ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до  рішення міської  ради “Про міський
бюджет на 2019 рік”


     Проект міського бюджету на 2019 рік сформовано з урахуванням вимог чинних Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546, статті 77 Бюджетного кодексу України, проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». 

Прогноз доходів міського бюджету на 2019 рік

     До складу джерел доходів міського бюджету у 2019 році будуть зараховуватися податки і збори, передбачені статтями 69, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України  (зі змінами).             Прогнозні  обсяги  надходжень  по  кожному  із  визначених  доходних джерел   розраховані  із  їх  реальної  оцінки  за  попередні  базові  періоди  та прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік.При  формуванні  доходної  частини  міського  бюджету  враховано  зміни положень  до  Бюджетного  кодексу  України    та  Податкового  кодексу       України    в  частині   місцевих бюджетів.                

Структура доходів міського бюджету на 2019 рік

Обсяг доходів міського бюджету  на  2019 рік  прогнозується  в  сумі 30 млн. 787 тис. грн., з  них  доходи  загального  фонду – 29 млн.434 тис. грн., спеціального –1 млн. 353 тис..грн..

Доходи загального фонду(без урахування субвенцій з районного бюджету)


Прогнозний  обсяг  доходів  загального  фонду  міського  бюджету  на  2019  рік  обраховано  в  сумі  21 млн.грн.,  що   більше  планового виконання  за 2018 рік  на  830,0 тис. грн. . 
   

Найменування

Сума (тис. грн.)

% в загальній кількості

 

 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

100,0

0,45

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

10,0

0,04

 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

1200,0

5,71

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)

5100,0

24,3

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

660,0

3,1

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

2,0

0,009

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

350,0

1,7

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

250,0

1,2

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

320,0

1,5

 

Земельний податок з юридичних осіб

380,0

1,8

 

Орендна плата з юридичних осіб

520,0

2,5

 

Земельний податок з фізичних осіб

146,0

0,7

 

Орендна плата з фізичних осіб

300,0

1,4

 

Транспортний податок з фізичних осіб

30,0

0,1

Транспортний податок з юридичних осіб

60,0

0,2

Єдиний податок з юридичних осіб 

1700,0

8,1

 

Єдиний податок з фізичних осіб 

7033,0

33,5

 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх обєднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

10,0

0,04

 

Адміністративні штрафи та інші санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обліку алкогольних напоїв та тютюнових виробів

10,5

0,04

Плата за надання інших адміністративних послуг

1600,0

7,6

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1180,0

5,6

 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

20,0

0,09

 

Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

15,0

0,07

ВСЬОГО

21000,0

100

 

 

 

                                      ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО  ФОНДУ

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік  обраховані у сумі 1 млн. 353 тис.грн., що більше планового  виконання за 2018 рік  на  25,0 тис. грн.

 

Найменування

Сума (тис. грн.)

Екологічний податок

50,0

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

1153,3

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

150,0

Всього (без трансфертів)

1353,3

 

                                          ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік визначено в сумі 
30 млн. 787 тис. грн., з яких 24 млн. 808 тис.грн. – видатки загального фонду та 5 млн. 979 тис. грн.  – видатки спеціального фонду.


ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Видаткова частина загального фонду міського бюджету на 2019 рік

Розрахунок прогнозного обсягу видатків міського бюджету здійснено з урахуванням:

-  виплат по заробітній платі, виходячи з умов оплати праці, встановлених законодавством України, розміру мінімальної заробітної плати: з 1 січня  2019 року – 4173 грн.; 
- проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетною установами, відповідно до затверджених лімітів та діючих станом на 01.01.2019 року цін і тарифів.

      Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті послуг.
        У складі видатків по галузях передбачені кошти на реалізацію окремих міських програм і заходів, затверджених рішеннями міської ради та розпорядженнями міського голови. Фінансування цих програм в плановому бюджетному періоді буде здійснюватися в межах асигнувань по відповідній галузі.

                                       Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання працівників  виконавчого комітету  Бершадської міської ради  визначені у сумі 4 млн.  грн. Асигнування на утримання органів місцевого самоврядування передбачені  більші уточненого плану за 2018 рік  на суму 1 млн. грн.. Це пов’язано з збільшенням посадових окладів з травня 2018р., ростом мінімальної заробітної плати, збільшенням вартості комунальних послуг та енергоносії.

Освіта

У 2018 році видатки на утримання дошкільних навчальних закладів  передбачено в сумі 13 млн. 847 тис. грн. в тому числі за рахунок субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на дошкільну освіту в сумі 8 млн. 313 тис. грн... Планується утримувати 3 дошкільних закладів з списковою чисельністю дітей станом на 01.12.2018 року в кількості 513 чоловік.              Заробітна плата  працівникам  установ освіти зі штатною чисельністю 126,5 посадових одиниць, запланована з урахуванням вимог проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 8 млн. 587 тис. грн. та нарахування на заробітну плату в розмірі 22% фонду оплати праці -  1889 тис. грн..

Видатки на харчування загального фонду заплановано  в сумі 813 тис. грн.. із розрахунку 40% вартості одного харчо дня, що становить для дітей дошкільних закладів – 10,60 грн., в садовій групі та 7,7грн. в ясельній групі на одну дитину в день.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2018 рік в   загальній сумі 1 млн. 759 тис. грн.

Інші витрати пов’язані з утриманням дошкільних закладів освіти складають  799 тис.грн.  

   

Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення 

На соціальний захист та соціальне забезпечення видатки в міському бюджеті  заплановані в обсязі 150,0 тис. грн., (в тому числі матеріальна допомога на  лікування,  допомога  на  поховання   безробітних та одноразова допомога  учасникам АТО )
На  фінансову  підтримку  громадської організацій  інвалідів  і  ветеранів в  міському  бюджеті  заплановані  кошти  в  обсязі 60,0 тис. грн.

Культура і мистецтво

Видатки на утримання установ культури та мистецтва, проведення            культурно-освітніх заходів  місцевого значення враховано в загальній сумі 686 тис. грн. в тому числі за рахунок субвенції з районного бюджету 121 тис. грн. За рахунок цих коштів планується фінансування  двох установ культури.                        

Заробітна плата  працівникам  установ культури запланована з урахуванням вимог проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає      480 тис. грн. та нарахування на заробітну плату 106 тис. грн..

Видатки на оплату енергоносіїв розраховано у повному обсязі з               урахуванням заходів по економному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2019 рік в загальній сумі                    69  тис. грн.

Щодо реалізації міської програми проведення культурно-освітніх заходів по Бершадській міській раді із загального фонду міського бюджету виділено 120,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

         У загальному фонді міського бюджету на 2019 рік передбачено видатки на утримання фізкультурно-оздоровчої студії в сумі – 114 тис. грн., в тому числі заробітна плата з нарахуваннями 65 тис. грн.., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 15 тис. грн.

Житлово- комунальне  господарство           

Видатки по галузі житлово–комунального господарства передбачені у сумі 5 млн. 650 тис. грн., в тому числі: 3 млн.227 тис. грн. на благоустрій міста, 1 млн.500 тис. грн. на  поточний ремонт та утримання  доріг, 50 тис. грн. на поточний ремонт водопровідно-каналізаційної мережі, 746 тис. грн. утримання міського сміттєзвалища, 120 тис. грн.  утримання міської вбиральні .

Інші  видатки

Інші  видатки  заплановані  в  сумі  180 тис.  грн.,  в  тому  числі:

Спеціальний  фонд

Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету визначено у сумі 5 млн. 979 тис. грн. в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4 млн. 626 тис. грн.

Бюджет розвитку

    Видатки бюджету розвитку визначені у сумі 4 млн. 776 тис. грн., з них за рахунок  продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення-150 тис. грн.. та  передачі коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку  (спеціального фонду)-   4 млн. 626 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку передбачені на :

Фонд охорон навколишнього природного середовища

В міському цільовому фонді охорони навколишнього природного середовища передбачені видатки на проведення природоохоронних заходів у сумі 50,0 тис.грн. Кошти будуть спрямовані  на придбання багаторічних зелених насаджень в сумі 20 тис. грн. та на сплату екологічного податку з території міського сміттєзвалища. 

Власні надходження

  За рахунок власних надходжень установ освіти  передбачається отримати  1 млн. 116  тис. грн.,   від платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - батьківська плата, дані кошти мають цільовий характер та спрямовуються виключного на придбання продуктів харчування в дошкільних навчальних закладах.

Начальник фінансово-господарського відділу                Л.Ляшевська