Obec Detrík- Zmluvy

094 31 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Adresa: Detrík  1                                                        Tel. a fax: 057/44 52 364

Mail: obec.detrik@gmail.com                                                            Web: www obecdetrik.sk


Názov zmluvy:

Dodávateľ/Kupujúci

Adresa

IČO

Poradové číslo

Kúpna Zmluva

Ľubomír Slatkovský

Eva Slatkovská,r.Malá

Bajkalská 16

080 01 Prešov

001

Zmluva o dielo- oprava budovy obecného úradu

Miloš Bakaľár

Obec Detrík

Budovateľská 717/44,09431 Hanušovce n/Topľou

40052443

002

Zmluva o dielo

PP  PROTECT s.r.o.

Antona Bernoláka č. 2, 07101 Michalovce

48039365

003