Specialisttjänstgöring i Anestesi och intensivvård

Namn:                

Personnummer:                

Startdatum:                         Slutdatum:                 Total tjänstgöringstid:


Summering av tjänstgöringstider (Ingen tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning inräknat):

Till allmän anestesi har jag inkluderat:

Tid i månader

Delmål

Bilaga

Akut kirurgi och trauma

5

2,3,4,5,6,8,9,10,13,14,15,16,17

1

Urologisk anestesi

3

2,3,4,5,8,13,14,15,16,17

2

Ortopedisk anestesi

5

2,3,4,5,8,13,14,15,16,17

3

Öron-näsa-hals anestesi

3

2,3,4,5,8,13,14,15,16,17

4

Buk & endokrinkirurgisk anestesi

8,9

2,3,4,5,8,13,14,15,16,17

5

Gynekologisk/obstetrisk anestesi        

6

2,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,17

6

Högspecialiserad smärta

1

2,3,4,5,7,8,13,14,15,16,17

7

Akutläkarbilen

0,1

2,9,10,13,14

8

Neuroanestesi (specialanestesi)

3

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17

9

Thoraxanestesi (specialanestesi)

3

2,3,4,5,7,9,11,13,14,15,17

10

Totalt 36  månader


Till intensivvård har jag inkluderat:

Tid i månader

Delmål

Bilaga

Neurointensivvård (NIVA) (specialanestesi)

3

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17

9

Allmän intensivvård (CIVA)

11

2,3,4,5,6,7,9,10,13,14,15,16,17

11

Hyperbarmedicin

1

2,3,4,5,14,15,16,17

12

Thoraxintensivvård (specialanestesi)

3

2,3,4,5,7,9,11,13,14,15,17

10

Ekokardiografi (sidoutbildning)

3

2,3,4,12,14

13

(kvalitets- och utvecklingsarbete)

0,5

20

14

(vetenskapligt arbete)

2,5

20

15

Totalt 24 månader