Leie av kajakklagring Havpadlerne Tønsberg, Kajakknaustet Fjærholmen

 

Kajakknaustet har som primær oppgave å være lagringssted for klubbens utstyr, samt bidra til trivsel for medlemmene. I den grad det er ledig kapasitet tildeles oppbevaringsplasser til medlemmer av HPT.

Søknadsfrist for hovedtildeling er 1. april, og plasser tildeles fra 1.mai for ett år.

De som ønsker å leie plass må søke hvert år.  Medlemmer som tildeles plass betaler for ett år uavhengig av bruk av plassen.

Styret innstiller til tildeling, med evt. venteliste.

Ved manglende innbetaling av leie taper medlemmet sin rett til å leie plass, og plassen tildeles medlemmer på ventelisten. Forskuddsbetaling for ett år innen 1.mai.

 

Hvis det blir ledige lagringsplasser i løpet av en leieperiode tildeles disse plassene fortløpende. Evt. venteliste fra ordinær tildeling skal legges til grunn.

 

Årsmøtet fastsetter priser for leie av lagerplass for kommende år.

 

Prioritering av leietakere:

Dersom søknader om plasser overstiger ledige plasser kan styret tildele plasser ut fra følgende kriterier.

·        Den som padler mye prioriteres foran den som padler mindre

·        Dårlige muligheter for å lagre kajakk hjemme

·        Dårlige muligheter for å frakte kajakk på bil

·        Er aktiv deltaker på klubbens padleaktiviteter og kurs

·        Deltar i dugnader, og bidrar til daglig vedlikehold av kajakknaustet

·        Medisinske kriterier som gir særlig behov for å kajakk på Fjærholmen

Den som leier plass til kajakklagring plikter:

·        Benytte tildelt nummerert lagringsplass

·        Leietaker er selv ansvarlig for å låse kajakken og sikre utstyr

·        Leietaker må selv foreta evt. forsikring av kajakk og utstyr

·        Alt utstyr skal lagres inne i kajakken, ingenting utenfor

·        Leietaker skal oppgi en adresse hvor kajakken kan leveres, på leietakers ansvar, hvis leiebetingelsene ikke overholdes.

·        Låse alle dører når medlemmet ikke selv er i kajakknaustet

·        Melde fra til styret hvis det oppdages feil eller mangler ved kajakknaustet

·        Kajakk og alt utstyr skal merkes med navn. Utstyr uten navn kan fjernes av styret.

Det er ikke anledning til å framleie tildelt kajakkplass.