Obec Detrík- Zmluvy

094 31 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Adresa: Detrík  1                                                        Tel. a fax: 057/44 52 364

Mail: obec.detrik@gmail.com                                                            Web: www obecdetrik.sk


Názov zmluvy:

Dodávateľ/Kupujúci

Adresa

IČO

Číslo zmluvy:

Kúpna Zmluva

Ľubomír Slatkovský

Eva Slatkovská,r.Malá

Bajkalská 16

080 01 Prešov

001