PRESSMEDDELANDE         

Det krävs helt nya lösningar för framtidens arbetsmarknad

– därför startas nu föreningen Swedish JobTech  

Arbetsmarknaden står under stark transformation. Den snabba teknikutveckling påverkar efterfrågan på nya kompetenser samtidigt som den demografiska utvecklingen med stora pensionsavgångar och nyanlända med svag förankring på arbetsmarknaden ställer nya krav.

- Vi har just nu arbetskraftsbrist i Sverige, samtidigt som vi har hög arbetslöshet mitt i en högkonjunktur. Sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare, vilket förhindrar tillväxt och på sikt missade skatteintäkter för att klara vår välfärd, säger

Eva von Wernstedt, vd för Swedish JobTech.

Föreningen tar nu initiativet och samlar olika aktörer, intressenter och pådrivare för att få arbetsmarknaden att fungera bättre genom samarbete och digital innovation.

- Med ökad digitalisering och AI kan vi effektivisera hela matchningsproblematiken och hur vi tänker kring kategorisering, validering, vägledning och kompetens fortsätter Eva von Wernstedt, vd för Swedish JobTech.

Arbetsförmedlingen har genom sin satsning Jobtech Development öppnat upp sina databaser för att externa aktörer ska kunna utveckla och erbjuda produkter och tjänster. Detta skapar en möjlighet att innovera tillsammans och utveckla helt nya digitala metoder och lösningar. Föreningen Swedish JobTechs medlemmar vill med sitt medlemskap och engagemang ta sitt samhällsansvar och bidra till en effektivare arbetsmarknad.

Om föreningen Swedish JobTech

Föreningen är en obunden och ideell förening som driver på utvecklingen av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom att nyttja digital teknik.

Föreningen är en arena och plattform för HR-organisationer, företag, entreprenörer och myndigheter som vill innovera arbetsmarknaden genom smarta verktyg och gemensamma lösningar.

Grundare till Swedish JobTech är Olle Lundin tidigare innovationschef på Arbetsförmedlingen.

För mer information:

Eva von Wernstedt, vd, Swedish JobTech

mobil: 0708-66 67 65

mejl: info@swedishjobtech.se