Komunikat z dnia 2021-03-25

dotyczy: serwisów zrealizowanych w systemie faniweb.pl i działających w domenie fanimani.org.pl

rozpoczęcie prac 2021-03-30 23:00:00

zakończenie prac 2021-03-31 01:00:00

czas niedostępności od 1 do 2 h

uwagi

W podanym przedziale czasowym zostaną przeprowadzone prace techniczne w obrębie serwera macierzystego, na którym ulokowane są Państwa usługi. Przerwa może potrwać od 1-2h i będzie się wiązała z całkowitą niedostępnością usług.