V roce 2018 plánujeme realizovat následující akce :