Štvrtá adventná nedeľa

Deň

Spomienky,

sviatky a slávnosti

Rozpis bohoslužieb

Po

22:00

24:00

Ut

Narodenie Pána, slávnosť

08:00

09:30

11:00

St

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

08:00

10:00

Št

Sv. Jana, apoštola a evanjelistu sviatok

18:30

Pi

Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

18:30

So

Oktáva Narodenia Pána

18:30

Ne

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa , slávnosť

08:00

Odpustová slávnosť našej farnosti

10:00

18:30

Ohlášky :

- V pondelok sa končí adventné a začína vianočné obdobie. Sv. omše až do slávnosti Zjavenia Pána sú vypísané aj vonku na nástenke.

- Po sv. omšiach o 8:00 a 10:00 hod. prebieha v priestoroch oratória predvianočný predaj náboženskej literatúry.

- Na stolíku vzadu v kostole sa môžete zapísať na liturgické čítania pri vianočných sv. omšach.

- 22.9.2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Vianočné pohľadnice s textom „ Kráčajme s odvahou za život“ ktoré si môžete vziať vzadu na stolíku, chcú pripomenúť toto podujatie.