Published using Google Docs
FeminaMedic - Warunki korzystania
Updated automatically every 5 minutes

Regulamin Umawiania Konsultacji Dietetycznych na stronie FeminaMedic.com

1. Rodzaje Wizyt:

   Na stronie FeminaMedic.com oferujemy następujące rodzaje wizyt konsultacji dietetycznych: online oraz w gabinecie.

2. Umawianie Terminu:

   Klienci mogą umawiać wizyty poprzez dostępny na stronie kalendarz. Po wybraniu rodzaju wizyty, klient może zobaczyć dostępne terminy i wybrać ten, który mu najbardziej odpowiada.

3. Opłacanie Wizyty:

   Opłata za wizytę dokonywana jest poprzez zewnętrzne systemy płatności, takie jak Stripe, BLIK lub P24. Po wybraniu terminu wizyty, klient zostanie przekierowany do systemu płatności, gdzie będzie mógł dokonać opłaty.

4. Potwierdzenie Umówienia:

   Po dokonaniu opłaty, klient otrzyma potwierdzenie umówienia wizyty na podany przez siebie adres e-mail. W potwierdzeniu będą zawarte szczegóły dotyczące wybranej wizyty oraz dane kontaktowe.

5. Przełożenie Wizyty przez Klienta:

   Klient ma możliwość przełożenia spotkania na inny termin, jednak zmiana ta musi nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej. Możliwe jest przełożenie wizyty tylko dwukrotnie. Po przekroczeniu limitu dwóch zmian terminu, dalsze przełożenia nie będą możliwe.

6. Odwołanie Wizyty przez Klienta:

   Klient ma prawo do odwołania wizyty, jednakże odwołanie to musi nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej. W przypadku odwołania wizyty w krótszym terminie, opłata nie podlega zwrotowi.

7. Wizyta Online na Platformie Google Meet:

   W przypadku wybrania wizyty online, spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet. Klient otrzyma link do spotkania w potwierdzeniu umówienia. Prosimy o upewnienie się, że klient ma dostęp do niezbędnych narzędzi (kamera, mikrofon, stabilne połączenie internetowe) przed rozpoczęciem wizyty online.

8. Zmiany w Regulaminie:

   FeminaMedic.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej.

9. Dane Kontaktowe:

   W razie jakichkolwiek pytań, klient może skontaktować się z nami pod adresem e-mail lub numerem telefonu dostępnym na stronie FeminaMedic.com.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższym regulaminem przed umówieniem wizyty. Zgłoszenie na konsultację oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie.