Raspored predavanja

ak.god.2018./2019.

Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću

1. godina stručnog studija Cestovni promet

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

   Promet i ekologija

18:00 - 19:30

 

Predavaona 4

___________________

Engleski jezik II

11:00-13:30

 

Predavaona 2

___________________

Statistika u prometu

08:00 - 10:15

 

Predavaona 6

___________________

Njemački jezik II

10:30-13:00

 

Predavaona 3

___________________

Tjelesna i zdravstvena kultura II

13:30 - 15:00

 

Gradska dvorana

Suvremeni prometni sustavi

___________________

Osnove elektrotehnike i elektronike

17:00-20:00

 

Predavaona 4

   Osnove strojarstva

10:00-14:00

8.03.

10:00-13:15

15.,22.,29.03.

5.,12.,19.,26.04.

3.,10.,17.05.

 

Predavaona 4

___________________

Suvremeni prometni sustavi (seminari)

od 5.04.

14:00-15:45

___________________