УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.07.2017р.                                                                                     № 71/02-13

Про затвердження

штатного розпису

Бершадського міського будинку культури

                   Відповідно до ст.26  п.23   „ Про місцеве  самоврядування  в Україні”,   наказу    Міністерства  культури і туризму  від     18.10.2005р.   № 745   « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі  Єдиної тарифної сітки» та введенням додаткової посади:

          1.Затвердити  штатний    розпис  Бершадського  міського Будинку культури  та ввести його в дію з   14 липня  2017 року (додаються ).

           2. Контроль за виконанням даного  розпорядження  покласти на начальника  фінансово-господарського відділу  міської ради     Л.Ляшевську.

Секретар міської ради                      О.Рижавська