V roce 2019/2020 plánujeme realizovat následující akce :