Табела планираних писмених и контролних задатака

Упутство: ако је планирана писмена вежба за трећу недељу новембра унети: 11/3

Планирати писмене вежбе до краја првог полугодишта

II-1

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

II-Б

Српски језик и књижевност

10/3 11/4

10/3 11/4

10/3 11/4

10/3 11/3

10/2 11/2

10/4,11/4

10/4,11/4

Енглески језик

3/10, 2/12

3/10, 2/12

10/3, 12/2

10/3, 12/2

10/3, 12/2

10/3, 12/2

Други страни  језик /немачки језик

Np10/2, Np11/1, Np12/1

Први 11/3

10/4, 12/2;

Np 10/2, Np 11/1, Np 12/1

Први 11/3

Први11/3

10/4, 12/2;

Np 10/2,

Np 11/1,

Np12/1

Први 11/3

Np 10/2, Np 11/1, Np 12/1

11/3

Историја

10/4

10/4

10/4

10/1

11/1

Биологија

Математика

10/1 10/4

11/4 12/3

10/1,10/4

11/2,11/5

12/2

10/1 10/4

11/4 12/3

10/1 10/4

11/4 12/3

Географија

11/1

12/2

11/1

12/2

11/1

12/2

11/1

12/2

10/5

11/4

11/1

12/2

10/2   11/2    

Физика

10/3, 12/1

10/3, 12/1

10/3, 12/1

10/2;11/4

10/2, 11/4

10/3, 12/1

Хемија

9/3,10/3,11/4,12/3

10/2,10/4, 11/3,12/2

Ликовна култура

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

Музичка култура

Латински језик

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

Психологија

Социологија

Филозофија

Рачунарство и информатика

Устав и право грађана

Логика

Дискретна математика

10/2,11/2,12/1

Увод у програмирање

Програмски језици

Оперативни системи и рачунарске мреже

10/1, 11/1,

12/1

Информациони системи

Рачунарски системи

Програмирање и ПЈ

10/8,10/9,

11/19,11/20,

12/10,12/11

Уметност