APSTIPRINĀTS

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores

 2018.gada 25.septembrī

rīkojums Nr. 34-skol

                                                     Pagarināto darba dienas grupu laiki

2018./2019.m.g.

1. a,bklašu pagarinātās darba dienas grupa ( A. Else)

Diena

Laiks

Pedagogs

Kab.

Pirmdiena

12.50 - 14.30

A.Else

307.

Otrdiena

12.50 - 14.30

A. Else

307.

Trešdiena

12.50 - 14.30

A. Else

307.

Ceturtdiena

12.50 - 14.30

A. Else

307.

2. a,b,c klašu pagarinātās darba dienas grupa (G. Švabe,  I. Kalniņa)

Diena

Laiks

Pedagogs

Kab.

Pirmdiena

13.00 - 14.30

G. Švabe

308.

Otrdiena

13.00 - 13.40/13:40-14:30

I. Kalniņa/G. Švabe

308.

Trešdiena

13.00 - 14.30

G. Švabe

308.

Ceturtdiena

13.00 - 13.40/13:40-14:30

I. Kalniņa/G. Švabe

308.

3. a,b, c  klašu pagarinātās darba dienas grupa ( S. Vilciņa, S. Veldre, R. Kauliņa)        

Diena

Laiks

Pedagogs

Kab.

Pirmdiena

12.50 - 14.30

R. Kauliņa

304.

Otrdiena

12.50 - 14.30

S. Veldre

303.

Trešdiena

13:40 - 14:30

S. Vilciņa

302.

Ceturtdiena

12:50 - 14:30

S. Vilciņa, S. Veldre, R. Kauliņa

Atpūtas telpa. Dežūrgrupa 1. - 4.klasei (I.Jākobsone)

Diena

Laiks

Pedagogs

Kab.

Pirmdiena

14.30 - 15.10

I.Jākobsone

307.

Otrdiena

14.30 – 15.10

I.Jākobsone

307.

Trešdiena

14.30 – 15.10

I.Jākobsone

307.

Ceturtdiena

14.30 – 15.10

I.Jākobsone

307.

Piektdiena

12.00 - 15.10

I.Jākobsone

307.