Published using Google Docs
fanimani.pl/status/ - informacje o planowanych przerwach w działaniu serwisów zarządzanych przez Fundację FaniMani
Updated automatically every 5 minutes

Komunikat z dnia 2022-01-31

dotyczy: serwisów zrealizowanych w systemie faniweb.pl i działających w domenie fanimani.org.pl

rozpoczęcie prac 2022-02-07 22:00:00

zakończenie prac 2022-02-08 01:00:00

czas niedostępności ponad 3 h

uwagi

W podanym przedziale czasowym zostaną przeprowadzone prace techniczne w centrum danych, będą one dot. serwerów, co może spowodować czasową przerwę w ich dostępie.

Komunikat z dnia 2021-03-25

dotyczy: serwisów zrealizowanych w systemie faniweb.pl i działających w domenie fanimani.org.pl

rozpoczęcie prac 2021-03-30 23:00:00

zakończenie prac 2021-03-31 01:00:00

czas niedostępności od 1 do 2 h

uwagi

W podanym przedziale czasowym zostaną przeprowadzone prace techniczne w obrębie serwera macierzystego, na którym ulokowane są Państwa usługi. Przerwa może potrwać od 1-2h i będzie się wiązała z całkowitą niedostępnością usług.