi Alkotások jogait Szolgáltató saját magának fenntartja. Felek megállapodnak, hogy a Szellemi Alkotások – különösen a szerzői művek –vonatkozásában a Szolgáltató a Felhasználó részére a szerződésszerű teljesítéshez, illetve a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben meghatározott terjedelemben történő igénybevételéhez szükséges terjedelmű, Magyarország területére kiterjedő, a jelen ÁSZF szerinti jogviszony fennállásáig tartó, nem kizárólagos felhasználási engedélyt ad. Felek rögzítik, hogy jelen bekezdés szerinti felhasználási engedély kiterjed mindazon jogokra, melyek nélkül a Felhasználó a Szolgáltató által létrehozott Szellemi Alkotásokat a szerződéssel elérendő célokra felhasználni nem lenne jogosult.
 4. A Felek rögzítik, hogy a Felhasználó regisztrációjának bármely okból történő megszűnése, továbbá a Szolgáltató és a Felhasználó, valamint a Szolgáltató és a Partner között fennálló jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a felhasználási engedély automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
 5. Tilos a Szellemi Alkotások körébe tartozó tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.
 6. A Weboldalról, az Alkalmazásból és azok adatbázisából bármilyen tartalmat átvenni a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak az adott Weboldalra, illetve az Alkalmazásra való hivatkozással együtt lehetséges.
 7. A Szolgáltató fenntartja minden jogát a Weboldal, az Alkalmazás, a Szolgáltatások és a Szellemi Alkotások valamennyi elemére, azok domain neveire, az azok alapján képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 8. Tilos a Weboldal és az Alkalmazás tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, az Alkalmazás vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatótól származó előzetes, írásos felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Felhasználónak és a Partnernek kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,- Ft, valamint szavanként bruttó 20.000,- Ft. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Szolgáltató által meghatározott kötbér összegét arányosnak tartja, és ennek megfelelően veszi igénybe a Szolgáltatásokat.
 10. A jelen ÁSZF-ben szabályozott bármely szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítványt vesz fel, melynek költségét a Szolgáltató minden esetben a jogsértést elkövető Felhasználóra és/vagy a jogsértést elkövető Partnerre hárítja.
 1. A szerződéses jogviszony megszűnése
 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje a Felhasználó regisztrációját a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési Tájékoztatóban és Szolgáltató egyéb szabályzataiban foglaltak Felhasználó általi megsértése esetén.
 2. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti a Felhasználó regisztrációját különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
 1. ha a Felhasználó magatartása erre alapos okot ad;
 2. ha a Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, a Weboldalt, az Alkalmazást, illetve a Szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használja;
 3. ha a Felhasználó a hatályos jogszabályok rendelkezéseit megszegi;
 4. ha a Felhasználó törli regisztrációját;
 5. a Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtását és/vagy a Weboldalt, illetve az Alkalmazást megszünteti.
 1. Kapcsolattartás, Panaszok kezelése
 1. A Felhasználó a Szolgáltatóval az info@cheersapp.io e-mail címen, a Felhasználó a Partnerrel az általa a Szolgáltatások igénybevételekor vagy a regisztrációkor megadott e-mail címen jogosult tartani a kapcsolatot.
 2. A Felhasználó kifogásait, panaszait, észrevételeit írásban, a Szolgáltató részére e-mail üzenet útján közölheti, amelyet Szolgáltató köteles 8 munkanapon belül kivizsgálni, illetve megválaszolni és a vizsgálat eredményét/ válaszát a Felhasználóval az általa a Szolgáltatások igénybevételekor vagy a regisztrációkor megadott e-mail címére megküldve közölni.
 3. A panaszra/kifogásra adott válasznak tartalmaznia kell a Felhasználó panaszára adott érdemi választ, megjelölve az egyéb, következő pontban felsorolt jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
 4. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
 2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
 3. Bírósági eljárás kezdeményezése.
 1. Adatkezelési alapok
 1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására.
 2. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik, mely közvetlenül elérhető a Weboldal alján található linkre https://cheersapp.io/legal kattintva.
 3. A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat a Szolgáltató rögzítse és a Weboldalon, valamint az Alkalmazásban nyújtott szolgáltatás igénybevételét követően a szolgáltatás kötelmi jogi elévülési idejéig, illetve a szolgáltatásról kiállított számla számviteli őrzéséig tárolja. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokhoz harmadik személyek számára hozzáférést egyáltalán nem jogosult biztosítani, az adatok rögzítése csak a szolgáltatás visszakereshetőségét szolgálja az esetleges panaszok felmerülésekor.
 1. Záró rendelkezések
 1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által történt jóváhagyást követően, a Szolgáltató általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi módosított ÁSZF közzétételével veszti hatályát). A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a Szolgáltató a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével köteles a Weboldalon nyilvánosságra hozni és a Felhasználó számára megismerhetővé tenni.
 2. A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. február 3. napja

|Oldal

Develops Hungary Kft. – CHEERS  Általános Szerződési Feltételek